HJÆLP UKRAINE

Frivilligcenter Svendborg opdaterer løbende ”Hjælp Ukraine” oversigten her, hvor du kan finde aktuelle behov for hjælp og frivillige opgaver du kan tilbyde din støtte og hjælp til.

Mangler der en organisation, aktivitet eller frivillige opgaver som vi ikke har fået med, send besked til gry@kontaktmellemmennesker.dk.

 

MYNDIGHEDERNES INFORMATIONSSIDER

Svendborg Kommune - Indkvartering, privat indkvartering og sådan kan du hjælpe Krigen i Ukraine .

Udlændingestyrelsens informationsside vedrørende Ukrainske statsborgere og deres ophold i Danmark - opdateres løbende.

De danske myndigheders fælles hjemmeside - informationer fra myndighederne til nyankomne Ukrainske statsborgere (Dansk og Ukrainsk information)

Kriseinformation.dk De danske myndigheders informationsside om den danske indsats for Ukraine giver svar på en række af de spørgsmål, som krigen giver anledning til.

 

Psykiatrien i Region Syddanmark

UKRAINEHOTLINE - Har du brug for akut psykiatrisk krisehjælp på grund af krigshandlingerne i Ukraine? Så kan du kontakte vores hotline på 99 44 50 60, hvis du er ukrainsk statsborger, eller er nærmeste familie - eller på anden måde har tilknytning til Ukraine.

Gratis corona-vaccination til ukrainske flygtninge

Har du – eller en du kender - givet husly til en ukrainsk flygtning eller på anden vis hjælper en eller flere? Så oplys dem gerne om, at de kan få en gratis vaccination mod COVID-19, når de har været i Danmark længere end 14 dage og påtænker at blive længere end 30 dage.

Ønsker man at tage imod tilbuddet, så tilmelder man sig her:
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/vaccination-mod-covid-19/vaccination-uden-cpr-nummer/

Sundhedsstyrelsen har desuden en pjece på ukrainsk her:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Oversaettelser/Dec-2021-Bliv-vaccineret-mod-COVID-19_UA.ashx

Tilbuddet gælder i øvrigt alle udlændinge, der har opholdt sig i Danmark længere end 14 dage og bliver mere end 30 dage.

GUDSTJENESTER

Gudstjenester på ukrainsk УГКЦ у Данії (ukrcerkva.dk)

Kirkernes engagement blandt ukrainere i Danmark.

 

FORENINGSBASEREDE HJÆLPETILBUD

Tolkehjælp - find overblik her Facebookgruppen til Ukraine

Ukrainehotline - DRC Dansk Flygtningehjælp har åbnet hotline. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du kan hjælpe de ukrainere, der lige nu kommer til Danmark, ønsker vejledning om, hvilke rettigheder ukrainske statsborgere har i Danmark, eller få svar på andre spørgsmål, du kan have, i forhold til at hjælpe i den nuværende situation. Telefonnr.: 33 73 51 51, Mandag – fredag kl. 9 – 15

Røde Kors Parat

Har du brug for hjælp? Vil du hjælpe? Et landsdækkende netværk af mennesker, der er klar til at hjælpe her og nu. Lige nu er Røde Kors Parat klar til at hjælpe flygtninge fra Ukraine og herboende ukrainere.

Tag godt i mod Red Barnets hjemmeside med råd, viden, links og materialer til både børn, forældre, fagpersoner, frivillige og værter for flygtningefamilier. 

Ukraine FAQ og hotline Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med information om de rettigheder, flygtninge fra Ukraine har i Danmark, og hvor de kan få hjælp. Det er også muligt at melde sig som frivillig. 

 

TILBYD DIN FRIVILLIGE HJÆLP

Hjælp Cykeltutten Svendborg 

I samarbejde med den lokale afdeling af Røde Kors på Langeland, har Cykeltutten lavet en aftale om at komme forbi Holmegård, hvor der er indkvarteret flygtninge fra Ukraine. Formålet er at hjælpe med at sætte nogle af de mange cykler istand, som de har modtaget i donation fra lokale, og som skal bruges til at voksne og børn kan komme ud og handle og opleve lidt frihed på cykel. Cykeltutten donerer en række værktøjssæt og flere cykler, som kan blive på Holmegård i fremtiden.

Vi har brug for flere brugte cykler - så hvis du har en cykel i overskud, så kom endelig forbi med den på Frederiksø eller aflever den i vores container på genbrugspladsen.

FTS Svendborg
Mange oplever en meningsløshed i forhold til Ukraine og vi får forespørgsler på hvordan man kan hjælpe. I FTS forbereder vi os på at hjælpe og støtte de familier der kommer hertil. Indtil da er mange folk vendt tilbage til vores tilbud efter corona, og mange flygtninge er pressede af krig der igen kommer tæt på. Det betyder vi har brug for flere hænder til fortsat at lave tilbud med høj kvalitet.

Bla. Har vi brug for:

-1 Frivillig til sammen med mig og en anden kvinde at lave en gruppe for kvinder med stress - vi har samtaler om håb, lærer yoga, selvmassage, deler erfaringer og kommer ned i kroppen.

-Frivillige til Sprogcafeen der kan hjælpe med lektier, sprog / studier. (Primært voksne)

Frivillige i Sprogcafeen der gerne vil have personlige samtaler med folk der trænger til en dybere snak.

- Kirkefrivillige der vil hjælpe med børnekirke og international gudstjeneste.

-Eventfrivillige der ikke vil være faste frivillige men gerne hjælpe til ved fester / arrangementer / ture.

De forskellige frivilligjobs kræver lidt forskelligt, men fælles er at du kan være sammen med andre mennesker på en respektfuld og ligeværdig måde. Kontakt Pernille på tlf. 91 16 99 16 hvis det har interesse - så kan du høre mere. 

Giv en cykel

Nu kan du donere din brugte cykel, som stadig er i fin stand, til ukrainske flygtninge i Danmark:

"Giv en cykel" er et initiativ fra Transportministeriet og Cyklistforbundet.

Røde Kors Parat Dansk Røde Kors' netværkside, hvor alle kan registrere sig som frivillig og blive henvist til konkrete opgaver i ens lokalområde.

Ukraine FAQ og hotline Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med information om de rettigheder, flygtninge fra Ukraine har i Danmark, og hvor de kan få hjælp. Det er også muligt at melde sig som frivillig. 

STING for Ukraine
Print dit mønster og sy med kærlig hilsen - prisen bestemmer du helt selv, ved at følge linket til Røde Kors indsamling.

Hjælp Ukraine På FriSe's portal frivilligjob.dk er der ligeledes mulighed for at melde sig som frivillig til opgaver og aktiviteter i foreninger, som støtter og hjælper ukrainske flygtninge. Der er også information om aktiviteter og mulighed for at hjælpe på hjemmesiden for dit lokale frivilligcenter

 

DONER 

På siden Sådan hjælper du bedst finder du en liste over de danske nødhjælpsorganisationer og hvordan de bidrager.  

 

INDSAMLINGER

Guide: Sådan indsamler du penge til nødhjælp og velgørenhed uden at bryde loven

 

FÅ VIDEN - KURSUSTILBUD

CFSA gratis webinar - sådan hjælper du som frivillig Ukrainske flygtninge.

Bliv klædt på til at hjælpe de mange ukrainere, der er flygtet fra krigen i deres hjemland og nu opholder sig i Danmark. På dette webinar for frivillige får du en række gode og let forståelige forklaringer, som udstyrer dig med baggrundsviden om flygtninges krisereaktioner, og giver konkrete værktøjer til at møde, hjælpe og tale med mennesker, der står i en ekstrem svær livssituation.

april 2022, kl. 14–15 – tilmeldingsfrist 5. april

GRATIS videokursus om hvordan man bedst støtter ukrainske flygtninge. 

På videokurset er der mulighed for at forstå lidt om de traume– og sorgreaktioner, de ukrainske flygtninge kan være forpint af. Klik her.

Kurset tager udgangspunkt i STORM modellen. STORM-modellen er en model, der samler de centrale behov som mennesker i akutte kriser kan have. STORM står for Sikkerhed, Traumeviden, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering.

Modellen samler opmærksomheden om, at det vigtigste man kan gøre når man hjælpe mennesker i krise er, at hjælpe med sikkerhed både praktisk, og ved at tilbyde en hverdag med gode rytmer og rutiner. Der lægges vægt på at det er helt centralt for oplevelsen af sikkerhed at blive mødt af mennesker, der vil hjælpe en og udviser omsorg og medmenneskelighed.

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig til frivillige, der gør en indsats for at hjælpe og støtte mennesker på flugt fra krigen i Ukraine. 

Underviser:
Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist 

 

FONDSMIDLER 

Civilsamfund i Udvikling (CISU) - Den danske nødhjælpspulje (DERF)

Den danske Nødhjælpspulje eller the Danish Emergency Relief Fund (DERF) giver støtte til nødhjælpsindsatser i forbindelse med humanitære kriser. Danske civilsamfundsorganisationer, der ikke har en humanitær partnerskabsaftale med Danida, kan opnå støtte igennem puljen. Organisationerne skal igennem lokale partnere være lokalt forankrede. Målet med puljen er at støtte hurtige og fleksible nødhjælpsindsatser i kriseramte kontekster på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde og med fokus på sårbare befolkningsgrupper.

Alle danske organisationer uden en humanitær partnerskabsaftale med Danida kan søge DERF om støtte til humanitære indsatser. For at opnå en hurtigere behandlingstid på specifikke ansøgninger, kan organisationen vælge at søge om prækvalificering til puljen. Man bliver prækvalificeret til at kunne søge midler til indsatser i bestemte kontekster og op til et bestemt beløb.

Ansøgningsfrist: Løbende

Kategori: Humanitært arbejde

Fondstype: Offentlig pulje

 

Danske fondes bevillinger og støtte til Ukraine
Fondenes Videnscenter har udgivet en oversigt over de 100 største danske fondes bevillinger til indsatsen for Ukraine - oversigten opdateres løbende.

 

Genbrugskontakten, Vestergade 92
- Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborgs genbrugsbutik

Vores åbningstid er tirsdag- fredag kl. 10-17 og lørdage kl. 10-13.

Vi overholder naturligvis alle gældende retningslinjer med afspritning, afstand og maks. antal i butikken - så du kan være tryg ved at besøge os!

Take away

Vi tager imod møbler og genbrugsting - dødsboer afhentes med venlighed. Ring på 62 80 01 51 og lav en aftale med Inge.

På glædeligt gensyn.

NÅR DU HANDLER HOS OS, SÅ STØTTER DU FRIVILLIGCENTER OG SELVHJÆLP SVENDBORG'S ARBEJDE
Alt overskud fra Genbrugskontakten går til socialt arbejde lokalt i Svendborg.

Følg på Genbrugskontaktens Facebookside for nyt.