Projekt Omhuklipning

Det Humanistiske Fællesskab 500x535Det Humanistiske Fællesskab
“Det Humanistiske Fællesskab” er en frivillig social forening stiftet i 2014 med hjemsted i Svendborg Kommune. Vi holder til i det lokale Frivillighus i Havnegade 3, 5700 Svendborg.
Den nystartede forening består af bestyrelsen, professionelle frisører og medhjælpere. Alle i foreningen er frivillige medlemmer.


Projekt Omhuklipning

Børn, unge, familier samt voksne med lav indkomst, som ikke har råd til at blive klippet hos en frisør, og ikke kender nogle venner eller bekendte, der kan klippe hår. Dette problem antages en gruppe at have i Svendborg Kommune. Dermed tilbydes der et ny socialt tiltag med “Projekt Omhuklipning”, hvor børn, unge, familier samt voksne støttes med en gratis klipning af professionelle frisører.

Målet med denne sociale indsats er, at afhjælpe og forebygge sociale problemer samt fremme livskvalitet og velvære hos den enkelte i hverdagen


Projekt Omhuklipning 561x800Målgruppe for projektet

Målgruppen er primært personer med lav indkomst, som er socialt udsatte og har sociale problemer eller sekundære personer, der har risiko for at blive socialt udsatte.

Formålet med indsatsen er at:

  • Den enkelte oplever, at efen omsorg styrkes.
  • Forældre og enlige mødre/fædre oplever støtte, når børn og unge skal klippes
  • Den enkelte ikke oplever, at de lokale på gaden trækker sig tilbage ved kontakt.
  • Børn og unge ikke bliver ekskluderet i et fællesskab, som kan medføre til mobning.
  • Den enkelte får oplevelsen af at blive taget alvorligt til indkaldte møder m.m.

Fremgangsmåde for projektet

Fremgangsmåden for “Projekt Omhuklipning” er, at de frivillige professionelle frisører skal klippe målgruppen. De frivillige medhjælpere håndterer praktiske opgaver, heriblandt vaske hår, sørge for kaffe og te samt skabe en god atmosfære.
Svendborg Kommune Huset, hvor målgruppen vil blive klippet.

Frivillige medlemmer skaber et løft til, at den enkelte føler sig velkommen under klipningen.

Samarbejdspartner
Det Humanistiske fællesskab samarbejder om projektet “Projekt Omhuklipning” med følgende organisationer:

  • Svendborg Kommune
  • Kirkens korshær
  • Red Barnet
  • Broen
  • Forsorgshjemmes, Stenpladsen


-

Kontakt os
Havnegade 3
5700 Svendborg

mail: DHF5700@hotmail.com
Tlf: 6143 5030
Foreningen har telefontid torsdag i tidsrummet mellem kl. 16.00 – 18.00

Projekt Omhuklipning
er i Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Mandag fra 15 – 17 i lige uger
Lørdag fra 15 – 17 i ulige uger

-Det Humanistiske Fællesskab på Facebook