Selvhjælp

SELVHJÆLP- SAMVÆR- SYDFYN.

Kontakt mellem Mennesker tilbyder løbende forskellige typer af selvhjælpsgrupper. Her kan du møde andre i samme situation som dig, og finde et frirum med plads til at dele det der er svært.

Vil du tale med nogle mennesker, der virkelig forstår, hvad du siger, hvad du tænker og hvad du føler? Det gør de andre deltagere i en selvhjælps-/samtalegruppe, for de har det – eller har haft det – præcis som dig. De kæmper med de samme problematikker som du gør og sammen kan I hjælpe hinanden – og samtidig sig selv.

Møderne ledes af en frivillig facilitator, hvis opgave det er at skabe trygge rammer og sikre at mødernes forløb bliver givende for alle deltagere. Det er ikke terapi eller behandling, men et medmenneskeligt forum, hvor man støtter hinanden.
 
Alle møder foregår under fuld fortrolighed og uden registrering af nogen art. 
Gruppen mødes hver uge i 1 1/2 time. Vi starter grupper op når der er 3-4 tilmeldte.
 
Vi kan også starte en gruppe om dit problem eller interesse. Har du spørgsmål? Eller har du tænkt på en at starte en gruppe så prøv og kontakt os.  Skriv til selvhjælpsmedarbejder Lene Elinor på mail til lene@kontaktmellemmennesker.dk, eller ring til Lene på tlf. 47 74 57 10, mandag-torsdag 10-16. 


Vi samler og igangsætter selvhjælps-grupper for mennesker, der er parate til aktivt at møde andre i en gruppe. I selvhjælpsgrupperne er der mulighed for at møde andre med samme problem eller interesse, snakke, støtte hinanden, lave noget i fællesskab komme videre. Vi tilbyder ikke behandling, men hjælp til selvhjælp. Deltagerne i gruppen skal være parate til aktivt at deltage i gruppen. Alle i gruppen har – ligesom Kontakt mellem menneskers medarbejdere – tavshedspligt. Det er gratis at deltage i grupperne. Kontakt mellem Mennesker annoncerer efter gruppedeltagere, finder lokaler og igangsætter gruppen den første/ de første gange.


Find Grupper i gang/ Søger deltagere på vores Opslagstavle