Selvhjælp

Vi samler og igangsætter selvhjælps-grupper for mennesker, der er parate til aktivt at møde andre i en gruppe.

I selvhjælpsgrupperne er der mulighed for at møde andre med samme problem eller interesse, snakke, støtte hinanden, lave noget i fællesskab komme videre.

Vi tilbyder ikke behandling, men hjælp til selvhjælp. Deltagerne i gruppen skal være parate til aktivt at deltage i gruppen. Alle i gruppen har – ligesom Kontakt mellem menneskers medarbejdere – tavshedspligt.

Det er gratis at deltage i grupperne. Kontakt mellem Mennesker annoncerer efter gruppedeltagere, finder lokaler og igangsætter gruppen den første/ de første gange.

Vi kan også starte en gruppe om dit problem eller interesse. Har du tænkt på en at starte en gruppe så prøv og kontakt os pr. telefon 62201130 eller pr. E-mail.

Find Grupper i gang/ Søger deltagere på vores Opslagstavle