Hver for sig kan vi lidt – sammen kan vi meget!

”Det har været en rigtig god oplevelse at komme ud og opleve hverdagen som frivillig her. Der er så meget nærvær og omsorg, og det vil jeg gerne anerkende. Det er virkelig vigtigt, at vi hele tiden husker at sætte pris på det de frivillige gør!”
Mette Kristensen, i praktik på Hospice Sydfyn.

I sidste uge var 14 af de lokale politikere i praktik ude i flere af de lokale frivillige sociale foreninger. Der blev, efter hvad vi har hørt, arbejdet hårdt, snakket meget og stillet masser af nysgerrige spørgsmål – begge veje.

Praktikken gav, blandt andet, politikerne mulighed for at opleve hvor forskelligt det frivillige arbejde kan se ud, og en helt unik mulighed for at opleve hvor stor en indsats de frivillige yder. Og ikke mindst, en indsigt i hvor meget det betyder for alle involverede. For det at bidrage med hjælp og nærvær til nogen der har behov for det, giver også den frivillige et meningsfyldt liv og en enestående følelse af at være værdsat.

Vi glæder os, her i Frivilligcenter Sydfyn-Kontakt mellem Mennesker, over den store interesse der har været fra såvel foreningerne som fra politikernes side til at deltage – og vi lover at gentage succesen med en politiker i praktik igen til næste år.

”Det varmer at se den forskel de gør her, det er virkelig meningsfyldt. Mennesket er skabt til at være en del af et fællesskab – og det er man virkelig her. Chaufførerne der kører ud med maden, er for mange en livline. De kommer ikke bare med maden, de hjælper også med mange af de små daglige udfordringer ude ved de borgere de kommer ud til. Det gør mig glad at opleve det her!”
Bo Hansen, i praktik i Blomstercafeen

www.fyens.dk/Svendborg-Lokaldebat/Debat-Kaere-frivillige-Tak-for-sidst/artikel/3289238

Foreninger – er I klar til at engagere unge frivillige i jeres forening? Vind bogen ”Engagement behøver plads”

Foreninger - er I klar til at engagere unge frivillige i jeres forening? Vind bogen ”Engagement behøver plads”At engagere unge frivillige kræver at I har mod på at se jeres forening efter i sømmene. I CFSAs nye bog ”Engagement behøver plads” får I viden om unge og inspiration til, hvordan I får succes med at invitere unge ind i jeres forening. Bogen udkom her i august, og Kontakt mellem Mennesker udlodder nu et eksemplar til en lokal frivillig social forening. Er du med i en forening der kunne have gavn og glæde af bogen – så kig forbi vores facebookside, KontaktMellemMennesker, og del jeres erfaringer med de udfordringer og succés’er I har haft som forening med at engagere unge frivillige. Vi trækker lod blandt alle jeres input mandag d. 10. september.

Link

Kære forening.

Hvordan kan vi som forening engagere unge frivillige, – og hvorfor er det så svært at holde på de unge, vi har? Det er spørgsmål, som mange mindre foreninger bokser med. I en ny bog fra CFSA får mindre foreninger viden, tips og inspiration til at engagere unge frivillige. Bogen beskriver, hvem de unge er, og hvad der motiverer dem. Her er også bud på, hvordan I som forening kan arbejde med at rekruttere, motivere og fastholde unge frivillige. Bogen udkommer i slutningen af juni, men I kan forudbestille den allerede nu – og I finder den her

Få hjælp til at forstå persondataforordningen

EU’s persondataforordning (GDPR) træder i kraft som dansk lov i dag – reglerne om beskyttelse af persondata og følsomme personoplysninger – og overalt i hele landet arbejdes der på højtryk i de frivillige sociale foreninger på, at kunne forstå og efterleve de nye krav. Syntes I at det er lidt svært, så er I ikke de eneste. Og der er heldigvis hjælp at hente!
CFSA – Center For Frivilligt Social Arbejde – har lavet en trin for trin guide der kan hjælpe jer igennem arbejdet. Guiden er målrettet foreninger og frivillige organisationer på det sociale område, og kan findes her
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0
Er I ikke kommet i gang endnu, og måske lidt usikre på om I gør det rigtige, så er der råd at hente i artiklen her
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/ikke-helt-i-maal-med-gdpr-i-kan-naa-det-endnu
Få flere gode råd til hvordan i overholder de nye regler i artiklen https://frivillighed.dk/nyheder/saadan-bliver-i-klar-til-eus-kommende-persondataforordning 
Og endelig har DGI lavet såvel vejledninger som skabeloner der kan bruges i foreningerne – dem finder I her
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-og-pligter/vejledning-til-idraetsforeninger-om-persondataoplysninger 

Skal du søge efter tilskud til dit projekt? Så er Foreningstilskud.dk måske aktuel for dig og din forening!

Skal du søge efter tilskud til dit projekt? Så er Foreningstilskud.dk måske aktuel for dig og din forening!Svendborg Kommune har oprettet et abonnement på Foreningstilskud.dk, der gælder for alle Svendborg Kommunes foreninger. Foreningstilskud.dk er en database lavet specielt til det frivillige foreningsliv. Tilskudsdatabasen indeholder mere end 200 tilskudsordninger fordelt på EU-programmer, danske statslige ordninger, nordiske ordninger, private fonde samt tilskudsmuligheder fra diverse organisationer. Hertil kommer et antal tilskudsmuligheder og fonde som kun kan søges indenfor egen kommune. Foreningstilskud tjekker ministerier og styrelser, dagblade, fonde og EU for nyheder om tilskud og støtteordninger, og siden opdateres dagligt. Foreningstilskud.dk kan desuden bruges som platform til at sparre med andre om hvordan man bedst søger tilskud. Svartiden er ofte kun få minutter.

Kære forening. Få inspiration og hjælp til jeres arbejde med foreningens strategi. CFSA har udgivet en artikel om hvorfor det giver god mening at bruge tid på, som forening, at få lavet en strategi for foreningens arbejde.

CFSA udbyder kursusaktiviteter til frivillige og ansatte i foreninger, frivilligcentre og landsorganisationer i hele landet.En gennemarbejdet og langsigtet strategi er foreningens vigtigste redskab til at fastlægge og planlægge den fremtid, I ønsker. Få inspiration og læs meget mere her: https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/strategi-som-foreningens-ledetraad

Har jeres forening styr på den nye persondatalovgivning?

Den nye EU-persondataforordning træder i kraft som dansk lov den 25. maj 2018. Med forordningen kommer en række nye krav til, hvordan I som forening skal dokumentere at I overholder loven.

Frivilligcenter Sydfyn opfordrer til at I deltager i seminarer der udbydes af Center for frivilligt sociale arbejde – her gennemgås de foreningsrelevante dele af forordningen og det drøftes, hvordan I skal indarbejde kravene i jeres forening eller organisation samt hvordan Datatilsynet vil fastlægge praksis om kontrol og bøder. Nedenfor finder I, via links, vej til to generelle guides – som kan hjælpe jer på vej.

Læs her mere om Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger:
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger

DGI og DIF har udarbejdet et materiale som I måske kan finde anvendeligt: (OBS typisk almindelige personoplysninger i Idrætsforeninger) https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-og-pligter/vejledning-til-idraesforeninger-om-persondataoplysninger

Find kurser på www.frivillighed.dk

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgav i november en ny håndbog med gode råd, inspiration og redskaber til, hvordan du kan hjælpe og støtte frivillige, der har svære samtaler med brugerne i din forening, organisation eller i et kommunalt tilbud.

CFSA udbyder kursusaktiviteter til frivillige og ansatte i foreninger, frivilligcentre og landsorganisationer i hele landet.Bogen “Samtaler, der kræver mod – Redskaber til svære samtaler i det frivillige sociale arbejde” kan downloades gratis på https://frivillighed.dk/publikationer. Et trykt eksemplar koster 50 kroner og kan bestilles samme sted. Bogen kan desuden efter aftale, lånes og læses i, hos Kontakt mellem Mennesker.

Frivillighusets gratis minibibliotek er en succes

Frivillighusets gratis minibibliotek er en succes – så stor en succes at den er ved at vokse os over hovedet.

Vi takker alle jer der allerede har været forbi med en donation af bøger til husets bibliotek. Men, vi ser os i skrivende stund nødsaget til, at bede om, at folk ikke kommer med flere venlige donationer – vi er simpelthen ved at drukne i bøger!
En opfordring vil derfor være – kom, grib en bog – eller tag to, tre…flere – og nyd at du på denne måde gratis kan supplere din bogreol derhjemme op.

Alle er velkomne!