Frivillighuset i Havnegade genåbnes efter 5 måneders nedlukning.

Frivillighuset i Havnegade genåbnes efter 5 måneders nedlukning.”Jamen det jo næsten ikke til at holde ud længere”, udtaler Frivilligcentermedarbejder Gry Marcussen,
”- altså nu vil vi bare rigtigt gerne i gang, og have noget liv i huset igen. Vi er så klar til at byde foreningerne, de frivillige og brugerne velkommen!”.

Det har været 5 lange måneder, der ikke kun har betydet nedlukningen af Frivillighuset og af Kontakt mellem Menneskers kontor – nedlukningen har også betydet at mange af de lokale frivillige sociale foreninger og fællesskaber ikke har kunnet afvikle deres tilbud og aktiviteter, som alle er rettet mod sårbare og udsatte borgere.

Og fra d. 21. maj kan foreningerne igen komme ind og bruge Frivillighusets lokaler.

”Vi glæder os meget til at huset åbner igen, også selvom der, også denne gang, genåbnes med corona-retningslinjer for brugen af huset” siger Gry Marcussen. ”For covid-19 er her endnu, og vi skal stadig passe på hinanden. Der er derfor fokus på sikker afstand, grundig rengøring og færre mennesker samlet i husets lokaler – og som noget nyt, så er der nu også krav om coronapas for alle der går ind i huset.”

Det kan dog ikke ødelægge glæden ved, at fra fredag d. 21. maj er Frivillighuset igen åbent, og fra tirsdag d. 25. maj åbner også Kontakt mellem Menneskers kontor.

Hjælp med at dokumentere genåbningen af de sociale aktiviteter

Gry fortæller; ”Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har rettet henvendelse til alle landets Frivilligcentre, og spurgt om vi vil hjælpe med at få indsamlet dokumentation på den næsten historiske genåbning der sker i foreningslivet fra den 21. maj.”

CFSA vil gerne dokumentere med billeder fra hele landet. Frivilligcenter Svendborg opfordrer derfor alle lokale frivillige sociale aktiviteter til at sende billeder fra deres genåbning til mailen gry@kontaktmellemennesker.dk.

Send gerne billeder af genåbningen sammen med et par stikord om tid, sted og aktivitet, så sørger Frivilligcenteret for at sende det hele videre til CFSA. Foreningernes dokumentation vil derefter blive delt i en sjov kavalkade i CFSAs kommende nyhedsbreve og på deres Facebook-side.

Har du brug for at finde en foreningsaktivitet i det frivillige sociale felt?

Find oversigten over alle de lokale frivillige sociale netværk, foreninger og aktivitetstilbud på Kontakt Mellem Menneskers hjemmeside: www.kontaktmellemmennesker.dk i den sociale vejviser. Foreningernes aktiviteter findes på hjemmesiden under kalenderfunktionen.

Frivilligcenter Svendborg er en del af foreningen ”Kontakt mellem Mennesker”. Frivilligcenter Svendborg henvender sig til foreninger og borgere, og har til formål er at støtte, fremme og udvikle det frivillige sociale felt i Svendborg Kommune og varetager driften af Frivillighuset i Havnegade 3. Frivilligcenter Svendborg har kontor i Havnegade 3, 5700 Svendborg og kan fra d. 25 maj igen kontaktes mandag-torsdag kl. 10-16 på telefon 62 20 11 30.

Find mere information om det lokale Frivilligcenter på hjemmesiden: www.kontaktmellemmennesker.dk og på Facebook – søg efter: KontaktMellemMennesker

PRESSEMEDDELELSE. Det frivillige sociale foreningsliv efter Corona – der er brug for de meningsfulde fællesskaber.

Det har været et år med store Corona-benspænd og dermed mange udfordringer for os alle – og måske særligt for foreningslivet. Foreningerne er nu så småt på vej tilbage med aktiviteter til byens borgere - og der er hårdt brug for det.

I lang tid har vi alle måtte leve med, at intet er som det plejer. Vi har holdt afstand, sprittet af og været i selvisolation. Vi har været begrænset af hvor mange vi har kunnet være sammen og vi har oplevet gentagne aflysninger i både vores sociale-, arbejds- og fritidsliv.

Nu har vi brug for noget at se frem til, noget at være en del af – og gerne i fællesskab med andre. Og her er det frivillige sociale foreningsliv et fantastisk sted at gå hen.

Svendborg står foreningsstærkt

Svendborg har en stærk tradition for et myldrende og aktivt foreningsliv. Alene på det frivillige sociale område, findes der lokalt mere end 120 tilbud, der blandt andet arbejder indenfor områder som; børn/unge, familier, misbrug, integration, vold, sundhed m.fl.

Mange af tilbuddene henvender sig til de mest udsatte i samfundet. Netop de har haft det særligt hårdt, fordi de sociale fællesskaber de plejer at være en del af, har været lukket ned.

Selvom mange foreningstilbud har været lukket fysisk ned, så er det alligevel lykkedes for en del foreninger at holde kontakt med såvel brugere som frivillige online. Der er blevet afviklet digitale møder, der er oprette telefonkæder og der har været tilbud om gåture i det fri.

”Men når man er socialt særlig udsat – og måske også har isoleret sig yderligere på grund af Corona – så står man lige nu bare meget alene.” udtaler Gry Marcussen og fortsætter ”Og det oplever vi har været noget af det sværeste for foreningerne. De har ikke kunnet yde den hjælp og støtte til deres brugere som de plejer, fordi Coronasituationen har gjort det vanskeligt og de har ikke haft mange muligheder for at gøre ret meget. For, det ér en kæmpe udfordring at række ud, når man ikke kan være sammen fysisk”.

Gry glæder sig derfor over, at der nu kan åbnes lidt mere op for aktiviteterne ” Med den senest udmelding fra regeringen, så er der lidt flere muligheder for foreningerne, der nu kan afvikle aktiviteter udendørs med op til 50 deltagere”.

Blev vi klogere af Corona-situationen?

Selvom det har givet mange, og svære udfordringer, så har der også været erfaringer at høste.

Det ved Frivilligcenter Svendborg, der lige nu, i samarbejde med Frivilligrådet, er i gang med at ringe de mange foreninger og netværk op.

”Det har da været en udfordring for mange, at handle anderledes end de plejer. Det har skubbet mange foreninger ud i at skulle kommunikere mere på de digitale platforme, og beherske flere nye digitale løsninger. Og selvom det aldrig nogensinde kan erstatte det at vi mødes fysisk, så kan der være nogle erfaringer, så kan det i visse situationer vise sig at gå hen og blive et fint supplement til det fysiske møde. Det kan f.eks. være møder der kan afholdes, selvom en deltager sidder fysisk et andet sted, men det kan også være at nogle af de digitale foreningstilbud stadig giver mening at have, selv efter Corona er væk. ”

Og Gry fortsætter ” Det er jo en udfordring at skabe nærvær når man ikke er fysisk sammen, derfor har vi i Frivilligcenteret gjort hvad vi kunne for at hjælpe foreningerne i brugen af de digitale platforme. Det har handlet om både det tekniske, men også om hvordan man skaber tryghed i det mellemmenneskelige plan, for hvordan skaber man meningsfulde aktiviteter på afstand?”

Frivilligcenteret har været i en rivende udvikling gennem det sidste års tid.

Selvom det har været begrænset hvad Frivilligcenteret har kunnet støtte og hjælpe med, så er det alligevel lykkedes at få flere ting sat i gang. Ligesom mange af foreningerne, der skulle lære at lave aktiviteter på en ny måde, har også Frivilligcenteret måtte omstille sig og udvikle nye måder at løse tingene på.
Foruden et blomstrende samarbejde med Frivilligrådet, hvor der udover opringninger til foreningerne, også blev opstartet digitale netværksmøder for foreningerne, har Frivilligcenteret det seneste år også styrket sit samarbejde med kommunen. Blandt andet har Frivilligcenteret løbende haft kontakt med Sundhedschef Anne Højmark, for at kunne kvalificere, at de rette informationer blev sendt ud, når nye Corona-retningslinjer skulle tolkes og videresendes foreningslivet.

”Vi er lykkedes med rigtigt mange gode ting det sidste års tid.” Udtaler Gry. ”Blandt meget andet har vi sammen med den kommunale brobygger fået lavet en film om at vælge at være frivillig som ung. Den glæder vi os meget til at komme ud og vise på skoler og uddannelser, og til at få sat nogle gode snakke i gang om hvorfor det giver mening at være frivillig i de lokale foreningsfællesskaber.”

Frivilligcentret har desuden løbende under hele nedlukningen opdateret en oversigt over de aktiviteter der stadig har været i gang. Og listen – ”Fællesskaber – sammen hver for sig” – er da også endt med at være den mest trafikerede side på Frivilligcenterets hjemmeside.

Vi skal turde at række ud til hinanden

Måske har corona-året lært os noget om, at det faktisk er helt ok at bede om hjælp. Og at det er ok at vi også rækker ud til hinanden når vi oplever at nogen der står ved siden af os, har det svært. Ensomhed har i hvert fald i det forgangne år fået stor synlighed og plads i manges bevidsthed.

Det seneste år har også tydeliggjort at foreningslivet er en vigtig medspiller i at sikre et stærkt sikkerhedsnet under de mest sårbare borgere. Og forhåbentligt kan det, at vi taler om det der er svært, være med til at gøre det lettere for flere at række ud efter fællesskaberne.

I Svendborg har den bevidsthed også været at mærke på politisk plan. Frivilligcenteret har oplevet hvordan byrådet blandt andet, bekymret har spurgt til, hvordan de bedst politisk har kunnet hjælpe og understøtte foreningslivet i en svær tid.

”Og det oplever jeg faktisk som en kæmpe tillid til området.” Siger Gry ”De, politikerne, ved at vi er her, og de regner med os. Det kan de også roligt gøre, for det frivillige sociale foreningsliv løfter nogle vigtige opgaver med at gøre fællesskaber tilgængelige for så mange som overhovedet muligt – og de brænder så meget for at komme i gang igen”.

Det kan være svært at holde humøret højt, og at tro på at alt bliver godt igen. Men det bliver det. ”Og der er brug for jer - foreningslivet og alle I seje frivillige derude - til at hjælpe de mange der har brug for netop det I har at tilbyde” slutter Gry af.

Frivilligcenteret glæder sig til, at der igen er et Frivillighus summende fuld af liv og mange mennesker. Forhåbentligt går der ikke længe endnu – der er lys forude – og indtil da, følg med på Frivilligcenterets hjemmeside og Facebook, hvor der så småt begynder at blive annonceret flere og flere foreningsaktiviteter og frivilligjob.

PRESSEMEDDELELSE – Genbrugskontakten jubler – vi er klar til at genåbne.

PRESSEMEDDELELSE - Genbrugskontakten jubler – vi er klar til at genåbne.

Genbrugskontakten i Vestergade genåbnede 2. marts. Her ses Inge Bøgner og Lisbeth Bisgaard. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Tirsdag d. 2. marts bliver første åbningsdag i Kontakt mellem Menneskers genbrugsbutik, Genbrugskontakten, som nu kan åbne op efter lang tids nedlukning. Genåbningen sker med stor fokus på sikkerheden og trygheden for såvel genbrugsbutikkens mange frivillige og kunder.
Et vigtigt fællesskab for de mange frivillige

Butikkens mange frivillige glæder sig til at kunne komme rigtigt i gang igen. For, selvom der under hele nedlukningen stadig har været arbejdet bag den lukkede dør, så har intet naturligvis været som det plejer.

”Vi er utroligt glade for at kunne åbne op igen, både fordi det betyder rigtigt meget for de frivilliges trivsel at kunne komme i butikken og at være en del af fællesskabet her” Udtaler Inge Bøgner, Genbrugskontaktens frivillige daglig leder. ”Og så glæder vi os helt utroligt til at se alle vores fantastiske kunder igen, for det er dem der er med til at give det liv og gode stunder i butikken, og det savner vi så meget.”

Vi skal stadig passe på hinanden

”Vi har naturligvis stor respekt for at overholde de retningslinjer der skal følges. Vi tager det meget alvorligt, og gør alt for at sikre sprit, afstand, afskærmning samt at der er et maksimum for hvor mange der må være i butikken ad gangen.” fortsætter Inge. ”For det er utroligt vigtigt for os, at vi ikke er med til at sprede smitten, og det håber vi at også vores kunder vil vise forståelse for.”

Og Inge tilføjer ”Det kommer vi til at hjælpe hinanden med, og det kan sagtens gøres venligt ved at vi minder hinanden om det med et smil og et glimt i øjet”

GenbrugsTake-away

Genbrugskontakten har under hele nedlukningen tilbudt sine kunder Genbrugs-Take-Away, hvor man har kunnet ringe og bestille en vare, og afhente den ved porten. Og med det har butikken lige akkurat kunnet holde skindet på næsen.

”Men overskud, det har vi bestemt ikke haft” fortæller Inge ”Vi glæder os derfor os til, at vi igen kan have omsætning nok til at kunne støtte de mange sociale aktiviteter der normalt foregår i vores forening Kontakt mellem Mennesker.”

Fakta om Genbrugskontakten

Genbrugskontakten er en del af foreningen Kontakt mellem Mennesker, der driver projekter som; Café hos Narges for kvinder, Selvhjælp og netværksgrupper, Frivilligcenter Svendborg, Jul i Skallen m.fl..

Al overskud fra Genbrugskontakten går til at støtte foreningens aktiviteter.

Butikken drives i det daglige af en frivillig leder og en stor gruppe frivillige der alle tager aktivt del i butikkens mange opgaver.

Genbrugskontakten sælger tøj, møbler, bøger og meget andet, og holder til i Vestergade 93.

PRESSEMEDDELELSE Bliver det overhovedet jul i år?

Kontakt mellem Mennesker har siden 1987 haft tradition for at gøre julen til en glædelig højtid. For dem der ikke har haft andre at holde jul med, dem der ikke ellers har en kulturel tradition for at holde jul og for dem der ikke har haft økonomi til selv at holde en traditionel juleaften, med alt hvad der hører sig til.

Kontakt mellem Mennesker startede i 1987 med at matche mennesker med hinanden, og i starten handlede det særligt om jul.

Ønsket var at hjælpe de der havde for lidt, med at blive matchet med de der havde nok, og som gerne ville dele. Hvad enten det handlede om at deles om julebageriet, juleindkøbene eller at åbne sit hjem for en ekstra julegæst - så sad Kontakt mellem Mennesker klar til at hjælpe med at gøre julen glædelig for alle.

Sidenhen blev julehjælpsformidlingen til, at Kontakt mellem Mennesker også afholdt juleaften. Til start i Borgerforeningen, og i de sidste mange år, som Jul i Skallen, hvor 100 julegæster sammen har fejret juleaften med alt hvad der hører sig til.

I år skulle Kontakt mellem Mennesker have afholdt juleaften for 25.ende gang. Men så kom corona.

”Vi har desværre måtte sande, at afviklingen af en coronasikker jul, ikke er en fysisk mulighed. Jul i Skallen 2020 er derfor, efter lange svære overvejelser, aflyst.” Oplyser Gry Marcussen, der er ansat i Frivilligcenteret under foreningen Kontakt mellem Mennesker.

Juleaften er meget mere end mad, gaver og dans om træet.

Juleaften handler for mange, om meget mere end den store julemiddag, dansen om træet og gaverne. Juleaften er den aften på året hvor vi traditionelt samler os, med familien, vores nærmeste eller i betydningsfulde fællesskaber.

Gry fortæller; ”Vi ved at det, for de 100 mennesker der deltager i Jul i Skallen, gennem mange år, har været det fællesskab, og den mulighed, mange har haft for at fejre julen sammen med andre end sig selv. Vi har derfor haft hovedet lagt grundigt i blød – for hvordan kan vi hjælpe mennesker med at mødes, i en tid hvor vi helst ikke skal være alt for mange samlet?”

”Der findes ikke en god løsning, der helt kan erstatte Jul i Skallen. Men der er dog muligheder, og en af dem vil meget gerne formidle og være hjælper på, så så mange som muligt alligevel får en dejlig jul - også i år. For ingen bør sidde alene juleaften!” Udtaler Gry Marcussen.

Julevenner.dk

Julevenner.dkBoblberg.dk er en elektronisk opslagstavle på internettet, hvor man kan finde nye venskaber, hobbyfællesskaber, interessefællesskaber m.v. Og igen i år har Boblberg.dk åbnet op for juleversionen: Julevenner.dk.

Med Julevenner.dk kan du som vært for juleaften, lave et opslag hvis du har plads til at invitere endnu en juleaftensgæst – og som gæst kan du søge efter værter, der juleaften vil åbne sit hjem for dig.

Har du brug for hjælp til at søge som vært eller som gæst, så sidder vi klar til at hjælpe dig med at lave et opslag på Julevenner.dk. Ring og lav en aftale på 62 20 11 30 mandag-torsdag mellem kl. 10-14.30.

 

Radio Diablo

TVinterview i Sydfyn Nu

PRESSEMEDDELELSE – Brugere af Café hos Narges mødes i denne coronatid på nettet.

Brugere af Café hos Narges mødes i denne coronatid på nettet.

Arkivfoto: Maria Fonfara

Narges Samimi har på grund grund af coronasituationen lukket for sin sociale café, men i stedet er det muligt for brugerne at mødes på nettet.

Svendborg: Siden coronakrisen brød ud i Danmark i marts, har vi alle på forskellig vis været berørt af krisen. Flere har følt sig mere ensomme og isolerede, og i en tid hvor meget lukker ned, er behovet for fællesskab større end nogensinde før.
Det mener i hvert fald Narges Samimi, projektleder i det kvindelige, tværkulturelle madfællesskab, Café hos Narges. Hun har selv været nødt til at lukke caféen ned på grund af hensyntagen til Covid-19.

- Mange af kvinderne, som normalt kommer i cafeen, er utrygge ved situationen og møder derfor ikke op. Derfor har jeg valgt at lukke cafeen for en stund, men vi håber snart at kunne åbne igen, siger Narges Samimi i en pressemeddelelse.
Forskning viser, at isolation kan have stor påvirkning på vores psykiske helbred og mentale trivsel, og det bekymrer også Narges Samimi.

- Flere af kvinderne, som kommer her i huset, er i forvejen sårbare og ensomme. De mangler fællesskaber og tilknytning til samfundet. Derfor er cafeen sådan et vigtigt fællesskab for dem. Jeg arbejder på højtryk for at komme i kontakt med dem på andre måder, siger hun.

Narges Samimi har for eksempel oprettet en Whats Up-gruppe, hvor kvinderne dagligt har kontakt med hinanden. Derudover kan man altid ringe til Narges mandag, tirsdag og onsdag i tidsrummet kl. 10-12.

Mange af kvinderne, som normalt kommer i cafeen, er utrygge ved situationen og møder derfor ikke op. Derfor har jeg valgt at lukke cafeen for en stund, men vi håber snart at kunne åbne igen

Mens Narges Samimi venter på, at cafeen igen kan åbne op, arbejder hun på forskelligartede opgaver – heriblandt integrationsprojekter med nye samarbejdspartnere, som blandt andet involverer opstart af læsegruppen ”Kvinder læser” samt et kogebogsevent på den kommende festival ”5700 fortæller” i november.

Cafeen søger i øvrigt en frivillig fundraiser. Interesserede kan tage kontakt til Sara Mellson på saramellson@gmail.com

PRESSEMEDDELELSE Fra foreningsmarked til EU’s 17 bæredygtige verdensmål

Frivilligcenter Svendborg har i sidste øjeblik måtte sadle om, da årets foreningsmarked aflyses på grund af coronasituationen.

Frivilligcenter Svendborg fejrer og synliggør de lokale frivillige sociale foreninger med Foreningsmarked på Ramsherred.Frivilligcenter Svendborg, en del af foreningen Kontakt mellem Mennesker, har gennem de sidste 19 år arrangeret foreningsmarked for byens godt 100 frivillige sociale foreninger på torvet i Svendborg. Arrangementet giver foreningerne mulighed for at synliggøre deres vifte af aktivitetstilbud for Svendborgenserne.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke kunne lykkes i år at afholde foreningsmarkedet – men vi har stor respekt for, at vi ikke skal være med til at bidrage til en potentiel smittespredning, ved at samle en masse mennesker på ét sted.” Udtaler Gry Marcussen, ansat i Frivilligcenter Svendborg.

Og hun fortsætter: ”Særligt fordi, at mange af foreningernes tilbud er rettet mod grupper af borgere, som vi netop nu skal passe ekstra godt på. Derfor oplever vi også, at foreningerne har stor forståelse for, at det ikke lige er i år, at vi skal stå tæt sammen fysisk.”

Men vi gør noget andet!

Under hele corona-nedlukningen, har det været en stærk tendens i foreningslivet, at mange har fundet på nye og kreative løsninger, for fortsat at kunne tilbyde meningsfulde fællesskaber og aktiviteter. Og også Frivilligcenter Svendborg har lagt hovedet i blød, for at finde på et – corona-sikkert - alternativ til foreningsmarkedet.

”Vi har arbejdet på højtryk for at lave en, ganske anden type, synlighed af de lokale foreninger - og vi tør godt at røbe allerede nu, at det kommer til at handle om bæredygtighed og de 17 verdensmål – hvor også de frivillige sociale foreninger kan gøre en kæmpe forskel!”, Siger Gry Marcussen

Bæredygtighed er for alle

Og det er et hot tema, bæredygtighed, der i den grad er oppe i tiden.

Her i efteråret har ”Frivillig Fredag”, den landsdækkende frivilligfejring landet over i uge 39, bæredygtighed som tema, den lokale forening ”Øko-net” lancerer en månedlang festival i Svendborg med bæredygtighed som tema fra d. 11. september - 11. oktober 2020 og ”Cittaslow” arbejder som altid – også i år – med bæredygtighed. Og Frivilligcenter Svendborg hopper nu med på den grønne bølge.

Foreningslivet kan gøre en bæredygtig forskel.

”Planen er at vi laver en ”17 verdensmål-stafet”, hvor frivillige sociale foreninger kan tilmelde sig som stafetholdere. Stafetten indeholder både en letforståelig information om de 17 verdensmål, gode bud på hvordan vi alle - også foreninger - kan bidrage med at gøre en forskel, samt en opsamling af foreningernes egne forslag til, hvordan vi let kan leve mere bæredygtigt.”, forklarer Gry Marcussen. Stafetten sluttes af med præmiering af de tre bedste indkomne forslag til, hvordan vi alle let kan gøre en bæredygtig forskel i vores hverdag. Stafetten skydes i gang 1. oktober og slutter 1. december 2020.

17 verdensmål til stafetrør

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kort fortalt – det handler om at gøre verden til et bedre sted.

FN vedtog i 2015 17 verdensmål, der tilsammen danner rammen for den globale udviklingsindsats frem mod 2030. Verdensmålene er universelle, gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig.

Danmark ligger ifølge internationale analyser i den absolutte top blandt verdens lande i forhold til at realisere verdensmålene. Danmark er ikke forpligtet i forhold til verdensmålene ud over det, der fastlægges i dansk lovgivning.

Det kan dog give rigtig god mening, at vi alle ser os selv som en del af den globale værdikæde, da det er lokalt, at målene kan omsættes til konkrete løsninger og indsatser.

Og det behøver slet ikke at være så svært som det lyder – Frivilligcenter Svendborg ønsker med Verdensmål-stafetten til de frivillige sociale foreninger, at gøre de 17 verdensmål letforståelige, enkle at praktisere og sjove at arbejde med.

PRESSEMEDDELELSE – Byrådspolitikere går i frivillig social praktik

Frivilligcenter Svendborg inviterer igen i år byrådspolitikerne ud i praktik i de frivillige sociale foreninger, der alle arbejder med socialt udsatte eller sårbare borgere.

”Politiker i praktik” fremmer samarbejdet mellem kommune og foreninger.

Konceptet ”Politiker i praktik” er en af de aktiviteter frivilligcentrene i Danmark bringer i spil i forbindelse med den landsdækkende frivilligkampagne, der hvert år finder sted i uge 39.

Det er blevet en populær og ret unik mulighed for lokale politikere til at få et indblik i det arbejde de frivillige sociale foreninger udfører.

For politikerne er en dag i praktik hos en frivillig forening, en oplagt mulighed for at komme i dialog med både foreninger og de borgere der bruger foreningens aktivitet - samt en lærerig måde at opnå indsigt i det frivillige sociale arbejde. For foreningerne er dagen med til at sætte ansigt på politikerne samt at skabe en kortere kommunikationsvej til kommunen.

Politikerpraktik i Svendborg

Frivilligcenter Svendborg har derfor også i år udarbejdet et ”Praktik katalog”, hvor interesserede foreninger tilbyder praktikpladser. Praktikkataloget udsendes derefter til byrådet. I Svendborg har 7 byrødder i år budt ind på i alt 15 praktiktilbud.

Årets katalog markerer sig ved at indeholde helt nye muligheder. Fx har flere foreninger udbudt mere end en praktik og så er der også nogle helt specielle og anderledes nye praktik muligheder:
”Ja, for i år er det faktisk for første gang lykkedes at få en praktikant med ud at gå med ”Natteravnene” – og de er superglade for at det kunne lykkes, fordi praktikvagten ligger en fredag aften fra kl. 22-02. Det er jo ikke alle der har plads i kalenderen til den slags praktik”: siger Gry Marcussen, medarbejder i Frivilligcenter Svendborg. ”Vi har også lidt særligt fået lov at sende en kvindelig politiker i praktik hos Vildmændende, som jo ellers helst kun har mænd med i fællesskabet.”

Gry Marcussen uddyber hvad en politikerpraktik kan indebære: ”Politikerpraktikken kan vare fra et par timer til en hel dag/nat, alt afhængig af foreningens aktiviteter, og skal så vidt muligt afvikles i uge 39, det vil sige ugen op til Frivillig Fredag. Praktikken udformes af foreningerne selv eller i samarbejde med os i frivilligcentret.”

Når praktikopholdende er slut, er det meningen at praktikanter såvel som praktikssteder sender tilbagemeldinger tilbage til frivilligcenteret, der efterfølgende ligger beretningerne ud på ”Kontakt mellem Menneskers” facebookside.

Det lykkedes igen i år.

”Vi glæder os til at sende politikkerne ud i deres praktikophold, men det var med lidt tilbageholdt åndedræt, at vi inviterede politikkerne ud i praktik i år. For - ville de overhovedet have mod til at tage på visit – og prioritere det – i en noget usikker corona-tid”, udtaler Gry Marcussen ”Men det havde de heldigvis, og vi syntes at det er helt fantastisk, at politikerne igen i år bakker flot op om at komme ud og arbejde med i de frivillige sociale foreninger i byen.”

Frivilligcenter Svendborg er et af 6 ben i foreningen ”Kontakt mellem Mennesker”.

”Kontakt mellem Mennesker” varetager aktiviteterne:

 • Frivilligcenter Svendborg
 • Selvhjælps- og netværksgrupper
 • Fællesskabsprojektet Café hos Narges
 • Foreningernes hus Frivillighuset
 • Genbrugskontakten i Vestergade.
 • Jul i Skallen

Frivilligcenter Svendborg henvender sig til foreninger og borgere i Svendborg, med det formål at støtte, fremme og udvikle det frivillige sociale område lokalt.

PRESSEMEDDELELSE Frivillighuset – de lokale frivillige sociale foreningers hus – er genåbnet, igen, igen.

Frivillighuset i Havnegade 3 måtte, ligesom alle andre i det ganske danske land, lukke huset og al dets aktiviteter ned, da statsministeren i foråret gik på skærmen og sendte alle hjem.
Det blev en lang og drøj ventetid for de lokale frivillige sociale foreninger og deres brugere, hvoraf mange dagligt gratis låner lokaler i Frivillighuset til afvikling af deres aktiviteter.

En forsigtig genåbning i juni.

Den første forsigtige genåbning af huset efter nedlukningen, blev i starten af juni, hvor Frivilligcenter Svendborg, der dagligt varetager driften af huset, oplevede at foreningsaktiviteten fortsat var meget lav. Mange foreninger valgte at vente med opstart af foreningsaktiviteterne til efter sommeren, for at passe på deres foreningsbrugere og medlemmer.
I juli blev huset lukket ned igen af hensyn til coronasikkerheden, der kræver løbende rengøring og afspritning på alle etager og flader for at minimere smitte risikoen i et hus med mange menneskers daglige brug.

Nu er foreningerne for alvor igang igen.

Det var derfor også med stor spænding, at huset i august kunne åbnes op igen. Og det ser heldigvis ud til at de lokale frivillige sociale nu for alvor er klar til at tage fat igen.
Gry Marcussen, ansat i Frivilligcenter Svendborg og bookingansvarlig i Frivillighuset udtaler: "Flere foreninger valgte i juni ikke at starte op, eller havde simpelthen valgt at lægge deres aktiviteter udendørs ved skov og strand. Vi oplver heldigvis, at de nu er på vej tilbage i Frivillighuset, og oplever derfor en herlig aktivitet og summen igen - hvor alle iøvrigt overholder behørig afstand. Det er næsten helt som normalt igen, og det er vi fantastisk glade for!".
Corona er her dog stadig, så både ansatte i Frivilligcenteret og husets brugere, løfter i fællesskab opgaven med at holde huset coronafrit. Alle deltager aktivt flere gange dagligt i opgaven med at rengøre og afspritte, så vi sammen kan sikre, at Svendborgs borgere – også de særligt udsatte – trygt igen kan deltage i foreningernes tilbud.

Har du brug for at finde en foreningsaktivitet i det frivillige sociale felt?

Find oversigten over alle de lokale frivillige sociale netværk, foreninger og aktivitetstilbud på Kontakt Mellem Menneskers hjemmeside: www.kontaktmellemmennesker.dk i den sociale vejviser. Foreningernes aktiviteter findes på hjemmesiden under kalenderfunktionen.
Frivilligcenter Svendborg er en del af foreningen ”Kontakt mellem Mennesker”. Frivilligcenter Svendborg henvender sig til foreninger og borgere, og har til formål er at støtte, fremme og udvikle det frivillige sociale felt i Svendborg Kommune og varetager driften af Frivillighuset i Havnegade 3. Frivilligcenter Svendborg har kontor i Havnegade 3, 5700 Svendborg og kan kontaktes mandag-torsdag kl. 10-14.30 på telefon 62 20 11 30.’

PRESSEMEDDELELSE Frivilligcenter Svendborg giver de lokale frivillige sociale foreninger en håndsrækning med en gratis online guide.

14.05.2020I en tid hvor foreningerne ikke kan mødes fysisk med deres brugere og medlemmer, er der behov for at vi gør hvad vi kan, for fortsat at tilbyde meningsfulde foreningsfællesskaber. Det kan være lidt af en udfordring at stille sig frem på en skærm, og række ud mod brugere, medlemmer og udsatte borgere på en ny og anderledes måde.

Det gør Frivilligcenter Svendborg nu noget ved. Gry Marcussen, Frivilligcenter Svendborg fortæller: ”Vi har haft henvendelser fra lokale foreninger, der har behov for at finde ud af, hvordan man bedst kan bruge online platforme som fx Zoom, Facebook livestream og Skype til at holde kontakten og lave meningsfulde online tilbud. Og ikke mindst, at afvikle møder på nettet. Vi ser det som en oplagt opgave for Frivilligcenteret at hjælpe foreningerne med at blive trygge ved at færdes rundt på de forskellige online platforme”.

Frivilligcenter Svendborg har derfor, i samarbejde med ”Ingerfair”* udviklet 4 små, letforståelige film, der guider en udenom de værste begyndervanskeligheder. Og som ikke mindst, hjælper foreningerne med hvordan man får guidet brugere ind i de virtuelle online tilbud.

Gry tilføjer: ”Alle de frivillige sociale foreninger i Svendborg har lukket deres fysiske aktiviteter ned, og vi oplever at mange forsøger at finde nye veje til at hjælpe borgerne igennem denne her svære tid. De 4 film giver hjælp til hvordan man kommer ind og bruger de forskellige online platforme i her-og-nu situationen, men de kan også fint bruges når vi er kommet på den anden side af nedlukningen, hvis man som forening har lyst til at prøve kræfter med nogle af muligheder der er med at bruge de virtuelle platforme.”

Er man interesseret i at få adgang til de 4 film, kan man kontakte Frivilligcenter Svendborg ved at sende en mail til gry@kontaktmellemmennesker.dk eller ved at ringe på 62 20 11 30. Under nedlukningen er træffetiden pr. mail og telefon fra kl. 10-14.30.

Frivilligcenter Svendborg er et af 5 ben i foreningen ”Kontakt mellem Mennesker”. Udover Frivilligcenteret, varetager ”Kontakt mellem Mennesker” aktiviteterne: Selvhjælps- og netværksgrupper, Fællesskabsprojektet Café hos Narges, foreningernes hus Frivillighuset samt ”Kontakt mellem Mennesker”s genbrugsbutik - Genbrugskontakten i Vestergade. Frivilligcenter Svendborg henvender sig til foreninger og borgere i Svendborg, med det formål at støtte, fremme og udvikle det frivillige sociale felt lokalt.

*”Ingerfair” er Danmarks største virksomhed, som udelukkende er specialiseret i at uddanne og rådgive foreninger, organisationer og kommunale institutioner i de redskaber, tilgange og spørgsmål, som knytter sig til arbejdet med frivillige.

PRESSEMEDDELELSE Der findes et fællesskab – og hjælp at få når du har brug for det – også i en tid hvor mange foreningsaktiviteter er lukket fysisk ned!

Kontakt mellem Mennesker sidder klar til at hjælpe dig ud i et digitalt fællesskab eller henvise til telefoniske tilbud, hvor du kan få hjælp i en svær tid.
Kontakt mellem Mennesker kan træffes på telefon 62 20 11 30, mandag-torsdag mellem kl. 10-14.30. Du kan også sende os en mail på info@kontaktmellemmennesker.dk

Vil du give en hånd med?
Flere foreninger søger lige nu frivillige til forskellige typer af hjælp - måske du har tid og overskud til at give en hånd med? Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig på vej.

Kender du en der har brug for vores hjælp?
Vi opfordrer alle - pårørende, naboer, venner – til at hjælpe de særligt sårbare og udsatte borgere, der måtte have brug for hjælp, og hjælp dem gerne med at finde vej til os.
Vi opdaterer løbende tilbud der stadig er aktive i det frivillige sociale område på vores hjemmeside - www.kontaktmellemmennesker.dk - og på vores facebookside - Kontakt mellem Mennesker.
Lad os passe godt på hinanden!

PRESSEMEDDELELSE “Selvhjælp og netværk” starter igen.

Nu er rammerne klar, til at “selvhjælp og netværk" starter igen. Hvis du går rundt med en udfordring der tynger dig, og du tænker at en samtale-gruppe kan hjælpe dig videre, skal du kontakte Lis i Kontakt mellem Mennesker.

Vi kan tilbyde selvhjælpsgrupper med en tovholder, der er med så længe gruppen har brug for det, men også 1-3 samtaler med en coach, hvor du bliver klogere på, hvordan du selv kan arbejde med tingene. Emnet kan være lige netop det, du har brug for at arbejde med: stress, sorg, ensomhed, angst, spiseforstyrrelse, miljøet, pårørende m.m.. Kontakt Lis på tlf. 4274 5710 eller på selvhjaelp@kontaktmellemmennesker.dk. Du kan bestille tid til en samtale eller komme ind om torsdagen kl. 10-14 i "åbent” kontor.

Som et nyt tilbud bliver der også en samtale-café hver 14. dag, hvor du er velkommen til at deltage, indtil der er deltagere nok til at danne en gruppe med det emne, du går og tumler med. I caféen vil der være 1 eller 2 tovholdere, der sørger for at vi får afstemt vores
forventninger, og at alle kan komme til orde. Der er kaffe og te på kanden, og plads til at sætte ord på udfordringerne. Det der er fælles for cafédeltagerne er, at I har besluttet at gøre noget ved det, der fylder for meget i livet. Hvis flere kommer med det samme tema, er vi allerede på vej til at have en gruppe, hvor der kan arbejdes mere målrettet, og vi søger en tovholder.

Allerede nu skal vi bruge en tovholder til en gruppe med stress som tema, og til transkønnede unge.

Caféen starter tirsdag d. 17. marts, kl. 16-17.30 i Kontakt mellem Menneskers spisestue. Det er i Frivillighuset, Havnegade 3A, 5700 Svendborg og vi mødes herefter tirsdage i lige uger. Du kan tilmelde dig på 4274 5710.

PRESSEMEDDELELSE – Donation sender syriske børn på ferie – og oplyser indvandrerkvinder om sundhed

Donation sender syriske børn på ferie - og oplyser indvandrerkvinder om sundhed

Lars Erik Hornemann overrækker 100.000 kroner fra Tryg Fonden til Narges Samini, Sara Mellsun og Margit Klenow fra Café Narges. Foto: Michael Thorbjørnsen

Svendborg: Der var mellemøstlig mad på bordet og smil på læberne, da to foreninger i Frivillighuset i Havnegade i går kunne fejre modtagelsen af et par store donationer fra Tryg Fonden.

Det var byrådsmedlem og tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann, som også sidder i Tryg Fondens syddanske repræsentantskab, der begrundede og overrakte donationerne på henholdsvis 100.000 og 40.000 kroner.

Cafe Narges modtog den største donation til et projekt, der skal informere og oplyse lokale indvandrerkvinder om en sund livsstil, ernæring, rygning, alkohol og idræt for både kvinderne selv og deres børn. Pengene skal bl.a. bruges til foredragsholdere, forskellige aktiviteter og til en kogebog, som kvinderne er ved at producere, og som forventes at udkomme til august.

Café Narges er etableret og ledes af Narges Samimi, der oprindelig kommer fra Iran, men har boet i Danmark over 22 år. Sammen med et par håndfulde frivillige hjælpere tilbyder hun og cafeen kvinder fra forskellige kulturer et sted at mødes. Her kan de lære om kvindeliv i Danmark, de kan skabe netværk, hente gode råd og vejledning samt udvikle sproglige og kreative evner.

De 40.000 kroner modtog den kurdiske forening i Svendborg, som bl.a. består af 48 flygtningefamilier fra Syrien. Da børnene i disse familier ikke kan komme hjem til Syrien på sommerferie, og da familierne ikke selv har økonomisk mulighed for at give børnene oplevelser i ferierne, havde foreningen ansøgt om støtte til ferieophold i Danmark, hvilket blev imødekommet.

PRESSEMEDDELELSE – Ensomme Jette bankede på døren og et himmerige af aktiviteter åbnede sig

Tema-Ensomme Jette01-24-01-2020

71-årige Jette Bager var ensom, men fandt nye fællesskaber i bl.a. Frivillighuset i Havnegade. Foto: Katrine Becher Damkjær

Tema: Ensomme Jette bankede på døren og et himmerige af aktiviteter åbnede sig

71-årige Jette Bager var ensom og i sorg efter sin mands død. En dag tog hun sig sammen og bankende på døren til Frivillighuset i Svendborg. - Har I brug for en som mig, spurgte hun. I dag er hun involveret i alverdens projekter og får næsten stress, når hun kigger i sin kalender.

Svendborg: Jette Bager har haft et til tider hårdt liv med en lidt barsk opvækst i Aarhus, skilsmisse, sygedomsforløb og ikke mindst tabet af sin anden ægtemand, den blide og kærlige Bo, som døde i 2012 efter en kræftsygdom.

- Bo var ikke helt rask i sine sidste leveår, og jeg led selv af en mindre depression. Vi levede derfor noget isoleret, selvom jeg normalt er en kvinde, der gerne omgås andre og har snakketøjet i orden.

- Men der var en periode på nogle år, hvor vi ikke så ret mange mennesker, fordi vi måske ikke selv rakte ud, men hvor også vores venner ligesom holdt sig væk, fordi vi begge var syge, og de ikke havde overskud til at forholde sig til vores situation.

- Mine børn og børnebørn så vi heller ikke så meget til, da de jo havde travlt med deres egen hverdag, fortæller Jetter Bager.

Hun, der er uddannet sygehjælper og butiksassistent og siden 1968 har boet i Svendborg, hvor hun gennem årene har arbejdet på forskellige ældrecentre, bl.a. 11 år på plejehjemmet i Vejstrup, lukkede sig inde i sin lejlighed, og hun kom næsten kun ud, når hun besøgte sin elskede Bos gravsted.

- Jeg var 65 år på det tidspunkt, men havde allerede en dårlig og usund hverdag med sygdom, medicin, lavt selvværd og ensomhed. Jeg savnede nogle at tale med, at holde om - og nogle, der skulle holde om mig, husker Jette Bager.

Præst gav skubbet

Noget måtte der gøres, og midt i sin personlig krise, rakte hun ud til præsten, der bisatte Bo.

- Hun var så dejlig at tale med, forstående og empatisk. Hun gav mig en form for sorgterapi ved at lytte til mig, gav mig en ny og spirende selvtillid og håb - samt et skub til midt i 2013 at komme videre.

- Selvom det er svært "bare at tage sig sammen", så skulle jeg gøre det. Jeg måtte ud og bruge mine hjerneceller og snakketøj, for jeg kunne ikke længere gå rundt i min ensomhed.

Jette Bager havde tidligere, efter sin skilsmisse fra sin første mand, brugt nogle af de aktivitetstilbud, som de mange sociale foreninger under Kontakt mellem Mennesker og Frivillighuset tilbyder sygdomsramte, ensomme, indvandrere og alle andre, der efterlyser og har brug for et fællesskab.

- Jeg gik på et tidspunkt til noget gymnastik med Kontakt mellem Mennesker, så jeg kendte huset, men var noget nervøs, da jeg nu, nogle år senere, bankede på igen.

- En kvinde, der hedder Narges, åbnede døren, og jeg udbrød: "Kan I ikke bruge mig til noget".
Narges gav mig et kram og fortalte, at hun var ved at etablere en international café, og at hun da godt kunne bruge mig som en frivillig hjælper.

- Jamen, jeg var helt overvældet og overrasket, for her var en person, der have brug for min hjælp, ville mig - og herefter ændrede mit liv sig.

- Jeg begyndte stort set med det samme at arbejde sammen med Narges, havde nu noget meningsfyldt at stå op til, noget at tage mig til og bidrage med - være en del af.

Selvværd booster

Da cafeen åbner kort tid efter, oplever Jette Bager et nyt boost i sit selvværd og nye glæder ved livet.

- I cafeen kommer en række indvandrer- og flygtningekvinder, der, selvom de er kommet fra krig og elendighed, har en varme og umiddelbarhed, jeg bare bliver grebet af. Uden at kende mig og min baggrund giver de masser af kram, og det var lige, hvad jeg havde brug for. Denne varme og opmærksomhed havde jeg savnet og ikke rigtig fået blandt mine danske venner, da jeg havde brug for det, fortæller Jette Bager.

Hun får det hurtigt så godt med sig selv, at hun dropper sin medicin og får mere energi og overskud - og mod på mere.

- Jeg bliver hurtigt tryg ved Frivillighuset og begynder som gæst at komme i Mandagscafeen, som er for ensomme ældre, jeg spiser med i Medborgercafeen og begynder så småt at få et nyt netværk, knytte bånd og får øjnene op for alle de tilbud, der er for ældre på Sydfyn, fortæller Jette Bager.

Hun begynder at gå til dans med Ældre Sagen, dyrke motion i Frøavlen, får arbejde som frivillig i forskellige genbrugsbutikker, hjælper som besøgsven en børnefamile fra Kurdistan med at falde til i byen og meget andet.

- Pludselig har jeg så mange aftaler i min kalender, at jeg næsten får stress, griner Jette Bager, som dog efterhånden finder et leje, hvor hun selv kan følge med.

Husk at række ud
Ensomme Jette bankede på døren og et himmerige af aktiviteter åbnede sig

Narges Samimi, som står bag flere sociale tiltag i Frivillighuset, tog med åbne arme imod Jette Bager, da hun havde brug for hjælp. Nu har de arbejdet sammen i seks år og planlægger her næste aktivitet i Café Narges, som er er mødested for indvandrerkvinder. Foto: Katrine Becher Damkjær

Jette Bager husker med glæde tilbage til den dag, da hun "tog sig sammen" og bankede på døren til Frivillighuset.

- Her blev der åbenbaret et himmerige af muligheder, jeg slet ikke turde drømme om. Her føler jeg mig værdifuld, her bruger jeg som gæst de mange tilbud, og jeg hjælper som frivillig medarbejder stadig Narges og alle hendes fine projekter. Ved at hjælpe andre, hjælper jeg også mig selv, for ved at give lidt af sig selv, får man tifold tilbage, siger Jette Bager.
Hun opfordrer ensomme ældre til at turde række ud.

- Tal med din præst, læge eller hjemmehjælper om dine problemer, for du er ikke alene om at have det sådan - og de står alle klar til at hjælpe og guide dig videre i livet og ud til de mange tilbud, der findes i kommunen.

- Og vær ikke bange for at banke på en dør hos de sociale foreninger og tiltag, for de og vi åbner den hjertens gerne - det er derfor, vi er her, og vi har plads til alle, opfordrer Jette Bager.

Kort om Kontakt mellem Mennesker og Frivillighuset

Kontakt mellem Mennesker er en 30 år gammel forening, lokalt forankret i Svendborg.

Man guider borgere ud i det frivillige sociale foreningsliv - hvad enten de søger frivilligt arbejder, eller har brug for at finde en aktivitet i en forening.

Man arbejder for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale område i Svendborg.

Her tilbydes vejledning til foreninger om foreningsrelaterede spørgsmål - og tilbydes synliggørelse, rekruttering af frivillige, netværksmøder, gratis kurser o.ma. for de lokale frivillige sociale foreninger.

Man igangsætter selvhjælpsgrupper og udvikler sociale projekter, der rummer udfordringer som sorg, selvværd, pårørendeproblematikker, ensomhed, sygdomshåndtering m.fl.

Man varetager også driften af det lokale Frivillighus, hvor en lang række frivillige sociale foreninger har til huse.

PRESSEMEDDELELSE – Nye tider hos Narges

Nye tider hos Narges

Narges Samimi åbner igen dørene tl sin café for kvinder fra alverdens lande. Privatfoto

Svendborg: Cafe Hos Narges i Frivillighuset i Havnegade, som siden 2013 har været drevet af Narges Samimi, og som er et mødested for udenlandske kvinder, har fået nye tider.

- Vi starter nu med en informationsaften den første onsdag i måneden fra 18-20. Mødets temaer er forskellige og relevante for kvinderne i forhold til danske samfundsforhold. Hver onsdag har vi så frokost fra 13-15, nogle gang med et slag bingo bagefter, men altid med et godt og let måltid, frugt, kaffe og te samt hyggeligt selskab.

- Cafeens mødetid er flyttet rundt gennem årene for at passe til deltagernes sprogskole, afhentning af børn og arbejde, men nu har vi fundet frem til at 13-15 passer bedst, fortæller Narges Samimi i en pressemeddelelse.

Narges Samimi kommer selv kom fra Iran, så hun ved alt om at det at lære dansk som voksen, lære Danmark og byen Svendborg at kende, følge sine børns fremskridt i deres danske skoler og savne fællesskaber.

- I cafeen møder alverdens kvinder hinanden, nogle med samme baggrund, andre fra lande, vi stort set ikke kender - og nogle danske kvinder, som er søde at snakke med, og som kan give ny indsigt. Venskaber opstår under de hyggelige møder og frokoster, fortæller Narges Samimi, som er ved at lave en kogebog, der samler gruppens diverse opskrifter samt korte interviews med kvinderne bag.

- Her er tysk ostekage, amerikanske colakylling, vietnamesiske forårsruller og den kurdiske dessert harissa samt dejlige danske julemad - og meget andet, 14 forskellige opskrifter i skrivende stund, siger Narges Samimi.

TrygFonden har doneret 100.000, Nordea 20.000 og Integrationsrådet 30.000 til kogebogen, som forventes at være færdig til august.

Ugeavisen Svendborg, 23.01.20
Nye tider hos Narges

PRESSEMEDDELELSE – Lokale løver gav juleposer til 33 familier

Lokale løver gav juleposer til 33 familier

På billedet ses Narges (tv) og Morteza Ghaemi fra Frivillighuset – og Kirsten Puggaard fra Lions i Svendborg, som donerede juleposer og gavekort til 33 sydfynske familier.

Svendborg: Lions Klub Svendborg har igen i december 2019 solgt juletræer ved den gamle smedje ved rundkørslen på vej mod Thurø.

En kombination af en venlig leverandør af juletræerne og Lions-medlemmernes ihærdige salgsaktiviteter, trods det våde vejr, har resulteret i et fint resultat, som gav mulighed for at glæde 33 familier med en julepose og gavekort til Rema 1000 i Ørkildsgade.

Juleposerne blev uddelt af Lions i et samarbejde med medarbejdere fra Frivillighuset, som sørgede for, at de rigtige familier og værdigt trængende, blev begunstiget./mith

Ugeavisen Svendborg , 03.03.20
Lokale løver gav juleposer til 33 familier

PRESSEMEDDELELSE Flotte donationer modtaget til Kontakt mellem Menneskers juleaften ”Jul i Skallen”

I sidste uge fik vi overrakt 2 donationer på hver 5.000,- fra Broderloge nr. 29 Sct. Nicolai og fra Serapionsordenen. En stor tak for jeres flotte bidrag til vores juleaften.

Der er et fællesskab når du har brug for det.

I denne søde juletid har vi alle brug for at opleve at være en del af noget. Men det er ikke alle forundt at have en familie eller et nært netværk at dele julen med.

Kontakt mellem Mennesker holder igen i år og for 23.ende gang, en traditionel dansk juleaften for 20 frivillige og 80 gæster i Skallen.

Vores jul bygger på de kristne traditioner – vi synger julesange, skal en tur rundt om juletræet, der er gaver til børnene og en dejlig julemenu med alt hvad julehjertet måtte begære. Og så er der naturligvis mandelgaver til de heldige.

Ingen jul uden de mange flotte donationer.

At forberede og løfte en juleaften for så mange mennesker, kræver en kæmpe indsats af de mange frivillige – og ikke mindst, så forudsætter det, at der fra det lokale erhvervsliv bakkes op med økonomiske bidrag og sponsorering af varer, gaver m.m.

Og igen i år må vi sande, at de lokale julehjerter er store, og banker varmt for, at alle kan holde en juleaften i fællesskab med andre.

PRESSEMEDDELELSE Donation til Kontakt mellem Menneskers juleaften Jul i Skallen

Donation til Kontakt mellem Menneskers juleaften Jul i Skallen

Fonden for Fynske Bank har doneret 5.000 kroner til Jul i Skallen.

Beløbet blev overrakt af Erik Potempa, Fonden for Fynske Bank, til formanden for Kontakt mellem Mennesker, Karen Strandhave og medarbejder Gry Marcussen i Kontakt mellem Menneskers sekretariat.

Kontakt mellem Mennesker byder for 23.ende ind til en traditionel, god gammeldags dansk jul for 100 gæster og frivillige. Vores jul bygger på de kristne traditioner – vi synger julesange, går om juletræet, der er gaver til børnene og en dejlig julemenu med alt hvad julehjertet måtte begære. Og så er der naturligvis mandelgaver til de heldige.

Den flotte donation fra Fonden for Fynske Bank bruges til indkøb af diverse julevarer til middagen.

PRESSEMEDDELELSE Julegave til de frivillige i Svendborgs foreningsliv. – Samtale er roden til alt godt!

Frivilligcenteret, Frivilligrådet og den lokale Brobygger på det frivillige sociale område, inviterer sammen de sociale foreninger i Svendborg ind til en tidlig julegave, i en samtalesalon, mandag d. 9. december kl. 15-17.30.

En samtalesalon er en gammel og eksklusiv måde at mødes på, som nu vækkes til live igen med samtalen som centrum. Formålet er ikke at blive enige om noget, men at vi alle får lov til at give udtryk for hvad vi tænker om det vi har tilfælles. Simpelthen fordi, at vi tror på, at det er vigtigt at mødes og have tiden til at snakke sammen om det vi brænder for og finder interessant.

Det er blevet tid til nærvær og de mere dybe samtaler.

Du gør det hver eneste dag, og nogle dage hele tiden. Taler med andre mennesker. Men, hvornår har du sidst haft en virkelig interessant og vedkommende samtale? Hvor der ikke er nogen holdninger der er mere rigtige eller forkerte end andre? Og af den slags hvor du oplever at blive hørt - og måske også får nye ideer og tanker med dig hjem?

Nærværet, og dermed tiden til de mere nysgerrige samtaler, er trængt i disse mobiltelefonernes tid, hvor bippende lyde og blinkende løfter om nyheder, beskeder og likes, tager stadigt mere og mere af vores tid og opmærksomhed.

Vi vil gerne skabe rum for, og invitere dig ind til, en samtale om hvad meningsfulde fællesskaber er.

Vær med i en samtale om det du brænder for. En samtalesalon har en samhørighedsskabende effekt – og det vil vi meget gerne være med til at styrke blandt de frivillige sociale foreninger og frivillige kræfter der arbejder i Svendborg.

Vi vil gerne samtale om hvad det betyder for dig som frivillig at være en del af et foreningsfællesskab? Hvilken forskel mener du at det har for os som mennesker, for vores medborgere og for vores tilværelse i det hele taget, at vi tager aktivt del i hinandens liv?

Kom og varm dit julehjerte sammen med os.

Samtalesalonen afholdes mandag d. 9. december kl. 15-17.30 i Rådhusets kantine. Frivilligcenteret, Frivilligrådet og den lokale Brobygger på det frivillige sociale område er værter for dagen, og lover hyggelig julet forplejning med kaffe, the, alkoholfri gløgg og en ganske særlig julekage.

Sarah Warny Berg er inviteret ind som vært for samtalesalonen for de frivillige i Svendborg.

Tilmelding kan ske senest torsdag d. 28. november via https://kontaktmellemmennesker.nemtilmeld.dk/20/ eller på mail info@kontaktmellemmennesker.dk.
Bemærk! Der kan være max 30 deltagere til denne samtalesalon.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenterets sekretariat på 62 20 11 30, mandag-torsdag kl. 10-16.

Hvad er en samtalesalon?

Samtalesaloner begyndte som fænomen, da de franske hofdamer for mere end 400 år siden var dødtrætte af stive etiketter og stramme samtale-manualer ved det franske hof. De ville gerne prøve at »free-style« lidt og introducerede derfor salonkulturen og salonsamtalen.

Den klassiske samtalesalon er et to-timers arrangement, hvor værten styrer et mix af samtaleøvelser, som får gæsterne til at tale med nogen, de ikke kender og om spørgsmål, de ikke ellers ville have taget fat på. Man behøver ingen viden om emnet eller særligt velargumenterede holdninger for at deltage i en samtalesalon. Man siger bare, hvad man tænker.

Til samtalesaloner slipper man for at svare på de klassiske smalltalk-spørgsmål om, hvor man arbejder og bor. Man vælger selv, hvor personligt man vil svare på spørgsmål om holdninger, baggrund og præferencer. Og man er ikke blandt gamle venner, der typisk har en masse faste forventninger til, hvad man vil sige.

Når samtalepartnere ikke kender disse grundlæggende oplysninger om hinanden, lytter man mere åbent og nysgerrigt til hinanden. Man befinder sig i et historieløst rum, hvor ingen på forhånd ved, hvad den anden vil sige.

PRESSEMEDDELELSE – Narges’ kvinder udgiver kogebog

Narges' kvinder udgiver kogebog

Madina Uzbak ælter dej til naanbrød. Mel, salt, sukker, yoghurt, nigellafrø, gær og olie finder vej til den store gryde, inden hun hælder vand over. Ingen af ingredienserne bliver målt eller vejet. - Hvor meget sukker kom du i, spørger Narges Samimi (længst til højre) og en af de andre kvinder tegner en cirkel i sin håndflade for at vise mængden af sukker. Foto: Katrine Becher Damkjær

Den iranske kvinde Narges Samimi startede i 2014 Café hos Narges for at give kvinder fra forskellige kulturer mulighed for at mødes og få et netværk og fællesskab over et let måltid mad lavet af kvinderne selv. Fem år efter er en kogebog på vej.

Svendborg: Duften af lammekød kildrer næsen i det lille køkken i kælderen under Frivillighuset i Havnegade.

Fire kvinder trisser rundt med forskellige gøremål. Der bliver stegt, hakket og æltet. Og der bliver sludret og grinet. Tre af kvinderne er fra Afghanistan, og den sidste er fra Iran. Hun hedder Narges Samimi, og det er på grund af hende, kvinderne er her.

Narges Samimi startede Café hos Narges i 2014, og hver onsdag samler hun kvinder fra op mod 14 forskellige nationaliteter til fællesspisning. Kvinderne laver mad på skift, og i dag tilbereder de afghanske kvinder retten qabili palau; lam, ris og gulerødder smagt til med rosiner, spidskommen og kardemomme.

- Det giver kvinderne et fællesskab og et netværk, fortæller Narges Samimi.

- I starten fik de samvær her i caféen, men nu får de nærvær. Mange af dem er blevet veninder og mødes også uden for caféens åbningstider. De har det godt med hinanden, de hygger sig og de glemmer, siger Narges Samimi med henvisning til, at flere af kvinderne er flygtet fra krig i de lande, de kommer fra.

- Når de kommer her, er de måske trætte og nedtrykte, men jeg ser, at de går glade og opløftede herfra, uddyber hun.

Og det er nemt at forstå, at man bliver glad af at komme i caféen. Køkkenet er lunt og hyggeligt, der er krydret te på kanden og snakken går, mens gryderne snurrer og duften af spidskommen og kardemomme spreder sig ud på gangen og op i resten af Frivillighuset.

Endnu en kvinde træder ind i det duftende køkken, og smil og hilsner bliver delt. Kvinden hedder Sara Mellson og er en af de danskere, der kommer i caféen. Det har hun gjort i cirka et års tid, mens hun har været på barsel.

- Det her sted er fuld af gode historier og gode smagsoplevelser, konstaterer hun, og netop de gode historier og de gode smagsoplevelser gav hende og Narges Samimi idéen til, at kvinderne skulle lave en kogebog med alle de forskellige retter, der bliver serveret i caféen.

- Det er en god idé at anerkende dem, for det de kan og gør. Og her har de et frirum. Narges møder kvinderne åbent og fordomsfrit, og her er der ingen, der kræver noget af dig, men alle får noget. Mad er ikke så konfliktfyldt, og derfor kan alle være med, funderer Sara Mellson, der har været med til at fundraise penge til kogebogen.

Narges Samimi uddyber:

- Kvinderne blev så glade, da de hørte om kogebogen. Det betyder rigtig meget for dem, for det viser, at de har en værdi, og at de kan bidrage med noget.

Kogebogen forventes at være på gaden midt i 2020.

Fyns Amts Avis, 06.10.19
Katrine Becher Damkjær kada@fyens.dk
Narges' kvinder udgiver kogebog

PRESSEMEDDELELSE Byrådspolitikere går i praktik i de frivillige sociale foreninger i Svendborg.

Byrådspolitikere går i praktik i de frivillige sociale foreninger i Svendborg.

Frivilligcenter Svendborg fejrer frivilligheden, og gør det igen i år i ugen op til Frivillig Fredag, sidste fredag i september, og Foreningsmarkedet d. 28. september. Gennem hele ugen er de lokale politikere inviteret ud i minipraktik i de frivillige sociale foreninger.

Hver for sig kan vi lidt – sammen kan vi meget!

Formålet med Politiker i praktik er at skabe bedre kendskab og samarbejde mellem foreninger og kommune, og er en unik mulighed for begge parter til at styrke det indbyrdes kendskab og samarbejde mellem foreninger og kommune. En dag i foreningen giver praktikanterne et mere indgående kendskab til foreningernes arbejde og betydning for brugernes livskvalitet, samt et indblik i hvordan man som frivillig medborger oplever det at være engageret i lokalsamfundet gennem foreningsarbejdet.

Frivilligcenter Svendborg gentager succesen igen i år

8 politikere går i praktik i perioden mellem den 23. og den 28. september, og hele 18 praktikaftaler er kommet på plads med lokale frivillige sociale foreninger. Praktikugen kulminerer med at de frivillige sociale foreninger afholder et stort foreningsmarked på Ramsherred, Lørdag d. 28. september fra kl. 10-13, med Frivilligcenter Svendborg som tovholder.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er hele Danmarks festdag for frivillighed.

På Frivillig Fredag fejrer vi frivilligheden og hylder de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde. Frivillig Fredag sætter fokus på de frivillige muligheder og skaber nye anledninger til at invitere flere med i frivillige fællesskaber.

Over hele landet markeres Frivillig Fredag med et væld af aktiviteter og arrangementer. I 2018 var der 392 aktiviteter fordelt på 84 kommuner i anledning af Frivillig Fredag. Frivillig Fredag er således en landsdækkende begivenhed, der fejres lokalt.

Frivillig Fredag opstod i 2011, som en del af det Europæiske Frivilligår, hvor daværende socialminister Benedikte Kiær udråbte den sidste fredag i september til Frivillig Fredag. Formålet med Frivillig Fredag er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.

Politiker i praktik er udviklet af frivilligcentrene i Danmark og forbliver en særdeles populær Frivillig Fredag aktivitet. En praktik går ud på, at en politiker eller kommunalt ansat afsætter et par timer eller en dag til at komme i praktik i en frivillig forening. Praktikken skal i så høj grad som muligt afspejle en ”normal” hverdag i foreningen dvs. uden særlige arrangementer. Mange foreninger tilrettelægger et program, hvor der både er tid til en snak om foreningen og deltagelse i en frivillig aktivitet.

PRESSEMEDDELELSE Frivilligcenter Svendborg fejrer og synliggør de lokale frivillige sociale foreninger med Foreningsmarked på Ramsherred.

Lørdag d. 28. september kl. 10-13 kan Svendborgs borgere for 19. gang møde en vifte af de lokale frivillige sociale foreninger & netværk på Ramsherred.

Frivilligcenter Svendborg fejrer og synliggør de lokale frivillige sociale foreninger med Foreningsmarked på Ramsherred.
Kom forbi og hils på 26 af de lokale frivillig sociale foreninger.

Med foreningsmarkedet ønsker Frivilligcenter Svendborg at synliggøre frivilligheden og de mange foreningstilbud. Dagen er en god mulighed for Svendborgs borgere til at komme forbi foreningsteltet og hilse på og høre om de mange deltagende foreningers tilbud og aktiviteter.

Kom og smag en forening – eller vind en bog.

Foreningerne medbringer alle en række tilbud der er værd at komme forbi og se, prøve og smage. I år vil der blandt andet være børnetøjssalg fra Børnebixen, Diabetesforeningen tilbyder sukkerfrie smagsprøver, Dansk Flygtningehjælp fletter hår og flere af foreningerne har medbragt en lille quiz eller konkurrence hvor der kan vindes bøger o.a.

Frivilligcenter Svendborg fejrer og synliggør de lokale frivillige sociale foreninger med Foreningsmarked på Ramsherred.
Frivilligcenter Svendborg fejrer og synliggør de lokale frivillige sociale foreninger med Foreningsmarked på Ramsherred.

Fra Frivilligcenter Svendborg kan man møde Selvhjælpstilbud, den internationale café for kvinder – Café hos Narges - samt Vejviserteamet der på dagen, og i det daglige, sidder klar til at hjælpe borgere ud i de lokale frivillige sociale aktiviteter.

Vel mødt til en spændende og festlig dag!

PRESSEMEDDELELSE Frivilligcenter tilbyder en række gratis kurser hen over efteråret.

Kurserne henvender sig til de frivillige i de lokale sociale foreninger med aktiviteter i Svendborg. Tredje kursus i rækken handler om rekruttering af frivillige til foreningen. Da der er begrænset med pladser, anbefaler Frivilligcenteret, at man ikke venter for længe med at tilmelde sig.

Kom med på kurset ”Få nye frivillige, som bliver i foreningen. Grundkursus i planlagt rekruttering”.

Savner I nye frivillige? Hverken en magnet, lasso eller smiger vil skaffe jer flere. På dette kursus får deltagerne solid viden om, hvor og hvordan man rekrutterer frivillige, der bliver i foreningen - også når den første honeymoon er ovre. Deltagerne hører, hvorfor al rekruttering bør tage udgangspunkt i de frivilliges egen motivation – drivkraften bag det frivillige engagement. Med fra kurset får deltagerne redskaber til at tilrettelægge en god rekrutteringsproces fra start til slut.

På dette grundkursus præsenteres viden, fif og værktøjer til rekruttering og fastholdelse af frivillige. Kurset giver inspiration til, hvordan man planlægger en rekrutteringsindsats, der gør modtagelsen af nye frivillige til en succes. Det giver også indblik i, hvordan man tilgodeser de frivilliges forskellige motivationsbehov og arbejdet med at fastholde deres engagement.

Underviser er Mette Wang, antropolog og ansat på Center for Frivilligt Socialt Arbejde som konsulent og rådgiver.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenteret på 62 20 11 30 mandag til torsdag mellem kl. 10-16.

Dato og tid: Tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 9-15.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist onsdag d. 25. september kl. 9. Der er begrænset antal pladser på kurserne, og tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding skal ske til mail info@kontaktmellemmennesker.dk. med informationerne: Dit fulde navn, e-mail, telefonnummer og den forening man er tilknyttet.

Forplejning: Frivilligcenteret byder på kaffe, deltagerne bedes selv medbringe en madpakke.

Sted: Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Arrangør: Frivilligcenter Svendborg, tlf. 62 20 11 30

PRESSEMEDDELELSE Frivilligcenter Svendborg tilbyder en række gratis kurser til frivillige sociale foreninger hen over efteråret.

Kurserne henvender sig frivillige sociale foreninger der har aktiviteter lokalt i Svendborg. Andet kursus i kursusrækken handler om at styrke bestyrelsesarbejdet i foreningen. Da der er begrænset med pladser, anbefaler Frivilligcenteret, at man ikke venter for længe med at tilmelde sig.

Kom med på kurset ”Tag temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet”.

Er foreningens bestyrelse gået en anelse kold? Er bestyrelsesarbejdet blevet alt for rutinepræget? Får I ikke løst de vigtige opgaver? Lægger I for meget energi i de forkerte? Har I brug for et grundigt spark og inspiration til at udvikle bestyrelsesarbejdet og jeres interne samarbejde?

Dette kursus for bestyrelsesmedlemmer i mindre og mellemstore foreninger sætter fokus på bestyrelsens kompetencer, opgaver og interne samarbejde. Kurset giver også redskaber til at afklare og fordele bestyrelsesmedlemmernes roller, opgaver og ansvar.

Underviser er Torsten Højmark Blunck Hansen konsulent og rådgiver på Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenteret på 62 20 11 30 mandag til torsdag mellem kl. 10-16.

Dato og tid: Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 9-12.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist tirsdag d. 10. september kl. 9. Der er begrænset antal pladser på kurserne, og tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding skal ske til mail info@kontaktmellemmennesker.dk. med informationerne: Dit fulde navn, e-mail, telefonnummer og den forening man er tilknyttet.

Forplejning: Frivilligcenteret byder på kaffe, deltagerne bedes selv medbringe madpakke.

Sted: Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Arrangør: Frivilligcenter Svendborg, tlf. 62 20 11 30

PRESSEMEDDELELSE Frivilligcenter Svendborg tilbyder en række gratis kurser hen over efteråret.

Kurserne henvender sig frivillige sociale foreninger der har aktiviteter lokalt i Svendborg. Første kursus i rækken handler om at rekruttere frivillige til foreningen, og da der er begrænset med pladser, anbefaler Frivilligcenteret at man ikke venter for længe med at tilmelde sig.

Kom med på en spændende workshop om online-rekruttering af frivillige.

Hvordan udnytter I bedst internettets mange muligheder for at nå ud til de rette frivillige? Internettet er for alvor blevet stedet, hvor vi søger information om alt – også når vi vil være frivillige.

På kurset kommer vi – med udgangspunkt i frivilligjob.dk som platform for online rekruttering – blandt andet omkring digitale rekrutteringsstrategier og tips og tricks til den gode rekruttering. Kursusdeltagerne vil gå fra kurset med en større viden om onlinerekruttering og klar til i højere grad at udnytte de rekrutteringsmuligheder, som internettet giver.

Underviser er Marie Tolstrup Hansen, projektleder på frivilligjob.dk

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenteret på 62 20 11 30 mandag til torsdag mellem kl. 10-16.

Dato og tid: Onsdag d. 4. september 2019 kl. 9.30-12.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist mandag d. 26. august kl. 11. Der er begrænset antal pladser på kurserne, og tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding skal ske til mail info@kontaktmellemmennesker.dk. med informationerne: Dit fulde navn, e-mail, telefonnummer og den forening man er tilknyttet.

Forplejning: Frivilligcenteret byder på kaffe, deltagerne bedes selv medbringe madpakke.

Sted: Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Arrangør: Frivilligcenter Svendborg, tlf. 62 20 11 30

PRESSEMEDDELELSE – Kvindemadfællesskab får 100.000 kroner

Kvindemadfællesskab får 100.000 kroner

Kvindemadfællesskab får penge fra Trygfonden.

Der er penge på vej til Frivilligcenter Sydfyn i Svendborg. 100.000 af slagsen for at være præcis.

Pengene kommer fra Trygfondens sundhedspulje og går til det kvindelige tværkulturelle madfællesskab, som holder til i frivilligcentret, hvor det gennem et par år har lavet ugentlige fællesspisninger og på den måde bragt forskellige kvinder i lokalområdet sammen.

Det skal fællesskabet gerne blive ved med, og derfor har Trygfonden altså doneret den pæne sum penge til formålet.

Og med den ballast ønsker projektet nu, ifølge en pressemeddelelse, at videreudvikle konceptet til også at have et sundhedsfremmende fokus og for eksempel lave ugentlige svømmeture for mor/barn, madlavningsworkshop for mor og far og informationsaftener over temaer som sundhed, trivsel og kvinde-/børneliv.

Men det stopper ikke her, for madfællesskabets brugere har nemlig på skift tilberedt mad til fællesspisningerne fra deres eget hjemland, og herudfra opstod tanken om at lave en kogebog med opskrifter. Det søger fællesskabet forsat flere midler til at få ført ud i livet. /heng

Fyns Amts Avis, 11.07.19
Henrik Nguyen heng@faa.dk
Kvindemadfællesskab får 100.000 kroner

PRESSEMEDDELELSE – Ni nationaliteter sammen på sommerlejr

Ni nationaliteter sammen på sommerlejr

Over 80 kvinder og børn ankom glade til ferielejren på Bøsøre Strandcamping. (Privatfoto)

Interessen for at komme på mødre/børn-ferie har aldrig været større

Svendborg: Narges Samimi, der er initiativtager og tovholder i Cafe Hos Narges i Frivillighedshuset i Havnegade i Svendborg, har for 9. år i træk været på sommerlejr med kvinder og børn, som ellers ikke har mulighed for at få en ferieoplevelse.

I alt 83 personer var afsted, heraf 48 børn, og de fik nogle herlige ferieoplevelser med hjem fra lejren på Bøsøre Strandcamping, som var årets udflugtsmål. Lejren er blevet holdt forskellige steder i landet og aldrig har så mange været afsted som i år.

- Interessen har været overvældende, og det betød desværre, at vi måtte sige nej til nogen. 150 kvinder og børn ville gerne med på lejren, men det havde vi desværre ikke plads til, men den store interesse vidner om, at der er behov for vores initiativ.

- Det er vigtigt, at mødrene får et pusterum og glemmer hverdagens bekymringer og får skabt kontakt med andre kvinder på tværs af nationalitet samt tid til nærvær mellem mor og barn. Det giver dem også et godt netværk, men vigtigst af alt er det nok, at børnene får oplevelser, så de også kan fortælle gode feriehistorier, når de er tilbage i skole, siger projektleder Narges Samimi fra det tværkulturelle kvindefællesskab.

Ni forskellige nationaliteter var repræsenteret på årets sommerlejr, og de morede og hyggede sig og børnene stortrivedes bl.a. i det store vandland ved Bøsøre Strandcamping.

Det koster kun 100 kr. pr. familie at deltage i lejren, og det er kun muligt holde lejren takket være store donationer fra blandt andre Sydbank, Røde Kors og BUPL.

- Den store interesse igen i år viser os, at behovet er stort, og derfor går vi allerede nu i gang med at søge midler, så vi igen næste år kan sende børn og deres mødre af sted til en god ferieoplevelse, siger Narges Samimi, der i sommermånederne har lukket sin populære cafe i Frivillighedshuset, men den har åbent igen den 28. august kl. 14 til 16 og den første informationsaften er onsdag den 4. september kl. 18 til 20.

Der er også planlagt to ture i september til Kvindehuset i Århus for de kvinder, der kommer i cafeen i Frivillighedshuset.

Ni nationaliteter sammen på sommerlejr

Forventningsfulde børn og voksne venter på bussen foran frivillighedshuset i Svendborg. (Privatfoto)

Ugeavisen Svendborg, 25.06.19
Ni nationaliteter sammen på sommerlejr

PRESSEMEDDELELSE Kontakt mellem Mennesker har modtaget kr. 39.000 fra foreningen Velliv

KONTAKT MELLEM MENNESKER HAR MODTAGET KR. 39.000 FRA FORENINGEN VELLIVI Kontakt mellem Mennesker har vi fået midler fra Foreningen Velliv til et kursus for tovholdere og selvhjælpsgrupper der drejer som om Covid19.

Vi vil starte 3-5 nye selvhjælpsgrupper hen over efteråret 2020. De får det fælles omdrejningspunkt “Pårørende under Covid19”. Lis Thejls, der er koordinator for “Selvhjælp- og netværksgrupper” i Kontakt mellem Mennesker, fortæller, at grupperne er et tilbud til alle de pårørende, der har været, og er, på “overarbejde” under Corona-krisen. Måske har dit barn reageret stærkt på situationen, og du er usikker på, hvordan du tackler det, så I kommer igennem uden mén. Eller en af dine nærmeste er gået ned med stress, hvor du har stået på sidelinien og følt dig magtesløs.
Du er også velkommen, hvis du har lært noget nyt om dig selv- og det er vi nok rigtig mange der har, siger Lis Thejls. Vi skal så finde ud af, hvordan vi holder fast i det gode. Vi skal reflektere over hvad der kan støtte os, så vi holder fast.

I grupperne hjælper vi hinanden med at forstå hvad der egentlig skete, vi taler om forløbet og kigger også fremad, for at blive klogere på, hvad vi har lært. Hvad vi kan bruge fremadrettet og have med os? Står vi stadig midt i krisen? Måske lærte du en ny måde at håndtere stress eller angst? Henvendelser er velkomne, både nu, frem til sommerferien og efter. Der er tavshedspligt og tryghed i grupperne. Vi sætter grupper i gang løbende, og efterlyser både deltagere og tovholdere. Måske har du en helt anden vinkel og en idé til noget, der skal bearbejdes. Ring til Lis Thejls på 4274 5710 eller send en mail på selvhjaelp@kontaktmellemmennesker.dk

PRESSEMEDDELELSE Få en oplevelse for livet – bliv værtsfamilie for Kontakt mellem Menneskers 2 kommende voluntørere.

Kontakt mellem Mennesker tager til september imod 2 voluntørere, Hanna fra Tyskland og Anastasiia fra Ukraine – og der søges en værtsfamilie til dem begge. Som værtsfamilie for en volontør, får man et stykke af verden inden for husets fire vægge.

Kontakt mellem Mennesker modtager de 2 voluntørere via organisationen Dansk ICYE (International Cultural Youth Exchange). Dansk ICYE er en non-profit udvekslingsorganisation primært for unge mellem 16-30 år. ICYE sender cirka 150 danske unge ud i verden om året, på udveksling og frivilligt arbejde, og modtager omkring 60 udenlandske volontører til Danmark. Idéen er, at unge fra hele verden skal have mulighed for at rejse og møde nye kulturer, og konceptet i ICYE’s programmer er, at volontørerne bor hos lokale værtsfamilier og arbejder frivilligt på et projekt.

Volontørerne arbejder som frivillig her i Kontakt mellem Mennesker, og bor hos deres værtsfamilie. Som værtsfamilierne tilbyder I kost og logi, og ICYE giver et tilskud på op til 700 kr. om måneden til værtsfamilierne. Lommepenge og transportudgifter til voluntøren dækkes også af ICYE.

Kontakt mellem Mennesker tager til september imod Hanna fra tyskland og Anastasiia fra Ukraine – og vi søger en værtsfamilie til dem begge.

Hanna, som allerede er i Danmark, hvor hun er i praktik i et advokatfirma. Hanna har arbejdet som frivillig i flere projekter i hendes hjemby, blandt andet som hjælpelærer for yngre elever på hendes skole. Hanna er 18 år, holder af sport, natur og af at lære andre lande/kulturer at kende, og så drømmer hun om at studere jura.

Anastasiia har også erfaring som frivillig, og har været tilknyttet frivillige projekter i Ukraine og et EU-projekt i Polen. Anastasiia er 21 år, interesseret i at arbejde med PR med bæredygtighed for øje, holder af at læse, se film og at male. Anastaiia har aldrig været i Danmark før, men glæder sig til at se det hun har hørt skulle være et ekstraordinært smukt land – og så er hun ret nysgerrig på hvad det her ”hygge” dækker over.

Alle typer familier kan blive værtsfamilier!

Det er ofte i familien, at volontøren for alvor lærer om en dansk hverdag og alt hvad der hører til – også sproget. Som værtsfamilie knytter man et bånd til et menneske som kommer med andre traditioner, et fremmed sprog og en anderledes baggrund, et bånd som ikke nødvendigvis stopper, når volontøren vender hjem.

Familien kan være stor eller lille, med eller uden børn, ung eller ældre, bosat på landet eller i byen, i lejlighed eller i hus. Det vigtigste er, at man har lyst til at åbne sit hjem for volontøren. Det er vores store ønske at værtsfamilierne skal afspejle og vise danske familiesammensætninger. Derfor søger vi ikke kun kernefamilier i traditionel forstand, men alle typer af familier.
Der stilles ingen krav til værtsfamiliens sprogkundskaber, et flydende fremmedsprog er derfor ikke en forudsætning for at blive værtsfamilie. Volontøren kommer på et danskkursus, og som familie kommer I også til at spille en stor rolle i volontørens læren om stumme d’er, grammatiske undtagelser og Æ, Ø, Å.

Som værtsfamilie kommer I meget tæt på et ungt menneske fra et andet land og en anden kultur. Sammen vil I få gode oplevelser, støde på udfordringer og høste erfaringer, som I ikke kan få på anden vis. Det gælder både jer som værtsforældre, men også familiens eventuelle børn, der får en ekstra ”søster”, ven og rollemodel.

Er du nysgerrig på at høre mere om at være værtsfamilie?

Kunne du og din familie have lyst til at åbne jeres hjem for et ungt menneske i en periode på 6-10 måneder? – så kontakt os og hør nærmere om hvordan det foregår. Ring til daglig leder Susanne Juhl Paaske på 62 20 11 30, mandag-torsdag kl. 10-16. Vi glæder os meget til at høre fra jer.

PRESSEMEDDELELSE Gå dig Glad kommer til Præstø

Tirsdag d. 19. marts, starter Gå Dig Glad ugentlige gåture i Præstø.

Gå dig Glad PræstøVi går i ca. 2 timer kl. 11-13 hver tirsdag.
Mødested: foran Præstø Multicenter, Rosagervej 37, 4720 Præstø.

Præstø bliver hermed den 12. by, hvor der afholdes faste, ugentlige ture. Alle steder er det frivillige turledere der sørger for afvikling af gåturen.

Der gås forskellige ruter, afpasset de deltagere, der dukker op. Ligesom turene i de andre ”Gå dig Glad-byer”, vil der være en turleder hver gang, det er altid gratis at deltage, og det er ikke nødvendigt at melde sig til.

Gitte Barlev vil stå for turene i Præstø, men hun vil rigtig gerne have kollegaer, så mød op, hvis du kender en god tur eller 2 i Præstø. Du kan finde gruppen på Facebook, ”Gå dig Glad i Præstø”. Initiativet bliver en del af Gå dig Glad, der startede i Svendborg i 2015, og som nu breder sig udover hele Danmark.

Hvis du kunne tænke dig at være turleder, så kontakt endelig Lis Thejls (projektleder) på 2461 9910 eller Gitte Barlev på 6166 2313. Det kunne være dejligt med flere dage og tidspunkter med skønne gåture og fællesskab 🍀. Og det gælder også hvis du bor et andet sted i kommunen, og gerne vil have gåtur i DIN BY!

Tag gerne en god ven eller nabo med!

Vel mødt!

Med turene bidrager vi til den gode tone og omgangsform.

Turene bidrager desuden til at udvikle et engagerende fællesskab. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre bidrager til socialt velbefindende.

Lis Thejls/ 2461 9910 eller gdg@kontaktmellemmennesker.dk

Ugeavisen støtter de små foreninger

Svendborgs små, sociale foreninger/initiativer, hvis sigte ofte er at hjælpe og støtte andre mennesker, vil Ugeavisen Svendborg gerne give en håndsrækning. I de kommende uger vil vi således stille spalteplads gratis til rådighed for foreningerne, så andre kan høre om, hvad de laver, tilbyder, hvor de holder til og hvordan man kan komme i kontakt med dem.
Ugeavisen Svendborg, 12.03.19

Café for danske og udenlandske kvinder
Regnbuecaféen for kvinder, hos Narges

Kvinder i alle aldre og forskellige nationaliteter møde i Café hos Narges.

Café hos Narges er for kvinder, der vil have netværk, fællesskab, oplevelser, aktiviteter og kulturmøde.

Narges - Ugeavisen støtter de små foreninger

Det er projektleder Narges Samimi, der har taget initiativ til Café hos Narges. 

Café hos Narges, der holder til i Frivillighuset i Havnegade 3, henvender sig til både danske og udenlandske kvinder, der ønsker kulturel erfaringsudveksling og større netværk.

- Formålet med "min café" er styrke kvindernes selvtillid, selvværd og samvær og give viden om muligheder i det danske samfund, fortæller projektleder Narges Samimi.

Café Narges er også et springbræt til uddannelse, integration på arbejdsmarkedet og bedre økonomi.

- Gennem deltagelse i fællesskabet afhjælpes ensomhed og isolation. Der skabes netværk og en øget selvstændighed blomstrer frem, siger Narges Samimi.

Omdrejningspunktet i Cafe hos Narges, er en ugentligt cafe, hvor man kan møde andre kvinder fra forskellige kulturer og nationaliteter. I fællesskab laver og anretter kvinderne et måltid mad i en hyggelig atmosfære. Kvinderne snakker på kryds og tværs, der spilles bingo og deltagerne byder selv ind med emner.

Café for danske og udenlandske kvinder.


Café hos Narges henvender sig til både danske og udenlandske kvinder, der ønsker kulturel erfaringsudveksling og større netværk.

Ud over cafeen tilbyder Narges team af frivillige et syværksted med uddannede frivillige skræddere, og deltagere af cafeen har tilbud om ugentlig tur i svømmehal.

Den første onsdag i hver måned holder cafeen åbent om aftenen, hvor der er informationsaften med relevante oplæg, f.eks. kvinders økonomi, sundhed, brug af biblioteket og uddannelsesmuligheder. Desuden har cafeen med succes gennem ni år holdt en årligt kvindelejr med børn - og som noget nyt i 2019, en fælles kvindelejr i samarbejde med Kvindehuset i Århus.

Café hos Narges bygger på frivilligt socialt arbejde, hvilket betyder at den iranskfødte projektleder har et fast team af 10 frivillige. I cafeen deltager ugentligt 20-25 kvinder fra op til 10 forskellige nationaliteter.

Narges Samimi er medlem og har et tæt samarbejde med integrationsrådet i Svendborg.

Alle midler, som Café hos Narges modtager går direkte til aktiviteterne, forplejning, transport, svømmebilletter mm.

Café hos Narges har åbent hver onsdag fra kl. 14-16, første onsdag i måneden er der informationsaften fra kl. 18-20.

- Alle kvinder er hjerteligt velkomne og tilmelding er ikke nødvendig, siger Narges Samimi.

Café hos Narges

holder til i Frivillighuset, Havnegade 3A, 2. sal. Café hos Narges har åbent hver onsdag fra kl. 13.00 til 15.00, den første onsdag i måneden dog fra kl. 18-20. Der er ugentligt syværkssted torsdag fra 16.00 til 18.00 Har man spørgsmål, så ring på 6220 1130 eller mail; narges@ kontaktmellemmennesker. dk Man er også velkommen til at kigge ind til Kontakt mellem Mennesker og høre mere - åbent man-tors fra 10-16.

PRESSEMEDDELELSE Er du forældre til en ung der er på vej ud i, eller som står midt i, et misbrug af rusmidler?

Foreningerne Kontakt mellem Mennesker og Natteravnene inviterer torsdag 28. marts kl. 16-18 til et gratis oplæg om hvordan man som forældre kan støtte og hjælpe sine unge med at komme ud af et misbrug og tættere på det liv, de ønsker sig.

Gennem de sidste måneder har Fyens Amts Avis publiceret flere artikler om et stigende problem med et synligt hashsalg på gaderne i Svendborg – og om forældre der magtesløse står på sidelinjen og ser deres unge blive trukket ind i et misbrug.

”Kontakt mellem Mennesker” er blevet kontaktet af forældre der står med et stort behov for at tale med andre om hvordan man bedst hjælper sit unge menneske der har, eller er på vej ud i et misbrug.

”Natteravnene” - et frivilligt præventivt forældreværn i Svendborgs natteliv - oplever også at der er sket ændringer på gadeplan.

Derfor har ”Kontakt mellem Mennesker” og ”Natteravnene” inviteret familie- og psykoterapeut Anine Boisen til at holde et oplæg rettet mod forældre der oplever at stå med de udfordringer det er at have en ung på vej ud i, eller som allerede har, et stofmisbrug.

Unge ryger ikke hash, fordi de er umulige og uopdragne.”

Anine Boisen familie- og psykoterapeut - fotograf Katrine TuborghAnine Boisens oplæg vil tage udgangspunkt i hendes bog “Unge og hash – en guide til forældre og professionelle” – og hun vil i oplægget bruge sin erfaring med forældreinddragelse i behandlingsarbejdet, samt som underviser fra Stofrådgivningens efteruddannelser.

Hendes tilgang til de unge, handler om at se på den unge og dennes valg med et andet og mere positivt syn: ”Unge mennesker er altid mere end deres forbrug. Der er altid flere fortællinger i en ungs liv end den, der drejer sig om rusmidlet. Fortællinger, der måske er trukket i baggrunden til fordel for rusmiddelfortællingen. Det er fortællinger om levet liv, hvad de sætter pris på, hvem der har været betydningsfulde, hvad de har gjort, og hvad der nu er vigtigt for dem. Og det er de fortællinger, der skal foldes ud, det er gennem dem, at de unge får større fornemmelse af hvad de kan – deres færdigheder, hvad de ved – viden om dem selv, livet og deres værdier og hvad de vil – deres drømme og håb”

Anine Boisen mener ikke at de unge går ind i et misbrug for at provokere: ”De unge ryger hash, fordi det hjælper dem med noget – enten at få det sjovere eller at undgå at mærke svære følelser og det pres, som moderne kulturelle normer påfører os mennesker – og måske er alle tre ting i spil på en gang”.

Du kan læse mere om Anine Boisens arbejde med unge, misbrug og forældrerollen på hendes hjemmeside www.anineboisen.dk.

Der er begrænset med pladser.

Oplægget foregår torsdag d. 28. marts i Frivillighuset, Havnegade 3, og retter sig mod forældre til unge med misbrugsproblematikker. Det er gratis at deltage. Der er dog begrænset med pladser til oplægget og det er derfor en god ide ikke at vente for længe med at tilmelde sig.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til Kontakt mellem Mennesker på 62 20 11 30 mandag-torsdag mellem kl. 10-16 senest mandag d. 25.3.

Har du som forældre brug for nogen at dele dine tanker med?

Efter oplægget vil der være mulighed for at tilmelde sig en selvhjælpsgruppe, hvor deltagerne i gruppen får mulighed for at have fokus på netop det at være forældre til en ung i et misbrug.

En selvhjælpsgruppe giver mulighed for at mennesker kan mødes på lige fod for at dele erfaringer om et emne. Gruppen vil være et frirum, hvor man kan dele svære tanker og følelser - og finde styrke til at komme igennem svære hændelser og løse de problemer man oplever i sit liv. Selvhjælpsgruppen kan blive et nyt netværk for gruppens deltagere - et netværk, som forstår og kan støtte på en anden måde end andre i ens eget netværk. Deltagelse i selvhjælpsgrupperne er gratis og deltagerne har tavshedspligt.

Har du ikke mulighed for at deltage i oplægget, men vil gerne deltage i en selvhjælpsgruppe, så kan du tilmelde dig gruppen ved at sende en mail til Kontakt mellem Menneskers selvhjælpsprojektmedarbejder, Lene Elinor Jørgensen - lene@kontaktmellemmennesker.dk.

Foreningen Kontakt mellem Mennesker

har en årelang tradition for at igangsætte og facilitere selvhjælpsgrupper baseret på behov udtrykt fra lokale borgere der henvender sig til foreningen. I en selvhjælps- eller netværksgruppe mødes man med andre, der står med samme udfordring eller behov som en selv. En selvhjælps- eller netværksgruppe er hverken terapi eller behandling, men en unik mulighed for at finde støtte og andre at dele sine tanker med.

Har du lyst til at deltage i en selvhjælpsgruppe,

vil du vide mere eller har du forslag til opstart af en gruppe, så kan du kontakte Kontakt mellem Menneskers selvhjælpsprojektmedarbejder Lene Elinor Jørgensen på 42 74 57 10, eller pr. mail til lene@kontaktmellemmennesker.dk

Foreningen Natteravnene

Foreningen Natteravnene er en landsdækkende forening der har til formål at skabe større lokal tryghed, livsglæde og gode fællesskaber, specielt blandt børn og unge. Det sker gennem synlig tilstedeværelse i det offentlige rum – både i dag-, aften- og nattetimerne. Natteravnene har ingen sociale eller politimæssige beføjelser, og deres indsats er uafhængig af partipolitik, politiske ideologier samt religioner og har alene et humanitært sigte.

En personlig beretning om en forældres oplevelse af at være tæt på en ung i et misbrug.

(Kontakt mellem Mennesker kender kvindens navn, som her ønsker at være anonym.)

”Den dag du finder ud af, dit barn ryger hash engang imellem, rynker du brynene og tænker, ”det er jeg ikke tilfreds med, men: hvis det så bare bliver ved det, så håber jeg, det går i sig selv ret hurtigt”. Senere – meget senere – finder du pludselig ud af, at dét barnet har rodet sig ud i, er et misbrug af andre ting, og hele din verden vælter – det samme gør selvbebrejdelserne, men det er ned over dit eget hoved, for: ”Hvorfor har jeg ikke set det komme?”

Det gjorde du måske ikke, fordi den verden ligger så fjernt fra det liv og den opdragelse, som du har givet dit barn, at du ikke havde fantasi til at forestille dig, det kunne ske. Men det gjorde det. Du falder ned i et dybt hul, for hvor skal du gå hen? Hvad tænker dine omgivelser? Hvor (føler du) at du har svigtet? Hvad skal du gøre?

Ja, det er straks værre – for er dit barn eller unge menneske ikke indstillet på at stoppe her og nu, er I ”Palle alene i verden” - desværre. DU har IKKE svigtet. Dit barn har måske haft nogle udfordringer i skolen, som til sidst har væltet hans/hendes læs – og dér er der heller ikke meget hjælp at hente i det etablerede system. Det kan være følelsen af at være ”uden for” i de virkelige kammeraters kreds, hvorfor det unge menneske bliver et – meget nemt – offer for fællesskabskulturen i misbrugsmiljøet.

Er dit barn/unge menneske under 18 år, har du stadig mulighed for at rende myndighederne på dørene – og her i Svendborg er de trods alt mere lydhøre end andre steder i landet – jeg ved, hvad jeg taler om. Men ellers er dine muligheder ret begrænsede, for jo mere du forsøger at tale med og påvirke dit barn den rigtige vej, jo mere indædt overbevist bliver ”ungen” om, at den har ret!

Jeg trak mig tilbage og sagde ”jeg kan ikke mere” - nu må bostøtten og Misbrugscentret tage over. Det har de gjort, med mig på bagsmækken, for selvom jeg er irriterende for det unge menneskes samvittighed, er jeg stadig en vigtig person i hans liv. Men – hvis vi kunne finde sammen i en gruppe, hvor vi bare kan snakke sammen – tude frustrationerne ud – holde om – drikke kaffe/te i litervis: kort sagt, bare være der, når livet er svært for OS som pårørende, så vil vi kunne nå langt og dermed være bedre til at støtte vores unge menneske, den dag han/hun vælger at sige: ”NOK ER NOK”.”

Kildemateriale – artikler i Fyens Amts avis:

12.. januar 2019 Nyt ungdomsoprør: Unge hashrygere føler sig uovervindelige
11. januar 2019 Politidirektør: Hash er et stigende problem i det sydfynske
4. december 2018 Hash i Svendborg: - Det er blevet mere synligt i gadebilledet
21. oktober 2018 Mor råber om hjælp: Min 17-årige søn er blevet narkoman og ingen kan gøre noget
19.september 2018 Debat: Svendborg flyder med stoffer

For yderligere information, kontakt kommunikationsmedarbejder Gry Marcussen, gry@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf. 62 20 11 30, mandag-torsdag kl. 10-16.

PRESSEMEDDELELSE 30 år – det skal fejres

30 år - så længe har Kontakt mellem Mennesker skabt gode fællesskaber, sociale netværk og synlighed for det frivillige sociale foreningsarbejde lokalt i Svendborg.
30 år - så længe har Kontakt mellem Mennesker skabt gode fællesskaber, sociale netværk og synlighed for det frivillige sociale foreningsarbejde lokalt i Svendborg.
Og det skal fejres! Foreningen Kontakt mellem Mennesker har 30-års jubilæum d. 1. april og det kommer ikke til at gå stille for sig.

Lørdag den 30. marts kl. 13-17 inviterer vi nye, gamle og fremtidige ansigter - mennesker som på en eller anden måde har været omkring os de sidste 30 år - frivillige, brugere, ansatte, venner, netværk og samarbejdspartnere til fest i Skallen, Møllergade 99.
I løbet af dagen vil der være sang, underholdning, oplæg og lidt til ganen.
Dagens program byder blandt andet på fællessang akkompagneret af Karen Nielsen, senere på dagen kommer et mindre ensemble fra Peder Most forbi og underholder. De to tidligere, og den nuværende, daglig leder af Kontakt mellem Mennesker - stifter Lone Møller, Lones efterfølger Susanne Aasholm, og nuværende daglig leder Susanne Juhl Paaske, vil hver bidrage med deres facet af fortællingen om Kontakt mellem Mennesker.

Jubilæumsudstilling på kontorgangen

Jubilæumsudstilling på kontorgangenKontakt mellem Menneskers genbrugsbutik, Genbrugskontakten Vestergade 92, har i anledning af foreningens 30-års jubilæum doneret foreningen et udvalg af en katalogiseret malerisamling som Genbrugskontakten har fået foræret af en privat samler.

Malerierne kan ses i Kontakt mellem Menneskers kontorareal i perioden 18. februar til 28. marts i vores åbningstid – mandag-tirsdag mellem kl. 10-16. Alle malerierne er til salg og sælges for højeste bud. Er malerierne ikke lige dig, så tør vi godt garantere at rammerne i sig selv kan være interessante at eje.
Indtægten fra salget af de udstillede malerier, går til Kontakt mellem Menneskers arbejde med at udvikle selvhjælpsgrupper. Selvhjælpsgrupper er et gratis tilbud til borgere der har behov for at være i et netværk hvor de kan finde støtte, få mulighed for at dele deres udfordringer med andre, og hvor fokus er på de svære sider af livet man kan stå i som menneske. Så kom endelig forbi og giv et bud med.
Alle malerierne sælges stykvis i budrunde, og der kan bydes ved personligt fremmøde frem til d. 28. marts. Budvinderen får direkte besked herefter.

Foreningen Kontakt mellem Mennesker, som oprindeligt blev døbt Sydfyns Kontakt Samvirke, blev stiftet i 1989 af socialrådgiver Lone Møller.

Til start var foreningen støttet af midler i en 3-årig forsøgsperiode under socialministeriet. Foreningens aktiviteter bestod oprindeligt primært af en frivillighedsformidling, selvhjælpsgrupper og koordinering af juleaften for mennesker der ikke havde et sted at fejre jul.

I dag, 30 år senere, formidler Kontakt mellem Mennesker stadig frivilligjob til borgere, tilbyder fortsat selvhjælpsgrupper og afholder hvert år juleaften for 100 mennesker.

Med årene er nye tilbud og aktiviteter kommet til. Kontakt mellem Mennesker har tradition for at igangsætte sociale aktiviteter og projekter, og har gennem tiden haft tilbud som; Halløj – et finurligt besøgsteam der kunne bestilles til at skabe højt humør ved enhver lejlighed, Amigo Mio – et ungeprojekt, Mamma Mia – en international mødregruppe der i dag der i dag drives af FTS i Frivillighuset, et mandetilbud, Mand og Mand imellem, som i dag er blevet en selvstændig forening. Kontakt mellem Mennesker er i dag tovholder på en international kvindecafé og på det gratis tilbud om gå-grupper i Gå dig Glad projektet.

Foreningen driver desuden egen genbrugsbutik, Genbrugskontakten i Vestergade 92, hvis indtægt går til at støtte de sociale aktiviteter og tilbud som Kontakt mellem Mennesker igangsætter.

Kontakt mellem Mennesker er desuden det lokale Frivilligcenter i Svendborg, og er dermed et ud af knap 70 frivilligcentre der findes i Danmark. Frivilligcentret er det lokale kraftcenter for udvikling af det frivillige sociale foreningsliv i Svendborg.

Den seneste knopskydning på foreningen Kontakt mellem Mennesker er Frivillighuset i Havnegade 3, hvor foreningen drifter gratis udlån af lokaler til de frivillige sociale foreninger i Svendborg, der her kan låne lokaler til deres aktiviteter.

Læs mere om Kontakt mellem Menneskers aktiviteter på hjemmesiden www.kontaktmellemmennesker.dk – eller følg med på vores Facebookgruppe: Kontakt Mellem Mennesker, hvor der dagligt lægges nyheder op.

PRESSEMEDDELELSE Gå Dig Glad i Sorø

Gå dig Glad Sorø

Frivilligcenter Sorø vil, i samarbejde med foreninger og frivillige kræfter i Sorø, nu sætte Gå Dig Glad i gang. Initiativet bliver en del af Gå dig Glad, der startede i Svendborg i 2015, og som nu breder sig udover hele Danmark. Vi hører vi gerne fra interesserede turledere, foreninger og fra borgere, der ønsker at deltage.

En Gå Dig Glad-tur er en gåtur, der er kendetegnet ved
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen

Der bliver i første omgang 2 almindelige gåture: Hver onsdag kl. 13.30- 15.30, almindelig rask gang, og hver fredag kl. 11-12, en kortere tur i lidt roligere tempo. Begge dage er Flemming Soltoft turleder, hvis du har spørgsmål, kan du kontakte ham på 4237 0917.

Vi starter fredag d. 25. januar kl. 11 og onsdag d. 30. kl. 13.30

Mødestedet er foran Frivilligcentret, Tokesvej 1, 4180 Sorø. Flemming vil tage imod, og der er ”afgang” præcis. Herefter mødes vi hver onsdag og fredag på samme tid og sted.

Hvis der er ønsker om flere ture, eller på andre tidspunkter, vil vi koordinere ønskerne. Hvis du selv har et ønske om at være turleder på en ugentlig tur, kan du møde op i frivilligcentret eller ringe på 2941 7092. Det kan være almindelige gåture, med varierende temaer og distancer, intervalgang, stilleture, rollatortur. Det vigtigste er, at turene tilpasses dem, der ønsker at deltage, alle er velkomne.

Hvis konceptet har fanget din eller din forenings interesse, enten som turleder eller med ønske om at en bestemt tur bliver sat i værk, kontakt Lis Thejls på 2461 9910 eller ring til Frivilligcentret.

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder andre motionstilbud så attraktive. Der er i Svendborg 4 ugentlige ture af forskellig længde og tempo, der er ture på Stevns, i Ringe, i Nyborg og på Als (Nordborg). Alle ture varetages af frivillige turledere, og frivilligcentrene lægger hus til en kop kaffe, så det sociale liv kan blomstre.

TrygFonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet, kaffen og idéerne kan udbredes til hele Danmark.

Lis Thejls/projektleder
2461 9910

PRESSEMEDDELELSE Fynske Bank Fonden støtter Kontakt mellem Menneskers traditionsrige juleaften, ”Jul i Skallen”

Fynske Bank Fonden støtter Kontakt mellem Menneskers traditionsrige juleaften, ”Jul i Skallen”, med 10.000,-.

Fynske Bank Fonden støtter Kontakt mellem Menneskers traditionsrige juleaften, ”Jul i Skallen”, med 10.000,-. Der blev sagt tillykke. Og der blev fejret. For Kontakt mellem Menneskers juleaften, ”Jul i Skallen”, er gavmildt blevet støttet med 10.000,- fra Fonden for Fynske Bank. Checken blev overrakt af Henrik Bo Jensen, og daglig leder Susanne Juhl Paaske og Karen Strandhave, formand for Kontakt mellem Mennesker, var mødt op for at modtage den flotte donation fra Fynske Bank.

Tak fordi I vælger at gøre en forskel.

”Jul i Skallen” er ikke mulig uden al den hjælp og økonomisk støtte Kontakt mellem Mennesker modtager fra en række sydfynske virksomheder såvel som privatpersoner.

”Vores gæster juleaften betaler et symbolsk beløb (30 kr. pr. person) for at deltage – det er et vigtigt princip vi fastholder - da der ligger både noget forpligtende og symbolsk i at skulle købe en billet. Men det dækker jo ikke de reelle udgifter” fortæller Susanne Juhl Paaske, daglig leder i Kontakt mellem Mennesker.

”Billetsalget dækker reelt kun en meget lille del af hvad arrangementet koster, og Kontakt mellem Mennesker arbejder derfor fra oktober til december på at søge sponsorater, finde frivillige og lave PR på arrangementet. Men vi oplever heldigvis at vores henvendelse til de lokale organisationer og erhvervsdrivende bliver modtaget med forståelse, stor varme og venlige donationer. Og det er vi umådeligt taknemmelige for. For uden dem, ingen ”Jul i Skallen”.” fortsætter Susanne.

Pengene fra Fynske Bank Fonden vil blive brugt til at handle det ind der nu hører sig til til en god gammeldags jul, og som ikke på anden vis er lykkedes at få sponsoreret.

Der er stadig billetter

I skrivende stund er der stadig billetter at købe til ”Jul i Skallen”. En billet koster 30,- pr. person. Billetter betales kontant og kan kun købes ved personligt fremmøde i Havnegade 3. Børn under 4 år er gratis, alle børn skal være i følgeskab med forældre.
Alle er velkomne! Da der er begrænset med pladser, og billetterne sælges efter princippet først til mølle, er det en god ide ikke at vente for længe med at købe billet.

PRESSEMEDDELELSE Sydbank støtter Gå Dig Glad.

Sydbank Fonden har givet Frivilligcenter Tønder/Gå dig Glad en flot donation på kr. 15.000,-. Pengene går til refleksveste og regnslag med Sydbanks logo, trykt sammen med logoet for Gå dig Glad. Idéen er at skabe mere synlighed omkring turene. Deltagerne bliver tydelige i bybilledet og på stierne ude omkring.

I samarbejde med flere frivillige foreninger i Tønder kommune blev Gå Dig Glad sparket i gang i august. Initiativet blev taget flot imod, og få uger efter de første 3 ugentlige ture i Tønder, kom også 2 ture i Løgumkloster til. Nu vil Aktive Timer i Skærbæk i samarbejde med Gå dig Glad, så der i Skærbæk bliver tur hver torsdag. 1. tur i Skærbæk bliver d. 22. november kl. 10.00, hvor Evelyn vil være turleder. I forbindelse med premieren i Skærbæk viser vi de flotte nye refleksveste frem, med Sydbanks logo.

En Gå Dig Glad-tur er en gåtur, der er kendetegnet ved:
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,

Der er sjældent to ture der ligner hinanden- nogle gange er der mange deltagere, andre gange er der få. Måske netop fordi man ikke skal tilmelde sig. Der er mange deltagere, som ikke er med hver gang, fordi helbredet eller humøret svigter, pointen er, at der ikke bliver ændret på tid og sted, så det eneste man skal tænke på er at møde op når det passer. Derfor bliver det oftest nogle spændende, levende grupper, med deltagelse af vidt forskellige mennesker. Man kan være 2 eller 25, samværet med de andre giver mentalt velvære samtidig med at vi får motion.

Har du lyst til at være med?

Projektleder Lis Thejls fortæller at der hver uge afvikles 20 ture henover det sydlige Danmark, og hun kommer gerne til Sønderjylland for at hjælpe med at starte flere grupper. Det vigtigste er, at turene tilpasses de borgere der ønsker at deltage, og derfor må I meget gerne give lyd fra Jer. Turen kan have start v. et frivilligcenter, foran biblioteket, v. en statue eller et vartegn. Helst i nærheden af offentlig transport eller p-plads, så mange har mulighed for at deltage.

Hvis konceptet har fanget din eller din forenings interesse, enten som turleder eller med ønske om at en bestemt tur bliver sat i værk, kontakt Lis Thejls på 2461 9910 eller ring til Frivilligcentret i Tønder på 6024 7300.

Alle ture varetages af frivillige turledere, og frivilligcentrene lægger hus til en kop kaffe, betalt af Trygfonden, så det sociale liv kan blomstre.

Lis Thejls/projektleder
2461 9910

PRESSEMEDDELELSE ”Jul i Skallen” – en traditionel juleaften for alle der gerne vil fejre dansk jul i hyggeligt selskab.

For mere end tusind år siden fejrede man for første gang Jesu fødsel i Danmark. Siden da har julen været en fast bestanddel af danskernes traditioner med julepynt, juleand og flæskesteg i rigelige mængder. Og det er præcis sådan, at vi også fejrer julen igen i år i Kontakt mellem Mennesker.

En juleaften med alt hvad et julehjerte måtte ønske.

I år åbner Kontakt mellem Mennesker dørene op for 22. ende gang til ”Jul i Skallen”. ”Jul i Skallen” er en traditionel, gammeldags juleaften baseret på den kristne tradition og ikke mindst er den fuld af god dansk hygge med fællessang og -spisning, dans om træet og gave til børnene.

Uden de lokale donationer, og et solidt frivilligt team, ingen ”Jul i Skallen”.

”Jul i Skallen” er igen i år bakket flot op af mange af byens erhvervsdrivende, netværk og organisationer, der enten har doneret pengebeløb eller julevarer til middagen. Og igen i år har eleverne på Thurø skole doneret julegaver til de børn der holder juleaften i Skallen.

De mange flotte donationer gør det muligt for os at holde en rigtig juleaften for 100 mennesker, med en meget beskeden brugerbetaling for deltagerne. Det er slet ikke muligt for os uden al den støtte vi modtager, og vi er fulde af taknemmelighed for al den venlighed vi møder.

”Jul i Skallen” kan slet ikke realiseres uden et stor team af hårdtarbejdende frivillige. ”Jul i Skallen” har et team på 20 frivillige der, fra efterårsferien og frem til d. 25.12., arbejder for at det lykkes at lave en god jul for vores gæster. Det er de frivillige der indkøber, henter og bringer, det er de frivillige der er værter og værtinder ved bordene, det er frivillige der laver maden og det er de frivillige der rydder op efter juleaften. Uden jer, ville der ingen ”Jul i Skallen” være!

Alle er velkomne – det kræver dog billet for at være med.

Billetsalget startes mandag den 3. december, og traditionen tro kan billet købes ved personligt fremmøde hos ”Kontakt mellem Mennesker”, Havnegade 3. En billet koster 30,- pr. person og betales kontant ved afhentning. Billet kan kun købes ved personligt fremmøde i Havnegade 3. Børn under 4 år er gratis, alle børn skal være i følgeskab med forældre.

Alle er velkomne! Da der er begrænset med pladser, og billetterne sælges efter princippet først til mølle, er det en god ide ikke at vente for længe med at købe billet.

En billet inkluderer; flot juletræ og fint pyntede borde, julemiddag med and, medister og flæskesteg og alt hvad der nu hører sig til, ris ala mande med mandelgave, drikkevarer – dvs. sodavand til børnene og et glas vin til de voksne, godtepose og en julegave til børnene og et flot kaffebord med søde sager og hjemmebag til at runde aftenen af.

Har du lyst til at være frivillig til ”Jul i Skallen”?

Kontakt mellem Mennesker afholder informationsmøde for alle frivillige julehjælpere tirsdag d. 11. december kl. 17-19. Mødet foregår i Frivillighuset, Havnegade 3. Ønsker du at deltage skal vi have din tilmelding senest torsdag d. 6. december. Der er plads til 20 frivillige. Du kan tilmelde dig ved at ringe på 62 20 11 30, eller ved at sende en mail til info@kontaktmellemmennesker.dk.

Ønsker du og din organisation også at støtte Jul i Skallen?

Mange bække små, gør en dejlig jul for 100 mennesker – og alle donationer gør en væsentlig forskel. Har I spørgsmål, eller ønsker yderligere information, kontakt da Frivilligcenter Sydfyn, Kontakt mellem Mennesker på 62 20 11 30. Donationer kan indbetales til konto “Juleaften i Borgerforeningen”, registreringsnummer 0815 kontonummer 8155779897.

Bilag: Foto af Skallen - For yderligere information kontakt Gry Marcussen, gry@kontaktmellemmennesker.dk

Bilag: Foto af Skallen
For yderligere information kontakt Gry Marcussen, gry@kontaktmellemmennesker.dk

PRESSEMEDDELELSE Gå Dig Glad søger nye værtsbyer!

Frivilligcenter Tønder gik i samarbejde med flere frivillige foreninger i Tønder kommune, for at sætte Gå Dig Glad i gang. Initiativet blev taget så flot imod, og få uger efter startskuddet på de første 3 ugentlige ture i Tønder, kom også 2 ture i Løgumkloster til. Nu vil vi gerne have flere ture på paletten, så Gå dig Glad, der startede i Svendborg i 2015, kan komme rundt i hele det sydlige Danmark. Vi hører gerne fra interesserede turledere, foreninger og fra borgere, der ønsker at deltage.

En Gå Dig Glad-tur er en gåtur, der er kendetegnet ved:

 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,

Det kan være almindelige gåture i forskellig længde, eller intervalgang, stilletur, rollatortur. Der er rig lejlighed til at trække på erfaringerne fra Svendborg, hvor der er 5 faste ture hver uge. Projektleder Lis Thejls fortæller at der hver uge afvikles 17 ture henover det sydlige Danmark, og hun kommer gerne til Sønderjylland for at hjælpe med at starte flere grupper. Det vigtigste er, at turene tilpasses de borgere der ønsker at deltage, så giv endelig lyd fra Jer, opfordrer hun. Turen kan have start v. et frivilligcenter, foran biblioteket, en statue eller et vartegn. Helst i nærheden af busser eller p-plads, så mange har mulighed for at deltage.

Der er sjældent to ture der ligner hinanden. Måske netop fordi man ikke skal tilmelde sig. Deri ligger også at mange nye kontakter opstår. Vi møder mennesker, som ikke ellers ville have krydset vores vej. Der er mange deltagere, som ikke er med hver gang, fordi helbredet eller humøret svigter. Der bliver ikke ændret på tid og sted, så det eneste man skal tænke på er at møde op når det passer. Derfor bliver det oftest nogle spændende grupper, med deltagelse af vidt forskellige mennesker. Man kan være 2 eller 25, samværet og samtale med de andre giver mentalt velvære samtidig med at vi får motion.

Hvis konceptet har fanget din eller din forenings interesse, enten som turleder eller med ønske om at en bestemt tur bliver sat i værk, kontakt Lis Thejls på 2461 9910 eller ring til Frivilligcentret i Tønder på 6024 7300.

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder andre motionstilbud så attraktive. Der er i Svendborg 5 ugentlige ture af forskellig længde og tempo, der er ture på Stevns, i Ringe, i Nyborg og på Als (Nordborg) i Tønder og Løgumkloster. Alle ture varetages af frivillige turledere, og frivilligcentrene lægger hus til en kop kaffe, så det sociale liv kan blomstre.

Tryg Fonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet, kaffen og idéerne kan udbredes til hele Danmark.

Gå dig GladLis Thejls/projektleder
2461 9910

PRESSEMEDDELELSE Nyt i Narges Café

Onsdag aften d. 3. oktober afholdte Narges Cafe i Svendborg som noget nyt - og med stor succes - informationsaften for 35 kvinder med forskellige kulturelle baggrunde, bl.a. iransk, syrisk, dansk og vietnamesisk.

På aftenen blev der holdt oplæg om vigtigheden af at få en uddannelse når man bor i Danmark. Der var livlig snak på mange sprog om IGU (indvandrer grunduddannelse) og VEU (voksen og efteruddannelse), hvor kvinderne tolkede for hinanden og hjalp hinanden til større forståelse.

På næste Informationsaften onsdag d. 7 nov. kl 18-20 vil en bibliotekar fortælle om bibliotekets mange muligheder. De øvrige onsdage (Dog lukket i uge 42) i måneden er Narges Cafe åben kl 14-16, hvor kvinder i alle aldre og nationaliteter er meget velkomne i Havnegade 3, 5700 Svendborg. Narges og hendes team af frivillige glæder sig til at hilse på nye og gamle deltagere.
For yderligere information: Kontakt Narges på 62201130, eller på mail narges@kontaktmellemmennesker.dk.

PRESSEMEDDELELSE Foreningsmarked 2018

Lørdag d. 29 september fra kl. 10-16 kan Svendborgs borgere for 18. gang møde et bredt udpluk af de mere end 150 lokale frivillige sociale foreninger og netværk på torvet.

Kom forbi og hils på 34 af de lokale frivillig sociale foreninger.

Foreningsmarkedet fejrer frivilligheden, og giver på dagen de lokale foreninger mulighed for at præsentere deres tilbud og aktiviteter for Svendborgs borgere. I år er der rekordstor tilmelding med 34 foreninger.

Kom forbi og hils på foreninger som Det Humanistiske Fællesskab som driver ”Omhuklipning”, de gratis tilbud Gældsrådgivningen og Retshjælpen, en række patientforeninger som Diabetesforeningen, Hjerneskadeforeningen og Gigtforeningen, Barnets Blå Hus og flere af Frivilligcenter Sydfyn, Kontakt mellem Menneskers tilbud; Gå dig Glad, Café hos Narges, Mine værdifulde Ressourcer, Genbrugskontakten og husets Vejviserteam.

Kom og smag en forening – eller vind en bog.

Foreningerne medbringer alle en række tilbud der er værd at komme forbi og se, prøve og smage. Blandt andet vil Hjerteforeningen demonstrere genoplivning, SIND Ungdom har taget en kompliment-kasse med og Gå dig Glad tilbyder små gåture som; havnetur, hundetur, kunsttur og brugere fra IMPULS går på scenen og spiller blød rock. Derudover vil der være konkurrencer, smagsprøver, salg af håndværk og meget andet.

Markedet er i år særligt flot og stort. Udover foreningsmarkedet er der som vanligt Torvedag - og som noget særligt har vi i samarbejde med Cittaslow, som i år fejrer 10 års jubilæum, lagt et imponerende program for dagen.

Dagens sammenflettede program af Frivilligcenter Sydfyn, Kontakt mellem Mennesker og Cittaslow byder på:

9.30 Klokkespil v. Poul Balsslev
10.00 Markederne åbnes, ved borgmester Bo Hansen

Musikprogram:
10.15 – 10.45 Q-Notes
10.45 – 12.00 IMPULSband
12.00 – 12.30 Musikkorps
12.30 – 13.00 Modeshow

Løbende på torvet – streetfood

Disse foreninger deltager på Foreningsmarkedet:

Alkorådet
MedborgerCaféen
Bedre Psykiatri
SIND
Hjerte-foreningen
Gigt-foreningen
FTS - Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Barnets Blå Hus
Frivilligrådet
Kontakt mellem Mennesker, Frivilligcenter Sydfyn
Børnehjælpsdagen
Ældresagen Svendborg
FDDB - Foreningen danske døvblinde
Mine værdifulde ressourcer
DH - Danske Handicap-foreninger
Omhuklipning - Det humanistiske fællesskab
Hjerneskadeforeningen
Støtteforeningen Demensbyen
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

Disse foreninger deltager på Foreningsmarkedet:

Offerrådgivningen
Efterladte efter selvmord
Genbrugskontakten, Kontakt mellem Menneskers genbrugsbutik
Gældsrådgivningen
Brobygger på det frivillige sociale område
Diabetesforeningen
Retshjælpen
Ældresagen Egebjerg afd.
Frivilligcenter Sydfyns Vejviserteam
Gå dig Glad
SIND Ungdom
Kirkens Korshær
TUBA Svendborg
Kurdisk Forening
BROEN Svendborg
Lyssyn
Frivilligcenter Sydfyn, Kontakt mellem Mennesker

Se mere om Cittaslows marked her: https://cittaslow.svendborg.dk/Torvet

For yderligere information, kontakt kommunikationsmedarbejder Gry Marcussen, gry@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf. 62 20 11 30 mandag-torsdag kl. 10-16.

PRESSEMEDDELELSE Politikere trækker i praktiktøjet

Frivillig FredagI anledning af den landsdækkende frivillighedsdag “Frivillig Fredag” har 13 lokale politikere fra Svendborg Byråd taget udfordringen op og har meldt sig som praktikanter.

Praktikopholdene finder sted i dagene 17.- 29. september i 14 af Svendborgs frivillige sociale foreninger.

Praktikforløbene består dels af møder med foreningens bestyrelse og andre frivillige - dels i aktivt at medvirke i aktiviteter som at lave mad, servere mad, deltage i oplæg, følge besøgsvenner, diskutere frivillighed i Svendborg Kommune, komme med sparring på hjemmeside og tryksager samt deltage i foreningernes boder på foreningsmarkedet lørdag den 29. september.

Susanne Juhl Paaske, daglig leder af Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Mennesker fortæller: “Foreningerne har beskrevet hver deres tilbud om praktikophold i et katalog, og praktikanterne har derefter haft mulighed for at ønske praktiksteder. Formålet med at lade kommunale politikere komme hele vejen rundt i lokale foreninger er at styrke det indbyrdes kendskab og samarbejde mellem foreninger og kommune. En dag i foreningen skal give praktikanten et mere indgående kendskab til foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet og et indblik i, hvordan man som frivillig medborger oplever det at være engageret i vores lokalsamfund gennem foreningsarbejdet - foreningerne har spændt sig i selen, og glæder sig til at tage imod deres praktikanter”.

Frivillig Fredag markeres hvert år den sidste fredag i september, i år den 28. september - med Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Menneskers foreningsmarked placeret om lørdagen den 29. september kl.10-14 på Torvet. Dagen har til formål at markere, anerkende og synliggøre det frivillige lokale engagement og at give Svendborgs borgere mulighed for at se, hvordan man selv kan engagere sig som frivillig samt hvilke tilbud foreningerne har til de lokale borgere.

Disse foreninger og politikere er blevet matchet:

Frivillig social forening

Blomstercafeen

Nefos

Alkorådet

Gældsrådgivningen

Hjerneskadeforeningen

Alkorådet

Medborgercaféen, fællesspisning

Medborgercaféen, Kræativ Café

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Hospice Sydfyn

Gigtforeningen

Ældresagen Svendborg Gudme

Dansk Flygtningehjælp

Dansk flygtningehjælp

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri

Navn

Bo Hansen

Hanne Klit

Hanne Klit

Hanne Klit

Hanne Klit

Palle Fischer

Palle Fischer

Morten Sol

Karl Magnus Bidstrup

Pia Dam

Jens Erik Laulund Skotte

Mette Kristensen

Jesper Kiel

Anne Katrine Olsen

Susanne Gustenhoff

Hanne Ringgaard

Hanne Ringgaard

Niels Christian Nielsen

For yderligere oplysning kontakt daglig leder:

Susanne Juhl Paaske, sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller tlf. 62201130
mandag-torsdag kl. 10-16. www.kontaktmellemmennesker.dk

PRESSEMEDDELELSE Gå dig Glad i Nyborg.

Gå dig Glad NyborgGå dig Glad i Nyborg fik sin spæde start til Frivillig Fredag i september 2017, men er nu en del af et koncept, der vokser sig stort. Nu breder idéen sig nemlig udover hele Danmark.

En Gå Dig Glad-tur er en gåtur er kendetegnet ved
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen.

Gå dig Glad i Nyborg starter og slutter altid v. Frivilligcentret, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg (Bastionen) men vi går ad mange forskellige stier og veje, beslutter vores rute på dagen.

1. tur efter sommerferien bliver tirsdag d. 7. august 2018 kl. 10

Hvis du ønsker en tur i meget roligt tempo, fordi du måske har dårlig ryg eller andet, kan du kontakte Lis, der vil prøve at matche ønskerne. Ligeledes hvis du er rollatorbruger og gerne vil finde andre at gå tur med. Du er sikkert ikke alene.

Hvis konceptet har fanget din eller din forenings interesse, enten som turleder eller med ønske om at en bestemt tur bliver sat i værk, kontakt Lis Thejls på 2461 9910 eller ring til Matilde i Frivilligcentret på 29 74 59 13.

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder andre motionstilbud så attraktive. Der er i Svendborg 4 ugentlige ture af forskellig længde og tempo, der er også ture på Stevns, i Ringe, i Tønder og på Als (Nordborg). Alle ture varetages af frivillige turledere, og frivilligcentrene lægger hus til en kop kaffe, så det sociale liv kan blomstre.

TrygFonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet, kaffen og idéerne kan udbredes til hele Danmark.

Lis Thejls/projektleder
2461 9910

11 nationaliteter under samme tag

11 nationaliteter under samme tag

Frivillige med tilknytning til Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem
Mennesker sammen med de 50 gæster fra Kvindehuset i Århus, som var
på besøg i Svendborg.

Snakken gik lystigt, på mange sprog, da Cafeen hos Narges, der har til huse i Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt Mellem Mennesker i Havnegade i Svendborg, forleden havde besøg af ca. 50 kvinder fra Kvindehuset i Århus. Ikke færre end 11 nationaliteter var repræsenteret ved mødet, som var en genvisit.

For et års tid siden besøgte en gruppe kvinder fra Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt Mellem Mennesker nemlig kvinderne i Århus, og resultatet af dette besøg var, at der blev skabt kontakt og netværk mellem kvinder med samme etnisk baggrund, men med bopæl forskellige steder i landet.

- Det var en succes, og derfor inviterede vi Kvindehuset til Svendborg, fortæller Narges Samimi, og nu vil hun, og repræsentanter fra Kvindehuset i Århus arbejde på at arrangere en weekend-lejr for de to grupper kvinder fra henholdsvis Fyn og Jylland, så netværk og venskab yderligere kan styrkes.

11 nationaliteter under samme tag

Blev serveret mad fra otte forskellige lande, som frivillige havde lavet
til gæsterne.

De frivillige og brugere af cafeen havde lavet mad til besøget fra Århus, og det var et alsidigt udbud af retter fra otte forskellige lande, der blev serveret og nydt mens snakken gik.

- Uden den frivillige indsats er det ikke muligt at lave sådan et arrangement, så jeg er dybt taknemlig over den opbakning fra frivillige, som vi altid møder, fortæller Narges Samimi.

Inden gæsterne fra Århus kørte hjem, var der tid til besøg og rundvisning på Forsorgsmuseet i Svendborg.

Ugeavisen Svendborg, 03.07.18
11 nationaliteter under samme tag

PRESSEMEDDELELSE Gå Dig Glad i Tønder og Toftlund

Gå dig Glad ToftlundGå dig Glad Tønder

Frivilligcenter Tønder vil, i samarbejde med foreninger og frivillige kræfter i Tønder og i Toftlund-Agerskov, nu sætte Gå Dig Glad i gang. Initiativet bliver en del af Gå dig Glad, der startede i Svendborg i 2015, og som nu breder sig udover hele Danmark. Vi hører vi gerne fra interesserede turledere, foreninger og fra borgere, der ønsker at deltage.

En Gå Dig Glad-tur er en gåtur, der er kendetegnet ved
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen

Det kan være almindelige gåture, med varierende temaer og distancer, intervalgang, stilleture, rollatortur. Der er rig lejlighed til at trække på erfaringerne fra Svendborg, hvor der er 4 faste ture hver uge. Projektleder Lis Thejls kommer til Tønder efter behov. Det vigtigste er, at turene tilpasses de borgere der ønsker at deltage.

Vi starter tirsdag d. 7. august 2018 kl. 16 og torsdag d. 9. august kl. 10 i Tønder.

Mødestedet er i gården foran Medborgerhuset på Østergade 63, 6270 Tønder. Om tirsdagen er gåtur i rask gang på ca. 1½ time og torsdag er der 2 ture samtidig. En for rollatorbrugere og Jer, der går langsomt og har brug for pauser, max. 1 time. Den anden tur er ligesom tirsdagsturen, i rask gang, ca. 1½ time. Bagefter drikker vi en kop kaffe sammen i Frivilligcentret.

Herefter mødes vi hver tirsdag og torsdag på samme tid og sted.

Hvis konceptet har fanget din eller din forenings interesse, enten som turleder eller med ønske om at en bestemt tur bliver sat i værk, kontakt Lis Thejls på 2461 9910 eller ring til Frivilligcentret på 6024 7300.

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder andre motionstilbud så attraktive. Der er i Svendborg 4 ugentlige ture af forskellig længde og tempo, der er ture på Stevns, i Ringe, i Nyborg og på Als (Nordborg). Alle ture varetages af frivillige turledere, og frivilligcentrene lægger hus til en kop kaffe, så det sociale liv kan blomstre.

TrygFonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet, kaffen og idéerne kan udbredes til hele Danmark.

Lis Thejls/projektleder
2461 9910

PRESSEMEDDELELSE Info-caféaften i Frivilligcenter Sydfyn – Får du ofte at vide at du er for sensitiv?

Ca. 15-20 % af befolkningen er, hvad man ifølge den amerikanske Psykolog Elaine Aron kalder særligt sensitive.

Nogle af de mest typiske eksempler på at man er særligt sensitiv er:

 • At blive hurtigt overvældet eller overstimuleret. Da nervesystemet hos særligt sensitive bearbejder indtryk på et dybere niveau, lægger de ofte mærke til stemninger og adfærd som andre overser.
 • At have en god indlevelsesevne og medfølelse for andre mennesker og dyr.
 • At have det svært med høje lyde, skarpt lys, kunststoffer, ekstrem kulde og varme.
 • At fravælge gyser-, skræk- og voldsfilm, da det påvirker dem stærkt.
 • At have et ”hjælpergen” og at have svært ved at sige fra.
 • At absorbere andre menneskers tanker og følelser og forveksle dem med sine egne.

At være særligt sensitiv kan føles som en byrde når man ikke ved hvordan man håndterer det og det kan være en gave for den, der respekterer og tager hensyn til det særligt følsomme nervesystem.
Kunne du tænke dig at høre nærmere og evt. deltage i en selvhjælpsgruppe for særligt sensitive, så kom til info-caféaften og hør nærmere.

Det er helt uforpligtende og finder sted: Torsdag d. 24.5 kl. 16.00-17.30 i cafeen, Frivilligcenter Sydfyn, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Af hensyn til kaffe og the bedes du tilmelde dig hos Birgitte på mail: birgithe@kontaktmellemmennesker.dk For nærmere information om caféaftenen og selvhjælpsgruppe, kontakt Madison på mail: frivillig@kontaktmellemmennesker.dk eller telefon 622011​30​

PRESSEMEDDELELSE Gå Dig Glad i Ringe

Frivilligcentret i Faaborg-Midtfyn vil, i samarbejde med ”Et godt ældreliv”, nu sætte Gå Dig Glad i gang, og derfor hører vi gerne fra interesserede turledere og fra borgere, der ønsker at deltage.

En Gå Dig Glad-tur er en gåtur, der er kendetegnet ved
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen

Det kan være almindelige gåture, med varierende temaer og distancer, intervalgang, stilleture v. søen, rollatortur. Der er rig lejlighed til at trække på erfaringerne fra Svendborg, hvor der er 4 faste ture hver uge. Projektleder Lis Thejls kommer gerne til Ringe efter behov. Det vigtigste er, at turene tilpasses de borgere der ønsker at deltage.

Den 1. tur bliver d. 8. maj 2018 kl. 10.

Mødestedet er foran Frivilligcentret på Østre Ringvej 39, 5750 Ringe, og vi går ca. 1½ time. Turen er en almindelig motionstur i nogenlunde rask gang. Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe.

Herefter mødes vi hver tirsdag på samme tid og sted. Hvis du ønsker en tur i meget roligt tempo, fordi du måske har dårlig ryg eller andet, kan du kontakte Lis, der vil prøve at matche ønskerne. Ligeledes hvis du er rollatorbruger og gerne vil finde andre at gå tur med. Du er sikkert ikke alene.

Hvis konceptet har fanget din interesse, enten som turleder eller med ønske om at en bestemt tur bliver sat i værk, kontakt Lis Thejls på 2461 9910 eller ring til Frivilligcentret på 6262 2201.

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder andre motionstilbud så attraktive. Der er i Svendborg 4 ugentlige ture af forskellig længde og tempo, der er 3 ture på Stevns, 3 i Nyborg og en enkelt på Als (Nordborg). Næsten alle ture varetages af frivillige turledere, og frivilligcentrene lægger hus til en kop kaffe, så det sociale liv kan blomstre.

TrygFonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet og idéerne kan udbredes til hele Danmark.

Gå dig GladLis Thejls/projektleder
2461 9910

 

PRESSEMEDDELELSE Mand og mand imellem inviterer til et foredrag om livet set fra pilotens sæde

Et foredrag om livet set fra pilotens sæde.

Tirsdag d. 17. april kl. 17 vil John Sørensen, som er uddannet pilot, komme og fortælle om livet set fra pilotens sæde. John har fløjet svæveflyver, er uddannet i USA, har fløjet i kampflyene F104 Starfighter og F16 Fighting Faccon, derefter som rutepilot i SAS og nu som frivillig pilot i Flyvehjemmeværnet.

Foredraget finder sted i frivillighuset på Havnegade 3, og alle mænd er velkomne. Arrangementet er ganske gratis, men da der vil blive serveret lidt godt til maven efter foredraget, er tilmelding nødvendigt. Der er begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princip.Tilmelding til arrangementet kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på telefon 62201130.

For mere information kontakt:
Michael Sibbesen tlf. 50707046, eller John-Erik Byrskov tlf. 29254903

PRESSEMEDDELELSE Gå Dig Glad i Nordborg!

Gå dig glad NordborgSiden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder de traditionelle motionstilbud så attraktive.

Deltagerne går på forskellige hold efter ønsker til distance og tempo. Fra rollator-ture på 3-400 m til 10 km på 2 timer.

TrygFonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet og idéerne kan udbredes til hele region Syddanmark.
I Nordborg har Birthe Flytkjær nu taget initiativ til at sætte Gå Dig Glad i gang, og derfor hører hun gerne fra interesserede turledere og fra borgere, der har ønsker om at deltage.

Gå Dig Glad bliver et alternativ til Als´es mange etablerede foreninger, der tilbyder gåture, men der mangler måske Gå Dig Glad-ture, som er kendetegnet ved
 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen

I første omgang bliver det en ugentlig tur, hver onsdag kl. 13 og herefter alle onsdage undtagen skoleferierne. Mødestedet bliver pladsen foran Netto, v. skulpturen. Du kan kontakte Birthe på 7445 4660, hvis du har spørgsmål, ellers møder du bare op.
Den 1. tur er sat til at løbe af stablen onsdag d. 4. april, og bliver på omkring 1½ time.

Lis Thejls/projektleder
2461 9910

PRESSEMEDDELELSE Mænd, stress og mindfulness hos Mand og mand imellem i Frivillighuset

Mænd, stress og mindfulness hos Mand og mand imellem i Frivillighuset.Stress kan komme til udtryk og håndteres på mange forskellige måder, og når mænd rammes af stress kommer det oftest til udtryk på en markant anderledes måde end hos kvinder. Faktisk er det, ifølge videnskaben, sådan, at mænd der rammes af stress har en højere risiko for, helt bogstaveligt, at dø af stress, end kvinder har. Derfor har Mand og mand imellem tirsdag d. 20. marts inviteret stressvejleder og mindfulness-instruktør Alex Haurand til at komme og fortælle om Mænd, stress og mindfulness. Alex Haurand er garvet oplægsholder, mindfulness instruktør og manden bag LO’s stressvejlederuddannelse. Alex har mere end 25 års erfaring i personlig vejledning med udgangspunkt i oplevelses- og erkendelsesbaseret læring. Denne aften er der mulighed for, ganske gratis, at gå hjem med en række brugbare redskaber til håndtering eller forebyggelse af stress hos mænd.

Foredraget finder sted i frivillighuset på Havnegade 3, og alle mænd er velkomne. Arrangementet er ganske gratis, men da der vil blive serveret lidt godt til maven efter foredraget, er tilmelding nødvendigt. Der er begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princip.Tilmelding til arrangementet kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf.62201130.

Mand og mand imellem er en mande-cafe, hvor mænd kan mødes om det, de synes er spændende og sjovt. Her udspringer aktiviteterne af de fremmødtes egne interesser og lyster og alle mænd er således velkomne til at komme og deltage i de planlagte aktiviteter, eller selv komme med ideer og oplæg til nye spændende projekter. Man(d) er også velkommen til bare at komme og hænge ud og møde nye mennesker - der er altid kaffe og the på kanden. Mand og mand imellem har åbent alle tirsdage kl. 16-19 (dog lukket sidste tirsdag i måneden). Projektet er et samarbejde mellem Medborger Caféen og Kontakt Mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn, og er støttet af blandt andet Kulturministeriet.

PRESSEMEDDELELSE Mand og mand imellem – med Røde Kors på arbejde ude i verden og lokalt i Svendborg

Tirsdag d.6. marts kigger bestyrelsesformand for Røde Kors i Svendborg, Wivie Schärfe, ind forbi mandecaféen Mand og mand imellem. Her vil hun fortælle om alt det spændende arbejde Røde Kors laver - både ude i verden og lokalt hjemme i Svendborg. Og Wivie Schärfe ved hvad hun taler om; siden 1970’erne har hun været frivillig i Røde Kors, hun har over 19 års erfaring som bestyrelsesmedlem, og har i 10 år været vicepræcident med ansvar for det internationale arbejde i Røde Kors. Derudover har hun siden 1977 været formand for Langeland- og Svendborgs Røde Kors afdeling.

Foredraget finder sted i frivillighuset på Havnegade 3, og alle mænd er velkomne. Arrangementet er ganske gratis, men da der vil blive serveret lidt godt til maven efter foredraget, er tilmelding nødvendigt. Der er begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princip.Tilmelding til arrangementerne kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf.62201130.

Mand og mand imellem er en mande-cafe, hvor mænd kan mødes om det, de synes er spændende og sjovt. Her udspringer aktiviteterne af de fremmødtes egne interesser og lyster og alle mænd er således velkomne til at komme og deltage i de planlagte aktiviteter, eller selv komme med ideer og oplæg til nye spændende projekter. Man(d) er også velkommen til bare at komme og hænge ud og møde nye mennesker - der er altid kaffe og the på kanden. Mand og mand imellem har åbent alle tirsdage kl. 16-19 (dog lukket sidste tirsdag i måneden). Projektet er et samarbejde mellem Medborger Caféen og Kontakt Mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn, og er støttet af blandt andet Kulturministeriet.

PRESSEMEDDELELSE Ny veterancafé i Svendborg

Ny Veteran Café i SvendborgSvendborg Kommune får snart både en veterankoordinator og en ny veteran café. Caféen åbner første gang d. 15. marts kl. 16-19 i FRIVILLIGHUSET ”Kontakt mellem Mennesker” i Havnegade 3, Svendborg. Caféen vil være åben torsdage i ulige uger.

Veterankoordinatoren er et kommunalt tilbud, der allerede er afsat penge til i 2018 budgettet. Bag veteran caféen står der derimod en gruppe af frivillige – John Lassen, Maria Linnea Bang, Mads Halgaard Madsen, Ole Ungermann Hanson, Claus Stenberg, Morten Gudbjerg Karlsen – alle seks er veteraner, fra bl.a. Balkan, Irak, Afghanistan.

Veteran Caféen henvender sig til alle, der har været udsendt: sundhedspersonale, politi, nødhjælpsarbejdere, militært personel mv. samt deres pårørende. Caféen drives uden offentlige midler af frivillige, og den er tænkt som et frirum uden bindinger, kontingenter eller krav. Den er tænkt som et netværksskabende sted, hvor veteraner og pårørende kan være til fælles hjælp.

Svendborg kommune har officielt lige under 300* veteraner. Da hver veteran i gennemsnit har otte nære pårørende (f.eks. børn, ægtefælle, forældre, søskende), rækker caféen altså ud til omkring 2500* personer i Svendborg. Hertil kommer et ukendt mørketal af veteraner, som ikke har registreret sig som veteraner ved af ansøge om et veterankort. (*kilde: Veteranallicancen)

Mange veteraner har en udmærket hverdag uden eftervirkninger, men der er også et meget stort antal, hvor eftervirkninger lige fra ubearbejdede minder til svær PTSD har givet og til stadig giver udfordringer for både veteranen selv og for de pårørende – for nogles vedkommende nu 25 år efter udsendelsen. Med ansættelsen af en kommunal veterankoordinator og nu også en Veteran Café drevet af frivillige er det håbet, at flere veteraner og pårørende får den hjælp, anerkendelse og netværk, som de har brug for.

Til caféen er også knyttet en Facebook-gruppe, som kan findes ved at søge efter Veteran Café, Svendborg

På det medsendte billede ses fra venstre mod højre John Lassen, Ole Ungermann Hanson, Morten Gudbjerg Karlsen foran Svendborgs kommende Veteran Café i FRIVILLIGHUSET

​På vegne af veterancaféen,

PRESSEMEDDELELSE Frivilligt på museum med Museumschef Esben Hedegaard og Mand og mand imellem.

På Svendborg Museum arbejder der 150 mennesker på frivillig basis. Det svarer til 10 frivillige for hver af de 15 fastansatte på museet. De frivillige gør et kæmpe stykke arbejde og laver alt mellem himmel og jord, ja faktisk kunne Svendborg Museum, ifølge museumschef Esben Hedegaard, slet ikke drive museet uden hjælp fra de frivillige.Tirsdag d. 20. februar kl 16.30 kommer museumschef Esben Hedegaard på besøg i Mandecaféen Mand og mand imellem i Frivillighuset, og her vil han fortælle om Svendborg Museums mange aktiviteter, og om samarbejdet med de frivillige. Hvad får de egentlig ud af at arbejde på museet, når nu de ikke får løn?

Foredraget finder sted i frivillighuset på Havnegade 3, og alle mænd er velkomne. Arrangementet er ganske gratis, men da der vil blive serveret lidt godt til maven efter foredraget, er tilmelding nødvendigt. Der er begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princip.Tilmelding kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf.62201130.

Mand og mand imellem er en mande-cafe, hvor mænd kan mødes om det, de synes er spændende og sjovt. Her udspringer aktiviteterne af de fremmødtes egne interesser og lyster og alle mænd er således velkomne til at komme og deltage i de planlagte aktiviteter, eller selv komme med ideer og oplæg til nye spændende projekter. Man(d) er også velkommen til bare at komme og hænge ud og møde nye mennesker - der er altid kaffe og the på kanden. Mand og mand imellem har åbent alle tirsdage kl. 16-19 (dog lukket sidste tirsdag i måneden). Projektet er et samarbejde mellem Medborger Caféen og Kontakt Mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn, og er støttet af blandt andet Kulturministeriet.

PRESSEMEDDELELSE Stik til søs for en aften – med Mand og mand imellem.

Stik til søs for en aften - med Mand og mand imellem.Tirsdag d. 6. februar stævner Mogens Højstrup ind i mandecaféen Mand og mand imellem.
Her vil han fortælle - og vise billeder fra sine 40 år i Søværnet i det spændende og personlige foredrag: ”Mit liv med Søværnet i 3 generationer”.
Mogens Højstrup, der er født i 1943, voksede op i Nyboder, med en far og farfar der begge var aktive i Søværnet,
og Mogens interesse for Søværnet blev således vakt allerede da han var ganske lille. I Foredraget, der er krydret med maritime detaljer,
fortæller Mogens om, hvordan han startede sin karriere i Søværnet som værnepligtig i 1965-67, og sidenhen, fra 1976 og indtil sin pensionering,
fungerede som Skibsinspektør hos Søværnet

Foredraget finder sted kl. 16.00 i frivillighuset på Havnegade 3, og alle mænd er velkomne.
Arrangementet er ganske gratis, men da der vil blive serveret lidt godt til maven efter foredraget, er tilmelding nødvendigt.
Der er begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princip.
Tilmelding til arrangementet kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf.62201130.

Mand og mand imellem er en mande-cafe, hvor mænd kan mødes om det, de synes er spændende og sjovt.
Her udspringer aktiviteterne af de fremmødtes egne interesser og lyster og alle mænd er således velkomne til at komme og deltage
i de planlagte aktiviteter, eller selv komme med ideer og oplæg til nye spændende projekter. Man(d) er også velkommen til bare at komme
og hænge ud og møde nye mennesker - der er altid kaffe og the på kanden. Mand og mand imellem har åbent alle tirsdage kl. 16-19
(dog lukket sidste tirsdag i måneden). Projektet er et samarbejde mellem Medborger Caféen og Kontakt Mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn,
og er støttet af blandt andet Kulturministeriet.

PRESSEMEDDELELSE Fyn rundt på krykker

Frivilligcenter sydfyn Kontakt mellem MenneskerGå dig Glad

Frank Sørensen - Fyn rundt på krykkerFrank Sørensen, 35 år, Svendborg, har sat sig for at gå Fyn rundt i etaper – på krykker vel at bemærke.

Det er ikke helt nyt for Frank at gå på langtur. Sidste år gik han Bornholm rundt, også på krykker, og det er planen at det skal gentages igen i år. Men det er første gang at Frank tager turen rundt om Fyn, og planen er at han hen over de næste par måneder, hver anden lørdag, går 30-50 km pr. tur, indtil han er nået hele vejen rundt. Og dét er noget af en succeshistorie, der ellers ikke lige umiddelbart lå i kortene for Franks fremtid.

En alvorlig trafikulykke

I februar 2003 var Frank ude for en alvorlig trafikulykke der knuste hele hans højre side. Prognosen var dårlig, og da han kom op af sengen, var det med støtte af en rollator. Lægerne mente, at Frank ville ende i en kørestol inden han blev 50. Men Frank ville det anderledes.

Det startede ikke alt for lyst ud. Da Frank for ca. 4 år siden fik tilkendt førtidspension sad han hjemme og ville helst ikke uden for en dør, mest af alt gik dagene med at se fjernsyn og spille computer. For 2 år siden besluttede Frank sig for, at der skulle ske noget andet, og meldte sig som frivillig i Kontakt mellem Menneskers genbrugsbutik, Genbrugskontakten. Og det blev et vendepunkt.

Til start arbejdede Frank 2 timer 2 gange om ugen, og turen til og fra det frivillige arbejde foregik med rollator. Som Frank fortæller: ”Det var nærmest umuligt. At bevæge sig i Svendborg by med rollator er vildt besværligt, og så fik jeg ondt i ryggen af at gå bøjet over rollatoren”. I dag er Frank fortsat frivillig i Genbrugskontakten, nu 4 gange 2 timer om ugen, og som han siger ”Det har ændret mit liv, fuldstændigt!”.

”Kontakt mellem Mennesker”, Sydfyns frivilligcenter, giver madpakken

Som frivillig i Genbrugskontakten oplevede Frank at blive en del af et fællesskab, at have noget at stå op til og at få et indhold i tilværelsen der smittede positivt af på lysten til livet. Det gav ham også overskuddet til at give sig selv et spark bagi - og på egen hånd fik Frank med tiden trænet sig op til at kunne gå med støtte af krykker, og kunne stille rollatoren væk.

Frank Sørensen - Fyn rundt på krykkerOg det er i taknemmelighed for denne nye chance, at Frank har valgt at gå turen med logoet fra ”Kontakt mellem Mennesker” samt ”Gå dig Glad” trykt på sin refleksvest. Fordi han ønsker at gøre opmærksom på stedets aktiviteter, og på den betydning stedet har haft for hans egen historie. ”Kontakt mellem Mennesker” støtter Frank på hans tur rundt, dels ved at give et tilskud til madpakke på turene, og dels ved at have kontaktet frivilligcentrene rundt om på Fyn, for at høre om de gi’r en kop kaffe på Franks tur rundt, hvis turen naturligt falder forbi.

Følgende Frivilligcentre, der ligger på Franks rute, tager varmt imod med en god kop kaffe: Frivilligcenter Nyborg, Frivilligcenter Odense/Borgernes hus,

Vi ønsker rigtig god tur, hils gerne på hvis I møder ham på turen.

Indslag på TV2 Fyn om Frank der går Fyn rundt på krykker

TV2 var forbi Genbrugskontakten, Vestergade 93, for et par uger siden for at lave et indslag om Frank og hans utrolige historie - en historie der blandt andet handler om at finde lysten og viljen til et godt liv igen, efter en dramatisk trafikulykke. En del af historien er også, at Frank gennem sit frivillige arbejde i Kontakt mellem Menneskers Genbrugsbutik, Genbrugskontakten, vendte nat til dag, og kæmpede sig fri af sin rollator.

Se TV2 indslaget her om Frank og hans viljestyrke til at vende tilbage til en, næsten helt normal, og velfungerende tilværelse - en mulighed der ellers var næsten utænkelig, da Frank efter en voldsom trafikulykke i 2004, blev spået at ende i en kørestol.

https://www.tv2fyn.dk/artikel/bil-og-krop-smadret-nu-gaar-han-fyn-rundt-paa-krykker

Den fik desuden plads på TV2s hjemmeside:

PRESSEMEDDELELSE Mand og mand imellem inviterer til spændende foredrag med Tyge Mortensen i Frivillighuset.

Kom til spændende foredrag med Tyge MortensenKom og bliv inspireret - og måske overrasket når Tyge Mortensen holder foredrag i frivillighuset på Havnegade.

D. 23. januar kl. 16.30 byder Mand og mand imellem velkommen til et gratis foredrag med fremtidsforsker Tyge Mortensen fra Rudme. Tyge Mortensen, som har ry for at være en levende og inspirerende foredragsholder, vil denne eftermiddag fortælle om det at være en Modig Mønsterbryder. Tyge Mortensen er selv mønsterbryder og et af hans slogans er, i følge hans hjemmeside,: ”Den nemmeste måde at forudsige fremtiden, er ved at skabe den selv”. Et slogan der går fint i tråd med hans innovative væsen. Ud over at være mønsterbryder og fremtidsforsker definerer Tyge Mortensen sig blandt andet som innovationsrådgiver, livslangt højskolemenneske, stolt landsbyboer, udpræget familiemenneske og galleriejer, og på den måde er det er en mand med mange facetter, der denne aften vil inspirere og motivere de fremmødte.

Foredraget finder sted i Frivillighuset på Havnegade 3 i Svendborg. Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding dog nødvendigt og sker efter først-til-mølle-princippet.

Mand og mand imellem er en mande-cafe hvor mænd kan mødes om det, de synes er spændende og sjovt. Her udspringer aktiviteterne af de fremmødtes egne interesser og lyster og alle mænd er således velkomne til at komme og deltage i de planlagte aktiviteter, eller selv komme med ideer og oplæg til nye spændende projekter. Man(d) er også velkommen til bare at komme og hænge ud og møde nye mennesker - der er altid kaffe og the på kanden. Mand og mand imellem har åbent alle tirsdage kl. 16-19 (dog lukket sidste tirsdag i måneden) og er et samarbejde mellem Medborger Caféen og Kontakt Mellem Mennesker- Frivilligcenter Sydfyn. Sponsoreret af Kulturministeriet. Tilmelding til arrangementerne kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf.62201130, og er efter først til mølle.

Kom og bliv inspireret - og måske overrasket når Tyge Mortensen holder foredrag i frivillighuset på Havnegade.

PRESSEMEDDELELSE Gå Dig Glad

Januar 2018

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg) arrangeret ugentlige gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder de traditionelle motionstilbud så attraktive.
Deltagerne går på forskellige hold efter ønsker til distance og tempo. Fra rollator-ture på 3-400 m til 10 km på 2 timer.

Ny donation fra TrygFonden: Gå dig glad i hele Region SyddanmarkTrygFonden har doneret penge til Frivilligcenter Sydfyn, så projektet og idéerne kan udbredes til hele landet, og efter TV2´s indslag d. 2. januar har der været stor interesse.

Gå dig Glad StevnsMette Juhl, en lokal ildsjæl fra Rødvig, sætter nu Gå Dig Glad i gang på Stevns, og derfor hører hun gerne fra interesserede turledere og fra borgere, der har ønsker om at deltage. Ligeledes kan Stevns Frivillighedscenter i Hårlev kontaktes. Mette har oprettet en facebookgruppe med navnet ”Gå dig glad på Stevns”.

Gå Dig Glad bliver et alternativ til de mange etablerede foreninger, der tilbyder gåture, men der mangler måske Gå Dig Glad-ture, som er kendetegnet ved

 • At man ikke behøver at tilmelde sig, men blot kan dukke op,
 • At der ikke skal meldes afbud,
 • At det er gratis,
 • Altid at starte på samme tid og sted, uge efter uge, centralt i byen

Turene, som alle har biblioteket i St. Heddinge som start- og slutsted, ligger på flg. tider:

 • tirsdage kl. 14-15.30
 • torsdage kl. 14-15
 • søndage kl. 11.40

Du finder biblioteket på Kirketorvet 2, 4660 St. Heddinge, vi mødes foran.

Alle 3 ture er for dig, som har lyst til frisk luft og er til rask gang, torsdags-turen er med stilleperioder indlagt, så der er mulighed for at få tømt hovedet.

Tag gerne en ven eller nabo med. Vel mødt!

Lis Thejls/projektleder, 2461 9910 eller
Mette Juhl/ initiativtager 5190 1702.

PRESSEMEDDELELSE Mand og mand imellem sparker det nye år igang med yoga for mænd

D. 9. januar kl. 16.15 sparker Mand og mand imellem det nye år igang med en omgang yoga kun for mænd, når yogainstruktør Kristine Amalie Æbelø, fra Nordisk Yoga i Odense, kigger forbi. Undervisningen er tilrettelagt så alle kan følge med - også dem der aldrig før har prøvet kræfter med yoga. Efter yogaen er der hyggelig fællesspisning, og det hele foregår i Frivillighuset i Havnegade 3. Arrangementet er gratis at deltage i, man skal blot melde sig til. Ved tilmelding sikrer man sig både plads på en yogamåtte - samt en plads omkring spisebordet til den efterfølgende fællesspisning. Der vil være yogamåtter til rådighed, så det eneste det kræver er, at man(d) møder op udstyret med en portion nysgerrighed og iklædt tøj der tillader bevægelse. Tilmelding kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller tlf. 62201130 og sker efter først-til-mølle-princippet.

Yoga er en træningsform, der kombinerer øvelser i styrke, smidighed og balance i koordination med åndedrættet. De sidste ti år er yoga gået fra at være et storbyfænomen til at blive dyrket rundt i hele landet, og selvom størstedelen af de danske yoga-udøvere er kvinder, så er yoga altså også for mænd. Det kunne man f.eks. se da Peter Qvortrup Geisling fra Sundhedsmagasinet på DR1 for nyligt fulgte en gruppe mænd fra Esbjerg i forsøget på at beskrive hvilke positive effekter yoga har på (mande-)kroppen og mænds generelle velbefindende. I de otte uger Sundhedsmagasinet fulgte mændene oplevede de medvirkende øget smertereduktion, øget smidighed og øget energi og overskud i hverdagen. Og hvem kunne ikke godt tænke sig det? Mand og mand imellem tager altså udfordringen op til januar.

Mand og mand imellem er en mande-cafe hvor mænd kan mødes om det, de synes er spændende og sjovt. Her udspringer aktiviteterne af de fremmødtes egne interesser og lyster og alle mænd er således velkomne til at komme og deltage i de planlagte aktiviteter, eller selv komme med ideer og oplæg til nye spændende projekter. Man(d) er også velkommen til bare at komme og hænge ud og møde nye mennesker - der er altid kaffe og the på kanden. Mand og mand imellem har åbent alle tirsdage kl. 16-19 (dog lukket sidste tirsdag i måneden) og er et samarbejde mellem Medborger Caféen og Kontakt Mellem Mennesker- Frivilligcenter Sydfyn. Sponsoreret af Kulturministeriet.

Tilmelding til arrangementerne kan ske på info@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf.62201130, og er efter først til mølle.

PRESSEMEDDELELSE ”Jul i Skallen” – de modiges jul.

22.11.2017På 21. år arrangerer Kontakt mellem Mennesker endnu engang juleaften for i alt 100 børn og voksne - samt for de frivillige som hvert år løfter opgaven med at skabe en hyggelig og vedkommende jul for de mange deltagende.

”Jul i Skallen” er en god gammeldaws jul, med traditionel dansk julemad, sang, dans om træet, og naturligvis julegodter og -gaver til børnene. Alle er velkomne, det kræver dog billet for at komme ind. Udover en kæmpe opbakning fra en stor gruppe frivillige kræfter, så er ”Jul i Skallen” støttet med gavmilde pengedonationer, mad- og drikkevarer, gaver og juletræ, som alt sammen modtages fra en række Sydfynske forretninger og virksomheder.

Juleaften i Skallen er hyggelig – og for alle.

En af ”Jul i Skallen”s gæster siger om arrangementet: ”Jeg deltog selv for første gang sidste år – det er et fantastisk initiativ og en rigtig hyggelig aften hvor vi bliver forkælet, og der er bare styr på sagerne. Feks. de frivillige bordformænd, der sørger for at alle ved bordet har hvad de skal have at drikke og spise. Jeg beundrer kræfterne bag, de frivillige der løfter opgaven, og syntes det er flot at ”Jul i Skallen” bakkes så godt op af de lokale erhvervsdrivende der donerer mad, gaver, godter, træ m.v. Det er et fantastisk fællesskab at være med i, og det er skønt at der både kommer danskere, danskere med anden etnisk baggrund, børn, voksne, enlige og grupper. Det betyder meget for mig at være med i ”Jul i Skallen”, fordi jeg er alene, og ikke ellers har nogen at holde jul med her i Svendborg.” Jette, 69 år – og gæst for første gang til ”Jul i Skallen” i 2016.

Billetter til ”Jul i Skallen” købes ved Kontakt mellem Mennesker.

Billet til ”Jul i Skallen” koster 30,- pr. person, børn under 4 år er gratis. Billetter betales, samt afhentes, hos Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3, og kan købes fra mandag d. 4. december. Ved afhentning af billetter er det vigtigt børnenes alder meddeles, så der er en passende gave til alle børn.

Der er plads til 100 gæster, så der er begrænset med pladser – og det er en god ide at tilmelde sig hurtigst muligt.

”Jul i Skallen” løftes af de frivillige og af venlige donationer.

”Jul i Skallen” er i høj grad båret af de frivillige hænder der løfter, og af de gavmilde donationer vi modtager fra en række Sydfynske forretninger og virksomheder. Både de frivillige, og de donationer juleaften i Kontakt mellem Mennesker modtager er med til at gøre aftenen til en rar og mindeværdig oplevelse for de mange der fejrer julen i Skallen.

Har du lyst til at være frivillig til ”Jul i Skallen”, så afholder vi informationsmøde onsdag d. 13.12. kl 16 hos Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3. Giv venligst besked om du/I kommer, senest den 7. 12. på telefon 62201130 eller på mail info@kontaktmellemmennesker.dk.

Ønsker du at støtte ”Jul i Skallen” med en donation, og her tæller alt, stort som småt vil være med til at løfte den hyggelige aften - en pose svesker, 2 glas kirsebærsauce eller et pengebeløb – ret din henvendelse til Kontakt mellem Menneskers sekretariat på telefon 62201130 eller på mail info@kontaktmellemmennesker.dk.

”Jul i Skallen”:

”Det er de modige menneskers juleaften. De mennesker som deltager er ikke kun dem der ikke har andre muligheder, men også folk, som tør prøve noget nyt.”
Lone Møller, initiativtager til ”Kontakt mellem Mennesker”.

Vi skal mere end 30 år tilbage i tiden, for at finde de oprindelige rødder til ideen bag ”Jul i Skallen”. Her gjorde Lone Møller, Kontakt mellem Menneskers stifter, sig tanker om hvor paradoksalt det er, at halvdelen af Danmarks befolkning er dybt ensomme til jul, og den anden halvdel stresser rundt og kan ikke få tingene til at hænge sammen. Mod juletid blev en idé født, en julekontakt, som skulle fungere som en bytteordning mellem mennesker á la ”Hvis jeg bager brunkager, så bager du vaniljekranse, eller "hvis jeg går i byen og handler, så passer du mine børn imens”. Oprindeligt var tanken at det skulle være en engangsforestilling, men behovet – og velviljen - for kontakten mellem mennesker var stor - ”Julekontakten” blev gjort permanent, og siden omdøbt til ”Kontakt mellem Mennesker”, som Frivilligcenter Sydfyn stadig hedder.

PRESSEMEDDELELSE Informationsmøde om VELUX FONDENs støtte til aktive ældre, der yder en frivillig indsats.

Kom til informationsmøde om VELUX FONDENs støtte til aktive ældre, der yder en frivillig indsats.I samarbejde med VELUX FONDEN inviterer Kontakt mellem Mennesker til information omkring VELUX FONDENS støtte til aktive ældres frivillige arbejde. Kom og hør om du eller dit projekt kan få støtte.

Er du aktiv i en forening eller en aktiv borger 60+, og igangsætter til aktiviteter – eller er du hjælper for andre ældre borgere? Og kan du bruge penge til at forbedre jeres aktiviteter?

Så kom til en spændende formiddag onsdag den 6. december kl. 10.00-12.00 hos Kontakt Mellem Mennesker, Havnegade 3 og mød VELUX FONDENs fondsrådgiver Frank Ulmer Jørgensen, der vil fortælle om, hvordan du søger midler til aktive ældres projekter.

Tilmelding kun nødvendig hvis du ønsker kaffe/te/kage på sjp@kontaktmellemmennesker eller telefon 62201130- senest 1. december.

Se folder om støttemuligheden på kontaktmellemmennesker.dk, søg på VELUX.

Kontakt for yderligere information:
Susanne Juhl Paaske, sjp@kontaktmellemmennesker.dk, 62 20 11 30

Narges fik et nyt liv i Svendborg

Narges Samimi havde en tung bagage med sig, da hun i 1997 kom til Svendborg fra Teheran. Et undertrykkende ægteskab havde sat sine spor. Men Narges har kæmpet og fået vendt tingene om og lever nu et godt liv i det sydfynske, hvor en datter fra det tidligere ægteskab nu også er blevet en del af familien.
Narges fik et nyt liv i Svendborg

Narges Samimi, som kom til Svendborg fra Iran i 1997, er glad for sit liv i det Sydfynske og sit job som projektmedarbejder i Frivilligcenter Sydfyn. Foto: Karl Edvard Hansen

Portræt

Men bagagen var tung.

- Jeg var blevet skilt efter at have levet i et meget undertrykkende ægteskab, og oven i det havde min tidligere mand og hans familie gjort alt for at gøre livet besværligt og ulykkeligt for mig. Jeg mistede forældreretten til min datter, som måtte blive i Iran, det var en stor sorg for mig, fortæller 46-årige Narges Samimi.

Hun havde dog ikke i sinde at give op, og med opmuntring fra sin egen familie i Iran, som hun hele tiden har været i kontakt med, blev hun bedt om at kæmpe.

- Det er svært, når man står i et fremmed land, og man ikke har nogen venner at støtte sig til. Men min far opmuntrede mig igen og igen. Og på et tidspunkt siger jeg til mig selv: Jeg vil lære at tale dansk og finde et arbejde – stå på egne ben.

Narges, som i Iran var uddannet pædagog og også havde arbejdet på et rejsebureau i Iran, får i et fornuftigt tempo lært at tale dansk på sprogskole, ligesom hun starter på grundforløbet til uddannelsen som køkkenassistent.

Kvindeprojekter

Livet i Svendborg former sig gennem årene godt for Narges Samimi og hendes mand, som har åbnet et pizzaria. To børn kommer til, og der er jævnlige besøg til Iran, hvor Narges – skjult for hendes tidligere mand og familie – har kontakt med sin ældste datter, som hun besøger i hendes skole. Og stadig fortsætter Narges for at få forældreretten over datteren.

- Jeg føler jo, hun hører til hos mig. Og besøgene i Iran får vores gensidige forhold til at blive tættere, selv om der er den store afstand imellem os, fortæller Narges Samimi, der også finder mening i tilværelsen ved at være med til at starte projekter for kvinder op i Svendborg.

Narges Samimi, der er blevet opereret for en diskusprolaps i 2006 og nu arbejder i fleksjob, er nemlig indtil 2012 ansat i Svendborg Andels- Boligforening, hvor er hun er en af personerne bag multicentret, ”Anemonen”, i Byparken. Narges er ansigtet udadtil i centrets café.

- Det var et sted, hvor man satte fokus på at løse alle de problemer, som kvinder fra forskellige nationaliteter kunne stå i, lige fra problemer med sproget til alle mulige praktiske ting. Og caféen var et frirum, hvor vi lavede alle mulige former for aktiviteter og tog på udflugter og meget andet, fortæller Narges Samimi.

Regnbuecafé og genforening

I 2012 bliver Narges Samimi ansat i Frivilligcenter Sydfyn, Kontakt Mellem Mennesker, som projektmedarbejder og leder af Regnbuecaféen. Et sted, som er et tilbud til kvinder, der vil møde mennesker fra forskellige kulturer, have hjælp til at skabe netværk og ikke mindst – lære om kvindelivet i Danmark.

- Jeg har jo selv stået med alle de problemer, som de forskellige kvinder kan komme med, så jeg føler, jeg har meget at give.

- Og det er også meget givende for mig - sådan er det jo, når man giver noget, får man noget igen, smiler Narges Samimi.

Gennem Regnbuecaféen er der også mange forskellige former for aktiviteter som udflugter, fælles madlavning, systue og ture i svømmehallen – og der kan også være brug for nogle ”venlige spark”.

- Jeg kan identificere mig med de fleste ting, og det gør, at jeg også mange gange er nødt til at presse den enkelte person. For eksempel kan det for en kvinde fra Mellemøsten se fuldstændig sort ud, når hun skal finde arbejde i et fremmed land.

- Men Danmark er et land med mange rettigheder og muligheder for kvinder, og det gør jeg alt for at vedkommende skal få øjnene op for, siger Narges Samimi.

Narges, som ikke er styret af nogen religiøs retning, men tror på det gode i mennesket, kan ikke blot glæde sig over, at hendes mange aktiviteter i Regnbuecaféen har offentlighedens bevågenhed og bliver betænkt med økonomisk støtte. For oven i det hele blev hun sidste år ”rigtig” genforenet med sin ældste datter, som er 23 år og nu bor i Svendborg.

- Det er en stor sejr for mig, en moderlig glæde, siger Narges Samimi og pointerer:

- Man skal aldrig give op, men kæmpe så godt, man kan. Det gør livet værd at leve.

PRESSEMEDDELELSE Kom og vær med – til en festlig, folkelig og fornøjelig dag

Svendborg d. 21.09.2017

Foreningsmarked lørdag d. 30. september kl. 10-13

Traditionen tro afholder Kontakt mellem Mennesker Foreningsmarked sammen med en række af byens frivillige sociale foreninger. Kom og mød en lang række lokale foreninger.

Arrangementet finder sted på Ramsherred ved Torvet i Svendborg, lørdag d. 30. september kl. 10-13. Du vil blandt andet kunne møde Mand og Mand imellem, Alkorådet og Omhuklip og mange andre frivillige sociale foreninger samt deres frivillige ildsjæle. Der vil desuden være musikalsk indslag fra Café Aroma. Bedre Psykiatri har en lille konkurrence - og Frivillighuset byder på fødselsdagskage.
Foreningsmarkedet vil i år desuden danne ramme om en præsentation af Svendborg Kommunes nye Brobygger på det frivillige sociale område, Bodil Langager Kristensen, hun står klar til en snak om hvilke tanker, der ligger bag Brobyggerens arbejde. I år vil Foreningsmarkedet også give anledning til at man kan møde det nye hold bag Kontakt mellem Mennesker, daglig leder Susanne Juhl Paaske og Pr- og relationsmedarbejder Gry Marcussen. Og endeligt fejrer vi også 5 års fødselsdag for Frivillighuset, der i 2012 for første gang kunne åbne dørene op for, at lokale foreninger gratis har mulighed for at låne lokaler til deres aktiviteter.

Vi glæder os til at dele et spændende og festligt program med jer, der kommer forbi – så kom og få en snak og se hvad den frivillige verden har at byde på.

HUSK Foreningsmarked lørdag d. 30. september kl. 10-13 på Ramsherred

PRESSEMEDDELELSE Mamma Mia – Svendborgs internationale mødregruppe – starter nu gruppe nr. 18 op!

Mamma Mia – Svendborgs internationale mødregruppe

Mamma Mia er Frivilligcenter Sydfyn, Kontakt mellem Mennesker, internationale mødreprojekt. Gruppen er til mødre og babyer fra alle kulturer – også Danmark, selvfølgelig. Mødregruppe nr. 18 starter op d. 11. september kl. 10.30 med et intromøde i Frivillighusets cafélokaler i kælderen, Havnegade 3 – og alle med stor mave, eller lille baby op til 6 måneder, er velkomne. Man dukker blot op, tilmelding er ikke nødvendig og tilbuddet er gratis.

Mamma Mia mødes 8 gange hen over efteråret. Til introduktionsmødet er man velkommen til at tage sin mand, mor, søster eller veninde med – de øvrige møder er kun for maver, mødre og babyer. Nogle af møderne vil der være et oplæg om relevante emner, såsom sund mad for mor & barn, babymassage, intimitet, samvær og prævention efter fødsel samt gode børnebøger & lege der stimulerer sprogudvikling. Oplægsholderne er udefrakommende fagpersoner der frivilligt donerer deres tid og viden til projektet.

Mamma Mia tilrettelægges hver gang af to værtinder der frivilligt kører møderne. Værtinderne holder snakken i gang og sørger for at der er kaffe og te, brød og frugt til store som små. De to værtinder er igen i efterårssæsonen, Britt, som er danskfødt og frivillig værtinde for anden gang, samt Fatima der er fra Syrien, har boet i Danmark i mere end 5 år og som fungerer som tolk for de arabisktalende mødre.

Vi taler hovedsageligt dansk når vi er sammen, men mødre der først lige er begyndt at lære dansk er meget velkomne. Er dansk ikke dit modersmål, vil du opleve at dit danske bliver bedre og bedre, imens du har det sjovt sammen med andre mødre. Der tales dog både engelsk og arabisk efter behov.

Formålet med Mamma Mias mødregruppe er at give vordende, såvel som nybagte mødre mulighed for at mødes på kryds og tværs af oprindelsesland, sprog og kultur. I Mamma Mia får mødrene mulighed for at skabe et netværk, udveksle tanker, bekymringer og ideer om det at være gravid og mor - det er erfaringen
at det giver en både sjovere og tryggere barsel, at have nogen at dele sine oplevelser med.

Kontakt for yderligere information:

Gry Marcussen, Kontakt mellem Mennesker, gry@kontaktmellemmennesker.dk eller 62 20 11 30

Mamma Mia mødes 8 mandage fra kl 10.30-12.30 i ulige uger, på flg. Datoer i efteråret 17:
 • 11. september
 • 25. September
 • 9. Oktober
 • 23. Oktober
 • 6. November
 • 20 November
 • 4. December
 • 18. December

PRESSEMEDDELELSE ”Trussetur i maj” Kvindemarch til fordel for Malawis unge kvinder.

Kvinde, vær med! Støt Malawis piger!Kvindenetværket ”Brug dit liv” inviterer til et forrygende gå-arrangement. Tag dine veninder under armen og kom med på en skøn aftengåtur torsdag d. 31. maj kl. 19. Deltagelse (støttebeløb) koster 20,- pr. person.

Kvindemarchen er udsprunget af et Røde Kors projekt, der i 2015 gjorde det muligt at afholde en sommerhøjskole for 105 gymnasiepiger i Malawi. Sommerhøjskolen blev en kæmpe succes, og den gentages derfor i august i år for 110 piger. Lejren betales af Røde Kors Svendborg samt Røde Kors afdelingerne i Odense og Fåborg- Midtfyn, og den planlægges og gennemføres af frivillige fra disse afdelinger i samarbejde med frivillige fra Malawi Røde Kors.

Malawi er et af verdens fattigste lande, hvor kvinders vilkår er udfordret af både tradition og fattigdom. I et samfund, hvor piger i høj grad er ”det andet køn”, kræver det sin kvinde at komme hele vejen igennem uddannelsessystemet, og at nå frem til selvstændigt at kunne tage beslutninger om eget liv.

Sommerhøjskolen i Malawi har fokus på at styrke pigernes forudsætninger for at kæmpe for en god fremtid. Det handler om at lære at tage ansvar for eget liv, at sætte sig mål og foretage valg. Temaerne i lejrens program er blandt andet at passe på sin egen krop, både i et ernærings- og hygiejnemæssigt perspektiv, at undgå tidlig graviditet og ægteskab, samt smitte med HIV. Træning i oplæg og debatter foruden mødet med rollemodeller styrker pigernes tro på egne muligheder. Desuden lærer de elementær 1. hjælp, fysisk og psykisk, og de får fokus på at samarbejde og støtte hinanden.

Hvad går min støtte til? Tandpasta, shampoo, trusser . . . .??
Røde Kors i Danmark har et omfattende program i Malawi, der bl.a. støtter de unge piger med betalt skolegang og skoleuniform. Men programmet har begrænsede muligheder for at hjælpe pigerne med helt almindelige dagligdags fornødenheder. Det er let, og ganske hjerteskærende, at forestille sig, hvordan det som ung kvinde må være en udfordring at gå i skole uden et par trusser og bind, den ene uge om måneden, hvor der virkelig er brug for det. Hvad gør man så? Bliver hjemme fra skole og svækker dermed sin uddannelse.

Med tyve kroner når vi langt, og med dit bidrag er du med til at gøre skolepigernes hverdag lidt mere bekvem. For bare 1000 kr. har vi mulighed for at købe et par trusser til hver af de deltagende 110 piger!

Vil du med på kvindenetværkets kvindemarch?
Tag dine veninder under armen, gå dig glad, og støt Malawis unge kvinder torsdag d. 31. maj kl. 19. Turen er på 8 (eller evt. 4) km, og alle er velkomne. Vi mødes uden for Frivilligcentret, Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3. På glædeligt gensyn.

PRESSEMEDDELELSE Det´ sørme – det´ sandt – de´cember … (næsten)

og december betyder én ting især – JUL. 

Igen i år arrangerer Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker juleaftensfest i
Skallen; i år for 20. gang.
Juleaften i Skallen er for alle, der har lyst til at være sammen med andre mennesker på denne højtidsaften og deltage i de traditionelle danske juleaktiviteter: Spisning, sang, dans om juletræ og gaver til de søde børn, og det er jo alle børn!

Festen kan holdes fordi forretninger og virksomheder i det sydfynske hjælper til med sponsorater og en stor gruppe frivillige hjælpere donerer deres tid. Selvfølgelig kommer Julemanden på besøg; ellers var det ikke rigtig juleaften. Måske er det vigtigste ved arrangementet netop denne juleånd der byder velkommen i det glade fællesskab. Flere frivillige hjælpere har været med næsten lige så længe der har været en fest. Det siger meget klarere end nogen annonce eller reklame, hvilken dejlig aften de oplever.
Både sponsorer og de frivillige hjælpere skal allerede her have en dybfølt tak for indsatsen. Uden jer, ingen fest.

Billetter til Juleaften i Skallen kan købes ved personligt fremmøde fra torsdag den 1. december til og med torsdag den 22. december hos Kontakt mellem Mennesker på Havnegade 3.
Pris pr. person 25 kr. Alle børn får en gave og der er flere gevinster at vinde for de voksne.
Kontakt mellem Mennesker er åben mandag – torsdag 10-16.

PRESSEMEDDELELSE Striber af ildsjæle – kom og snus!

Presse d. 22.09.2016

Sæt kryds i kalenderen og mød striber af ildsjæle og deres foreninger.
Traditionen tro afholder Kontakt mellem Mennesker Foreningsmarked med byens frivillige sociale foreninger.

Arrangementet finder sted på Ramsherred ved Torvet i Svendborg, lørdag den 1. oktober kl. 10-13.
Du kan blandt andet møde det nye ”Barnets Blå Hus”, Hjerteforeningen, Genbrugskontakten og mange andre frivillige sociale foreninger. Der vil være musikalske indslag fra Bandet Impuls.

Snus rundt, snak med de frivillige ildsjæle og se hvad den frivillige verden har at byde på.
For mere information se www.kontaktmellemmennesker.dk.

 

PRESSEMEDDELELSE Generalforsamling i Frivilligcentret

Frivillighuset SvendborgPresse 17. marts 2016

Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker afholdt generalforsamling mandag den 14. marts i Frivillighuset. Det har været et ekstremt travlt år for frivilligcentret, som bl.a. har fået støtte fra Trygfonden til to forskellige projekter og også har flere samarbejder i gang med Svendborg Kommune, bl.a. om det kommende demensby.

Sidste år var frivilligcentrets leders 25 års jubilæum. Susanne Aasholm har været ansat i Kontakt mellem Mennesker siden det hele begyndte med socialrådgiver Lone Møller som initiativtager i 1989. Susanne har været daglig leder siden 1999.

I år siger frivilligcentret farvel til endnu en 25 års jubilar, nemlig Kirsten Ljungdalh, næstformand for bestyrelsen. Kirsten meldte sig som frivillig da hun forlod arbejdsmarkedet og har været i gang, i flere roller, i årenes løb. Kirsten fortsætter i arbejdsgruppen for frivilligcentrets genbrugsbutik GenbrugsKontakten, men vil ikke længere være bestyrelsesmedlem. Erik Witten, som nu er suppleant til bestyrelsen, overtager denne plads som medlem og Per Krone bliver centrets nye suppleant. Graham Thompson fortsætter som den anden suppleant. Bestyrelsesmedlemmer Erik Ejlersen, formand, Erwin Hentzer, Karen Strandhave og Helen Ramsdal fortsætter ligeledes. Tænk bare, 25 år som frivillig det samme sted! Det er noget der giver livsglæde.

En særlig TAK blev givet til GenbrugsKontakten, der støtter frivilligcentrets arbejde i Svendborg økonomisk. Uden den fabelagtige indsats fra butikkens frivillige kunne frivilligcentret slet og ret ikke fortsætte sit virke fra år til år.

Det var derfor en meget tilfreds bestyrelsesformand der kunne berette om travlhed – ind imellem træthed – af den absolut bedste slags. Med en fin kommunal støtte, dygtige frivillige, nye projekter såsom Gå Dig Glad og gamle projekter som den internationale mødregruppe Mamma Mia, i gang med gruppe nr. 16. Se frivilligcentrets ugentlige annonce for et indblik i, hvad der mere er i gang i dit frivilligcenter.

PRESSEMEDDELELSE Kvinde, dit liv er i Danmark

Kvinde, dit liv er i Danmark, hedder projektet. Det retter sig mod kvinder fra mindre minoritetsgrupper og bagved står Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker. Frivilligcentret har modtaget 98.600 kr. fra Trygfonden til at støtte projektet, som starter i november. Checken blev overrakt af Jane Heitman, (V) Folketingsmedlem fra Faaborg-Midtfyn og ordfører for Psykiatri og Forebyggelse.

Baggrunden for at udvikle dette projekt er en oplevelse og erkendelse af, at mange kvinder der netop kommer fra mindre minoritetsgrupper er ensomme, isolerede og ofte deprimerede. De mangler et fællesskab som de kan identificere sig med. Kontakt mellem Mennesker og de frivillige vil gerne skabe et tilbud i samarbejde med kvinderne, et tilbud som kan hjælpe dem med at forstå det danske samfund, komme ud af deres isolation og erkende, at det er her deres fremtid ligger.

Trygfonden har valgt at støtte dette projekt netop fordi målet er at hjælpe en sårbar gruppe videre i livet i lokalsamfundet Svendborg og landet Danmark. Ja, at bidrage til denne gruppes tryghed.

Kontakt mellem Mennesker har formidlet frivilligt arbejde i 25 år. Kvinde, dit liv er i Danmark bliver hovedsageligt kørt at frivillige; nogle har før været aktiv i projekthuset Anemonen, der blev et samlingspunkt for mange indvandrere i og omkring bydelen Byparken. Kontakt mellem Mennesker har åbnet en ugentlig cafe i frivillighuset - hos Narges - hvor centrets iranske medarbejder er værtinde. Cafeen giver mennesker der mangler et socialt netværk et roligt sted at komme og opleve fællesskab og opmærksomhed. Cafeen har tiltrukket en broget gruppe frivillige, bl.a. en dansk lærer med en diplomuddannelse i ernæring og sundhed. Hun har konkret erfaring fra et sundhedsprojekt for overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund. En marokkansk frivillig er også medlem af Svendborg Integrationsråd. Cafeens succes har inspireret de 3 kvinder til at udvikle dette projekt med aktiviteter der giver et større fællesskab samt bedre sundhed. Aktiviteterne bliver skabt i samarbejde med kvinderne selv fordi gruppen anser det for vigtigt at projektet gror nedefra og op.

(På billedet: Jane Heitman fra Trygfonden overrækker checken for 98.000 kr. til Erik Ejlersen, bestyrelsesformand, Kontakt mellem Mennesker. Også med er initiativtagerne til projektet, Birthe Sørensen, Narges Samimi og Zineb Rhouioaud.)

PRESSEMEDDELELSE Initiativ for Krigs Veteraner

Vi har i Danmark fået flere og flere Krigs Veteraner. Mange af dem har behov for at tale med andre som har oplevet det samme som dem selv, og søger et uformelt samvær. Der er dog kun tre veteranhjem i Danmark; det nærmeste er i Fredericia. Det føles langt væk for mange her i vores lokale område. Der har manglet et mødested hvor Krigs Veteraner kunne møde og snakke med andre ligesindede lokalt. Nu er det muligt at mødes i Frivillighuset på Havnegade, hvor der er gode lokaler og handicapvenlige faciliteter.

Initiativtageren opfordrer derfor andre Krigs Veteraner til at melde sig, så de sammen kan lave nogle møder her i Svendborg. Det kunne være en dag eller en aften 1 eller 2 gange om måneden, eller noget helt andet. Det er op til de fremmødte, hvad aftalen bliver. Ind imellem er nogle fælles ture en mulighed, f.eks. til kaserner, militære monumenter, museer eller andet af interesse.

Er du Krigs Veteran og gerne vil møde andre, kontakt Frivilligcentret Kontakt mellem Mennesker, 62 20 11 33 eller info@kontaktmellemmennesker.dk

Som Veteran er omfattet:

 • -Militært og civilt ansatte i Forsvaret.
 • -Hjemmeværnets frivillige.
 • -Politi
 • -Ansatte og frivillige i Beredskabskorpset
 • -Nødhjælpsarbejdere
 • -Journalister
 • -mfl.

Kort sagt, alle, der i forbindelse med deres arbejde har opholdt sig i krigszoner/ uroplagede områder. 

PRESSEMEDDELELSE Frivilligt arbejde

Det bedste ved det er, at det gavner både den frivillige og modtageren af den frivillige indsats. Brug dine kompetencer til nye spændende og sjove udfordringer og mærk glæden ved kontakten, der opstår.

Dan Turell sagde, ”Mest af alt, holder jeg af hverdagen”.

Hverdagen er her, her hvor du bor, og nu, nu hvor tingene sker hver eneste dag. Hvor børn mangler voksenvenner, hvor der skal samles ind til julehjælp, hvor mødet med en ny besøgsven løfter hverdagen, hvor man kan skabe en ny vennekreds og lære nyt.

PRESSEMEDDELELSE Flygtninge samarbejde

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i SvendborgKontakt mellem Mennesker er tovholder på flygtninge samarbejdet med kommunen, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Red Barnet. Projektet går ud på, at finde kontaktfamilier til FN flygtninge der flytter til Svendborg. Det er en gruppe frivillige i gang nu. Kommunen kan nu trække sig ud. Dansk Flygtningehjælp klæder de frivillige på med et kursus og deres mangeårige erfaring.

Flere nyankomne flygtninge er unge mænd, der ikke er vant til at leve alene og tage ansvar for hele tilværelsen, og her kan flygtninge der har boet i Svendborg i længere tid måske blive en stærk ressource, bl.a. som frivillige tolke. Vi er glade for at være en del af dette samarbejde, der er udfordrende på den bedste måde.

Projektet har altid brug for nye frivillige, både enlige, par og hele familier. Det bliver noget af det allermest tilfredsstillende du kommer til at prøve. Horisonten udvides – ikke mindst i køkkenet – og venskab opstår.

Ring og høre nærmere, Tlf: 60 20 11 30

--------------------------------------------------------------------------------------

Dansk Flygtninge Hjælp www.flygtning.dk

PRESSEMEDDELELSE Fuldt hus til – Borgernes dag

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling havde forsamlingen i sin hule hand.

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling havde forsamlingen i sin hule hand.

af:Carsten Harbøll

Successen var til at få øje på, da Svendborg Kommune havde arrangeret en borgerdag under titlen “Klæd dig på til fremtiden.” i Svendborg Idrætscenter. Der var hele 31 forskellige stande, der dækkede en bred vifte at interesseområder. Der var rigtig mange 60 plussere, der besøgte de mange stande . Gæster i massevis cirkulerede rundt.

Der var alt fra Hjælpende Hænder, Vågetjenesten, Kirkens Korshær, Tilbud til borgere med demens over Kostpolitik, Seniorakademiet og til Kontakt Mellem Mennesker. Hele idræthallen summede af gæster, der besøgte standene og fik gode råd og en god snak.
Det væltede også ind med publikum, da TV-doktoren – Peter Qvortrup Geisling gik I gang med sit foredrag “Giv livet et servicetjek”. Der var fuldt hus. Flere hundrede var mødt op. Mange måtte simpelthen stå op. Og de fik et særdeles humoristisk foredrag, hvor han gav eksempler på, hvad der er vigtigt for at få et godt liv.
Han pegede på, at det allervigtigste er mental sundhed og opfordrede de mange deltagere til at “fyre den af” og få rigtig meget positivt ud af den tredje alder.
Interessen for at besøge messen var stor og betød, at borgerdagen blev en bombesikker success.

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling havde forsamlingen i sin hule hand.

Der var rigtig mange, der havde valgt at tage en tur omkring Borgernes Dag.

PRESSEMEDDELELSE CSV og ensemblet Kontekst holder støttefest for os på søndag

CSV og ensemblet KontekstPresse 16.11.11

Kontekst in koncert på Harders i Møllergade Søndag d. 20 november fra 15.00 til 17.00
(dørene åbnes kl. 14.00)
Entre 50 kr. som går ubeskåret til organisationen ”Kontakt mellem Mennesker”.

Socialrealisme er passwordet til Kontekst´s univers - budskabet i de danske tekster er et opgør med rigets tilstand - krigen i Afghanistan – misbrug - social deroute og hverdagsbetragtninger set nedefra eller i øjenhøjde.
Musik og tekster står Bent Damgaard for, finurlig lyrik - tilsat lidt god tråd.
Arrangementerne udvikler sig efterhånden som de kommer igennem Kontekst´s vridemaskine og her skyes ingen midler og numrene udvikles til stadighed.

Vridemaskinen består af Bent Damgaard på guitar og sang, Ole Mortensen på bas, Karl K. Pedersen på leadguitar og sang, Brian Nielsen på sang, klaver og keyboards, Jens Svane på trommer samt Lisbeth Refbjerg på kor.

Kontekst har indtil nu udgivet 2 CDér: Små skridt som udkom i 2008 og sidst Utopia i 2010.

Årsrapport 2010 – Den frivillige sociale indsats

Mere end 1.900.000 danskere - eller 43% af befolkningen - over 16 år har ifølge Socialministeriets nye Årsrapport 2010 været engageret i frivilligt arbejde i løbet af det seneste år.

Socialministeriets har netop offentliggjort rapporten ”Den frivillige sociale indsats – Årsrapport 2010”

Igennem fire undersøgelser giver Årsrapport 2010 en status på det frivillige sociale arbejde og på de mange aktører og emner det berører.

Læs mere om raporten på www.frivillighed.dk

- eller læs Årsrapporten her

Projektfrivillig!

Et tilbud til alle 250.000 elever på landets ungdomsuddannelser om et forløb med frivilligt arbejde.

Gør en forskel og få et Frivilligbevis for det!
Har I brug for frivillige i jeres forening?
Opslå de forløb, eleverne kan søge, og registrerer jer i Projekt Frivilligs Foreningsdatabase.

Læs på deres hjemmeside. www.projektfrivillig.dk

PRESSEMEDDELELSE Kontakt mellem Menneskers venskabs forening i Grønland.

gr-arnHos Kontakt mellem Mennesker, er det besluttet at støtte børneværestedet Amarngivat, beliggende i Østgrønland. www.amarngivat.gl Amarngivat er ligeledes støttet af Red Barnet.

Amarngivat er et fristed for alle byens børn og unge. Her kan man blandt andet lege, sove, lave mad, spille computer og komme i førskoletræning. På stedet er der også grupper for nybagte mødre, samt for gravide unge. Læs mere: www.ag.gl (grønlandsk avis)

- Vi fungerer som et slags multihus. Alle er velkomne.
For nyligt kom et ung par med deres barn og spurgte om de måtte overnatte hos os. Bedsteforældrene skulle på druk og det unge par ville gerne sove i trygge omgivelser. Til dagligt bor de hos bedsteforældrene, siger lederen af Amarngivat Lars Göranson. - I sådanne tilfælde åbner vi dørene op for indbyggerne, også udenfor lukketid.

Der er behov for hjælp til at skaffe børnetøj, pænt, godt børnetøj. Kontakt mellem Mennesker har formidlet kontakt til KFUM’s spejderhytte på Thurø, der i uge 30 (2012) vil fungere som sommerkoloni for børnene. Det drejer sig om 8 børn og 3 voksne, i alt 11 personer.

Værestedet Amarngivat modtog i 2010 Kronprinsparret Socialpris på kr. 50.000 fordi værestedet Amarngivat i Tasiilaq i Østgrønland har skabt en tryg base for børn og unge i alderen 0 - 15 år.

Kære interesserede.
Hvis I har pænt, godt børnetøj vil vi meget gerne overtage det og formidle det videre til børnene i Amarngivat. Tøjet kan afleveres hos Kontakt mellem Mennesker, Toldbodvej 5, i åbningstiden fra 10 – 16, mandag – torsdag.

Det er også muligt at støtte værestedet, ved at indsætte et beløb i Svendborg Sparekasse: 0815-3531112295

Irene Holm, har arbejdet som skoleleder i Østgrønland i 7 år, er koordinator for projektet og Irene kommer gerne ud til forsamlinger for at fortælle mere om livet i Østgrønland.

Kontakt mellem Mennesker: tlf. 62201130 Irene Holm: tlf. 20828349

PRESSEMEDDELELSE Halløj’erne spreder smil og glæde.

Hjemmet nr. 24 – 12. juni 2006
Af Helle Andrés – helandre@abmail.dk
Foto: Heidi Lundsgaard

Halløj-holdet er en gruppe frivillige, der rykker ud til hospitaler, private hjem eller andre institutioner og giver en god, glad oplevelse. Holdet har fast base i organisationen Kontakt mellem mennesker, der har fået inspiration til løjerne fra et hollandsk initiativ.

Halløj’erne spreder smil og glæde.
Sku' det være en sang, en historie eller et drys sæbebobler midt på en ellers almindelig hverdag? Halløj-holdet rykker gerne ud og rykker rundt på smilerynkerne.
Døren går op, og ind bugter sig en slange af mennesker med hatte, parykker, blinkende hjerter, blomster i håret og røde næser.
Mens de synger "MariaSambaen", vugger de ned mellem bordene i fælleslokalet, hvor beboere fra plejecentret Troldehøj sidder. De ældre ser smilende til, mens regnbuefarvede sæbebobler svæver ned mellem dem.

-Vi kender godt "Halløj-holdet". De har været her før - og de er sjove, slår Barbara Sørensen fast.
Hun er en af de 14-16 beboere, der glæder sig til en formiddag i selskab med nogle af de frivillige fra det svendborgensiske Halløj-hold, der tager rundt og giver gaver, der lyser op i hverdagen som for eksempel sang, musik, højtlæsning, dekoration af rollatoren, en gang make-up eller hvad man ellers kan ønske sig.

64Glæden går begge veje. For hvis ingen ønskede sig besøg, ville de aldrig komme ud og lave halløj, siger Susanne Aasholm fra gruppen.
-Det' dejligt, dejligt. Så keder vi os sgutte, lyder en mandsstemme fra det ene af langbordene.

Smil og glæde
Halløj-gruppen istemmer "Gem et lille smil, til det bli'r gråvejr" - meget aktuelt. For uden for de store vinduer kæmper en bleg sol mod blytunge skyer. Smilene er gemt og kommer frem nu så småt, mens stemmerne varmer op med de kendte ord.

Sprøde stemmer blander sig med lidt mere modige i "Kom maj, du søde milde". Det skader vel aldrig at gøre sit for at skubbe lidt til den modstræbende sommer.

I hvert fald stiger temperaturen mærkbart indenfor. Så stemningen er helt parat til
Martha, der stammer fra Colombia, og sætter sig midt i lokalet med guitaren og giver sig i kast med en fremmedartet sang.

Alle lytter i stilhed. Da sangen er til ende, forklarer Martha, at det er en romantisk sang. "For vi elsker meget i Syden", understreger hun med et stort og lidt genert smil.

65-Hvor er du altså dygtig, siger en af de ældre kvinder anerkendende til Martha, der kvitterer med en klingende dansk udgave af ”Lærkereden", som vi alle kan synge med på.

Mens, nogle synger, er andre fra Halløj-holdet gået i gang i køkkenet. En svag, lokkende duft derude fra lover noget i retning af pandekager.

-Syng noget mere på spansk. Det gør ikke noget, vi ikke forstår det. Det lyder bare så godt, beder Barbara Sørensen.

Martha behøver ikke lang betænkningstid, før hun får lokket de fleste til at gi' en forsigtig prøve på den spanske udgave af "Toms karameller. Vi spiser Toms karameller." Det går helt godt det her. Og mens Martha står for musikken og alle de andre linjer, er det Troldehøjs beboere, der klarer omkvædet - inklusive taktfaste klap.

Pandekager og eventyr
Pandekagerne bliver Serveret. Og imens læser Dorthe Nielsen op - små sjove beretninger om, hvad børn dog siger og mener om så alvorlige emner som Gud og Skabelsen. Der lyder små fnis og grin, mens pandekagerne glider ned.

62En skøn quinde, klædt i skinnende pink fra top til tå sætter sig midt i lokalet. Hun lyser op som en blomst og får alles fulde opmærksomhed. Mens hun læser op af H.C. Andersens velkendte eventyr om "Den grimme ælling" breder der sig en opmærksom og tæt stemning i det store rum. Alle kender historien, men trods det kan man ikke helt holde den lille gysende fornemmelse glæde borte, da ællingen endelig får øje på sig selv i søens sejl - og det hele ender godt.

Pandekagerne er fordøjet nu. Folkene fra Halløj-holdet sætter sig rundt omkring ved bordene hos de ældre og sludrer.

Anna Karlsen fra Troldehøj er i hopla. Hun har et godt øje Ingvard, der sidder overfor. Meeen, de er bare gode venner understreger hun. For de har begge to været gift tidligere - hver for sig altså, understreger hun.

Anna er med på den værste og ikke bleg for at gå i lære som sæbeboblepuster, da hun får tilbuddet. Hun ta’r lige et par prøverunder, før hun har helt styr på den lille dims, hun skal puste. Men så svæver der også små kulørte bobler om hendes hvide krøller.

66Mens nogle af halløj’erne sludrer, går andre rundt og deler hvide roser ud til de ældre. Og Anna, der er rap i replikken, er ikke bleg for at lokke Ingvards blomster fra ham. For med de fire, hun så har, er der pludselig nok til en vase!

Om der er, fordi sangene om sol og forår virkelig er nået helt op til de højere magter, er ikke til at sige. Men rummet virker lysere og stemningen lettere, end før Halløj-gruppen kom syngende ind med deres røde næser, blinkende hjerter og dryssende sæbebobler.

PRESSEMEDDELELSE Halløj

HALLØJ

De frivilliges gave til beboere, patienter, pårørende, personale – og andre mennesker.

ballonV_hallojHelt kort er idéen at arrangere en glad begivenhed på en institution, et hospital eller i et privat hjem.
Som udgangspunkt er det en gruppe frivillige, der efter nærmere aftale ”indtager” et område med fest, farver, sang og musik.
De frivillige starter i samlet flok - farverigt klædt på, gerne anført af klovner, sangere og musikere - med at gå igennem bygningens gange og fælleslokaler. Eller udenom, så man kan ses fra vinduer og altaner. Se billedet i bilagsmaterialet. ballonH_hallojDernæst står de frivillige til rådighed for at opfylde ønsker fra beboere, patienter, pårørende og personale.
I dagene inden HALLØJet er der i samarbejde med personalet delt ønskesedler ud med alle de frivilliges tilbud og idéer.
Man kan ønske sig en gåtur, højtlæsning, at få dekoreret sin rollator, en sang, kursus i make-up, varme pandekager osv.
Imens alle disse ønsker bliver opfyldt kan der være klovnerier, sang, musik, dans og anden optræden rundt om på hospitalet, plejehjemmet eller hvor HALLØJet nu foregår. Efter et par timer går gruppen en lille afskedsrunde eller lukker på anden måde arrangementet.

Har du lyst til at være en del af halløjholdet eller har du kender du et sted, hvor der er brug for et trut, så kontakt os.

Halløj artikel - Hjemmet nr. 24 – 12. juni 2006, Af Helle Andrés
Halløj billeder

Halløj holdet