Webinarer om frivillighed – er du frivillig, eller en forening, så har du mulighed for at deltage i CFSA gratis online minioplæg

CFSASe mere her, eller find oversigten på CFSA hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig webinarerne

 1. marts 2018
  F1808
  Forstå mennesker med post traumatisk stress – gratis webinar
  Bliv bedre til at forstå hvad PTSD er, hvordan det påvirker mennesker, og hvilke støtte- og behandlingsmuligheder, der findes. På dette webinar, for frivillige og koordinatorer med kontakt til brugere og udsatte mennesker, ser vi nærmere på, hvad svære traumer gør ved mennesker og deres omgivelser, og hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe dem.

 2. marts 2018
  F1809
  Fasthold frivilliges engagement – gratis webinar
  Bliv bedre til at motivere og fastholde frivillige i din forening. På dette webinar for koordinatorer, konsulenter og frivilligledere får du en times tips og tricks til, hvordan du – ved at tage udgangspunkt i den enkelte frivilliges motivation og det miljø den frivillige skal indgå i – kan arbejde mere systematisk med at fastholde frivilliges engagement.

 3. april 2018
  F1811
  Sådan støtter du stressramte brugere – gratis webinar
  Brug en time og bliv bedre til at forstå hvorfor og hvordan stress opstår og påvirker mennesker. På dette webinar for frivillige, koordinatorer og frivilligledere i frivillige sociale organisationer, ser vi nærmere på stress, som tilsyneladende er ved at blive en hel epidemi. Få en række råd og bud på, hvad du selv kan gøre for at støtte og hjælpe foreningens brugere og dine medfrivillige, som også kan være mærket af stress.

 4. april 2018
  F1842
  Bliv klar til den nye persondatalov – gratis webinar
  Den nye EU-persondataforordning træder i kraft som dansk lov den 25. maj 2018. Forordningen får stor indflydelse på, hvordan I som forening må bruge og behandle personoplysninger. På dette webinar får du 1 times introduktion til status på forordningen og de nye regler, så I som forening kan forberede jer på, hvad I må og ikke må i forhold til at indsamle, registrere og behandle fx medlemmernes, frivilliges og brugernes navne, adresser og andre personoplysninger. Vi gennemgår også reglerne for brug af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet.

 5. april 2018
  F1815
  Fasthold og motiver frivillige på Facebook – gratis webinar
  Få en introduktion til at skabe online Fællesskaber. På bare en time får du tips og tricks til, hvordan du kan bruge Facebook til at fastholde og motivere frivillige i din forening, organisation eller i dit projekt.

 6. april 2018
  F1820
  Forstå kriseramte mennesker – gratis webinar
  Bliv bedre til at forstå de situationer, mennesker er sat i, når de har været udsat for vold, overgreb, ulykker, pludselig sygdom, dødsfald mv. På dette webinar for frivillige, koordinatorer, konsulenter og ledere i frivillige sociale organisationer får du, i løbet af en times tid, en række gode og let forståelige forklaringer, som gør det nemmere for dig at omgås og tale med mennesker, der står et svært sted i livet.

 7. maj 2018
  FP 18-43
  Bliv klar til den nye persondatalov – gratis webinar
  Den nye EU-persondataforordning træder i kraft som dansk lov den 25. maj 2018. Forordningen får stor indflydelse på, hvordan I som forening må bruge og behandle personoplysninger. På dette webinar får du 1 times introduktion til status på forordningen og de nye regler, så I som forening kan forberede jer på, hvad I må og ikke må i forhold til at indsamle, registrere og behandle fx medlemmernes, frivilliges og brugernes navne, adresser og andre personoplysninger. Vi gennemgår også reglerne for brug af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet.

 8. maj 2018
  F1830
  Styrk samarbejdet med frivillige i offentlige institutioner – gratis webinar
  På dette webinar får du på bare 1 time en introduktion og inspiration til det gode samarbejde med frivillige i fx aktivitets- og plejecentre, bosteder, skoler, klubber, børneinstitutioner og andre kommunale institutioner, tilbud og projekter. På webinaret sætter vi fokus på, hvordan du som kommunalt ansat leder eller frivilligkonsulent skaber gode rammer for frivilligheden i netop din kommune, institution eller projekt. Vi ser også på, hvad der skal til for at samarbejdet kommer godt fra start.

 9. maj 2018
  F1836
  Få fat på flere frivillige – gratis webinar
  På dette webinar får du en times tips og tricks, som hjælper dig med at rekruttere nye frivillige til netop din forening eller projekt. Før du går i gang med at rekruttere frivillige, skal du nemlig tænke grundigt over hvilke opgaver, der skal bemandes, og hvilke krav du som minimum vil stille til kommende frivillige. Du skal også vide hvor og hvordan, du finder motiverede frivillige. Når du er godt forberedt, står du stærkere – også når frivillige selv begynder at henvende sig i din forening.

 10. maj 2018
  F1837
  Resiliens – hjælp mennesker gennem modgang i livet – gratis webinar
  På bare en 1 time får du på dette webinar en introduktion til begrebet resiliens. Det handler om, hvordan vi kommer igennem modgang i livet – og måske endda bruger det som en kilde til at skabe en positiv udvikling. Webinaret byder også på viden og værktøjer fra positiv psykologi, som du kan bruge til at hjælpe din forenings brugere med at opbygge psykisk og social hårdførhed, så de kommer bedre igennem vanskelige livssituationer.