Til frivillige sociale foreninger i Svendborg. Tre gratis kurser fra dit Frivilligcenter

Til frivillige sociale foreninger i Svendborg
Tre gratis kurser fra dit Frivilligcenter
Bemærk først-til-mølle!

Psst..pladserne ryger hurtigt!

Frivilligcenter Sydfyn – Kontakt mellem Mennesker arrangerer løbende kurser om relevante emner inden for foreningsdrift og -udvikling. Hvis din forening har specifikke kursusønsker, så tag endelig fat i os, og vi vil tage det med i vores overvejelser i planlægningen af kommende kurser.

Frivilligcenter Sydfyn – Kontakt mellem Mennesker yder konsulentstøtte til foreninger og frivilligsamtaler til borgere som ønsker at tage del i frivilligt arbejde. Derudover fungerer centret som bindeled mellem forskellige aktører i det lokale civilsamfund, og afholder løbende arrangementer med det formål at fremme det frivillige sociale arbejde i Svendborg.

Kurser 2018:

 1. Vejen til guldet – grundkursus i fundraising 23. oktober kl. 9-15
 2. Medmenneskelighed i praksis – psykosocialt arbejde 16. maj kl. 9-16
 3. Få fat i flere frivillige – grundkursus i rekruttering 4. september kl. 10-16

Kursus 1 + 2 oprettes under forudsætning af at der er mindst 15 deltagere fra mindst tre foreninger. Vi ved, at kursuspladserne hurtigt besættes – så tilmeld dig hellere idag end i morgen.

Kursus 1: Vejen til guldet – grundkursus i fundraising
Fundraising er en udbredt aktivitet i foreningslivet, og i dag er indtægter fra fundraising en betydelig del af driftsgrundlaget i næsten alle landets foreninger. Mængden af ansøgninger og henvendelser om støtte til såvel offentlige som private finansieringskilder er omfattende, og konkurrencen om midler er hård. Derfor skal du gøre dig umage, når du søger penge og ressourcer til foreningens aktiviteter og projekter.

På dette kursus får du en grundig indføring i fundraising. Du får indsigt i en række fonde, puljer og andre støttemuligheder og bliver klogere på de strategiske overvejelser, I som forening skal gøre jer, når I søger midler. Du får ny inspiration og værktøjer, du kan bruge, når du skal tilrettelægge en god proces for dit arbejde med fundraising

På dette kursus får du et solidt overblik og indføring i fundraising og de støttemuligheder, der findes. Vi gennemgår de strategiske overvejelser, I skal gøre jer, når I som forening skal i gang med at fundraise. Du arbejder med elementer i den gode ansøgning til puljer og fonde og får ny inspiration og værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med at skaffe penge og ressourcer til aktiviteter og projekter i din forening. Endelig har du mulighed for at dele erfaringer og få sparring på dine udfordringer med fundraising med kolleger og frivillige fra andre frivillige organisationer.

Hvem kan deltage
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på kurset, som er for dig, der er nybegynder og kun har lidt eller ingen erfaring med fundraising. Du er frivillig eller ansat i en mindre eller mellemstor forening eller frivillig organisation inden for social- og velfærdsområdet. Du kan også være frivillig eller ansat i et frivilligcenter.

Hvad kan du lære?
Du får et grundigt overblik over kilder til fundraising – fx puljer, private fonde, legater, sponsorater, erhvervssamarbejder og aktiviteter. Du får indsigt i de krav, der stilles, når du søger offentlige puljer, og vi ser på det vigtige forarbejde, når du skal i gang med at skrive en ansøgning. Du arbejder med den gode ansøgning og får også inspiration og værktøjer, som du kan bruge, når du skal i gang med at skaffe midler og ressourcer til din forening eller projekt.

Vi anbefaler, at du efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, du har lært sammen med kolleger og frivillige i din organisation. På den måde får du og din organisation et større udbytte af det, du lærer her hos os.

Sådan foregår det
Kurset veksler mellem oplæg fra underviser, fælles drøftelser, dialog og arbejde i mindre grupper, øvelser og individuel refleksion.

Praktiske oplysninger
Hvornår: onsdag den 23. oktober kl. 9-15
Hvor: 2. sal, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Tilmelding: først-til-mølle på sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller på telefon 62201130. Angiv navn, mail, telefon og forening du er tilknyttet.

Underviser

Mette Wang
Mette Wang er rådgiver og konsulent på Center for Frivilligt Socialt Arbejde og har indgående kendskab til foreningers udfordringer og vigtigheden af at skabe netværk på tværs af foreninger og sektorer. Mette er uddannet antropolog, og har erfaring med organisations- og netværksudvikling, projektledelse og Frivilligbørser fra stillinger som udviklingskonsulent og centerleder for et frivilligcenter. Mette har selv været aktiv frivillig i ind- og udland.

Få mere viden om fundraising
Guider og en artikel, der supplerer det, du får med hjem fra kurset:

Kursus 2: Medmenneskelighed i praksis
På dette kursus får du redskaber til hvordan yder du psykosocial støtte samtidig med at du tager hånd om sig selv. Du får indblik i hvordan vi kan støtte hinanden i de til tider svære og sarte situationer, man oplever som frivillig eller ansat. Kurset bruger forskellige øvelser, som giver konkrete værktøjer, der kan bruges i frivilligt arbejde.

Hvad kan du lære?
Du får overblik over og viden omkring psykosocialt arbejder, hvilke elementer der indgår, og redskaber der kan bruges i arbejdet med psykosocialt arbejde.

Hvem kan deltage
Kurset er for frivillige og ansatte medarbejdere i frivillige initiativer, foreninger og organisationer, som arbejder med mennesker i krise eller udsatte positioner.

På kurset arbejder du med:

 1. At arbejde psykosocialt: Psykosocial støtte, kortlægning af psykosociale udfordringer og mestringsstratetegier og grundlæggende elementer for psykosociale aktiviteter.
 2. Kriser, stress og psykisk førstehjælp: Hvad er kriser og stress – samt reaktionerne.
 3. Psykisk førstehjælp og støttende samtaler. Begrænsninger og henvisningsmuligheder.
 4. At tage hånd om sig selv og hinanden: Erfaringsudveksling – metoder og formål. Metoden ”Bordet rundt”. Evaluering af ”Bordet rundt”

Sådan foregår kurset
Kurset veksler mellem korte oplæg fra underviser, præsentation af eksempler, praktiske øvelser og fælles drøftelser.

Praktiske oplysninger
Hvornår: onsdag d. 16. maj kl. 9-16
Hvor: 2. sal  Havnegade 3, 5700 Svendborg

Underviser:

Irene Holm. Irene har baggrund som lærer, terapeut og coach.

Tilmelding: først-til-mølle (meget få pladser) sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller på telefon 62201130. Angiv navn, mail, telefon og forening du er tilknyttet.

Kursus 3: Få fat på flere frivillige – grundkursus i rekruttering
Hvor finder du nye frivillige, og hvordan får du dem ind i din forening? Få overblik over hele processen, lige fra det vigtige forarbejde og den første tilrettelæggelse af rekrutteringsindsatsen til gennemførelse og den gode modtagelse af foreningens nye engagerede frivillige.

Uden aktive og engagerede frivillige – intet foreningsliv! Sådan er vilkårene for foreninger i hele landet. Ikke desto mindre er det vores erfaring, at det er de færreste, som får lagt en god plan eller strategi for deres rekrutteringsarbejde. Resultatet er derefter – rekrutteringsarbejdet bliver en ørkenvandring, de frivillige kommer ikke, og dem I endelig får ind, matcher hverken foreningen eller opgaverne.

Heldigvis behøver det ikke gå så galt. På dette grundkursus får du med fif og værktøjer, hjælp til det krævende arbejde med at skaffe nye frivillige, planlægge jeres rekrutteringsindsats og gøre modtagelsen af de frivillige til en succes – både for dem, dig og din forening.

Hvem kan deltage
Kurset er for frivillige og ansatte medarbejdere i frivillige initiativer, foreninger og organisationer, som skal i gang med at rekruttere nye frivillige.

Hvad kan du lære?
Du får overblik over og viden om rekrutteringsprocessen, hvilke elementer der indgår, og de tiltag du kan sætte i værk.
På kurset arbejder du med:

 • Det vigtige forarbejde og rekrutteringsindsatsen
 • Rekrutteringsprocessen fra A-Z
 • Din målgruppe og dens motiver – har du tænkt på alle?
 • Det første gode møde med nye frivillige
 • Hvilke opgaver til hvilke frivillige?

På kurset udarbejder du også en handleplan for rekruttering af frivillige, som du kan tage med hjem og straks sætte i værk i din egen forening.
Vi anbefaler, at du efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, du har lært sammen med kolleger og frivillige i din organisation. På den måde får du og din organisation et større udbytte af det, du lærer her hos os.

Sådan foregår kurset
Kurset veksler mellem korte oplæg fra underviser, præsentation af eksempler, praktiske øvelser og fælles drøftelser.

Praktiske oplysninger, når du skal deltage i et kursus
Hvornår: onsdag den 4. september kl. 10-16
Hvor: 2. sal, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Tilmelding: først-til-mølle sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller på telefon 62201130. Angiv navn, mail, telefon og forening du er tilknyttet.

Underviser

Kristian Krogh Hansen
Kristian Krogh Hansen er ansat som udviklingskonsulent og rådgiver i Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Kristian er særligt optaget af at udvikle initiativer og samarbejder på tværs af aktører i civilsamfundet og med kommuner og andre offentlige organisationer samt med private virksomheder. Kristian er uddannet cand. mag i religionssociologi og har solid erfaring med projektledelse, netværks- og procesfacilitering inden for den frivillige sektor, og mere end 15 års erfaring med frivillighed både som bestyrelsesmedlem, rådgiver, underviser og mentor i Danmark og udlandet.

Få mere viden om rekruttering af frivillige
To inspirationsguider, en videoguider og en bog, der supplerer det du lærer på kurset:

Se også  gratis webinar om rekruttering af frivillige

Med venlig hilsen
Frivilligcenter Sydfyn – Kontakt mellem Mennesker

Frivilligcenter Sydfyn – Kontakt mellem Mennesker har til formål at støtte, udvikle og fremme det frivillige sociale arbejde i Svendborg. Vi mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige sociale arbejde og yder konsulentbistand til frivillige sociale foreninger og projekter. Vi samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer.