Stafetten ”Sammen gør vi en bæredygtig forskel”

Stafetten vi sender ud, er en fysisk stafet (Et paprør), der indeholder:

  • En folder til hver deltagende forening, med letlæselig information om de 17 verdensmål, samt inspiration til at gøre en forskel.
  • Et ark papir med de 17 verdensmål påtrykt. Her har I mulighed for at beskrive jeres ideer, til hvordan vi alle kan gøre en forskel.
  • En deltagerliste med kontaktinformation på de foreninger, der er med i jeres stafet. Her står også hvor længe I har stafetten, og hvem I skal give stafetten videre til.

En stafet deles med 2-3 andre foreninger - og det sørger vi naturligvis for bliver koordineret.

Hver forening har stafetten i 2 uger. Herefter overleveres stafetten til den næste forening, og jeres indkomne ideer afleveres til Frivilligcenteret.

For at være med i stafetten, skal I tilmeldes. Se mere om tilmelding længere ned i mailen. Når vi har modtaget alle tilmeldinger, sender vi en mail ud til

Stafetten sendes ud d. 1. oktober og er i omløb indtil d. 1. december.

Mangler I inspiration?

Vi vil gerne inspirere jer – og lade os, og andre, inspirere af jer!

Med stafetten ønsker vi, at opfordre og udfordre jer til, at indsamle forslag og ideer til hvordan vi alle kan gøre en forskel i hverdagen, både som forening og som enkeltperson.

Og bare rolig, vi skal nok hjælpe jer på vej.

I virkeligheden tror vi, at mange af jer allerede gør en bæredygtig forskel i hverdagen. Måske har I et stofnet med ud at handle, i stedet for at købe en plastpose, går i stedet for at tage bilen, måske komposterer I madrester – eller måske er det jer der køber de ”grimme” frugter, så de også kan blive spist.

Og det er præcis den slags forslag og ideer vi er ude efter. Ændringer i det små i hverdagen, hvor vi alle kan være med, og kan gøre en forskel.

I samme periode som stafetten er i gang, vil vi løbende lægge inspiration og forslag ud på Kontakt mellem Menneskers facebookside. Her kan I læse om, hvordan man konkret kan tænke de 17 verdensmål ind i hverdagen. Så også her, kan der være inspiration at hente.

Det kræver ikke det store at være med - I kan gøre det sammen eller hver for sig.

Hvordan I gør det, er op til jer.

Måske kan stafetten give anledning til en masse god snak i foreningerne. Måske vælger I at lade det blive et punkt på et møde eller et tema i en aktivitet. Det kan også bare være en løs snak mellem foreningens frivillige og brugere, eller ansatte og bestyrelse. Der er mange måder at gøre det på.

Om I har en eller flere ideer, er ikke vigtigt - det vigtigste er, at I er med.

Stafetten ”Sammen gør vi en bæredygtig forskel” afsluttes med en kåring af de bedste ideer.

Der igangsættes flere stafetter på én gang, og hver stafet overleveres mellem 3-4 foreninger.

Når I modtager stafetten, er det en god ide at lave en aftale med stafettens næste modtager om, hvordan og hvornår I vil overlevere stafetten.

Jeres forslag indleveres i Havnegade 3, enten i vores postkasse, eller I de kan afleveres på kontoret – og vi modtager meget gerne jeres forslag, nogenlunde samme dag, som I overleverer jeres stafet til næste forening på listen.

Alle forslag vil løbende blive sat op i kontorgangen hos Kontakt mellem Mennesker, i perioden fra 1. oktober til 1. januar. Man er meget velkommen til at kigge ind, og se resultaterne.

Stafetten slutter af med kåring af de tre bedste indkomne forslag, og præmieres hver med en lille bæredygtig håndsrækning til foreningen.

De tre bedste forslag og foreningerne bag, vil blive annonceret på Kontakt mellem Menneskers facebookside. Alle får direkte besked pr. mail.

Det praktiske

Tilmelding til stafetten kan ske ved at sende en mail til gry@kontaktmellemmennesker.dk senest d. 1. oktober.

Er der efter 1. oktober ledige stafetter, kan der i begrænset omfang og efter aftale med Frivilligcenteret, ske tilmelding efter 1. oktober.

17 verdensmål til stafetrør
FN's 17 Verdensmål

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling er en plan for verdens fremtid, og er blevet kaldt Verdens vigtigste plan.

Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for verdens udvikling nogensinde, som alle landes ledere sammen har vedtaget. Alle FN’s medlemslande har skrevet under på verdensmålene og dermed forpligtet sig til at opfylde dem, dog uden juridisk binding.

Planen består af 17 mål, der skal beskytte Jorden mod klimaforandringer, gøre verden mere sikker, bedre og mere retfærdig for alle børn og voksne.

Flere af målene overlapper og understøtter hinanden og skal derfor ses som en helhed. Den gensidige afhængighed målene i mellem betyder, at de vedrører alle og alt omkring os.

Målene løber til 2030 og opfordrer til fælles ansvarlighed blandt alle, fra rig til fattig – vi har 10 år endnu til at nå målene!