Social vejviser

Tilføj din forening

I den Sociale vejviser finder du information om de frivillige Sociale Foreninger i Svendborg Kommune.

Ældreforeninger

Ældreklubben Fruerlunden/Parken

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende i Fruerlunden og Parken

Aktiviteter:
Mødes den sidste torsdag i måneden
Fællesspisning hver gang
Foredrag
Julefrokost

Lokaler: Fælleshuset

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Joan Linke
Adresse: Fruerparken 75, 5700 Svendborg
Mail: Ingen
Telefon: 3123 4293
Træffetid: Altid

Ældresagen

Adresse:
Teatergade 1, kælderen til venstre

Åbningstid:
tirsdag og torsdag  10 – 11

Tlf:
6221 0229

E-mail:
Karen Petersen
karenp@kabelmail.dk

Hjemmeside:
www.aeldresagen.dk

Ældresagen Egebjerg

Formål:
At alle voksne skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
At forebygge ensomhed blandt ældre

Målgruppe:
60+ bosiddende i den gamle Egebjerg kommunes område

Aktiviteter:
IT hjælp og undervisning
En årlig højskoledag
Besøgstjeneste
Spis sammen, en dag i oktober og en dag i november
Tryghedsopkald
Bisidderfunktion
Foredrag
Udflugter

Lokaler: Lokale på Bymarkskolen i Ollerup og Filippahuset i Hundstrup

Hjemmeside: kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg/
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Ældre Sagen

Kontaktpersoner:
Alice Top-Rasmussen
Adresse: Lærkevej 3, 5771 Stenstrup
Mail: alice@top-rasmussen.dk
Telefon: 2328 3498
Træffetid: Formiddag

Egense Pensionistforening

Formål:
Give ældre i området mulighed for at mødes og danne nye netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende i Svendborg området

Aktiviteter:
Mødes hver 14 dag
Foredrag
Underholdning
Udflugter
Socialt samvær
Har en taxaordning, hvor medlemmer kan blive hentet til arrangementer

Lokaler:
Sygekassens hjem, Christinedalsvej

Hjemmeside:
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktperson:
Jane Mogensfeldt
Adresse: Sophielund Skovvej 146, 3tv
Mail: jmogensfeldt@gmail.com
Telefon: 2758 7024
Træffetid: I dagtimerne

Hjælpende Hænder

Formål:
At hjælpe med småting, som jeg ellers selv kunne, inden jeg blev ældre.

Målgruppe:
Folkepensionister og Førtidspensionister.

Aktiviteter:
Hjælpe til mindre fatale opgaver i hjemmet.

Lokaler: Ingen
Hjemmeside: Ingen
Facebook: Nej
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Mogens Græns: 62211115
Kirsten Støttrup: 62218477
Jens Didriksen: 56470167
Connie Schleimann: 62214103
Preben Høyer: 62225608

Adresse: Mogens Græns
Kogtvedvænget 9 f 5700 Svendborg
Mail: mogens.g@youmail.dk
Telefon: 62211115 23203305
Træffetid: 0900-1600

Skårup Pensionistforening

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
60+ bosiddende i Skårup og omegn

Aktiviteter:
Høstfest
Foredrag
Julearrangement og julestue
Udflugter
Kortklub og nørkle gruppe

Lokaler: Pensionisternes hus i Skårup

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Ingelise Petersen
Adresse: Holmdrup Stævning 7
Mail: ingelise49@live.dk
Telefon: 2425 2516
Træffetid: Altid

Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer

Formål:
At danne og opretholde de rammer, hvor +65 kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
65+ bosiddende i Svendborg og omegn

Aktiviteter:
Senior filmcafe
2 årlige udflugter
Spillegilder
Aftner med underholdning
Modeopvisning
Blomsterbinding
Foredrag

Lokaler: Forsamlingshuset i Stenstrup

Hjemmeside: http://www.danske-seniorer.dk
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Danske Seniorer

Kontaktpersoner:
Hartvig Findorf
Adresse: Bøgevænget 1, 5771 Stenstrup
Mail: h.findorf@gmail.com
Telefon: 2121 3829
Træffetid: Formiddag

Svendborg Pensionistforening

Formål:
At danner rammer, hvor +65 kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
65+ bosiddende i Svendborg og omegn

Aktiviteter:
Mødes hver onsdag til socialt samvær, kortspil og strikning.
Derudover arrangeres:
Foredrag,
Fællesspisninger
Julefrokost
Udflugter

Lokaler: ”Skallen” i Svendborg

Hjemmeside: www.danske-seniorer.dk
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Danske Seniorer

Kontaktpersoner:
Grethe Sørensen
Adresse: Gørtlervej 11,1tv
Mail: grethehs@webspeed.dk
Telefon: 2757 1054
Træffetid: Altid

SVUP – Svendborg Førtidspensionister og efterlønnere

Formål:
At skabe rammer så førtidspensionister og efterlønnere har mulighed for at mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Førtidspensionister og efterlønnere bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Socialt samvær hver torsdag fra 13 – 16
Byture
Banko
Udflugter

Lokaler: Skallen i Svendborg

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Mette Petersen
Adresse: Tvedhaven 107, 5700 Svendborg
Mail: mop@tvedmail.dk
Telefon: 5057 2714
Træffetid: I dagtimerne

Thorsengklubben

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende på Tåsinge, Langeland og området omkring Svendborg

Aktiviteter:
Mødes hver 14. dag
Vinsmagning
Foredrag
Banko
En udflugt årligt

Lokaler: Tåsinge forsamlingshus

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Lis Andersen
Adresse: Grønningen 5, 5700 Svendborg
Mail: lis.jorgen@troensemail.dk
Telefon: 5135 5069
Træffetid: Altid

Tved Ældreklub

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende i Tved og omegn

Aktiviteter:
Høstfest
Foredrag
Juleafslutning
En udflugt årligt
Sangeftermiddage
Socialt samvær

Lokaler: Tved forsamlingshus

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktperson:
Inge Schaffrath
Adresse: Tvedvej 174, 5700 Svendborg
Mail: ingeschaffrath2202@hotmail.com
Telefon: 2814 8785
Træffetid: Bedst midt på dagen

Besøgstjenester

Ældresagens Besøgstjeneste Egebjerg

Formål:
At afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og sikre at de får en bedre livskvalitet

Målgruppe:
Ensomme Ældre i eget hjem, bosiddende i det gamle Egebjerg kommune område

Aktiviteter:
Matche besøgsvenner med besøgsværter
Afholde 2 møder årligt for de frivillige
Arrangere foredrag for de frivillige
En årlig julefrokost for frivillige og besøgsværter
Tryghedsopkald
Bisidderfunktion
Tilbud om hjælp til læsning af dokumenter, breve mv.

Lokaler: Bymarkskolen i Ollerup og Filippahuset i Hundstrup

Hjemmeside: kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Ældre Sagen

Kontaktpersoner:
Ingeborg Alslev
Karen Strandhave
Adresse: Svendborgvej 79 K
Mail: ifalslev@privat.dk – strandhave@post.tele.dk
Telefon: 3027 1283 (Ingeborg Alslev) – 2947 9610 (Karen Strandhave)
Træffetid: I dagtimerne

Ældresagens Besøgstjeneste Svendborg/Gudme

Formål:
At afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og sikre en bedre livskvalitet

Målgruppe:
Ensomme Ældre i eget hjem, bosiddende i Svendborg-Gudme området

Aktiviteter:
Matche besøgsvenner med besøgsværter
Arrangere to udflugter om året for de frivillige besøgsvenner
Arrangere kurser for de frivillige

Lokaler: Egne lokaler på Teatervej 1 i Svendborg

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/svendborg-gudme
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Ældre Sagen

Kontaktperson:
Svend Kærsaa
Adresse:
Mail: svend.kaersaa@gmail.com
Telefon: 6066 5777
Træffetid: mellem 8.00 – 9.00 på hverdage

Røde Kors Besøgstjeneste Svendborg

Formål:
At afhjælpe ensomhed blandt mennesker i eget hjem

Målgruppe:
Voksne i eget hjem, bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Visitere frivillige til besøgstjenesten
Formidler kontakt mellem frivillige
besøgsvenner og ældre der gerne vil have besøg
Sikre besøg en gang ugentlig
Arrangerer 2 netværksmøder om året for frivillige

Lokaler: Holder møder i Frivillighuset Svendborg

Hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/svendborg/aktiviteter
Facebook: www.facebook.com/roedekors

Landsdækkende forening/organisation: Røde Kors

Kontaktpersoner:
Lis Merete Tholstrup
Bente Hassing
Adresse:
Mail: listholstrup@gmail.com – bshassing@svendborgmail.dk
Telefon: Lis Merete Tholstrup 2761 0616 – Bente Hassing 2371 8207
Træffetid: I dagtimerne

Røde Kors Fængselbesøgstjeneste

rode-kors-log-ny-smRøde Kors Fængselbesøgstjeneste

Har du lyst til at blive besøgsven for en indsat?
Er du stabil og indstillet på at yde en frivillig indsats i mindst et år?
Vil du være med til at bryde den menneskelige isolation, mange indsatte lever i, er du mellem 25 og 65 år?
Har du en ren straffeattest?
Kan du svare ja til spørgsmålene, har du her en chance for at berige dit liv og give lidt af dit overskud til et andet menneske.

For yderligere information kontakt tlf. nr. 3525 9200

Dansk Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

Børn og Unge/Familier

AURA – LGBT café Svendborg

Formål:
Skabe et sted, hvor unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering, kan udvide sit netværk med ligesindede unge.

Målgruppe:
Unge LGBT under 25 bosiddende i Svendborg kommune der kan respektere foreningens formål

Aktiviteter:
Brugerne hænger ud, spiller spil, ser film eller hører et fedt oplæg om aktuelle emner.

Lokaler: Mødes på Maskinen, Dronningholmsvej 74A

Hjemmeside:
Facebook: AURASvendborg
Landsdækkende forening/organisation: LGBT Danmark

Kontakt
Navn: Andreas Beck Kronborg, Regitze Semmelhaack
Andresse:
Telefon:
Mail:
Andreasbk@lgbt.dk,
regitze@lgbt.dk
cafeaura@lgbt.dk
Træffetid:

Barnets Blå hus Svendborg

Formål: Barnets Blå Hus er Blå Kors’ støttecentre for børn fra familier med misbrugsproblemer. Børnene kan komme alene eller sammen med deres forældre og få støtte og gode oplevelser. I Barnets Blå Hus kan børn møde andre børn med samme problemer, som man selv kæmper med. Man kan komme med i en børnegruppe og få nye venner. I Barnets Blå Hus lærer man at passe på sig selv, samtidig med at vi har det sjovt og hyggeligt.

Målgruppe: 6-13-årige børn af stof- eller alkoholmisbrugere

Aktiviteter: Fællesspisning, udflugter, sommerlejr, spil og snak efter skole. At skabe netværk

Lokaler: Klosterplads 13, 1. 5700 Svendborg

Hjemmeside: http://www.barnetsblaahus.dk/afdelinger/svendborg
Facebook: https://www.facebook.com/Barnets-Bl%C3%A5-Hus-Svendborg-138242963247255/
Landsdækkende forening/organisation: Barnets Blå Hus

Kontakt
Navn: Helle Theede Kragh
Andresse:
Telefon: 61241468
Mail: htk@blaakors.dk
Træffetid: Dagtimer

Børns Voksenvenner Svendborg

Formål:
At skabe venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og frivillige ressourcestærke voksne.

Målgruppe:
Børn fra 6 år bosiddende i Svendborg kommune, der har et spinkelt familienetværk.

Aktiviteter:
At etablere venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne og børn/unge med et spinkelt familienetværk
At matche de voksne frivillige med børn og unge
At følge op på venskaberne
Årlige evalueringsmøder for de frivillige
Årligt tilbagevendende aktiviteter for venskaberne

Lokaler: mødes privat hos hinanden

Hjemmeside: www.voksenven.dk/svendborg
Facebook: www.børnsvoksenvenner.dk
Landsdækkende forening/organisation: Børns Voksenvenner

Kontaktperson:
Pia Vinsten
Adresse: bjergvænget 10, 5600 Fåborg
Mail: svendborg@voksenven.dk
Telefon: 9391 1190
Træffetid: Mandage mellem 17.00 – 19.00

BROEN Svendborg

Formål:
At støtte udsatte børn og unge til fritidsaktiviteter i form af kontingentbetaling og evt. hjælp til indkøb af udstyr.

Målgruppe:
Alle børn og unge, hvis forældre ikke selv har mulighed for at betale kontingent, og evt udstyr, til deres børns fritidsaktiviteter

Aktiviteter:

Lokaler:
Hjemmeside: www.broen-danmark.dk/svendborg
Facebook: broensvendborg
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn:
Andresse:
Telefon:
Mail: info@broen-svendborg.dk
Træffetid: Send en mail, så svarer vi hurtigst muligt

FBU Forældrelandsforeningen, region Syddanmark

Formål:
At støtte og rådgive forældre og andre pårørende til anbragte børn.
At arbejde for at forældre mødes med respekt.
At familier får den bedst mulige sociale støtte.
At søge samarbejde med andre lignende organisationer

Målgruppe:
Forældre til anbragte børn og unge i region Syd Danmark

Aktiviteter:
Rådgiver- og bisidderfunktion.
Sommer- og juleture for forældre og børn.
Fællesspisning
Bowling for forældre og andre pårørende
Personlig rådgivning pr. tlf. af uvildige socialrådgivere.

Lokaler:
Egne lokaler i Odense, Forældrefristedet, Tolderlundvej 3B, kælderen, lok. 14.
Åbent onsdage fra 16.00 – 20.00

Hjemmeside: www.fbu.dk
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontaktperson:
Navn: Tine Plougheld
Adresse:
Mail: tine@fbu-syd.dk
Telefon: 2889 0478
Træffetid: Altid

Forældreforeningen – Vi har mistet et barn

Formål:
Formålet er at formidle kontakt mellem forældre der har mistet et barn, for eksempel ved sygdom, trafikuheld, ulykke, selvmord eller drab. Vi hjælper forældre, der har mistet et barn, til at finde tilbage til livet.

Målgruppe:
Forældre der har mistet et barn

Aktiviteter:
Sorggrupper

Lokaler:

Hjemmeside: https://www.mistetbarn.dk
Facebook: facebook.com/viharmistetetbarn
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontaktperson: Susanne Petersen
Adresse:
Mail: koordinator@mistetbarn.dk
Telefon: 44 95 15 48
Træffetid:

Mødrerådgivningen Svendborg

Formål: Yde social & sundhedsmæssig støtte i form af terapi og rådgivning

Målgruppe: Enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i Svendborg

Aktiviteter: Mødregrupper, terapi, socialrådgivning, gratis retshjælp og mødrecafé

Lokaler: Korsgade 16, 1. sal, 5700 Svendborg

Hjemmeside: http://raadgivningen.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: ingen

Kontakt
Navn: Lone Mynster
Andresse: Korsgade 16, 1. 5700 Svendborg
Telefon: 51931563
Mail: mrdsvendborg@mail.dk
Træffetid: Bedst formiddag, læg gerne en besked eller send sms

Natteravnene Svendborg-Ærø

Formål:
At hjælpe og støtte unge mennesker i Svendborg kommune når de opholder sig på gaderne i weekenden

Målgruppe:
De 13-20 årige der færdes i nattelivet i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Går i hold af tre i de forskellige områder, hvor der er større fester. Går fredage og lørdage fra kl. 23.00 til 02.00-02.30 alt afhængig af hvor. Medbringer gratis bolsjer og kondomer. PR arbejdet

Lokaler: I et lokale i den gamle svømmehal i Svendborg

Hjemmeside: www.natteravnene.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/383891248387312/

Landsdækkende forening/organisation: Natteravnene

Kontaktperson:
Anne Munk Lyngskilde Kaae
Adresse: Ole Rømers vej 8, 5700 Svendborg
Mail: annemunk18@gmail.com
Telefon: 2783 0832
Træffetid: Eftermiddag og aften

Red Barnet lokalkomité Svendborg

Formål: Oplevelser for familier i Svendborg

Målgruppe: Trængte børnefamilier

Aktiviteter: 5-7 ture årligt, f.eks. biograf, naturarr. zoo, Egeskov og julearrangement

Lokaler: Ingen faste

Hjemmeside: www.redbarnet.dk
Facebook: https://www.facebook.com/RedBarnetSvendborg/
Landsdækkende forening/organisation: Red Barnet

Kontakt
Navn: Susanne Boye Roost
Andresse:
Telefon: 52878750
Mail: susanne.boye.roost@gmail.com
Træffetid: 15-16

TUBA afd. Svendborg

Formål:
Gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 24 år, som er vokset op med forældre som har, eller har haft, et misbrug.

Målgruppe:
Unge mellem 14 og 24, der er vokset op i familier med misbrug – alle former for
misbrug

Aktiviteter:
Individuel terapi, gruppe treapi, rådgivende samtaler

Lokaler: Kloster Plads 11, 1. 5700 Svendborg

Hjemmeside: tuba.dk/tuba-afdeling/svendborg
Facebook: facebook.com/TUBADanmark/
Landsdækkende forening/organisation: TUBA Danmark

Kontakt
Navn: Maja Pålsson
Andresse: Klosterplads 11, 1, 5700 Svendborg
Telefon: 21 19 51 94
Mail: svendborg@tuba.dk
Træffetid: Mandag – onsdag kl. 9-15

UFL – Klub Svendborg

Formål:
At sikre at sårbare unge over 18 bosiddende i Svendborg kommune får et forum der giver mulighed for at danne netværk og gode venskaber.

Målgruppe:
Unge med særlige behov bosiddende i Svendborg og omegn, der er fyldt 18 med intet eller meget lille netværk

Aktiviteter:
Vejlederfunktion, hjælp til praktiske foredrag, udflugter

Lokaler: Cafe Trygs lokaler, Jernbanegade 12 i Svendborg.
Åbent hver anden mandag fra 16.00 – 20.00

Hjemmeside: www.ufl-svendborg.dk
Facebook: www.facebook.com/ufl-svendborg

Landsdækkende forening/organisation: UFL – Unge For Ligeværd

Kontaktperson:
Birthe Ramsgaard
Adresse: Holmdrupvej 12, 5881 Skårup
Mail: ulf.svendborg@gmail.com
Telefon: 4033 1891
Træffetid: Altid

Ungdommens Røde Kors, Svendborg

Formål:
At yde lektiehjælp til tosprogede børn, så de får lettere ved indlæring.
Skabe rammer så de kan møde unge fra Danmark og derigennem få indsigt i dansk ungdomskultur

Målgruppe:
Børn og unge af anden etnisk baggrund end dansk, der modtager undervisning i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Frivilliggruppen kører 2 lektiecafeer

Lokaler: Jægerparken 44 og Byparken 40 i Svendborg

Hjemmeside: www.urk.dk
Facebook: Ungdommens Røde Kors
Landsdækkende forening/organisation: Ungdommens Røde Kors

Kontaktperson:
Viola Thomassen
Adresse:
Mail: violalovig@gmail.com
Telefon: 2086 1913
Træffetid: Bedst efter 16.00

Genbrugsbutikker

Alletiders Genbrug

Adresse:
Nyborgvej 5, 5700 Svendborg

Formål:
Overskuddet går til at drive Varmestuen i Ørkildsgade

Formand:
Jens Nielsen

Daglig leder:
Vibeke Bjørk

Aktivitet:
Modtager og sælger møbler og nips.

Åbningstid:
onsdag 14-17
lørdag 11-13 (1. lørdag i mdr)

Tlf:
6222 1828

Hjemmeside:
www.svendborg.kirkenskorshaer.dk

Folkekirkens Nødhjælp

Adresse:
Møllergade 104 C
5700 Svendborg

Formål:
At hjælpe nødlidende i 3. verdens lande, Dafur, katastrofehjælp, aids , tusnami, uddannelse af børn og unge.

Formand:
Henrik Stubkjær
Daglig leder:
Lise Fchreiner-Hansen

Aktiviteter:
Frivilligt arbejde, sortering af tøj, salg etc.

Information:
Henvendelse i butikken eller nettet, månedligt blad ”Nød”

Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 10 – 17
Lørdag kl. 10 – 13

Tlf:
6221 9626 eller 6222 4443

Hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk

Genbrugsbutikken, Børnebixen

Formål:
At generere penge til foreningen Mødrerådgivningen

Målgruppe:
Mennesker der handler i Børnebixen og derigennem støtter arbejdet med sårbare mødre

Aktiviteter:
Sælger tøj, legetøj og andet udstyr til børn i alderen 0 – 6 år. Der kan købes kaffe/the. Overskuddet går til sårbare unge mødre

Lokaler: Egne lokaler i Korsgade 2B

Hjemmeside: www.raadgivningen.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation:

Kontaktperson:
Kirsten Banke
Adresse: Korsgade 2B, 5700 Svendborg
Mail: mrdsvendborg@mail.dk
Telefon: 2670 9995
Åbningstider: Hverdage 10 – 17, lørdage 10 – 13

Genbrugskontakten

Adresse:
Vestergade 92, 5700 Svendborg

Formål:
Drive kontakt mellem Mennesker

Aktivitet:
Frivilligt arbejde i butik eller afhentning af ting hos private givere.

Information:
Ring eller kom og se hvad vi kan tilbyde.

Åbningstid:
Tirsdag – Fredag fra kl. 10.00 – 17.00

Tlf:
6280 0151

E-mail:
genbrugskontakt@mail.dk

Hjemmeside:
www.kontaktmellemmennesker.dk

Andet:
Vi har det hyggeligt.

Kirkens Korshærs Genbrug, Møllergade

Adresse:
Dronningholmsvej 61, 5700 Svendborg

Formål:
Genbrugsbutik i Ryttermarken

Daglig leder:
John Eckhart

Aktivitet:
Tøjbutikken modtager og sælger tøj og nips.

Tlf:
41 63 86 76

Hjemmeside:
www.svendborg.kirkenskorshaer.dk

Røde Kors – Gudme Genbrug

Formål:
At generere penge til Røde Kors arbejde i ind- og udland

Målgruppe:
Mennesker der vil handle i butikken og derved bidrage til Røde Kors arbejdet

Aktiviteter:
Butikken sælger tøj og nips

Lokaler: Egne lokaler i Gudme

Hjemmeside: www.gudme.drk.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Røde Kors

Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen
Butikkens adresse: Landevejen 124, 5883 Oure
Mail: ruthogknuddi@gmail.com
Telefon: 2427 0531
Åbningstider: Hverdage 11 -17, lørdage 10 – 13

Svendborg Genbrugscenter

Adresse:
Hulgade 6, 5700 Svendborg

Formål:
Den selvejende institution Svendborg Genbrugscenter har til formål gennem salg af indsamlede genbrugseffekter, at yde støtte til FDF Svendborg, KFUM-spejderne i Svendborg og Blomster Caféen til disses almene og sociale arbejde blandt børn, unge og pensionister i Svendborg.
KFUM-spejderne i Svendborg repræsenterer Svendborg Y´s Men´s Club, KFUM & KFUK og De Grønne Pigespejdere.
Formand: Tommy Stub, Linkenkærsvej 8, 5700 Svendborg, tlf. 62227145

Formand:
Tommy Stub

Genbrugscentrets åbningstider:
Onsdag kl. 16.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 13.00

Tlf:
Genbrugscentret: 6222 0022
Afhentning: 6178 6193

E-mail:
kontakt@svendborggenbrug.dk

Hjemmeside:
www.svendborggenbrug.dk

facebook:
www.facebook.com/svendborggenbrug

åbningstiden fri parkering foran centret

Humanitære foreninger

Dansk Folkehjælp

Formål:
At yde førstehjælp ved offentlige arrangementer. Sikre at der er julehjælp til enlige forsørgere.

Målgruppe:
Personer der deltager i større offentlige arrangementer.
Enlig forsørgere bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Underviser frivillige i samaritter tjeneste.
Indsamle til julehjælp i dec. måned

Lokaler: Frivillighuset i Svendborg

Hjemmeside: www.folkehjaelp.dk

Landsdækkende forening/organisation: Dansk Folkehjælp

Kontaktperson:
Niels Fløj
Adresse: Lundbyvej 107, 5700 Svendborg
Mail: niels@flojborg.dk
Telefon: 6254 1650
Træffetid: Altid

Dansk Røde Kors Svendborg

Formål:
At hjælpe udsatte og sårbare mennesker

Målgruppe:
Trængte børnefamilier, udsatte og sårbare mennesker

Aktiviteter:
Genbrug (frivillige til sortering og butik) Besøgstjeneste til ældre. Indsamling
årligt og ad hoc. Nørklegrupper der strikker og syr til nødhjælp.
Patientstøtte på sygehuse, julehjælp til trængte familier i Svendborg.
Vågetjeneste. Familienetværk (Fødselsdagstjeneste for udsatte børn.
Førstehjælpskurser i Svendborg

Lokaler:
Hjemmeside:
https://www.rodekors.dk/afdelinger/svendborg
Facebook: https://www.facebook.com/R%C3%B8de-Kors-Svendborg-1771620949740229/
Landsdækkende forening/organisation: Røde Kors

Kontakt
Navn: Wivie Schärfe
Andresse:
Telefon: 30266712
Mail: wivie@turbopost.dk
Træffetid: Bare ring eller send en e-mail

Det humanistiske Fællesskab – projekt Omhuklip

Formål:
Børn, unge, familier samt voksne med lav indkomst, som ikke har råd til at blive klippet hos en frisør, og ikke kender nogle venner eller bekendte, der kan klippe hår. Børn, unge, familier samt voksne støttes med en gratis klipning af professionelle frisører.
Målet med denne sociale indsats er, at afhjælpe og forebygge sociale problemer samt fremme livskvalitet og velvære hos den enkelte i hverdagen

Målgruppe:
Målgruppen er primært personer med lav indkomst, som er socialt udsatte og har sociale problemer eller sekundære personer, der har risiko for at blive socialt udsatte.

Aktiviteter:
Efter aftale – Mandag fra 15 – 17 i lige uger
Lørdag fra 15 – 17 i ulige uger

Lokaler: Frivillighuset, Havnegade 3, 1 sal

Hjemmeside:
Facebook: https://www.facebook.com/Det-Humanistiske-F%C3%A6llesskab-910380595721939/
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn: Nexhat Sehari
Andresse:
Telefon: Tidsbestilling på tlf: 6143 5030
Mail: DHF5700@hotmail.com
Træffetid: Foreningen har telefontid torsdag i tidsrummet mellem kl. 16.00 – 18.00

Folkekirkens Nødhjælp

Adresse:
Møllergade 104 C
5700 Svendborg

Formål:
At hjælpe nødlidende i 3. verdens lande, Dafur, katastrofehjælp, aids , tusnami, uddannelse af børn og unge.

Formand:
Henrik Stubkjær
Daglig leder:
Lise Fchreiner-Hansen

Aktiviteter:
Frivilligt arbejde, sortering af tøj, salg etc.

Information:
Henvendelse i butikken eller nettet, månedligt blad ”Nød”

Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 10 – 17
Lørdag kl. 10 – 13

Tlf:
6221 9626 eller 6222 4443

Hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk

Unicef

Adresse:
Koglevænget 19, 1. sal
5700 Svendborg

Formål:
Unicef er en international organisation under FN
Hjælper børn i krig situation ved at indsamle penge.

Formand:
Kurt Bay

Aktiviteter:
Sælger kort osv., har samarbejde med Fritidsteateret hvor der opføres en juleforestilling hvor overskuddet går til Unicef.

Information:
Ring til 2297 8290

Tlf:
2297 8290

E-mail:
kurtbay@oncable.dk

Hjemmeside:
www.unicef.dk

Kontingent:
Som medlem betaler man 200,- kr. om året

Integration

Café hos Narges for kvinder

Formål: Venskab, netværk, socialt samvær, relation mellem sprog og kultur

Målgruppe: Alle kvinder

Aktiviteter: Onsdage: café 14-16, tirsdage svømmehal 18-20, fredage: syværksted 13-15 – Udflugter med kulturelt indslag. Forskellige samfundsrelevante foredrag

Lokaler: 2. sal i Frivilligcenteret

Hjemmeside: Ingen pt. Aktiviteter kan ses på kontaktmellemmennesker.dk under kalender
Facebook: https://www.facebook.com/hosnargesregnbuecafe
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn: Narges Samimi
Andresse: Kontaktmellemmennesker, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Telefon: 62201130
Mail: narges@kontaktmellemmennesker.dk
Træffetid: mandag: 10-13 tirsdag: 13-14 og onsdag: 10-12

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Svendborg

Formål:
At støtte etniske minoriteters aktive deltagelse i lokalsamfundet – arbejdsmæssigt, socialt og kulturelt

Målgruppe:
Flygtninge og andre borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Aktiviteter:
• Netværkspersoner og kontaktfamilier.
• Udflugter, klub- og gruppeaktiviteter.
• Dansk støtte med mentorforløb, lektiehjælp, samtaletræning, læsevenner for skolebørn
• I perioder: foreningsguider, cykeltræning, motorikgruppe for mødre med baby

Lokaler:
Intet fast lokale til aktiviteter, men arbejder hjemme hos borgere, på uddannelsesinstitutioner, fælleshuse med mere.

Hjemmeside: https://intra.frivillignet.dk/log-ind-paa-intra/syddanmark/dansk-flygtningehjaelps-frivilliggruppe-svendborg/?no_cache=1
Facebook: dansk flygtningehjælps frivilliggruppe i svendborg
Landsdækkende forening/organisation: Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdelingen

Kontakt
Navn: Grete Johansen
Andresse: Vindeby Tværvej 23
Telefon: 23 21 87 13
Mail: grete.johansen@sydfynsmail.dk
Træffetid: Træffes pr. mail eller sms – bedst efter kl. 16

Dansk Tamilsk Venskabsforening

Navn:
Dansk Tamilsk Venskabsforening

Adresse:
Skyttevej 42 B
5700 Svendborg

Formål:
At skabe venskab mellem tamilere og danskere.
Arbejde for at de herboende tamilere integreres i det danske samfund i respekt for deres kulturelle baggrund.

Tlf:
2763 2372

Den Tyrkiske Kulturforening

Navn:
Den Tyrkiske Kulturforening

Kontaktperson:
Ishmael

Tlf:
2889 5975 – 2889 5975

Den Vietnamesiske Kulturforening

Navn:
Den Vietnamesiske Kulturforening

Adresse:
Troldeskovvej 2
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Le Xuan Bang

Tlf:
6221 7858

Det Tamilske Samordningsudvalg

Adresse:
Mary A. Kanikkai
Glentevej 7

Tlf:
6221 6401

E-mail:
joseff.mary@gmail.com

Grønlænderforeningen Ujaloq

Adresse:
Enghavevej 51
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Regine Christensen

Tlf:
6228 1880

Hjemmeside:
www.dgh-odense.dk

Kurdisk- Dansk Kulturforening

Formål:
Dens formål er sammenhold og at bygge en bro mellem kurder og dansker derved tæt samarbejde med hinanden via forskellige former for aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Kontaktperson:
Kasem Mohammad, Tlf : 7170 4420
Ayse Neelam, Tlf: 2224 0755
Muhammad Husein, Tlf: 2266 7555
Faruk Unutmaz, Tlf: 6016 9569

Aktiviteter:
Kulturarrangementer, musikaftener, fællesspisning, børnearrangementer, lære det danske sprog, dansk kultur, sportsarrangementer, kvindelige aktiviteter og mere.

Information:
Efter kl !6.00 Kasem Mohammad

Telefon:
7170 4420

E-mail:
Kurdiskkultur.fyn@hotmail.com
ayse.fyn@hotmail.com

Parsa-Iransk Forening

Adresse:
Pengekrogen 19
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Medhi Shams-Mourkani

Tlf:
6321 4041 – Mobil: 3169 4368

E-mail:
medhi@shams.dk

Ungdommens Røde Kors, Svendborg

Formål:
At yde lektiehjælp til tosprogede børn, så de får lettere ved indlæring.
Skabe rammer så de kan møde unge fra Danmark og derigennem få indsigt i dansk ungdomskultur

Målgruppe:
Børn og unge af anden etnisk baggrund end dansk, der modtager undervisning i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Frivilliggruppen kører 2 lektiecafeer

Lokaler: Jægerparken 44 og Byparken 40 i Svendborg

Hjemmeside: www.urk.dk
Facebook: Ungdommens Røde Kors
Landsdækkende forening/organisation: Ungdommens Røde Kors

Kontaktperson:
Viola Thomassen
Adresse:
Mail: violalovig@gmail.com
Telefon: 2086 1913
Træffetid: Bedst efter 16.00

Misbrug

AA – Anonyme Alkoholikere

Formål:
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere, til at opnå ædruelighed.

Målgruppe:
Alle, der ønsker at holde op med at drikke alkohol. Der er åbne møder for pårørende og interesserede der er annonceret i mødelisten på hjemmesiden

Aktiviteter:
7 Selvhjælpsgrupper i Svendborg hver uge på alle dage mellem mandag og lørdag, 1 gruppe i Rudkøbing på søndage, se mødelisten på hjemmesiden

Lokaler: Forskellige i Svendborg, se mødelisten for Svendborg

Hjemmeside: https://dkaa.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontakt
Navn:
Andresse:
Telefon: 70101224
Mail: kontakt@anonyme-alkoholikere.dk
Træffetid: Alle dage fra kl. 8.00 – 24.00

Alkorådet

Formål:
Foreningens formål er at bekæmpe alkoholmisbrug, ved at hjælpe alkoholmisbrugere ud af deres misbrug samt råde og vejlede alkoholmisbrugerens pårørende, samt udbrede kendskab til behandlingsmuligheder for alkoholmisbrugere og deres pårørende.

Målgruppe:
Alkoholmisbrugere og deres pårørende

Aktiviteter:
Alkoholfrit værested, Anonym Alkoholrådgivning, Fælles aktiviteter i og ud af huset.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside: www.alkoraad.net
Facebook: www.facebook.com/Alkoraadet
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Navn: Carsten Lindholm
Andresse:
Telefon: 60945406
Mail: kontakt@alkoraad.net
Træffetid:
Mandag 9.00-21.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-15.00
Lørdag 9.00-15.00

Barnets Blå hus Svendborg

Formål: Barnets Blå Hus er Blå Kors’ støttecentre for børn fra familier med misbrugsproblemer. Børnene kan komme alene eller sammen med deres forældre og få støtte og gode oplevelser. I Barnets Blå Hus kan børn møde andre børn med samme problemer, som man selv kæmper med. Man kan komme med i en børnegruppe og få nye venner. I Barnets Blå Hus lærer man at passe på sig selv, samtidig med at vi har det sjovt og hyggeligt.

Målgruppe: 6-13-årige børn af stof- eller alkoholmisbrugere

Aktiviteter: Fællesspisning, udflugter, sommerlejr, spil og snak efter skole. At skabe netværk

Lokaler: Klosterplads 13, 1. 5700 Svendborg

Hjemmeside: http://www.barnetsblaahus.dk/afdelinger/svendborg
Facebook: https://www.facebook.com/Barnets-Bl%C3%A5-Hus-Svendborg-138242963247255/
Landsdækkende forening/organisation: Barnets Blå Hus

Kontakt
Navn: Helle Theede Kragh
Andresse:
Telefon: 61241468
Mail: htk@blaakors.dk
Træffetid: Dagtimer

SLAA Svendborg

Formål:
At skabe mulighed for, at mennesker med SLAA (Sex and Love Addicts Anonymous eller på dansk Anonyme Sex og Kærlighedsafhængige) kan mødes og støtte hinanden i deres helbredelse

Målgruppe:
Mænd og kvinder bosiddende i Svendborg kommune der lider af SLAA

Aktiviteter:
Holder møder for at støtte hinanden. Møderne er baseret på AA’s 12 trin og 12 traditioner. Alle er velkommen og der er fuld anonymitet. Tilmelding ikke nødvendig

Lokaler: Afholder møderne i Vor frue kirkes konfirmandlokale, parkeringspladsen bag kirken

Hjemmeside: www.slaa-danmark.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: SLAA Danmark

Kontaktperson:
Navn: Kontakttelefon
Adresse:
Mail: info@slaa-danmark.dk
Telefon: 7020 0636
Træffetid: Fredage i ulige uger 16.00 – 17.30

TUBA afd. Svendborg

Formål:
Gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 24 år, som er vokset op med forældre som har, eller har haft, et misbrug.

Målgruppe:
Unge mellem 14 og 24, der er vokset op i familier med misbrug – alle former for
misbrug

Aktiviteter:
Individuel terapi, gruppe treapi, rådgivende samtaler

Lokaler: Kloster Plads 11, 1. 5700 Svendborg

Hjemmeside: tuba.dk/tuba-afdeling/svendborg
Facebook: facebook.com/TUBADanmark/
Landsdækkende forening/organisation: TUBA Danmark

Kontakt
Navn: Maja Pålsson
Andresse: Klosterplads 11, 1, 5700 Svendborg
Telefon: 21 19 51 94
Mail: svendborg@tuba.dk
Træffetid: Mandag – onsdag kl. 9-15

Værestedet Cafe’ Møllen

Formål:
At skabe et fristed for tidligere misbrugere samt deres pårørende, hvor brugerne kan møde andre, skabe nye netværk og få mulighed for at komme videre i eget liv

Målgruppe:
Tidligere misbrugere bosiddende i Svendborg kommune samt deres pårørende

Aktiviteter:
Skiftende aktiviteter der annonceres på cafeens opslagstavle.
Der er mulighed for individuelle samtaler

Lokaler: Møllergade 89c, 5700 Svendborg

Hjemmeside:
Facebook: Værestedet Cafe’ Møllen
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Karen Kastrup
Andresse: Møllergade 89c, 5700 Svendborg
Telefon: 6321 0794 – 2488 6797
Mail: karen.kastrup@svendborg.dk
Træffetid: Altid

Patientforeninger

Dansk Handicapforbund

Adresse:
Østervangen 41B 5883 Oure

Formål:
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.
Dansk HF er landsdækkende, og det er os selv-mennesker med handicap – der sætter dagsordenen. Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer.

Formand:
Hanna Skovmose
Kontaktperson:
Anne-Marie Rasmussen

Aktiviteter:
Arrangementer omkring hjælpeordning, debat.
1 mdr aktivitet

Information:
Ring på tlf. 6254 1780

Tlf:
6254 1780

E-mail:
hcskovmose@gmail.com

Hjemmeside:
www.dhf-net.dk

Tilmelding:
Bindende tilmelding til arrangementer.

Dansk Parkinsonforening På Fyn

Navn:
Dansk Parkinsonforening På Fyn

Kontaktperson:
Ove K. Sørensen

E-Mail:
oksaams@mail.dk

Hjemmeside:
www.parkinson.dk

Danske Handicaporganisationer

DSI er en paraplyorganisation for i alt 32 landsdækkende handicap foreninger.

Formål:
DSI’s formål er at formidle samarbejde mellem landsdækkende organisationer, der arbejder for forebyggelse og bekæmpelse af fysisk og psykisk invaliditet.

Formand:
Poul-Arne Elnegaard – Tlf. 4045 8899 – E-mail: pae@post1.tele.dk

Aktivitet:
Arbejder til gavn for handicappede i kommunen.

Til Svendborg Afdeling er tilsluttet følgende foreninger, der arbejder til gavn for handicappede i kommunen:
Astma og Allergi Forbund
Dansk Blindesamfund
Dansk Handicap Forbund
Diabetesforeningen
DLFL Laryngectomerede – Strubeløse
Fibromyalgi-forening
Gigtforeningen
Hjernesagen – Landsforening for Apopleksi / Afasi ramte
Landsforening LEV
Landsforening PTU
Landsforening SIND
Lungeforeningen Boserup Minde
Muskelsvindefonden
Nyreforening
Ordblinde – Dysleksiforening
Scleroseforeningen
Spastikerforening

Afdelingen vælger repræsentanter der varetager de handicappedes interesser i Svendborg Handicapråd, Svendborg Lokal Beskæftigelsesråd og Svendborg Klageråd, og arbejder desuden med forbedring af tilgængelighed i kommunen.

Tlf:
6254 1780

E-mail:
skovmose@compagnet.dk

Hjemmeside:
www.handicap.dk

Kontingent:
Medlemskab sker gennem de tilsluttede foreninger, og der betales ikke individuelt kontingent.

Diabetesforeningen, Svendborg lokalforening

Formål:
Arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes.
Skabe rammer, hvor diabetes ramte kan mødes og indgå i et netværk

Målgruppe:
Voksne med diabetes bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Skaber mulighed for motion, oprette motivations grupper, oplysende foredrag om sygdommen, arrangerer besøg af relevante behandlere ex. tandlæger, fodterapeuter mv.

Lokaler:
Bruger Frivillighuset i Svendborg

Hjemmeside: www.svendborg.diabetes.dk

Landsdækkende forening/organisation: Diabetesforeningen

Kontaktperson:
Karen Bech
Adresse: Stenbukken 66A, 5700 Svendborg
Mail: svendborg@diabetes.dk
Telefon: 2237 9241
Træffetid: Altid

Gigtforeningen lokalafdeling Svendborg

Formål:
At skabe en bedre livskvalitet for gigtramte i lokalområdet og sikre at de kan møde andre i samme situation

Målgruppe:
Personer med gigt bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Mødes hver den første torsdag i måneden kl. 15.00 til medlemsmøde.
Der arrangeres foredrag, udflugter, fællesspisning.

Lokaler: Lokalgruppen holder til i Frivillighuset i Svendborg

Hjemmeside: www.gigt-sydvestfyn.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Gigtforeningen

Kontakt
Navn: Ole Madsen
Andresse: Vængevej 47, 5771 Stenstrup
Telefon: 6071 5716
Mail: fam.madsen@post.tele.dk
Træffetid: I dagtimerne

 

Hjernesagen, lokalforening for Sydfyn

Adresse:
Skallen
Møllergade 99 1. sal, hver mandag
5700 Svendborg

Formål:
Støtte til apopleksiramte

Formand:
Rebecca Harris

Aktivitet:
Ugentlige møder fra kl. 13.30 – 15.00 i Skallen, udflugter, foredrag.

Information:
Ring til Rebecca Harris, 4236 7872, bedst mellem 16 – 20

Tlf:
4236 7872, bedst mellem 16 – 20

E-mail:
info@kontaktmellemmennesker.dk

Kontingent:
Landsf.Hjernesagen, årligt kontingent kr. 155,-

Tilmelding:
Kom eller ring til formanden

Pris:
15,- kr, til kaffekassen

Hjemmeside:
Landsforeningen www.hjernesagen.dk

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

Formål:
Støtte og sociale netværker til de hjerneskaderamte og deres pårørende.

Mødested:
Frivillighuset i Svendborg

Formand:
Lonnie Braagaard

Aktiviteter:
Kreativt Værksted i køkkenet på 1. sal hver tirsdag kl. 10-14
Social hygge i Caféen i kælderen hver den sidste tirsdag i måned kl. 19-21

Tlf:
2020 4080

E-mail:
lonnie@hobby-art.dk
sydfyn@hjsk.dk

Hjemmeside:
www.hjerneskadet.dk
www.hjerneskadet.dk/region-syd/sydfyn

Facebook:
www.facebook.com/hjerneskadetdk

 

Hjerteforeningen Svendborg

Formål:
At udbrede kendskab til Hjerteforeningens arbejde
Udøve en forebyggende indsats

Målgruppe:
Personer med hjerteproblemer samt deres pårørende bosiddende i Svendborg kommune.
Alle der har interesse i Hjertesagen

Aktiviteter:
Oplysning om hjertesygdomme bl.a. gennem foredrag
Kostkurser
Rådgivning
Fysisk træning med tilknyttet fysioterapeut

Lokaler:
Større arrangementer afholdes på Elværket i Svendborg.
Mindre møder afholdes i Frivillighuset

Hjemmeside: svendborg.hjerteforeningen.dk
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Hjerteforeningen

Kontaktperson:
Kirsten Kittner
Adresse: Tinggårdsvej 2A
Mail: kirstenkittner@yahoo.dk
Telefon: 2247 2617
Træffetid: Bedst aften

Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Svendborg

Formål:
Informere om arbejdet i Kræftens bekæmpelse.
Støtte kræftberørte
Yde et forebyggende arbejde

Målgruppe:
Alle kræftberørte i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Åben rådgivning 2 x ugtl. (tir. 10-12, tor. 17-19)
Gymnastikhold
Netværksgrupper for kræftramte
Grupper for efterladte
Hjem i hjemmet (aflastning for personer der passer syge i eget hjem)
Cykelgruppe (starter op til foråret 2018)
Bisidderfunktion

Lokaler: Brogade 35, Svendborg. Tlf. 2398 0695 i Rådgivningens åbningstid

Hjemmeside: www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/svendborg-lokalforening/
Facebook: www.facebook.com/kbsvendborg/
Landsdækkende forening/organisation: Kræftens Bekæmpelse

Kontakt
Navn: Carol Tornow
Andresse: Ærtevej 12, 5700 Svendborg
Telefon: 2538 4692
Mail: caroltornow@icloud.com
Træffetid: Altid

Landsforeningen For Bedre Hørelse

Adresse:
Skallen, Møllergade 99, Svendborg

Formål:
Socialt og fagligt fællesskab

Formand:
Ellen Marie Rosengren

Aktivitet:
Der veksles mellem foredrag, underholdning og udflugter.
Aktiviteterne foregår 2. mandag i hver måned, undtagen juli og august.

Tlf:
6221 6375

Hjemmeside:
www.hoereforeningen.dk

Kontingent:
225,00 kr. årligt

MB Gigtforeningen Morbus Bechterew

Formål:
At oplyse om sygdommen. At skabe rammer hvor gigtramte kan mødes og danne netværk.

Målgruppe:
Personer med gigt samt deres pårørende, bosiddende på hele Fyn

Aktiviteter:
Oplysende foredrag om sygdommen, rådgivning, udarbejde informationsmateriale til medlemmer, deltage i landsmøde 1 x årligt

Lokaler: Holder arrangementer på skift over hele Fyn for at tilgodese alle medlemmer

Landsdækkende forening/organisation: Gigtforeningen

Hjemmeside: www.rygsojlegigt.dk/fyn
Facebook:

Kontaktperson:
Ally Granhøj
Adresse: Svelmøparken 34, 5600 Faaborg
Mail: algrniol@gmail.com
Telefon: 2126 2082
Træffetid: Indtil kl. 21.00

Scleroseforeningens lokalafdeling Sydfyn

Formål:
At udbrede kendskabet til sclerose via oplysning. Hjælpe og støtte de ramte, deres familie og venner. Bringe scleroseramte sammen til fælles samvær og udveksling af erfaringer omkring sygdommen. Indsamle midler til forskning af sclerose.

Målgruppe:
Scleroseramte og deres pårørende

Lokaler: De bruger SG huset
Hjemmeside: scleroseforeningen.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn: Karen Gehrt
Andresse: Engdraget 34, 5700 Svendborg
Telefon: 24252026
Mail: karengehrt@gmail.com
Træffetid: Dagtimer

Tandemklubben Sydfyn

Formål:
At hjælpe svagtseende og blinde med at komme ud og cykle

Målgruppe:
Blinde og svagtseende

Aktiviteter:
Ugentlige cykelture fra april til september

Lokaler: Bagergade 69, 5700 Svendborg

Hjemmeside: www.sis-svendborg.dk/club/tandemklubben
Facebook: Ingen facebookside
Landsdækkende forening/organisation: Ingen

Kontakt
Navn: Dorte Schiller
Andresse:
Telefon: 23833257
Mail:
Træffetid: dagtimer

Psykiatri

Bedre Psykiatri

Formål:
“At hjælpe pårørende til bedre at kunne holde til at være pårørende til psykisk
syge. At hjælpe psykisk syge politisk og at afholde arrangementer for
pårørende”

Målgruppe:
Pårørende til psykisk syge og psykisk syge

Aktiviteter:
Mindfulness, kursus for pårørende til borderline og samtalegruppe

Lokaler: Frivilligcenter Sydfyns lokaler

Hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk/sydfyn/aktiviteter
Facebook: https://da-dk.facebook.com/Bedre-Psykiatri-Sydfyn-733700896672514/
Landsdækkende forening/organisation: Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende

Kontakt
Navn: Bente Falck Jensen
Andresse: Gl Skårupvænge 25, 5700 Svendborg
Telefon: 51645954
Mail:
Træffetid: Efter 16

NEFOS – efterladte efter selvmord

Formål:
At hjælpe efterladte på vej

Målgruppe:
Efterladte efter selvmord

Aktiviteter:
Walk & talk, Caféaftener

Lokaler: Frivilligcenter Sydfyns lokaler
Hjemmeside: Efterladte.dk
Facebook: Facebook.com/efterladteefterselvmord
Landsdækkende forening/organisation: Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Kontakt
Navn: Lilli Smed Svendsen
Andresse:
Telefon: 20459669
Mail: smedpigen1@hotmail.com
Træffetid: det meste af tiden

Rådgivning

KFUM Sociale Arbejde – Gældsrådgivning – På Fode Igen

Formål:
KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning. Formålet med På Fode Igen er at gratis at støtte personer til at skabe forandringer i deres liv i forhold til de økonomiske problemer, som de har. Det gør vi ved at skabe en tryg, nærværende og fordomsfri ramme, hvor man kan give udtryk for sine økonomiske problemer.
Vi møder mennesker der, hvor de er i livet. Vi respekterer den enkeltes ret til at skabe sit eget liv og betragter vedkommende som kompetent til at tage ansvar.
Rådgivningen giver hjælp til at få overblik over indtægter og udgifter, hjælp til at komme gælden til livs og gode råd til at holde styr på økonomien. Det giver ro i sjælen og mulighed for, at den enkelte får større indflydelse på sit liv.

Åbningstid:
Rådgivningen er åben tirsdage fra kl. 15-17.
Der er kun rådgivning efter aftale. Book tid til rådgivning på: tlf. 2491 2479
pfi.svendborg@kfumsoc.dk

Aktiviteter:
I vores rådgivning får du uvildige råd og vejledning af kompetente frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver, jurister eller personer med en økonomisk baggrund. De rådgiver om budgetlægning, afdrag og omlægning af gæld, gældssanering og om hvordan, du kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside: https://www.kfumsoc.dk/paafodeigen
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontakt
Navn: Hanne Høy
Andresse:
Telefon: 21 34 59 79
Mail: hah@kfumsoc.dk, info@kfumsoc.dk
Træffetid:

Kvisten

Formål:
Samtaleterapi til ofre for seksuelle overgreb, både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi.

Målgruppe:
Ofre for seksuelle overgreb

Aktiviteter:
Kvisten er en frivillig organisation der tilbyder samtaleterapi med frivillige psykoterapeuter, der har en erfaring med traumearbejde. Kvisten hjælper mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb eller som har en følelse af, at deres grænser er blevet overskredet på en seksuel måde. Terapien er gratis. Dog skal man ved opstart i terapi, være medlem af Kvisten. Et medlemskab af Kvisten koster 600 kr. for 12 mdr. Terapien tilbydes som både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi. For visitation til et terapeutisk forløb, ring venligst på 88 44 81 43.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside: https://www.kvistene.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn:
Andresse:
Telefon: 88 44 81 43
Mail: syddanmark@kvistene.dk
Træffetid:

Mødrerådgivningen Svendborg

Formål: Yde social & sundhedsmæssig støtte i form af terapi og rådgivning

Målgruppe: Enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i Svendborg

Aktiviteter: Mødregrupper, terapi, socialrådgivning, gratis retshjælp og mødrecafé

Lokaler: Korsgade 16, 1. sal, 5700 Svendborg

Hjemmeside: http://raadgivningen.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: ingen

Kontakt
Navn: Lone Mynster
Andresse: Korsgade 16, 1. 5700 Svendborg
Telefon: 51931563
Mail: mrdsvendborg@mail.dk
Træffetid: Bedst formiddag, læg gerne en besked eller send sms

Offerrådgivning Fyn

Formål: Gratis og anonym rådgivning, støtte/omsorg til ofre samt tilpårørende og vidner der har været udsat for en ullykke eller en forbrydelse

Målgruppe: Ofre for en ulykke eller forbrydelse samt pårørende og vidner

Aktiviteter: samtaler

Lokaler: Offerrådgivningen følger politikredsene og holder til i Odense men kan også henvise til lokale rådgivere i Svendborg, når telefonsamtaler ikke er tilstrækkeligt

Hjemmeside: http://www.offerraadgivning.dk/lokale-offerraadgivninger/offerraadgivning-fyn/
Facebook: https://da-dk.facebook.com/OfferRaadgivningenFyn/
Landsdækkende forening/organisation: Offerrådgivningen i Danmark

Kontakt
Navn: Ib Christensen
Andresse:
Telefon: 25489420
Mail: fyn@offerraadgivning.dk
Træffetid: Telefonvagten er åbent døgnet rundt på 23686032

Sociale Caféer og væresteder

AURA – LGBT café Svendborg

Formål:
Skabe et sted, hvor unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering, kan udvide sit netværk med ligesindede unge.

Målgruppe:
Unge LGBT under 25 bosiddende i Svendborg kommune der kan respektere foreningens formål

Aktiviteter:
Brugerne hænger ud, spiller spil, ser film eller hører et fedt oplæg om aktuelle emner.

Lokaler: Mødes på Maskinen, Dronningholmsvej 74A

Hjemmeside:
Facebook: AURASvendborg
Landsdækkende forening/organisation: LGBT Danmark

Kontakt
Navn: Andreas Beck Kronborg, Regitze Semmelhaack
Andresse:
Telefon:
Mail:
Andreasbk@lgbt.dk,
regitze@lgbt.dk
cafeaura@lgbt.dk
Træffetid:

Blomstercafeen

Adresse:
Glarmestervej 20, 5700 Svendborg

Formål:
At være et alternativt spise-og værested for alle.

Formand:
Heine Jensen
Cafeleder:
Karen Grubbe Hynkemejer

Aktiviteter:
Man kan få maden bragt ud, hvis man får behov for det.

Information:
I Cafeens åbningstid.

Åbningstid:
Hver dag hele året rundt fra kl. 08 – 14

Tlf:
6220 1550

E-mail:
cafeleder@blomstercafeen.net

Hjemmeside:
www.blomstercafeen.net

Pris:
Man betaler for det man indtager, mad, kaffe el. andet, der er rimelige priser. Se vores hjemmeside.

Andet:
Vi mangler altid frivillige til cafeen, vagten er 4 timer, en gang eller flere gange om måneden, som man nu har tid og lyst til.

Café hos Narges for kvinder

Formål: Venskab, netværk, socialt samvær, relation mellem sprog og kultur

Målgruppe: Alle kvinder

Aktiviteter: Onsdage: café 14-16, tirsdage svømmehal 18-20, fredage: syværksted 13-15 – Udflugter med kulturelt indslag. Forskellige samfundsrelevante foredrag

Lokaler: 2. sal i Frivilligcenteret

Hjemmeside: Ingen pt. Aktiviteter kan ses på kontaktmellemmennesker.dk under kalender
Facebook: https://www.facebook.com/hosnargesregnbuecafe
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn: Narges Samimi
Andresse: Kontaktmellemmennesker, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Telefon: 62201130
Mail: narges@kontaktmellemmennesker.dk
Træffetid: mandag: 10-13 tirsdag: 13-14 og onsdag: 10-12

Grønlænderforeningen Ujaloq

Adresse:
Enghavevej 51
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Regine Christensen

Tlf:
6228 1880

Hjemmeside:
www.dgh-odense.dk

Kirkens Korshær varmestue

Formål:
Hjælpe svage udsatte med et måltid og vask af tøj.

Målgruppe:
Alle over 18 år der har brug for ovenstående hjælp.

Aktiviteter:
Måltider, vask af tøj, gadesygeplejerske

Lokaler: Dronningeholmsvej 61, 5700 Svendborg

Hjemmeside: kirkenskorshaer.dk
Facebook: Nej
Landsdækkende forening/organisation: kirkenskorshaer.dk

Kontakt
Navn: John Echardt
Andresse: Dronningeholmsvej 61
Telefon: 62229128
Mail: svendborg@kirkenskorshaer.dk
Træffetid: 8-14

Medborgercaféen

Formål: Netværk og sociale kontakter i Alkoholfri café

Målgruppe: Socialt udsatte og sårbare mennesker

Aktiviteter: “Fællesspisning, strikkeeftermiddag, spilleeftermiddag, kreativ dag, workshop, udstilling, loppemarked, bogklub, foreningstur og IT-hjælp”

Lokaler: Kælderen i Kontaktmellemmennesker

Hjemmeside: Kontaktmellemmennesker.dk
Facebook: https://www.facebook.com/medborgercafeen/
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn: Ketty
Andresse: Havnegade 3, 5700 Svendborg
Telefon: 21648938
Mail: b-kh@live.dk
Træffetid: Bare ring og ellers læg en besked

Værestedet Cafe’ Møllen

Formål:
At skabe et fristed for tidligere misbrugere samt deres pårørende, hvor brugerne kan møde andre, skabe nye netværk og få mulighed for at komme videre i eget liv

Målgruppe:
Tidligere misbrugere bosiddende i Svendborg kommune samt deres pårørende

Aktiviteter:
Skiftende aktiviteter der annonceres på cafeens opslagstavle.
Der er mulighed for individuelle samtaler

Lokaler: Møllergade 89c, 5700 Svendborg

Hjemmeside:
Facebook: Værestedet Cafe’ Møllen
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Karen Kastrup
Andresse: Møllergade 89c, 5700 Svendborg
Telefon: 6321 0794 – 2488 6797
Mail: karen.kastrup@svendborg.dk
Træffetid: Altid

Værestedet Stenbruddet

Formål:
Tilbuddets formål er at motivere den enkelte til at deltage i aktiviteter og samvær i og udenfor Stenbruddet for derigennem at styrke den enkeltes personlige og sociale kompetencer. Værestedet er til for at bryde isolation. Det er ikke tilladt at indtage rusmidler på stedet, men at være påvirket er accepteret, så længe adfærden ikke belaster samværet med øvrige brugere af tilbuddet. Her lægges vægt på at brugerne af stedet inddrages, deltager og tager ejerskab for stedet.

Målgruppe:
Borgere over 18 år, som har eller har haft et misbrug eller andre sociale udfordringer.

Aktiviteter:
På værestedet består dagligdagen af samtaler hvorigennem personalet udviser interesse og omsorg, lytter og rådgiver ud fra respekt og anerkendelse af den enkeltes person og situation. Faste aktiviteter på værestedet: Kaffe, internet, sociale spil, aviser, værksted, NADA, massagestol, fodbold, gåture, kreativitet og ture ud af huset. Hver 2. tirsdag er der brugermøde, hvor brugerne opfordres til at skrive punkter og emner på tavlen.

Lokaler:
Tilbuddet er placeret på Vestergade 42 G, 5700 Svendborg. Det ligger centralt i Svendborg, men i relativt rolige omgivelser. Tilbuddet består af to store lyse opholdsrum med højt til loftet, samt et udendørsareal med borde og stole, hver der er mulighed for at ryge cigaretter under et halvtag. lokalerne indendørs er indrettet med et åbent køkken, et langbord, en sofagruppe samt et billardbord. Derudover er der et lille lokale med PC og massagestol. Kontor med mulighed for individuelle samtaler ved behov. Der er gratis mulighed for bad og tøjvask. Endvidere har tilbuddet andel i et værksted, hvor der kan repareres ting og arbejdes kreativt.

Hjemmeside: https://fcs.svendborg.dk
Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=v%C3%A6restedet%20stenbruddet
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Mia Lavlund Stærmose
Andresse:
Telefon: 62236541
Mail: mia.lavlund@svendborg.dk
Træffetid: Hverdage fra kl. 9.00 til 17.00. Fredag fra kl.9.00 til 15.00

 

 

Frivilligcenter Sydfyn Kontakt mellem Mennesker