Social vejviser

Tilføj din forening

I den Sociale vejviser finder du information om de frivillige Sociale Foreninger i Svendborg Kommune.

Aktivitets/kulturforeninger

Egense Husflid

Egense HusflidNavn:
Egense Husflid

Adresse:
Juulgårdsvej 64
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Ellen Johanne Petersen
Stenbukken 64B, Svendborg

Tlf:
6170 9307

E-Mail:
egense@husflid.dk

Hjemmeside:
www.egense.husflid.dk

Facebook:
www.facebook.com/egensehusflid

Strammelse Brugerlaug

Strammelse BrugerlaugNavn:
Strammelse Brugerlaug

Adresse:
Madsegyden 29, Strammelse,
5700 Svendborg

Formål:
Aktivitets og kultur forening.

Formand:
Kirsten Andersen – 6222 5801

Aktiviteter:
Træværksted, vævning, syning, patchwork, billiard, data, keramik, stenslibning, petanque, foredrag, rejser osv.

Åbningstid:
Jævnt fordelt over dagen.

Tlf:
6254 1004 – Mobil 5094 7690

E-mail:
strammelse@pc.dk

Hjemmeside:
www.strammelse-brugerlaug.dk

Kontingent:
150,- kr. om året.

Pris:
Der betales 25,- for kaffe og kage, og der betales for materialer.

Andre foreninger

Beredskabsforbundet Svendborg

Beredskabsforbundet Svendborg KredsNavn:
Beredskabsforbundet Svendborg

Adresse:
Bryghusvej 40
5700 Svendborg

Kredsleder:
Frank Kristiansen

Tlf:
6161 7972

E-mail:
kredsleder.svendborg@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/beredskabsforbundetsvendborg

Information:
Kredsen er organisatorisk ståsted for de frivillige I Beredskab Fyn I samarbejde med Beredskab Fyn udføres information og oplysningsarbejde om beredskabsforbundet & redningsberedskabet.
Herunder hvervning af frivillige. Af aktiviteter i Beredskabsforbundet kan nævnes. Svend17, Kulinarisk Sydfyn, Terrier træf, brandvagter ved Sankt hans.

Vi tilbyder, førstehjælpsvagter, opsyns opgaver herunder adgangskontrol og brandopsyn.

Ønsker du nærmere information så kontakt kredslederen

Bloddonorerne i Svendborg

BloddonererNavn:
Bloddonorerne i Svendborg

Adresse:
Blodbanken i Svendborg
Sygehus Fyn Svendborg
Valdemargade 53

Formål:
At skaffe nye donorer, og pleje og servicere dem vi har.

Information:
I blodbanken, Svendborg Sygehus.

Åbningstid:
Svendborg Sygehus
Dagligt fra 08 – 14
Tlf. 6320 2538

Tlf:
6320 2538

E-mail:
info@bloddonorersvendborg.dk

Hjemmeside:
www.bloddonorersvendborg.dk

Tilmelding:
Svendborg Sygehus

Andet:
Mangler donorer
Landsforening www.bloddonorer.dk

Kludedamerne

Navn:
Kludedamerne

Adresse:
Filippahuset i Hundstrup, ved kirken

Formål:
At hygge sig, og lave kreative ting.

Aktiviteter:
Alt kreativt syning, strikning, decoupage, patchwork osv.

Information:
Ring og hør hvad vi laver.

Åbningstid:
Fra september til maj, hver tirsdag fra kl. 19.00 – 22.00

Tlf:
6224 3482

Pris:
Der betales for materialer og kaffe.

Andet:
Vi søger flere deltagere og gerne kreative damer.

Lehmann Gross Bahn® Gruppen Svendborg

Lehmann Gross Bahn® Gruppen SvendborgNavn:
Lehmann Gross Bahn® Gruppen Svendborg

Adresse:
Marslevvej 73 st mf
5700 Svendborg

Formål:
At virke for etablering, og forstår drift, af modeljernbane i målestok 1:22,5 på 45 mm sporvidde, etablering af attraktion med turistisk betydning, samt derved beslægtet virksomhed, såsom andre modelbaner samt veteranjernbaner/turistjernbaner, med hjemsted i Svendborg

Foreningen LGB® Gruppen Svendborg er godkendt af Svendborg Kommune som folkeoplysende, vi er medlem af Dansk Modeljernbane Union. Siden medio 2000 arbejder foreningen med opbygning af standardiserede moduler som skal give muligheder indenfor modulsammenarbejde, med andre foreninger i ind – og udland

Kontaktperson:
Dieter Schumann

Tlf:
6220 2529 – 2712 9096

E-Mail:
dira@ger2net.dk

Hjemmeside:
www.lgb-bigtrains.dk

Lions Club Svendborg

lionsklubNavn:
Lions Club Svendborg

Adresse:
Kogtvedparken 24
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Lars Skjødt Jensen

Tlf:
6222 4226

E-mail:
svendborg@lions.dk

Hjemmeside:
www.svendborg.lions.dk

SLAA Svendborg

Formål:
At skabe mulighed for, at mennesker med SLAA (Sex and Love Addicts Anonymous eller på dansk Anonyme Sex og Kærlighedsafhængige) kan mødes og støtte hinanden i deres helbredelse

Målgruppe:
Mænd og kvinder bosiddende i Svendborg kommune der lider af SLAA

Aktiviteter:
Holder møder for at støtte hinanden. Møderne er baseret på AA’s 12 trin og 12 traditioner. Alle er velkommen og der er fuld anonymitet. Tilmelding ikke nødvendig

Lokaler: Afholder møderne i Vor frue kirkes konfirmandlokale, parkeringspladsen bag kirken

Hjemmeside: www.slaa-danmark.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: SLAA Danmark

Kontaktperson:
Navn: Kontakttelefon
Adresse:
Mail: info@slaa-danmark.dk
Telefon: 7020 0636
Træffetid: Fredage i ulige uger 16.00 – 17.30

Svendborg Single Klub

Navn:
Svendborg Single Klub

Adresse:

Formål:
At give singler mulighed for selskabeligt samvær med arrangementer af forskellig art

Formand:

Aktivitet:
Vi holder ca. 1 arrangement om ugen, for det meste i weekenden. Den 1. søndag spiser vi sammen i en restaurant. Vi har danseaftner i Nyborg. Vi er gerne 15-20 personer der tager af sted sammen. Vi bowler, spiller minigolf og betanque. Deltager desuden i hvad der rører sig kulturelt i løbet af året.
Desuden har vi hver den sidste fredag aften i måneden vores klubaften, hvor vi spiser lidt let og hvor snakken går i hyggeligt lag.

Tlf:

E-mail:

Kontingent:
150,00 pr. år

Tilmelding:
Man tilmelder sig til hvert enkelt arrangement til den person der står under arrangementet i programmet.

Andet:
Vi er p.t. 105 medlemmer, men alle kommer selvfølgelig ikke hver gang. Til nogle arrangementer er der kun 5 deltagere, og andre gange er vi 45. Men det er hyggeligt hver gang. Jo flere gange man deltager jo flere mennesker lærer man at kende. Nogle bliver bekendte andre venner.

Besøgstjenester

Ældre Sagens besøgstjeneste Egebjerg

Formål:
At afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og sikre at de får en bedre livskvalitet

Målgruppe:
Ensomme Ældre i eget hjem, bosiddende i det gamle Egebjerg kommune område

Aktiviteter:
Matche besøgsvenner med besøgsværter
Afholde 2 møder årligt for de frivillige
Arrangere foredrag for de frivillige
En årlig julefrokost for frivillige og besøgsværter
Tryghedsopkald
Bisidderfunktion
Tilbud om hjælp til læsning af dokumenter, breve mv.

Lokaler: Bymarkskolen i Ollerup og Filippahuset i Hundstrup

Hjemmeside: kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Ældre Sagen

Kontaktpersoner:
Ingeborg Alslev
Karen Strandhave
Adresse: Svendborgvej 79 K
Mail: ifalslev@privat.dk – strandhave@post.tele.dk
Telefon: 3027 1283 (Ingeborg Alslev) – 2947 9610 (Karen Strandhave)
Træffetid: I dagtimerne

Ældresagens besøgstjeneste Svendborg-Gudme

Formål:
At afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og sikre en bedre livskvalitet

Målgruppe:
Ensomme Ældre i eget hjem, bosiddende i Svendborg-Gudme området

Aktiviteter:
Matche besøgsvenner med besøgsværter
Arrangere to udflugter om året for de frivillige besøgsvenner
Arrangere kurser for de frivillige

Lokaler: Egne lokaler på Teatervej 1 i Svendborg

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/svendborg-gudme
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Ældre Sagen

Kontaktperson:
Svend Kærsaa
Adresse:
Mail: svend.kaersaa@gmail.com
Telefon: 6066 5777
Træffetid: mellem 8.00 – 9.00 på hverdage

Røde Kors Besøgstjeneste Svendborg

Formål:
At afhjælpe ensomhed blandt mennesker i eget hjem

Målgruppe:
Voksne i eget hjem, bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Visitere frivillige til besøgstjenesten
Formidler kontakt mellem frivillige
besøgsvenner og ældre der gerne vil have besøg
Sikre besøg en gang ugentlig
Arrangerer 2 netværksmøder om året for frivillige

Lokaler: Holder møder i Frivillighuset Svendborg

Hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/svendborg/aktiviteter
Facebook: www.facebook.com/roedekors

Landsdækkende forening/organisation: Røde Kors

Kontaktpersoner:
Lis Merete Tholstrup
Bente Hassing
Adresse:
Mail: listholstrup@gmail.com – bshassing@svendborgmail.dk
Telefon: Lis Merete Tholstrup 2761 0616 – Bente Hassing 2371 8207
Træffetid: I dagtimerne

Røde Kors Fængselbesøgstjeneste

rode-kors-log-ny-smRøde Kors Fængselbesøgstjeneste

Har du lyst til at blive besøgsven for en indsat?
Er du stabil og indstillet på at yde en frivillig indsats i mindst et år?
Vil du være med til at bryde den menneskelige isolation, mange indsatte lever i, er du mellem 25 og 65 år?
Har du en ren straffeattest?
Kan du svare ja til spørgsmålene, har du her en chance for at berige dit liv og give lidt af dit overskud til et andet menneske.

For yderligere information kontakt tlf. nr. 3525 9200

Dansk Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

Børn og Unge/Familier

AFS Sydfyn Interkultur

AFS_Interkulturelle_Begegnungen_LogoNavn:
AFS Sydfyn Interkultur

Adresse:
Østersøvej 5, 5932 Humble

Formål:
Udveksling, og fremme forståelsen mellem mennesker i verden.

Formand:
Benthe Johansson

Aktiviteter:
Udveksler unge op til 18 år fra hele verden, for at fremme forståelsen mellem mennesker i verden, over 18 år, skoleophold og man kan arbejde som frivillig.

E-mail:
afs.interkultur@afs.org
minka@adr.dk

Tlf:
2481 8533

Hjemmeside:
www.afs.dk
www.afs.dk/om-afs/lokalforeninger/sydfyn/

Aktivitetsgårdens 4H

Aktivitetsgårdens 4HNavn:
Aktivitetsgårdens 4H

Adresse:
Hundstrupvej 5, 5771 Stenstrup

Formål:
At give børn og unge mulighed for. At lære ved at udføre, ved praktiske aktiviteter inden for natur, have, dyr, madlavning og hobby. 4H står for Hånd, Hoved, Hjerte, Helbred.

Formand:
Anna Marie Jørgensen, Pilegårdsvej 34, 5771 Stenstrup

Aktivitet:
Mandag kl. 14,30-16,30
Fra have til mave Kan du lide at se blomster og grønsager gro? Du får et stykke jord til at så og plante i, det du avler får du med hjem.
Mandag Kl. 14,30-16,30
Madlavning 5. gange Vi laver mad og bager. Bruger grøntsagerne fra vores have.
Tirsdag kl. 9,30-11,30
Legestue For små børn ifølge med en voksen. Vi fodre dyr, leger og synger.
Tirsdag kl. 16,00- 18,00
Warhammer. Vi maler egne figurer, spiller med dem og laver landskaber.
Onsdag kl. 14,30-16,30
Dyrepasning
Torsdag kl. 14,30- 16,30
Dyrepasning Har du lyst til at lære at passe dyrene på gården, Få din egen kanin at passe, kæle og gå tur med.
Sommerferie tilbud:
Uge 26. Bondegårds skole: hvor vi kommer ud på gårde med Køer, grise og små dyr, vi er med til at passe dyrene.
Uge 31. Madskole: vi laver vores egen mad, lærer om madens betydning for kroppen, vi ser hvor maden kommer fra (besøger et landbrug) leger hygger og spiser.

Information:
Ved alle aktiviteterne er der vejledning af Frivillige voksne og samvær med andre børn.

Åbningstid:
Der er åbent når der er aktiviteter

Tlf:
6226 1428

E-mail:
hamskovang@mail.tele.dk

Hjemmeside:
www.123hjemmeside.dk/4h
www.4h.dk

Kontingent:
Årskontingent 225 kr

Pris:
45 kr. Om måneden pr. aktivitet.
Madlavning 130 kr.

Tilmelding:
Tilmelding til formanden og sende afbud hvis man er forhindret i at komme Man kan prøve tre gange gratis. Madlavning en gang gratis. Andet: Er der voksne der har en ide til en ny aktivitet, og lyst til at være instruktør, fast eller midlertidigt. Er i velkommen til at ringe og få en snak om det

AURA Svendborg

Formål:
Skabe et sted, hvor unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering, kan udvide sit netværk med ligesindede unge.

Målgruppe:
Unge bosiddende i Svendborg kommune der kan respektere foreningens formål

Aktiviteter:
Brugerne hænger ud, spiller spil, ser film eller hører et fedt oplæg om aktuelle emner.

Lokaler: Mødes i Frivillighuset, Havnegade 3, Svendborg

Hjemmeside:
Facebook: Cafe-Aura-LGBT-Ungdom
Landsdækkende forening/organisation: LGBT Danmark

Kontakt
Navn: Andreas Beck Kronborg – Regitze Semmelhaack
Andresse:
Telefon:
Mail: Andreasbk@lgbt.dk – regitze@lgbt.dk
Træffetid:

Børnehjælpsdagen i Svendborg

Børnehjælpsdagen SvendborgNavn:
Børnehjælpsdagen i Svendborg

Formål:
Direkte hjælp til børneinstitutioner i Svendborg

Adresse:
Bøgelykken 30, 5700 Svendborg

Kontaktperson:
Leif Kruse Nielsen – 3033 5017 – leifkn@stofanet.dk

Tlf:
6666 5505 Telefontid – 8.30 – 14.00

E-mail:
mail.bhdsvd.dk@webmail-pil.dk

Hjemmeside:
www.bhdsvb.dk

Børns Voksenvenner Svendborg

Formål:
At skabe venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og frivillige ressourcestærke voksne.

Målgruppe:
Børn fra 6 år bosiddende i Svendborg kommune, der har et spinkelt familienetværk.

Aktiviteter:
At etablere venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne og børn/unge med et spinkelt familienetværk
At matche de voksne frivillige med børn og unge
At følge op på venskaberne
Årlige evalueringsmøder for de frivillige
Årligt tilbagevendende aktiviteter for venskaberne

Lokaler: mødes privat hos hinanden

Hjemmeside: www.voksenven.dk/svendborg
Facebook: www.børnsvoksenvenner.dk
Landsdækkende forening/organisation: Børns Voksenvenner

Kontaktperson:
Pia Vinsten
Adresse: bjergvænget 10, 5600 Fåborg
Mail: svendborg@voksenven.dk
Telefon: 9391 1190
Træffetid: Mandage mellem 17.00 – 19.00

De Grønne Pigespejdere

g-pigespejderNavn:
De Grønne Pigespejdere

Adresse:
Høje Dong 1
5771 Stenstrup

Formand:
Jette Metzsch
Daglig leder:
Connie Nielsen

Tlf:
6221 7046

Hjemmeside:
www.svendborgspejder.dk

Den fynske sorggruppe for børn og unge

Formål:
Give børn og unge mulighed for at tale med en andre der har mistet en nær pårørende

Målgruppe:
Børn og unge i Svendborg kommune der har mistet en forælder, søster eller bror

Aktiviteter:
Samtale grupper efter behov. Henvendelser og hjælp er anonym. Der er ingen brugerbetaling

Lokaler:

Hjemmeside: busf.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation:

Kontaktperson:
Ole Nielsen
Adresse: Rahbeksvej 20, 5230 Odense M.
Mail: sorggruppe.fyn@gmail.com
Telefon: 22282 4481
Træffetid: Altid

DUI-LEG og VIRKE Svendborg

duiNavn:
DUI-LEG og VIRKE Svendborg

Adresse:
Glentevej 2, 1. Th
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Tom Anders Poulsen

Tlf:
8240 2804 – 2373 2541

E-Mail:
tom@sydfynsmail.dk

Hjemmeside:
www.dui.dk
www.dui.dk/svendborg

Information:
DUI-LEG og VIRKE er en børne- ungdoms- og familieorganisation.

Formålet med DUIs aktiviteter er at give børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for fællesskabet.

DUI har godt 75 lokalafdelinger rundt om i landet, hvor børn, unge og voksne planlægger og deltager i en masse sjove og spændende aktiviteter.

FBU Forældrelandsforeningen, region Syddanmark

Formål:
At støtte og rådgive forældre og andre pårørende til anbragte børn.
At arbejde for at forældre mødes med respekt.
At familier får den bedst mulige sociale støtte.
At søge samarbejde med andre lignende organisationer

Målgruppe:
Forældre til anbragte børn og unge i region Syd Danmark

Aktiviteter:
Rådgiver- og bisidderfunktion.
Sommer- og juleture for forældre og børn.
Fællesspisning
Bowling for forældre og andre pårørende
Personlig rådgivning pr. tlf. af uvildige socialrådgivere.

Lokaler:
Egne lokaler i Odense, Forældrefristedet, Tolderlundvej 3B, kælderen, lok. 14.
Åbent onsdage fra 16.00 – 20.00

Hjemmeside: www.fbu.dk

Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontaktperson:
Navn: Tine Plougheld
Adresse:
Mail: tine@fbu-syd.dk
Telefon: 2889 0478
Træffetid: Altid

Forældreforeningen – Vi har mistet et barn

Formål:
Formålet er at formidle kontakt mellem forældre der har mistet et barn, for eksempel ved sygdom, trafikuheld, ulykke, selvmord eller drab. Vi hjælper forældre, der har mistet et barn, til at finde tilbage til livet.

Målgruppe:
Forældre der har mistet et barn

Aktiviteter: Sorggrupper

Lokaler:
Hjemmeside: https://www.mistetbarn.dk
Facebook: facebook.com/viharmistetetbarn
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontaktperson: Susanne Petersen
Adresse:
Mail: koordinator@mistetbarn.dk
Telefon: 44 95 15 48
Træffetid:

GUF-96 Ollerup

Navn:
GUF-96 Ollerup

Adresse:
Åkildevej 29,
5762 V.Skerninge
alle hold træner i Ollerup

Formål:
Foreningens formål er at fremme gymnastikken og ved andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

Formand:
Lisbeth Bjerre Jensen, adr. som overfor – Tlf: 6224 2603
Kontaktpersoner:
Alice Madsen – Tlf: 6224 3612
Palle Pedersen – Tlf: 6224 3554,
Lene Clausen – Tlf: 2341 7125
Regnskabsfører:
Birgit Sørensen, Lysbjergvej 14 Ollerup, 5762 V.Skerninge

Aktivitet:
Foreningen tilbyder holdgymnastik for børn og voksne.

Information:
Man skal møde op på det hold, man ønsker at deltage på.

Tlf:
6224 2603

E-mail:
aakildevej29@ofir.dk

Kontingent:
Der skal betales kontingent efter tre prøvegange. Kontingentet dækker hele sæsonen og er i størrelsesorden 400 – 600 kr. afhængigt af hold.

Tilmelding:
På holdet.

Home-Start

homestartNavn:
Home-Start Familiekontakt-støtte til småbørnsfamilier

Adresse:
Landssekretariatet
Mageløs 12, 1. th
5000 Odense C

Kontaktperson:
Tine Jerris
Sekretariatsleder

Tlf:
Mobil: 2342 7720

E-Mail:
tj@home-start.dk

Hjemmeside:
www.home-start.dk

Information:
HOME-START familiekontakt formidler frivillige til støtte, venskab og praktisk hjælp i familier, som ønsker det. Behovet kan være af praktisk art f.eks i familier med tvillinger og trillinger. Eller familierne kan føle sig isolerede, de kan have følelsesmæssige problemer eller føle sig utilstrækkelige og have svært ved overskue børneopdragelsen

Andet:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.home-start.dk

Indre Missions Ungdom Svendborg

Navn:
Indre Missions Ungdom Svendborg

Adresse:
Mølmarksvej 195
5700 Svendborg

Formål:
At fortælle det kristne budskab, og være der til styrkelse af det krsitne fælleskab, blandt unge i og omkring Svendborg

Formand:
Jessie Jørgensen
Dronningemaen 84, 1. th.
5700 Svendborg
tlf. 2876 9603
e-mail: jessie_jsr@hotmail.com

Aktiviteter:
Vi synger, snakker, har bibelstudie, spiser kage, beder, læser i bibelen, diskutere, høre en taler om et emner eller en bog i bibelen, leger, ser film og meget mere. forskelligt fra gang til gang

Information:
Vi er en forening under Kirkelig forening for den indre mission i Danmark.
Vi har samme grundlære som folkekirken.

Åbningstid:
Vi mødes næsten hver tirsdag kl. 19.30-22.00 så kontakt mig hvis du har lyst at se hvad vi laver.

Tlf:
2396 7613

E-mail:
im.svendborg@gmail.com

Hjemmeside:
www.im-svendborg.dk

KFUM & KFUK Svendborg

kfumNavn:
KFUM & KFUK Svendborg

Adresse:
Boelsmosevej 15
5883 Oure

Kontaktperson:
Tine T. Jørgensen

Tlf:
6228 2800

E-Mail:
ccc68781@vip.cybercity.dk

Hjemmeside:
www.kfum-kfuk.dk

Alternativ Kontaktperson :
Regnar Thomsen, Sanddalsvænget 6, Svendborg 5700
6221 4094

Natteravnene Svendborg-Ærø

Formål:
At hjælpe og støtte unge mennesker i Svendborg kommune når de opholder sig på gaderne i weekenden

Målgruppe:
De 13-20 årige der færdes i nattelivet i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Går i hold af tre i de forskellige områder, hvor der er større fester. Går fredage og lørdage fra kl. 23.00 til 02.00-02.30 alt afhængig af hvor. Medbringer gratis bolsjer og kondomer. PR arbejdet

Lokaler: I et lokale i den gamle svømmehal i Svendborg

Hjemmeside: www.natteravnene.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/383891248387312/

Landsdækkende forening/organisation: Natteravnene

Kontaktperson:
Anne Munk Lyngskilde Kaae
Adresse: Ole Rømers vej 8, 5700 Svendborg
Mail: annemunk18@gmail.com
Telefon: 2783 0832
Træffetid: Eftermiddag og aften

Red Barnet Ungdom Svendborg

Navn:
Red Barnet Ungdom Svendborg

Adresse:
Aktiviteten finder sted i bibliotekets lokaler på Svinget 1.

Formål:
At hjælpe alle slags børn med at udvikle sig, både fagligt og socialt i sammenspillet mellem andre børn og de frivillige unge.

Formand og projektleder:
Maja Riber

Aktivitet:
Red Barnet Ungdom Svendborg har sammen med Svendborg Bibliotek en lektiecafé for børn i 4-8 klasse. Lektiecaféen har åben hver tirsdag og torsdag kl. 16-18 på biblioteket.

Information:
Kontakt projektleder Maja Riber på: majakriber@gmail.com, spørg i biblioteket eller bare duk op til lektiecaféen.
Lektiecaféen er baseret på frivillig arbejdskraft og det er gratis og uforpligtende at deltage.

Åbningstid:
Hver tirsdag og torsdag kl. 16-18

E-mail:
majakriber@gmail.com

Hjemmeside/r:
www.redbarnetungdom.dk

Kontingent / pris:
Det er gratis at deltage og hjælperne er frivillige

Tilmelding:
Det er uforpligtende at deltage, altså dukker man bare op når man har lyst indenfor tidsrummet

Tved Børneklub og Juniorklub

Navn:
Tved Børneklub og Juniorklub

Adresse:
Hellet 79 B
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Jette B. Christensen

Information:
Jette Christensen
Tlf. 6222 1342

Tlf:
6222 1342

UFL – Klub Svendborg

Formål:
At sikre at sårbare unge over 18 bosiddende i Svendborg kommune får et forum der giver mulighed for at danne netværk og gode venskaber.

Målgruppe:
Unge med særlige behov bosiddende i Svendborg og omegn, der er fyldt 18 med intet eller meget lille netværk

Aktiviteter:
Vejlederfunktion, hjælp til praktiske foredrag, udflugter

Lokaler: Cafe Trygs lokaler, Jernbanegade 12 i Svendborg.
Åbent hver anden mandag fra 16.00 – 20.00

Hjemmeside: www.ufl-svendborg.dk
Facebook: www.facebook.com/ufl-svendborg

Landsdækkende forening/organisation: UFL – Unge For Ligeværd

Kontaktperson:
Birthe Ramsgaard
Adresse: Holmdrupvej 12, 5881 Skårup
Mail: ulf.svendborg@gmail.com
Telefon: 4033 1891
Træffetid: Altid

Ungdommens Røde Kors, Svendborg

Formål:
At yde lektiehjælp til tosprogede børn, så de får lettere ved indlæring.
Skabe rammer så de kan møde unge fra Danmark og derigennem få indsigt i dansk ungdomskultur

Målgruppe:
Børn og unge af anden etnisk baggrund end dansk, der modtager undervisning i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Frivilliggruppen kører 2 lektiecafeer

Lokaler: Jægerparken 44 og Byparken 40 i Svendborg

Hjemmeside: www.urk.dk
Facebook: Ungdommens Røde Kors
Landsdækkende forening/organisation: Ungdommens Røde Kors

Kontaktperson:
Viola Thomassen
Adresse:
Mail: violalovig@gmail.com
Telefon: 2086 1913
Træffetid: Bedst efter 16.00

Etniske minoriteter

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Svendborg

DFH-logoNavn:
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Svendborg

Formål:
At støtte etniske minoriteters aktive deltagelse i lokalsamfundet – arbejdsmæssigt, socialt og kulturelt

Adresse:
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Svendborg v/ Grete Johansen
Vindeby Tværvej 23
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Grete Johansen
Vindeby Tværvej 23
5700 Svendborg

Aktiviteter:
Kontaktfamilier, kontaktpersoner
Fællesudflugter
Klubaktiviteter
Gruppe for unge mænd, gruppe for unge kvinder
Uddannelsesmentorer

Information
Henvendelse til kontaktperson eller de frivillige på aktiviteterne
Se i øvrigt på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: www.flygtning.dk/frivillig

Åbningstider:
Aktiviteter foregår fortrinsvis hverdage efter skoletid/arbejdstid og om aftenen samt i weekender.

Tlf:
2321 8713

E-mail:
grete.johansen@sydfynsmail.dk

Hjemmeside:
Svendborggruppens sider på DFH’s hjemmeside

Facebook:
Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Svendborg

Kontingent:
Intet

Pris:
Aktiviteter er gratis for frivillige og deltagere, evt. med medbragt mad og drikke.

Tilmelding:
Hos kontaktperson – eller på Dansk Flygtningehjælp: www.flygtning.dk/frivillig
Ved aftale om frivilligjob indhentes børneattest

Andet:
Frivilligopgaverne foregår i forskellige boligområder i Svendborg Kommune – udflugter foregår oftest udendørs i forskellige lokalområder, og derfor kræver mange af frivilligopgaverne en vis mobilitet.
Der er introduktion til opgaverne.

Frivillige har tavshedspligt og skal behandle personlige og private oplysninger fortroligt.

Dansk Tamilsk Venskabsforening

Navn:
Dansk Tamilsk Venskabsforening

Adresse:
Skyttevej 42 B
5700 Svendborg

Formål:
At skabe venskab mellem tamilere og danskere.
Arbejde for at de herboende tamilere integreres i det danske samfund i respekt for deres kulturelle baggrund.

Tlf:
2763 2372

Den Tyrkiske Kulturforening

Navn:
Den Tyrkiske Kulturforening

Kontaktperson:
Ishmael

Tlf:
2889 5975 – 2889 5975

Den Vietnamesiske Kulturforening

Navn:
Den Vietnamesiske Kulturforening

Adresse:
Troldeskovvej 2
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Le Xuan Bang

Tlf:
6221 7858

Det Tamilske Samordningsudvalg

Navn:
Det Tamilske Samordningsudvalg

Adresse:
Mary A. Kanikkai
Glentevej 7

Tlf:
6221 6401

E-mail:
joseff.mary@gmail.com

Grønlænderforeningen Ujaloq

Det Grønlandske hus logoNavn:
Grønlænderforeningen Ujaloq

Adresse:
Enghavevej 51
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Regine Christensen

Tlf:
6228 1880

Hjemmeside:
www.dgh-odense.dk

Kurdisk- Dansk Kulturforening

Navn:
Kurdisk- Dansk Kulturforening

Formål:
Dens formål er sammenhold og at bygge en bro mellem kurder og dansker derved tæt samarbejde med hinanden via forskellige former for aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Kontaktperson(er):
Kasem Mohammad, Tlf : 7170 4420
Ayse Neelam, Tlf: 2224 0755
Muhammad Husein, Tlf: 2266 7555
Faruk Unutmaz, Tlf: 6016 9569

Aktiviteter:
Kulturarrangementer, musikaftener, fællesspisning, børnearrangementer, lære det danske sprog, dansk kultur, sportsarrangementer, kvindelige aktiviteter og mere.

Information:
Efter kl !6.00 Kasem Mohammad

Telefonnummer(re):
7170 4420

E-mail:
Kurdiskkultur.fyn@hotmail.com
ayse.fyn@hotmail.com

Parsa-Iransk Forening

Navn:
Parsa-Iransk Forening

Adresse:
Pengekrogen 19
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Medhi Shams-Mourkani

Tlf:
6321 4041 – Mobil: 3169 4368

E-mail:
medhi@shams.dk

Førtids / Pensionister

Ældre Sagen Egebjerg

Formål:
At alle voksne skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
At forebygge ensomhed blandt ældre

Målgruppe:
60+ bosiddende i den gamle Egebjerg kommunes område

Aktiviteter:
IT hjælp og undervisning
En årlig højskoledag
Besøgstjeneste
Spis sammen, en dag i oktober og en dag i november
Tryghedsopkald
Bisidderfunktion
Foredrag
Udflugter

Lokaler: Lokale på Bymarkskolen i Ollerup og Filippahuset i Hundstrup

Hjemmeside: kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg/
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Ældre Sagen

Kontaktpersoner:
Alice Top-Rasmussen
Adresse: Lærkevej 3, 5771 Stenstrup
Mail: alice@top-rasmussen.dk
Telefon: 2328 3498
Træffetid: Formiddag

Ældreklubben Fruerlunden/Parken

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende i Fruerlunden og Parken

Aktiviteter:
Mødes den sidste torsdag i måneden
Fællesspisning hver gang
Foredrag
Julefrokost

Lokaler: Fælleshuset

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Joan Linke
Adresse: Fruerparken 75, 5700 Svendborg
Mail: Ingen
Telefon: 3123 4293
Træffetid: Altid

Ældresagen

aldrasagenNavn:
Ældresagen

Adresse:
Teatergade 1, kælderen til venstre

Åbningstid:
tirsdag og torsdag  10 – 11

Tlf:
6221 0229

E-mail:
Karen Petersen
karenp@kabelmail.dk

Hjemmeside:
www.aeldresagen.dk

Egense Pensionistforening

Formål:
Give ældre i området mulighed for at mødes og danne nye netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende i Svendborg området

Aktiviteter:
Mødes hver 14 dag
Foredrag
Underholdning
Udflugter
Socialt samvær
Har en taxaordning, hvor medlemmer kan blive hentet til arrangementer

Lokaler:
Sygekassens hjem, Christinedalsvej

Hjemmeside:
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktperson:
Jane Mogensfeldt
Adresse: Sophielund Skovvej 146, 3tv
Mail: jmogensfeldt@gmail.com
Telefon: 2758 7024
Træffetid: I dagtimerne

Hjælpende Hænder

Formål:
At hjælpe med småting, som jeg ellers selv kunne, inden jeg blev ældre.

Målgruppe:
Folkepensionister og Førtidspensionister.

Aktiviteter:
Hjælpe til mindre fatale opgaver i hjemmet.

Lokaler: Ingen
Hjemmeside: Ingen
Facebook: Nej
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Mogens Græns: 62211115
Kirsten Støttrup: 62218477
Jens Didriksen: 56470167
Connie Schleimann: 62214103
Preben Høyer: 62225608

Adresse: Mogens Græns
Kogtvedvænget 9 f 5700 Svendborg
Mail: mogens.g@youmail.dk
Telefon: 62211115 23203305
Træffetid: 0900-1600

LFF

Navn:
LFF
Foreningen for Langtidssyge, Flexjobbere, Førtidspensionister og Langtidssyge

Arbejder for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, flex- og skånejobbere. Kan via landsforeningen yde bistand/bisidder i behandlingen af sager i forvaltningen.

Lokal kontaktperson:
Hanne Hørdum

Tlf:
2924 3793

OK-Klubben

Navn:
OK-Klubben

Adresse:
Kogtvedhøj 4A, 5700 Svendborg

Kontaktperson:
Erna Gudsøe

Tlf:
6222 0538

E-Mail:
maku@fynsmail.dk

Hjemmeside:
www.ok-klubberne.dk

Formål:
Klub for kvinder, foredrag , samtale, kaffe m.m.

Skårup Pensionistforening

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
60+ bosiddende i Skårup og omegn

Aktiviteter:
Høstfest
Foredrag
Julearrangement og julestue
Udflugter
Kortklub og nørkle gruppe

Lokaler: Pensionisternes hus i Skårup

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Ingelise Petersen
Adresse: Holmdrup Stævning 7
Mail: ingelise49@live.dk
Telefon: 2425 2516
Træffetid: Altid

Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer

Formål:
At danne og opretholde de rammer, hvor +65 kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
65+ bosiddende i Svendborg og omegn

Aktiviteter:
Senior filmcafe
2 årlige udflugter
Spillegilder
Aftner med underholdning
Modeopvisning
Blomsterbinding
Foredrag

Lokaler: Forsamlingshuset i Stenstrup

Hjemmeside: http://www.danske-seniorer.dk
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Danske Seniorer

Kontaktpersoner:
Hartvig Findorf
Adresse: Bøgevænget 1, 5771 Stenstrup
Mail:h.findorf@gmail.com
Telefon: 2121 3829
Træffetid: Formiddag

Svendborg Pensionistforening

Formål:
At danner rammer, hvor +65 kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
65+ bosiddende i Svendborg og omegn

Aktiviteter:
Mødes hver onsdag til socialt samvær, kortspil og strikning.
Derudover arrangeres:
Foredrag,
Fællesspisninger
Julefrokost
Udflugter

Lokaler: ”Skallen” i Svendborg

Hjemmeside: www.danske-seniorer.dk
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Danske Seniorer

Kontaktpersoner:
Grethe Sørensen
Adresse: Gørtlervej 11,1tv
Mail: grethehs@webspeed.dk
Telefon: 2757 1054
Træffetid: Altid

SVUP – Svendborg Førtidspensionister og efterlønnere

Formål:
At skabe rammer så førtidspensionister og efterlønnere har mulighed for at mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Førtidspensionister og efterlønnere bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Socialt samvær hver torsdag fra 13 – 16
Byture
Banko
Udflugter

Lokaler: Skallen i Svendborg

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Mette Petersen
Adresse: Tvedhaven 107, 5700 Svendborg
Mail: mop@tvedmail.dk
Telefon: 5057 2714
Træffetid: I dagtimerne

Thorsengklubben

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende på Tåsinge, Langeland og området omkring Svendborg

Aktiviteter:
Mødes hver 14. dag
Vinsmagning
Foredrag
Banko
En udflugt årligt

Lokaler: Tåsinge forsamlingshus

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktpersoner:
Lis Andersen
Adresse: Grønningen 5, 5700 Svendborg
Mail: lis.jorgen@troensemail.dk
Telefon: 5135 5069
Træffetid: Altid

Tved Ældreklub

Formål:
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk

Målgruppe:
Ældre bosiddende i Tved og omegn

Aktiviteter:
Høstfest
Foredrag
Juleafslutning
En udflugt årligt
Sangeftermiddage
Socialt samvær

Lokaler: Tved forsamlingshus

Hjemmeside:
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontaktperson:
Inge Schaffrath
Adresse: Tvedvej 174, 5700 Svendborg
Mail: ingeschaffrath2202@hotmail.com
Telefon: 2814 8785
Træffetid: Bedst midt på dagen

Vi’ gør’

Navn:
Vi’ gør’

Adresse:
Ryttervej 68, 5700 Svendborg.
Ind igennem porten og til venstre.

Kontaktperson:
Gitte Olsen

Tlf: 6222 3157

Aktiviteter:
Hyggedage, kreativ dage, fællesspisning, udflugter

Information:
Forening for førtidspensionister i Svendborg kommune

Åbningstid:
Torsdag 10-12

Kontingent:
60 kr pr. ½ år af gangen januar og august.
Betales ved fremmøde.

Pris:
Kaffe / te + Brød 10 kr. pr gang.

Tilmelding:
Tilmelding + betaling på forhånd til fællesspisning
Tilmelding til udflugter samt til aktiviteter med oplægsholder.
Ingen tilmelding til hyggedage.

Andet:
Der er rampe så kørestolsbrugere kan komme ind.

Genbrug

Alletiders Genbrug

Kirkens korshærNavn:
Alletiders Genbrug

Adresse:
Nyborgvej 5, 5700 Svendborg

Formål:
Overskuddet går til at drive Varmestuen i Ørkildsgade

Formand:
Jens Nielsen

Daglig leder:
Vibeke Bjørk

Aktivitet:
Modtager og sælger møbler og nips.

Åbningstid:
onsdag 14-17
lørdag 11-13 (1. lørdag i mdr)

Tlf:
6222 1828

Hjemmeside:
www.svendborg.kirkenskorshaer.dk

Folkekirkens Nødhjælp

FKN_rgbNavn:
Folkekirkens Nødhjælp

Adresse:
Møllergade 104 C
5700 Svendborg

Formål:
At hjælpe nødlidende i 3. verdens lande, Dafur, katastrofehjælp, aids , tusnami, uddannelse af børn og unge.

Formand:
Henrik Stubkjær
Daglig leder:
Lise Fchreiner-Hansen

Aktiviteter:
Frivilligt arbejde, sortering af tøj, salg etc.

Information:
Henvendelse i butikken eller nettet, månedligt blad ”Nød”

Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 10 – 17
Lørdag kl. 10 – 13

Tlf:
6221 9626 eller 6222 4443

Hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk

Genbrugsbutikken, Børnebixen

Formål:
At generere penge til foreningen Mødrerådgivningen

Målgruppe:
Mennesker der handler i Børnebixen og derigennem støtter arbejdet med sårbare mødre

Aktiviteter:
Sælger tøj, legetøj og andet udstyr til børn i alderen 0 – 6 år. Der kan købes kaffe/the. Overskuddet går til sårbare unge mødre

Lokaler: Egne lokaler i Korsgade 2B

Hjemmeside: www.raadgivningen.dk

Facebook:

Landsdækkende forening/organisation:

Kontaktperson:
Kirsten Banke
Adresse: Korsgade 2B, 5700 Svendborg
Mail: mrdsvendborg@mail.dk
Telefon: 2670 9995
Åbningstider: Hverdage 10 – 17, lørdage 10 – 13

Genbrugskontakten

GenbrugskontaktenNavn:
Genbrugskontakten

Adresse:
Vestergade 92, 5700 Svendborg

Formål:
Drive kontakt mellem Mennesker

Aktivitet:
Frivilligt arbejde i butik eller afhentning af ting hos private givere.

Information:
Ring eller kom og se hvad vi kan tilbyde.

Åbningstid:
Tirsdag – Fredag fra kl. 10.00 – 17.00

Tlf:
6280 0151

E-mail:
genbrugskontakt@mail.dk

Hjemmeside:
www.kontaktmellemmennesker.dk

Andet:
Vi har det hyggeligt.

Kirkens Genbrug Svendborg

danmission-logoNavn:
Kirkens Genbrug Svendborg

Adresse:
Danmission Genbrug Svendborg
Viebæltet 1, 5700 Svendborg

Formål:
Hjælpe 3. Verdens lande, og Menighedsplejen herhjemme.

Daglig leder:
Karla Berg

Aktiviteter:
Frivilligt arbejde i butikken eller afhentning af varer.

Information:
Henvendelse i butikken eller ring.

Åbningstid:
Dagligt fra 10 – 17
Lørdag fra 10 - 13

Tlf:
6222 9596

E-mail:
dgsvendborg@danmission.dk

Hjemmeside:
www.genbrug.danmission.dk/svendborg

Kirkens Korshær Genbrug

Kirkens korshærNavn:
Kirkens Korshær genbrug, Tøjbutikken i Møllergade

Adresse:
Møllergade 40, 5700 Svendborg

Formål:
At drive Varmestuen i Ørkildsgade

Formand:
Jens Nielsen

Daglig leder:
Vibeke Bjørk

Aktivitet:
Tøjbutikken modtager og sælger tøj og nips.

Åbningstid:
Man. 13-17
Tirs. – fre. 10-17
Lør. 10-13

Tlf:
6222 9428

Hjemmeside:
www.svendborg.kirkenskorshaer.dk

Kirkens Korshærs Genbrugslager

Kirkens korshærNavn:
Kirkens Korshærs Genbrugslager

Adresse:
Østre Havnevej 15
5700 Svendborg

Formål:
At drive Varmestuen i Ørkildsgade

Formand:
Jens Nielsen
Kontaktperson:
Vibeke Bjørk

Aktivitet:
Genbrugslageret modtager og sælger møbler og nips.

Åbningstid:
Ons. 14-17
Lør. 10-13

Tlf:
6222 2328

Hjemmeside:
www.svendborg.kirkenskorshaer.dk

Røde Kors – Gudme Genbrug

Formål:
At generere penge til Røde Kors arbejde i ind- og udland

Målgruppe:
Mennesker der vil handle i butikken og derved bidrage til Røde Kors arbejdet

Aktiviteter:
Butikken sælger tøj og nips

Lokaler: Egne lokaler i Gudme

Hjemmeside: www.gudme.drk.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Røde Kors

Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen
Butikkens adresse: Landevejen 124, 5883 Oure
Mail: ruthogknuddi@gmail.com
Telefon: 2427 0531
Åbningstider: Hverdage 11 -17, lørdage 10 – 13

Røde Kors Butikken

rode-kors-log-ny-smNavn:
Røde Kors Butikken

Adresse:
Møllergade 21, 5700 Svendborg

Formål:
At hjælpe 3. landes befolkninger, især børn.

Formand:
Vivie Schärfe
Daglig leder:
Kate Larsen

Aktiviteter:
Frivillig hjælp til butikken - sortering af tøj.

Åbningstid:
Mandag til fredag kl. 10 – 17
Lørdag kl.10 – 13

Tlf:
6221 9050

Hjemmeside:
www.rodekors.dk

Svendborg Genbrugscenter

genbrugcenter-logoNavn:
Svendborg Genbrugscenter

Adresse:
Hulgade 6, 5700 Svendborg

Formål:
Den selvejende institution Svendborg Genbrugscenter har til formål gennem salg af indsamlede genbrugseffekter, at yde støtte til FDF Svendborg, KFUM-spejderne i Svendborg og Blomster Caféen til disses almene og sociale arbejde blandt børn, unge og pensionister i Svendborg.
KFUM-spejderne i Svendborg repræsenterer Svendborg Y´s Men´s Club, KFUM & KFUK og De Grønne Pigespejdere.
Formand: Tommy Stub, Linkenkærsvej 8, 5700 Svendborg, tlf. 62227145

Formand:
Tommy Stub

Genbrugscentrets åbningstider:
Onsdag kl. 16.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 13.00

Tlf:
Genbrugscentret: 6222 0022
Afhentning: 6178 6193

E-mail:
kontakt@svendborggenbrug.dk

Hjemmeside:
www.svendborggenbrug.dk

facebook:
www.facebook.com/svendborggenbrug

åbningstiden fri parkering foran centret

Handicap/Sygdomsforeninger

ADHD Fyn

Formål:
ADHD-Fyn har fokus på forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADD/ADHD og deres pårørende.

Målgruppe:
Personer med ADHD og ADD samt deres pårørende bosiddende på Fyn og de omkring liggende øer

Aktiviteter:
ADD/ADHD-relevante foredrag med fag-professionelle oplægsholdere 5-7 gange årlig.
Kurser for målgruppen
ADD/ADHD-Netværksgruppe
Pårørende-Netværkscafé
Netværksgruppe for forældre til børn med ADD/ADHD
Familiecafé med fællesspisning

Lokaler: Holder primært til i Odense

Hjemmeside: www.adhd.dk/fyn
Facebook: www.facebook.com/groups/adhd.fyn/fyn

Landsdækkende forening/organisation:
ADHD foreningen

Kontaktperson:
Lise Lotte Nielsen
Adresse: Lilleskovvej 50
Mail: fyn@adhd.dk
Telefon: 2826 7138
Træffetid: Altid

Astma-Allergiforeningen Sydfyn

astmaallergiNavn:
Astma-Allergiforeningen Sydfyn
Lokalafd. af Astma-Allerigiforbundet

Adresse:
Hedevej 1A
Kirkeby
5771 Stenstrup

Kontaktperson:
Anne Lise Larsen

Tlf:
6226 1927 – 2461 5494

E-Mail:
hs@astma-allergi.dk

Hjemmeside:
www.astma-allergi.dk

Autisme og Asperger-foreningen for voksne: Træfpunkt Fyn

Formål:
At oprette mødesteder, hvor personer med Asperger og Autisme kan mødes og støtte hinanden

Målgruppe:
Voksne med Asperger og Autisme, bosiddende på Fyn og øerne

Aktiviteter:
Mødes hver torsdag i lige uge til socialt samvær, foredrag, temaaftener mm
Lokaler ”Petersens lokale”, Kulturmaskinen i Odense

Hjemmeside: www.zmiley.dk/lokalforening

Landsdækkende forening/organisation: Autisme og Asperger-foreningen

Kontaktperson:
Jimmi Hansen
Adresse:
Mail: jimmi@zmiley.dk
Telefon: 2851 9518
Træffetid: Bedst eftermiddag og aftenen

Dansk Handicapforbund

danskhandicapforbundNavn:
Dansk Handicapforbund

Adresse:
Østervangen 41B 5883 Oure

Formål:
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.
Dansk HF er landsdækkende, og det er os selv-mennesker med handicap – der sætter dagsordenen. Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer.

Formand:
Hanna Skovmose
Kontaktperson:
Anne-Marie Rasmussen

Aktiviteter:
Arrangementer omkring hjælpeordning, debat.
1 mdr aktivitet

Information:
Ring på tlf. 6254 1780

Tlf:
6254 1780

E-mail:
hcskovmose@gmail.com

Hjemmeside:
www.dhf-net.dk

Tilmelding:
Bindende tilmelding til arrangementer.

Dansk Parkinsonforening På Fyn

park-logo_1Navn:
Dansk Parkinsonforening På Fyn

Kontaktperson:
Ove K. Sørensen

E-Mail:
oksaams@mail.dk

Hjemmeside:
www.parkinson.dk

Danske Handicaporganisationer

Danske HandicaporganisationerNavn:
Danske Handicaporganisationer
DSI er en paraplyorganisation for i alt 32 landsdækkende handicap foreninger.

Formål:
DSI’s formål er at formidle samarbejde mellem landsdækkende organisationer, der arbejder for forebyggelse og bekæmpelse af fysisk og psykisk invaliditet.

Formand:
Poul-Arne Elnegaard - Tlf. 4045 8899 - E-mail: pae@post1.tele.dk

Aktivitet:
Arbejder til gavn for handicappede i kommunen.

Til Svendborg Afdeling er tilsluttet følgende foreninger, der arbejder til gavn for handicappede i kommunen:
Astma og Allergi Forbund
Dansk Blindesamfund
Dansk Handicap Forbund
Diabetesforeningen
DLFL Laryngectomerede - Strubeløse
Fibromyalgi-forening
Gigtforeningen
Hjernesagen – Landsforening for Apopleksi / Afasi ramte
Landsforening LEV
Landsforening PTU
Landsforening SIND
Lungeforeningen Boserup Minde
Muskelsvindefonden
Nyreforening
Ordblinde - Dysleksiforening
Scleroseforeningen
Spastikerforening

Afdelingen vælger repræsentanter der varetager de handicappedes interesser i Svendborg Handicapråd, Svendborg Lokal Beskæftigelsesråd og Svendborg Klageråd, og arbejder desuden med forbedring af tilgængelighed i kommunen.

Tlf:
6254 1780

E-mail:
skovmose@compagnet.dk

Hjemmeside:
www.handicap.dk

Kontingent:
Medlemskab sker gennem de tilsluttede foreninger, og der betales ikke individuelt kontingent.

Diabetesforeningen, Svendborg lokalforening

Formål:
Arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes.
Skabe rammer, hvor diabetes ramte kan mødes og indgå i et netværk

Målgruppe:
Voksne med diabetes bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Skaber mulighed for motion, oprette motivations grupper, oplysende foredrag om sygdommen, arrangerer besøg af relevante behandlere ex. tandlæger, fodterapeuter mv.

Lokaler:
Bruger Frivillighuset i Svendborg

Hjemmeside: www.svendborg.diabetes.dk

Landsdækkende forening/organisation: Diabetesforeningen

Kontaktperson:
Karen Bech
Adresse: Stenbukken 66A, 5700 Svendborg
Mail: svendborg@diabetes.dk
Telefon: 2237 9241
Træffetid: Altid

Fibromyalgigruppen SAKURA

Navn:
Fibromyalgigruppen SAKURA

Adresse:
Klosterplads 8 A, Svendborg

Formål:
Støtte og vejlede medlemmerne

Formand:
Ilse Duus Olsen
Kontaktperson:
Ilse Duus Olsen

Åbningstid:
Første mandag i måneden

Tlf:
6220 2863

E-mail:
ido13b@oncable.dk

Gigtforeningen lokalafdeling Svendborg

Formål:
At skabe en bedre livskvalitet for gigtramte i lokalområdet og sikre at de kan møde andre i samme situation

Målgruppe:
Personer med gigt bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Mødes hver den første torsdag i måneden kl. 15.00 til medlemsmøde.
Der arrangeres foredrag, udflugter, fællesspisning.

Lokaler: Lokalgruppen holder til i Frivillighuset i Svendborg

Hjemmeside: www.gigt-sydvestfyn.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Gigtforeningen

Kontakt
Navn: Ole Madsen
Andresse: Vængevej 47, 5771 Stenstrup
Telefon: 6071 5716
Mail: fam.madsen@post.tele.dk
Træffetid: I dagtimerne

 

Gigtforeningen Sydvestfyns kreds

Formål:
At oplyse om sygdommen. At skabe rammer hvor gigtramte kan mødes og danne netværk. Skaffe nye medlemmer til foreningen.

Målgruppe:
Personer med gigt samt deres pårørende bosiddende i Sydvest Fyns området og alle med interesse for gigtområdet

Aktiviteter:
Oplysende foredrag om sygdommen, udflugter samt arrangementer/underholdning

Lokaler:
Holder arrangementer på skift Sydvest Fyn området
Bestyrelsesmøder afholdes i Frivillighuset Svendborg

Hjemmeside: www.gigt-sydvestfyn.dk
Landsdækkende forening/organisation: Gigtforeningen

Kontaktperson:
Kurt Hestehauge
Adresse: Skånevej 4, 5500 Middelfart
Mail: gigtsydvestfyn@gmail.com
Telefon: 3050 2842
Træffetid: Altid

Handicappede Bilister

handicapede-bilisterNavn:
Handicappede Bilister

Adresse:
Heldagergårdsvej 33, 5700 Svendborg

Formål:
At arbejde for forbedringer af gældende love og bestemmelser, der har betydning for handicappedes mobilitet. Desuden varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder.

Afdelingsformand:
Kirsten Thiel

Aktiviteter:
At arrangerer møder med andre ligestillede i et socialt samvær, samt deltage i forskellige udstillinger/besøg hos diverse leverandører.

Information:
Kontakt pr. telefon, eller foreningens hjemmeside: – Medlemsbladet udkommer 4 gang/årlig.
Hjælpen er anonym, hvis ønskes, – ingen brugerbetaling.

Åbningstid:
Alle hverdag i dagtimerne.

Tlf:
7027 1870 – (6222 3663)

E-mail:
thiel@post.tele.dk

Hjemmeside:
www.handicappedebilister.dk

Facebook:
Handicappede bilister

Kontingent:
215,- kr/årlig

Tilmelding:
Til arrangementer anmodes om tilmelding, som kan ske pr. telefon eller mail.

Hjernesagen, lokalforening for Sydfyn

hjernesagenlogoNavn:
Hjernesagen, lokalforening for Sydfyn

Adresse:
Skallen
Møllergade 99 1. sal, hver mandag
5700 Svendborg

Formål:
Støtte til apopleksiramte

Formand:
Rebecca Harris

Aktivitet:
Ugentlige møder fra kl. 13.30 – 15.00 i Skallen, udflugter, foredrag.

Information:
Ring til Rebecca Harris, 4236 7872, bedst mellem 16 – 20

Tlf:
4236 7872, bedst mellem 16 – 20

E-mail:
info@kontaktmellemmennesker.dk

Kontingent:
Landsf.Hjernesagen, årligt kontingent kr. 155,-

Tilmelding:
Kom eller ring til formanden

Pris:
15,- kr, til kaffekassen

Hjemmeside:
Landsforeningen www.hjernesagen.dk

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

hjerneskadeforenNavn:
Hjerneskadeforeningen Sydfyn

Formål:
Støtte og sociale netværker til de hjerneskaderamte og deres pårørende.

Mødested:
Frivillighuset i Svendborg

Formand:
Lonnie Braagaard

Aktiviteter:
Kreativt Værksted i køkkenet på 1. sal hver tirsdag kl. 10-14
Social hygge i Caféen i kælderen hver den sidste tirsdag i måned kl. 19-21

Tlf:
2020 4080

E-mail:
lonnie@hobby-art.dk
sydfyn@hjsk.dk

Hjemmeside:
www.hjerneskadet.dk
www.hjerneskadet.dk/region-syd/sydfyn

Facebook:
www.facebook.com/hjerneskadetdk

Hjerteforeningen Svendborg

Formål:
At udbrede kendskab til Hjerteforeningens arbejde
Udøve en forebyggende indsats

Målgruppe:
Personer med hjerteproblemer samt deres pårørende bosiddende i Svendborg kommune.
Alle der har interesse i Hjertesagen

Aktiviteter:
Oplysning om hjertesygdomme bl.a. gennem foredrag
Kostkurser
Rådgivning
Fysisk træning med tilknyttet fysioterapeut

Lokaler:
Større arrangementer afholdes på Elværket i Svendborg.
Mindre møder afholdes i Frivillighuset

Hjemmeside: svendborg.hjerteforeningen.dk
Facebook:

Landsdækkende forening/organisation: Hjerteforeningen

Kontaktperson:
Kirsten Kittner
Adresse: Tinggårdsvej 2A
Mail: kirstenkittner@yahoo.dk
Telefon: 2247 2617
Træffetid: Bedst aften

Hjerteforeningens Motionsklub Svendborg

Navn:
Hjerteforeningens Motionsklub Svendborg

Adresse:
Øksenbjergvej 46
5700 Svendborg

Kontaktperson:
v/Jørn Antonsen

Tlf:
2071 2805

Hjemmeside:
www.hjerteforeningen.dk

Facebook:
www.facebook.com/Hjerteforeningens-Motionsklub-Svendborg

Hovedtropperne de unge hjerneskadede

Navn:
Hovedtropperne de unge hjerneskadede

Adresse:
Mødested: Caféen i kælderen i Frivillighuset

Formål:
Socialt netværk for unge/yngre i alderen 16-35 år med en hjerneskade.

Kontaktperson(er):
Lonnie Braagaard
Lærkevej 29
5772 Kværndrup
tlf. 2020 4080
e-mail: lonnie@hobby-art.dk / sydfyn@hjsf.dk

Aktiviteter:
Vi er fælles om at handle ind og lave aftensmaden. Vi hygger med forskellige former for spil. Vi går i biografen, bowler m.m.

Information:
For yderligere information kan Lonnie Braagaard kontaktes.

Åbningstid:
tirsdage i lige uger kl. 17-20

Telefonnummer(re):
2020 4080

E-Mail:
lonnie@hobby-art.dk
sydfyn@hjsf.dk

Hjemmeside:
http://www.hjerneskadet.dk

Facebook/Twitter m.m.:
Facebook gruppe / Hovedtropperne

Kontingent:
Se foreningens hjemmeside

Pris:
Man deler udgiftet til mad hver gang - ca. kr. 35

Tilmelding:
ingen tilmelding - man møder op kl. 17

Høreforeningen Svendborg, Nyborg og Langeland lokalafdeling

Formål:
At skaber rammer for at personer med hørehandicap kan mødes med ligesindede.
At arbejde for bedre forhold for de hørehandicappede

Målgruppe:
Voksne med hørehandicap, bosiddende i Svendborg, Nyborg og Langelands kommuner

Aktiviteter:
Arrangere udflugter
Holder møder hver 2. mandag i måneden

Lokaler:
Skallen, Møllergade 99, Svendborg

Hjemmeside: www.horeforeningen.dk
Facebook: Ingen

Landsdækkende forening/organisation: Høreforeningen

Kontaktpersoner:
Dorthe Mørch
Adresse:
Mail: svendborg@hoereforeningen.dk
Telefon 2925 3949
Træffetid: I dagtimerne

HSP-Fyn

HSP fyn logoNavn:
HSP-Fyn

Adresse:
HSP-Fyn v/ Gitte Højlund Thomsen, Traverskiftet 30, 5881 Skårup Fyn

Telefon
Gitte Højlund Thomsen – Tlf: 2272 6676

E-mail
HSPFyn@mail.com

Formål:
At udbrede kendskabet til og forståelsen for HSP via netværksgrupper, foredrag m.v.

HSP-Fyn består af en styregruppe med flg. Medlemmer:
Mette Krabek
Annethe Zøss Rasmussen
Mehran Nezami Gadim
Helle Marie Pfeffer
Gitte Højlund Thomsen

Aktiviteter:
Forskellige netværksgrupper af 5-6 personer. Foredrag v/ anerkendte pionerer på området

Information:
Find os på Facebook på HSP-Fyn eller på vores hjemmeside http://www.hsp-fyn.dk
Der opkræves et mindre beløb for deltagelse i vores arrangementer

Hjemmeside:
www.hsp-fyn.dk

Facebook og/eller Twitter:
Facebook: HSP-Fyn
www.facebook.com

Kontingent:
For deltagelse i HSP-Fyn’s arrangementer, kræves det at du melder dig ind i hovedforeningen. Det koster kr. 100 (2013) for et år. www.hsp-foreningen.dk/bliv-medlem/

Pris:
P.t. opkræves der kr. 50 pr. netværksmøde. Betaling for foredrag afhænger af arrangementet.

Tilmelding:
Tilmelding til foredrag er bindende. Netværksgrupper er bindende fra 2. møde.
Vi forbeholder os retten til at kontakte dig inden opstart, for at sikre at du reelt er i målgruppen for vores tilbud.

Andet – kort beskrivelse af HSP:
Det sensitive nervesystem
Mellem 15 og 20 % af alle danskere er fra fødslen særligt sensitive mennesker (også kendt som HSP – højt sensitiv person). Deres nervesystem bearbejder alle stimuli mere dybt end gennemsnittet. Derfor er de ofte kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

Behov for at leve sensitivt
Særligt sensitive mennesker (HSP) kan let føle sig overvældede, hvis de ikke lever i god balance med deres sensitivitet. De har behov for at blive tilpas stimuleret i stedet for at leve med for mange stimuli.

Kræftens Bekæmpelse, lokalforening Svendborg

Formål:
Informere om arbejdet i Kræftens bekæmpelse.
Støtte kræftberørte
Yde et forebyggende arbejde

Målgruppe:
Alle kræftberørte i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Åben rådgivning 2 x ugtl. (tir. 10-12, tor. 17-19)
Gymnastikhold
Netværksgrupper for kræftramte
Grupper for efterladte
Hjem i hjemmet (aflastning for personer der passer syge i eget hjem)
Cykelgruppe (starter op til foråret 2018)
Bisidderfunktion

Lokaler: Brogade 35, Svendborg. Tlf. 2398 0695 i Rådgivningens åbningstid

Hjemmeside: www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/svendborg-lokalforening/
Facebook: www.facebook.com/kbsvendborg/
Landsdækkende forening/organisation: Kræftens Bekæmpelse

Kontakt
Navn: Carol Tornow
Andresse: Ærtevej 12, 5700 Svendborg
Telefon: 2538 4692
Mail: caroltornow@icloud.com
Træffetid: Altid

Kræftens Bekæmpelse, lokalforening Svendborg

Formål:
Informere om arbejdet i Kræftens bekæmpelse.
Støtte kræftberørte
Yde et forebyggende arbejde

Målgruppe:
Alle kræftberørte i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Åben rådgivning 2 x ugtl. (tir. 10-12, tor. 17-19)
Gymnastikhold
Netværksgrupper for kræftramte
Grupper for efterladte
Hjem i hjemmet (aflastning for personer der passer syge i eget hjem)
Cykelgruppe (starter op til foråret 2018)
Bisidderfunktion

Lokaler: Brogade 35, Svendborg. Tlf. 2398 0695 i Rådgivningens åbningstid

Hjemmeside: www.cancer.dk/omos/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/svendborg
Facebook: www.facebook.com/kræftensbekæmpelse-svendborglokalforening

Landsdækkende forening/organisation: Kræftens Bekæmpelse

Kontaktpersoner:
Carol Tornow
Adresse: Ærtevej 12, 5700 Svendborg
Mail: caroltornow@icloud.com
Telefon: 2538 4692
Træffetid: Altid

Landsforeningen For Bedre Hørelse

hoereforening-logoNavn:
Landsforeningen For Bedre Hørelse

Adresse:
Skallen, Møllergade 99, Svendborg

Formål:
Socialt og fagligt fællesskab

Formand:
Ellen Marie Rosengren

Aktivitet:
Der veksles mellem foredrag, underholdning og udflugter.
Aktiviteterne foregår 2. mandag i hver måned, undtagen juli og august.

Tlf:
6221 6375

Hjemmeside:
www.hoereforeningen.dk

Kontingent:
225,00 kr. årligt

Lungeforeningen Boserup Minde

Navn:
Lungeforeningen Boserup Minde

Adresse:
Strandvejen 154, 5600 Fåborg

Kontaktperson:
Jørgen C W Pedersen

Tlf:
3511 0368

Hjemmeside:
www.boserup-minde.dk
www.lunge.dk

Information:
Lungeforeningen Boserup Minde er en patientforening, der har til formål at hjælpe lungehandicappede og forebygge, at flere mennesker rammes af en lungesygdom.

Lystyachten Gunlögs bevarelse

Navn:
Lystyachten Gunlögs bevarelse

Formål:
Lystyachten Gunlögs bevarelse er stiftet i 2005 med det formål at istandsætte og vedligeholde skibet og stille det til rådighed for blinde og svagsynede.
Foreningen er hjemmehørende i Svendborg, og er en demokratisk opbygget forening med en årlig generalforsamling, som vælger en bestyrelse osv.
Foreningen er tilknyttet Sejlklubben for blinde og svagsynede i Danmark som igen er tilknyttet Dansk Blindesamfund.

Afdelingsformand:
Bent Størup
Kragenæsvej 12B, Seden Strandby, 5240 Odense NØ.

Tlf:
6610 0035, mobil 2920 2061

E-mail:
bs@galnet.dk

Kontaktperson:
Birgit Linke, Løkketoften 17, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 05 71. E-Mail: birgit.linke@mail.dk
Jens Christensen, Færgevej 28 Sth., 5700 Svendborg
Tlf. 35 11 82 02 / 60 77 56 48. E-Mail: jenspeistrup@vip.cybercity.dk

Regnskabsfører:
Ole Bang Jensen, tlf. 6221 8619

Kontingent:
Kr. 200 årligt

MB Gigtforeningen Morbus Bechterew

Formål:
At oplyse om sygdommen. At skabe rammer hvor gigtramte kan mødes og danne netværk.

Målgruppe:
Personer med gigt samt deres pårørende, bosiddende på hele Fyn

Aktiviteter:
Oplysende foredrag om sygdommen, rådgivning, udarbejde informationsmateriale til medlemmer, deltage i landsmøde 1 x årligt

Lokaler: Holder arrangementer på skift over hele Fyn for at tilgodese alle medlemmer

Landsdækkende forening/organisation: Gigtforeningen

Hjemmeside: www.rygsojlegigt.dk/fyn
Facebook:

Kontaktperson:
Ally Granhøj
Adresse: Svelmøparken 34, 5600 Faaborg
Mail: algrniol@sydvestfynsmail.dk
Telefon: 2126 2082
Træffetid: Indtil kl. 21.00

Meniere og Tinnitus Foreningen i Svendborg

Navn:
Meniere og Tinnitus Foreningen i Svendborg

Adresse:
Tjørnevej 15, Grasten
5700 Svendborg

Tlf:
6220 7599

Pårørendegruppen til psykiske syge i Svendborg

bedrepsykiatri-logoNavn:
Pårørendegruppen til psykiske syge i Svendborg

Adresse:
Holbølls Minde Centret, Skovbrynet 1 C, 5700 Svendborg.

Formål:
Gruppens primære formål er at støtte og hjælpe hinanden, samt indhente viden ved f.eks foredragsholdere.

Formand:
Kontaktperson: Jette Larsen mobil 4046 2796 efter kl. 14.00

Information:
For yderlig information kontakt Jette Larsen Jette Larsen mobil 4046 2796
Eller formanden for Bedre Psykiatri Fyn Gerda Andersen 6243 1831
Pårørendegruppen er oprettet og støtte af foreningen ” Bedre Psykiatri” www.bedrepsykiatri.dk.

Åbningstid:
Vi mødes 3. torsdag i måneden, dog ikke juni, juli, august.

Telefon:
Jette Larsen mobil 4046 2796

E-mail:
jelarkm@hotmail.com

Hjemmeside:
www.bedrepsykiatri.dk

Kontingent:
Det er gratis at deltage i møderne. Der serveres kaffe – husk kop

Tilmelding:
Der kræves ingen tilmelding. Man kan deltage anonymt

Andet:
Kommunalbestyrelsesmedlem Karen Strandhave deltager lejlighedsvis i møderne

Scleroseforeningens lokalafdeling Sydfyn

scleroseforeningenNavn:
Scleroseforeningens lokalafdeling Sydfyn

Formål:
At udbrede kendskabet til sclerose via oplysning. Hjælpe og støtte de ramte, deres familie og venner. Bringe scleroseramte sammen til fælles samvær og udveksling af erfaringer omkring sygdommen. Indsamle midler til forskning af sclerose.

Det er vores mål at skabe netværk både mellem os som er berørt af sclerose, og alle jer der har indflydelse på vores hverdag.
I vores arbejde for at skabe det bedst mulige kendskab til sygdommen afholder vi både oplysende og underholdende arrangementer for vores medlemmer og andre interesserede.
Vi engagerer os i lokalpolitik, dels ved at arbejde i de lokale handicapråd, og dels ved kontakt med lokalpolitikere og embedsmænd.
Lokalforeningen har tre stående arbejdsgrupper, som sikrer arbejdet med vores målsætninger:
Netværksgruppen
Info-og eventgruppen og Lokalpolitikgruppen
Hvis du er interesseret i at støtte sclerosesagen med din frivillige arbejdskraft, eller med andre midler, så kontakt lokalafdelingen.

Formand:
Karen Gehrt,
Engdraget 34, 5700 Svendborg – tlf. 2425 2026

Tlf:
2425 2026

E-mail:
karengehrt@gmail.com

Hjemmeside:
www.scleroseforeningen.dk

SINDFyn

SINDNavn:
SINDFyn

Adresse:
Jernbanegade 24 B
5000 Odense C

Formål:
Foreningen har til formål at yde støtte til voksne sindslidende og deres pårørende.

Kontaktperson(er):
Frivillige: Birgit Boding. Tlf. 66190326
Pårørende: Torben Haagerup Hansen. Tlf. 22962882
Bisidder: Tlf. 70232750
Formand: Poul Skaaning. Mail poulskaaning@hotmail.com

Aktiviteter:
- Værestedet "Stoppestedet", Jernbanegade 24 B, Odense
- Pårørendegrupper
- Deltagelse i handikap- og udsatteråd, psyk.info, patientklagenævn og Ankestyrelsen.
Deltagelse i kommunale frivilligprojekter for sindslidende, f.eks. i Faaborg-Midtfyn kommune og Nyborg Kommune.

Information:
Svendborg: Koordinator for Sind-nettet Bente Rasmussen. Tlf. 61260568. Mail:skaarujporevin@c.dk
Deltagelse i Psyk.info samt Frivillig Fredag

Åbningstid:
Pt. ingen faste mødetider i Svendborg.

Telefonnummer(re):
Frivillige: 66190326
Pårørende: 22962882
Bisidder: 70232750

E-Mail:
poulskaaning@hotmail.com
Bente Rasmussen: skaaruporevin@c.dki

Hjemmeside:
www.sindfyn.dk

Facebook/Twitter m.m.:
SINDfyn
SIND

Kontingent:
Betales via SINDs hjemmeside med bankoverførsel.

Pris:
Kr. 200,- pr. år.

Tilmelding:
Se SINDbladet for medlemmer eller SINDs hjemmeside

Andet:
Landsforeningen SIND er beliggende Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Tlf. 35240750. Mail: landsforeningen@sind.dk
Mandag.- torsdag kl. 10 - 14 og fredag kl. 10 - 13.

Humanitære foreninger

Dansk Folkehjælp

Formål:
At yde førstehjælp ved offentlige arrangementer. Sikre at der er julehjælp til enlige forsørgere.

Målgruppe:
Personer der deltager i større offentlige arrangementer.
Enlig forsørgere bosiddende i Svendborg kommune

Aktiviteter:
Underviser frivillige i samaritter tjeneste.
Indsamle til julehjælp i dec. måned

Lokaler: Frivillighuset i Svendborg

Hjemmeside: www.folkehjaelp.dk

Landsdækkende forening/organisation: Dansk Folkehjælp

Kontaktperson:
Niels Fløj
Adresse: Lundbyvej 107, 5700 Svendborg
Mail: niels@flojborg.dk
Telefon: 6254 1650
Træffetid: Altid

Folkekirkens Nødhjælp

FKN_rgbNavn:
Folkekirkens Nødhjælp

Adresse:
Møllergade 104 C
5700 Svendborg

Formål:
At hjælpe nødlidende i 3. verdens lande, Dafur, katastrofehjælp, aids , tusnami, uddannelse af børn og unge.

Formand:
Henrik Stubkjær
Daglig leder:
Lise Fchreiner-Hansen

Aktiviteter:
Frivilligt arbejde, sortering af tøj, salg etc.

Information:
Henvendelse i butikken eller nettet, månedligt blad ”Nød”

Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 10 – 17
Lørdag kl. 10 – 13

Tlf:
6221 9626 eller 6222 4443

Hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk

Frelsens Hær

fralsenshaer-logoNavn:
Frelsens Hær

Adresse:
Lundevej 2

Formål:
Socialt/ Evangelisk arbejde

Formand:
Doris og Ole Hansen

Aktivitet:

 • Mandag:
  kl. 14 - Kaffe
 • Tirsdag:
  kl. 11 – 13 - åbent hus
  kl. 12 - varm middagsmad
  kl. 18.30 - 20.30 - ungdomsklub
 • Onsdag:
  kl.11 – 13 - åbent hus
  kl. 12 - varm middagsmad
 • Fredag:
  kl. 9.30 - 15 - genbrug
 • Søndag:
  kl. 14.30 - gudstjeneste, fælles kaffe

  Information:
  Ring eller kom selv

  Tlf:
  6221 2163

  E-mail:
  Svendborg@den.salvationarmy.org

  Tilmelding:
  Henvendelse i forretning eller pr. telefon

  Hjemmeside:
  www.frelsens-haer.dk

Genbrugsbutikken, Børnebixen

Formål:
At generere penge til foreningen Mødrerådgivningen

Målgruppe:
Mennesker der handler i Børnebixen og derigennem støtter arbejdet med sårbare mødre

Aktiviteter:
Sælger tøj, legetøj og andet udstyr til børn i alderen 0 – 6 år. Der kan købes kaffe/the. Overskuddet går til sårbare unge mødre

Lokaler: Egne lokaler i Korsgade 2B

Hjemmeside: www.raadgivningen.dk

Facebook:

Landsdækkende forening/organisation:

Kontaktperson:
Kirsten Banke
Adresse: Korsgade 2B, 5700 Svendborg
Mail: mrdsvendborg@mail.dk
Telefon: 2670 9995
Åbningstider: Hverdage 10 – 17, lørdage 10 – 13

Kirkens Genbrug Svendborg

danmission-logoNavn:
Kirkens Genbrug Svendborg

Adresse:
Danmission Genbrug Svendborg
Viebæltet 1, 5700 Svendborg

Formål:
Hjælpe 3. Verdens lande, og Menighedsplejen herhjemme.

Daglig leder:
Karla Berg

Aktiviteter:
Frivilligt arbejde i butikken eller afhentning af varer.

Information:
Henvendelse i butikken eller ring.

Åbningstid:
Dagligt fra 10 – 17
Lørdag fra 10 - 13

Tlf:
6222 9596

E-mail:
dgsvendborg@danmission.dk

Hjemmeside:
www.genbrug.danmission.dk/svendborg

Red Barnet, Lokalkomite Svendborg

red-barnetNavn:
Red Barnet, Lokalkomite Svendborg

Adresse:
Kobberbæksvej 60A, 5700 Svendborg

Formand:
Elin Hanne Hansen

Tlf:
6221 0608

E-mail:
elinhannehansen@stofanet.dk

Hjemmeside:
www.redbarnet.dk

Røde Kors – Gudme Genbrug

Formål:
At generere penge til Røde Kors arbejde i ind- og udland

Målgruppe:
Mennesker der vil handle i butikken og derved bidrage til Røde Kors arbejdet

Aktiviteter:
Butikken sælger tøj og nips

Lokaler: Egne lokaler i Gudme

Hjemmeside: www.gudme.drk.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Røde Kors

Kontaktperson:
Knud Erik Nielsen
Butikkens adresse: Landevejen 124, 5883 Oure
Mail: ruthogknuddi@gmail.com
Telefon: 2427 0531
Åbningstider: Hverdage 11 -17, lørdage 10 – 13

Røde Kors Butikken

rode-kors-log-ny-smNavn:
Røde Kors Butikken

Adresse:
Møllergade 21, 5700 Svendborg

Formål:
At hjælpe 3. landes befolkninger, især børn.

Formand:
Vivie Schärfe
Daglig leder:
Kate Larsen

Aktiviteter:
Frivillig hjælp til butikken - sortering af tøj.

Åbningstid:
Mandag til fredag kl. 10 – 17
Lørdag kl.10 – 13

Tlf:
6221 9050

Hjemmeside:
www.rodekors.dk

Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Nkight Hospitallars (SOSJ)

SovereignOrderofStJohnofJerusalemNavn:
Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Nkight Hospitallars (SOSJ)

Formål:
Kristen, humanitær ridderorden

Lokal kontaktperson :
Michael Gertsen
Johan Lundbyes Vej 13
5700 Svendborg

Aktiviteter:
Besøgstjeneste, indsamling af effekter til genbrugsbutik, uddeling af julepakker til vanskeligt stillede, afholdelse af ferielejre og udflugter for børn med sociale problemer m.v.

Information:
Læs mere på www.sosjdacia.org eller henv. til kontaktperson

Åbningstid:
Arbejdet er baseret på de enkelte medlemmers individuelle indsats overfor dem der har hjælp behov. Mødevirksomhed har karakter af planlægning, erfaringsudveksling og informationer.

Tlf:
Lokal kontaktperson: 2618 7090

E-mail:
kontaktperson : mgertsen@vip.cybercity.dk

Hjemmeside:
www.sosjdacia.org

Kontingent:
Hjælpere - eller personer der ønsker at hjælpe med forskellige projekter - betaler ikke noget. Egentligt medlemsskab af Ordenen - som kræver en særlig ansøgning - koster et indtrædelsesgebyr.

Tilmelding:
Interesserede kan rette henvendelse og drøfte, hvilke projekter man ønsker at deltage i - eller støtte økonomisk.

Andet:
Ordenen har en ældgammel tradition for at hjælpe syge og nødlidende - samtidig med, at man bibeholder de ritualer og traditioner der kendetegner denne ridderorden.

Unicef

UNICEFNavn:
Unicef

Adresse:
Koglevænget 19, 1. sal
5700 Svendborg

Formål:
Unicef er en international organisation under FN
Hjælper børn i krig situation ved at indsamle penge.

Formand:
Kurt Bay

Aktiviteter:
Sælger kort osv., har samarbejde med Fritidsteateret hvor der opføres en juleforestilling hvor overskuddet går til Unicef.

Information:
Ring til 2297 8290

Tlf:
2297 8290

E-mail:
kurtbay@oncable.dk

Hjemmeside:
www.unicef.dk

Kontingent:
Som medlem betaler man 200,- kr. om året

Misbrug

AA – Anonyme Alkoholiker

Formål:
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere, til at opnå ædruelighed.

Målgruppe:
Alle, der ønsker at holde op med at drikke alkohol. der er åbne møder for pårørende og interesserede der er annonceret i mødelisten på hjemmesiden.

Aktiviteter:
7 Selvhjælpsgrupper i Svendborg hver uge på alle dage mellem mandag og lørdag, 1 gruppe i Rudkøbing på søndage, se mødelisten på hjemmesiden.

Lokaler: Forskellige i Svendborg, se mødelisten for Svendborg

Hjemmeside: dkaa.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Anonyme Alkoholiker

Kontaktperson(er):

Telefon: 70101224
Træffetid: Alle dage fra kl. 8.00 – 24.00

Alkorådet

Alkorådet

Formål: Foreningens formål er at bekæmpe alkoholmisbrug, ved at hjælpe alkoholmisbrugere ud af deres misbrug samt råde og vejlede alkoholmisbrugerens pårørende, samt udbrede kendskab til behandlingsmuligheder for alkoholmisbrugere og deres pårørende.

Målgruppe: Alkoholmisbrugere og deres pårørende

Aktiviteter: Alkoholfrit værested, Anonym Alkoholrådgivning, Fælles aktiviteter i og ud af huset.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside: www.alkoraad.net
Facebook: www.facebook.com/Alkoraadet
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Navn: Carsten Lindholm
Andresse:
Telefon: 60945406
Mail: kontakt@alkoraad.net
Træffetid:
Mandag 9.00-21.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-15.00
Lørdag 9.00-15.00

IOGT Svendborg

Formål:
At yde hjælp og støtte til personer der vil ud af et misbrug.
At skabe rammer så brugere af IOGT kan indgå i netværk

Målgruppe:
Unge og voksne med et misbrug og som er bosiddende på Fyn

Aktiviteter:
Rådgivning
Bisidderfunktion
Samtaleforløb
Foredrag
Sociale aktiviteter

Lokaler: Ingen lige for øjeblikket

Hjemmeside: www.iogt.dk
Facebook: www.facebook.com/iogtdk

Landsdækkende forening/organisation: IOGT Danmark

Kontaktpersoner:
Kenny Warming
Adresse: Bontvedvej 5A, 5700 Svendborg
Mail: knw@iogt.dk
Telefon: 2873 6474
Træffetid: Bedst i dagtimerne

Svendborg Afholdsforening C afdeling af Danmarks Afholdsforening

logo_danmarks_afholdsforeningNavn:
Svendborg Afholdsforening C afdeling af Danmarks Afholdsforening

Adresse:
Fælleshuset
Det Gamle Posthus,
Stationsvej 2
Ringe
4. onsdag i hver anden måned

Formål:
Landsforenings formål er at modarbejde brugen af alkohol som drik, i det foreningen vil virke for udbredelsen af tanker om den alkoholfri levevis hos den enkelte.

Afdelingsformand:
Britta Nørgaard (6595 5572)
Kontaktpersoner:
Henrik Mygind Andersen bestyrelsesmedlem (6267 1485)
Eller
Birger Nørgaard bestyrelsesmedlem (6263 2810)

Aktivitet:
F.eks. foredrag af forskellig art eller andet.

Information:
information herunder f.eks. om hjælpen er anonym, om jeres ydelse kræver en brugerbetaling m.m.)
Hjælpen er gratis og anonym, hvis man har et alkoholproblem kan man henvende sig, eller et pårørende problem.

Åbningstid:
Ingen bestemt åbningstid

Tlf:
6595 5572 – 6267 1485 – 6263 2810
(konsulenttjenesten Danmarks afholdf.) tlf.: 65 94 05 04 – mobil: 2617 6988

Telefax:
6595 5572

E-mail:
KONTOR@danmarks-afholdsforening.dk

Hjemmeside:
www.danmarks-afholdsforening.dk

Kontingent:
Der betales kontigent i alle afdelinger af D.A.F. forskellligt fra sted til sted.
Kontigent betales 2 gange årligt, i Svg. Afd. Er det 180,00 kr. pr. person ½ år i øjeblikket.

Tilmelding:
Man kan frit deltage i alle vores arrangementer i foreningen Svg. Afd. der er offentlig og gratis.

Andet:
Der afholdes Årsmøde og Efterårskursus hvert halvt år (hvor man betaler selv)

Offentlige tilbud

Holbøllsminde Centret

Navn:
Holbøllsminde Centret

Adresse:
Skovbrynet 1 C, 5700 Svendborg

Formål:
Kommunalt tilbud til voksne med psykiske lidelser.

Aktiviteter:
Samvær, samtaler og aktiviteter primært om formiddagen + tilbud om kontaktperson og tilknytning til en gruppe.

Tlf: 6221 6373

Rådgivning

KFUM Sociale Arbejde – Gældsrådgivning – På Fode Igen

Formål:
KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning. Formålet med På Fode Igen er at gratis at støtte personer til at skabe forandringer i deres liv i forhold til de økonomiske problemer, som de har. Det gør vi ved at skabe en tryg, nærværende og fordomsfri ramme, hvor man kan give udtryk for sine økonomiske problemer.
Vi møder mennesker der, hvor de er i livet. Vi respekterer den enkeltes ret til at skabe sit eget liv og betragter vedkommende som kompetent til at tage ansvar.
Rådgivningen giver hjælp til at få overblik over indtægter og udgifter, hjælp til at komme gælden til livs og gode råd til at holde styr på økonomien. Det giver ro i sjælen og mulighed for, at den enkelte får større indflydelse på sit liv.

Åbningstid:
Rådgivningen er åben tirsdage fra kl. 15-17.
Der er kun rådgivning efter aftale. Book tid til rådgivning på: tlf. 2491 2479
pfi.svendborg@kfumsoc.dk

Aktiviteter:
I vores rådgivning får du uvildige råd og vejledning af kompetente frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver, jurister eller personer med en økonomisk baggrund. De rådgiver om budgetlægning, afdrag og omlægning af gæld, gældssanering og om hvordan, du kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside: www.kfumsoc.dk/paafodeigen
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontakt
Navn: Hanne Høy
Andresse:
Telefon: 21 34 59 79
Mail: hah@kfumsoc.dk, info@kfumsoc.dk
Træffetid:

Kvisten

Formål: Samtaleterapi til ofre for seksuelle overgreb, både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi.

Målgruppe: Ofre for seksuelle overgreb

Aktiviteter: Kvisten er en frivillig organisation der tilbyder samtaleterapi med frivillige psykoterapeuter, der har en erfaring med traumearbejde. Kvisten hjælper mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb eller som har en følelse af, at deres grænser er blevet overskredet på en seksuel måde. Terapien er gratis. Dog skal man ved opstart i terapi, være medlem af Kvisten. Et medlemskab af Kvisten koster 600 kr. for 12 mdr. Terapien tilbydes som både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi. For visitation til et terapeutisk forløb, ring venligst på 88 44 81 43.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside: https://www.kvistene.dk
Facebook:
Landsdækkende forening/organisation:

Kontakt
Navn:
Andresse:
Telefon: 88 44 81 43
Mail: syddanmark@kvistene.dk
Træffetid:

Mødrerådgivningen M/K For Syd og Midtfyn

MødrerådgivningenNavn:
Mødrerådgivningen M/K For Syd og Midtfyn

Adresse:
Korsgade 16 1. sal, 5700 Svendborg

Formål:
At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte og rådgivning til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier.

Formand:
Aase Knudsen
Daglig leder:
Helle Hasle
Regnskabsfører:
Birthe Simonsen

Aktivitet:
Foreningen driver en rådgivning og en genbrugsbutik med en lille Cafe´, Rådgivningen er en åben rådgivning for unge mødre, gravide og børnefamilier

Der tilbydes:
Fødselsforberedelse, Rådgivning, Samtaleforløb, Støttesamtaler

Information:
Rådgivningen er gratis og baseret på en anonym rådgivning

I Mødrerådgivningen er der telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag – kl. 10.00 – 13.00

Tlf: 6222 1563

E-mail:
mrdsvendborg@mail.dk

Hjemmeside:
www.raadgivningen.dk

Kontingent:
Foreningen Mødrerådgivningen M/K er en medlemsforening, hvor alle over 18 år kan blive medlem. Det koster 100 kr. årligt at være medlem. Der afholdes årligt generalforsamling i marts måned og indvarsles ved offentlig annoncering senest 2 uger før. Bliv medlem og støt en god sag.

Pris:
Det er gratis for brugere af vores Rådgivning.

Offerrådgivningen i Svendborg Politikreds

OfferrådgivningenNavn:
Offerrådgivningen i Svendborg Politikreds

Adresse:
Der er ingen egentlige aktiviteter, men møde med en rådgiver aftales i hvert enkelt tilfælde, hvor brugerne ønsker det.

Formål:
Foreningens formål er at fremme den menneskelige kontakt til og samtale med ofre, pårørende og vidner, primært boende i politikredsen, der har været udsat for en forbrydelse eller anden ulykkelig hændelse. Der vejledes, om de særlige støttemuligheder af lægelige, psykologisk, social og juridisk karakter, der er i indenfor det etablerede og frivillige system. Vejledningen skal være et supplement til politiets vejledningsforpligtigelser, og den vejledning andre institutioner og professionelle yder. Foreningen skal være opsøgende, men udgør et tilbud, som ofre, pårørende og vidner kan benytte sig af.

Formand:
Inger M. Bæk, Fuglebakken 2 A, 5750 Ringe

Information:
Henvendelse kan ske anonymt på telefon 2368 6034. Hjælpen er gratis.

Åbningstid:
Telefon nr. 2368 6034 besvares hele døgnet.

Tlf:
2368 6034

E-mail:
inger@teliamail.dk

Hjemmeside:
www.offerraadgivning.dk 

Tilmelding:
Henvendelse skal ske telefonisk på 2368 6034

Andet:
Foreningen floder kan fås ved henvendelse til Offerrådgivningen. Folderen udleveres af det lokale politi ved anmeldelse om røveri, vold, voldtægt, indbrud, eller alvorlig ulykke. Desuden findes folderen på skadestuer, hos lægen, socialforvaltningen og lignende steder.

Væresteder / Caféer

AURA – LGBT café Svendborg

Formål:
AURA er et sted, hvor unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering kan komme for at udvide sit netværk med andre unge, som bryder med normer for køn og seksuel orientering.

Målgruppe:
Lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle

Aktiviteter:
I AURA hænger vi ud, spiller spil, ser film eller hører et fedt oplæg om nice emner.

Lokaler: Havnegade 3, 5700 Svendborg

Hjemmeside:
Facebook: https://www.facebook.com/Café-AURA-LGBT-Ungdom-1403324793297527/
Landsdækkende forening/organisation: Ja

Kontakt
Navn: Regitze Semmelhaack
Andresse:
Telefon: 2929 7618
Mail:
regitze@lgbt.dk
Træffetid:

Blomstercafeen

Navn:
Blomstercafeen

Adresse:
Glarmestervej 20, 5700 Svendborg

Formål:
At være et alternativt spise-og værested for alle.

Formand:
Heine Jensen
Cafeleder:
Karen Grubbe Hynkemejer

Aktiviteter:
Man kan få maden bragt ud, hvis man får behov for det.

Information:
I Cafeens åbningstid.

Åbningstid:
Hver dag hele året rundt fra kl. 08 – 14

Tlf:
6220 1550

E-mail:
cafeleder@blomstercafeen.net

Hjemmeside:
www.blomstercafeen.net

Pris:
Man betaler for det man indtager, mad, kaffe el. andet, der er rimelige priser. Se vores hjemmeside.

Andet:
Vi mangler altid frivillige til cafeen, vagten er 4 timer, en gang eller flere gange om måneden, som man nu har tid og lyst til.

Kirkens Korshær Varmestuen

Kirkens korshærNavn:
Kirkens Korshær Varmestuen

Adresse:
Ørkildsgade 27 1. sal, 5700 Svendborg

Formand: Jens Nielsen
Daglig leder: Hervé Lognonné
Kontaktperson: Johnny Hansen

Aktivitet:
udflugt, museumsbesøg, backgammon turnering, m.fl.

Varmestuens åbningstider:
mandag – fredag: 08.30 – 13.00
søn- og helligdage: 09.30 – 12.30   

Tlf:
6222 9128

E-mail:
svendborg@kirkenskorshaer.dk

Hjemmeside:
www.kirkenskorshaer-svendborg.dk

Værestedet Cafe’ Møllen

Formål:
At skabe et fristed for tidligere misbrugere samt deres pårørende, hvor brugerne kan møde andre, skabe nye netværk og få mulighed for at komme videre i eget liv

Målgruppe:
Tidligere misbrugere bosiddende i Svendborg kommune samt deres pårørende

Aktiviteter:
Skiftende aktiviteter der annonceres på cafeens opslagstavle.
Der er mulighed for individuelle samtaler

Lokaler: Møllergade 89c, 5700 Svendborg

Hjemmeside:
Facebook: Værestedet Cafe’ Møllen
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Karen Kastrup
Andresse: Møllergade 89c, 5700 Svendborg
Telefon: 6321 0794 – 2488 6797
Mail: karen.kastrup@svendborg.dk
Træffetid: Altid

Værestedet Stenbruddet

Formål:
Tilbuddets formål er at motivere den enkelte til at deltage i aktiviteter og samvær i og udenfor Stenbruddet for derigennem at styrke den enkeltes personlige og sociale kompetencer. Værestedet er til for at bryde isolation. Det er ikke tilladt at indtage rusmidler på stedet, men at være påvirket er accepteret, så længe adfærden ikke belaster samværet med øvrige brugere af tilbuddet. Her lægges vægt på at brugerne af stedet inddrages, deltager og tager ejerskab for stedet.

Målgruppe:
Borgere over 18 år, som har eller har haft et misbrug eller andre sociale udfordringer.

Aktiviteter:
På værestedet består dagligdagen af samtaler hvorigennem personalet udviser interesse og omsorg, lytter og rådgiver ud fra respekt og anerkendelse af den enkeltes person og situation. Faste aktiviteter på værestedet: Kaffe, internet, sociale spil, aviser, værksted, NADA, massagestol, fodbold, gåture, kreativitet og ture ud af huset. Hver 2. tirsdag er der brugermøde, hvor brugerne opfordres til at skrive punkter og emner på tavlen.

Lokaler:
Tilbuddet er placeret på Vestergade 42 G, 5700 Svendborg. Det ligger centralt i Svendborg, men i relativt rolige omgivelser. Tilbuddet består af to store lyse opholdsrum med højt til loftet, samt et udendørsareal med borde og stole, hver der er mulighed for at ryge cigaretter under et halvtag. lokalerne indendørs er indrettet med et åbent køkken, et langbord, en sofagruppe samt et billardbord. Derudover er der et lille lokale med PC og massagestol. Kontor med mulighed for individuelle samtaler ved behov. Der er gratis mulighed for bad og tøjvask. Endvidere har tilbuddet andel i et værksted, hvor der kan repareres ting og arbejdes kreativt.

Hjemmeside: https://fcs.svendborg.dk
Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=v%C3%A6restedet%20stenbruddet
Landsdækkende forening/organisation: Nej

Kontakt
Navn: Mia Lavlund Stærmose
Andresse:
Telefon: 62236541
Mail: mia.lavlund@svendborg.dk
Træffetid: Hverdage fra kl. 9.00 til 17.00. Fredag fra kl.9.00 til 15.00

 

 

Frivilligcenter Sydfyn Kontakt mellem Mennesker

Her finder du information om de frivillige Sociale Foreninger i Svendborg Kommune.