Retningslinjer for booking i august/efterår 2020

Frivillighuset åbnes i august op med lidt færre retningslinjer end i juni.

Alle grupper, møder og typer af netværk kan nu bruge huset, så længe gældende retningslinjer efterleves.

Vi følger løbende situationen og myndighedernes udmeldinger, og holder jer orienteret hvis der sker ændringer. Dette fordi vi vil sikre, at vi fortsat kan holde Frivillighuset åbent på en forsvarlig måde.

Følgende retningslinjer er gældende indtil andet meldes ud.


Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at Frivillighuset kan benyttes på forsvarlig vis.

Vi gør opmærksom på, at det er op til den enkelte forening/aktivitet, at afgøre om det er forsvarligt for jeres brugere at opholde sig i Frivillighuset i jeres aktivitet.

Vi anbefaler, at I beder jeres brugere om selv at medbringe håndsprit.

Det er op til hver enkelt forening og bruger, om man mener det er forsvarligt at benytte Frivillighuset efter de gældende retningslinjer. Vi anbefaler, at I sammen med jeres brugere, finder ud af hvordan I bedst kan afholde jeres aktivitet – om der er behov for at mødes i mindre grupper, om det er bedre at mødes udendørs eller om der er deltagere der måske bør vente lidt endnu.

Det er den enkelte forening/aktivitets ansvar, at sikre at Frivillighusets retningslinjer efterleves.


Gældende retningslinjer fra myndighederne

Anbefalingen i forhold til afstand er, at det i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt med minimum 1 meters afstand - 2 meter i særlige situationer som f.eks. ved fællessang, fysisk aktivitet, råb og foredrag, eller i mødet med personer, der har øget risiko for alvorligt forløb, hvis de bliver smittet.

Det kan være svært at vide hvem der er særligt udsat, hvorfor vi opfordrer alle til at holde mest mulig afstand.

Gå ikke ind hvis du har symptomer som hoste, feber, træthed, hovedpine, ondt i halsen, generel ømhed i kroppen eller diarre. Som udgangspunkt skal alle brugere og deltagere være uden symptomer på sygdom i 48 timer forinden.

De fem generelle sundhedsanbefalinger er stadig gældende:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

 

Retningslinjer for brug af Frivillighuset.

Frivillighuset er tilgængeligt for alle typer af foreningsbrug, i døgnets 24 timer,
så længe følgende retningslinjer følges;

 • Husets køkkener vil være lukket af for produktion af mad.
  Der vil dog være mulighed for at lave kaffe/the på opsatte stationer.
 • Alle husets øvrige rum er opmålt og indrettet med 1 meters afstand.
  Dette betyder at der kan være færre i rummene end vi er vant med – vi beder alle om at sikre at der ikke kommer flere personer ind, end der er angivet for hvert lokale.
 • Husets største rum, 2. salen og kælderen, må der maksimum opholde sig 20 personer ad gangen inkl. aktivitetens frivillige.
 • Egenrengøring efter brug af lokale er en nødvendighed.
  Hygiejne står højt på prioriteringslisten, og vi beder jer om at bruge bookingens sidste 10 minutter på at udlufte, afspritte og rengøre alle kontaktflader i lokalet efter brug. Der vil i hele huset være rengøringsstationer sat frem, og alle rum vil være forsynet med en tjekliste på hvilke områder der skal rengøres inden I går.
 • Egenrengøring ved brug af toiletter.
  Før og efter brug afsprittes alle kontaktflader. Anvisninger vil fremgå på toiletterne.
 • Ingen husdyr i huset.
  Af hensyn til den generelle hygiejne, er det ikke muligt at tage husdyr med ind i huset.

 

Nye bookingretningslinjer

Henvendelser vedrørende brug af huset, fremadrettet kan ske i et begrænset tidsrum.

Mandag eftermiddage kl. 14-16 og
torsdag formiddage kl. 10-12

Begge dage er der åbent for både personlig, skriftlig og telefonisk booking-betjening. Book-selv kode og kode til hoveddøren kan udleveres enten via mail eller ved personligt fremmøde i ovenstående tidsrum.

Bookingtelefon: 6220 1113

Vil du selv booke lokale?
Det er stadig muligt selv at booke, jvf ovenstående retningslinjer. Ønsker I selv at booke, men har endnu ikke fået en bookingkode, kontakt os pr. mail: gry@kontaktmellemmennesker.dk.