Retningslinjer for booking i juni

Frivillighuset åbner op d. 8. juni i fase 3. Fase 3 omfatter, blandt andet, det indendørs foreningsliv.

Frivillighuset åbner også gradvist og med en del ændringer, fordi vi vil være sikre på, at det sker forsvarligt og efter de givne retningslinjer. Vi følger løbende situationen og myndighedernes udmeldinger, og vil holde jer orienteret.

I første omgang, dvs. fra mandag d. 8. juni, åbner vi op for brug af lokaler for foreninger med følgende aktiviteter, og med op til i alt 20 deltagere (Inkl frivillige, værter o.lign):

 • Selvhjælpsgrupper
 • Rådgivninger
 • Cafeer
 • Anonyme grupper.

Øvrige foreningsaktiviteter kommer til at vente til vi modtager nye retningslinjer fra myndighederne.

Disse ændringer er foreløbig gældende juni måned ud.

Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at Frivillighuset kan benyttes på forsvarlig vis.

Vi gør opmærksom på, at det er op til den enkelte forening/aktivitet, at afgøre om det er forsvarligt for jeres brugere at opholde sig i Frivillighuset i jeres aktivitet. Vi anbefaler, at I beder jeres brugere om selv at medbringe håndsprit.

Det er den enkelte forenings/aktivitets ansvar, at Frivillighusets retningslinjerne efterleves.

Frivillighuset åbnes op således:

 • Frivillighuset er udelukkende tilgængeligt for foreningsbrug;

Mandag     kl. 10-16
Tirsdag      kl. 10-20
Onsdag      kl. 10-18
Torsdag     kl. 10-18

     Der vil ikke blive udleveret koder til brug af huset udenfor åbningstiden eller i weekender.

 • Frivillighuset er lukket ned i juli måned, hvor Kontakt mellem Mennesker også holder lukket.
 • Alle tidligere faste aftaler annulleres, og nye aftaler kan maksimum bookes for 1½ time.
  Kortere åbningstid i Frivillighuset betyder, at flere kan have brug for at kunne låne lokale indenfor et tidsbegrænset tidsrum. Dette gælder fra d.d. og indtil der er nye retningslinjer.
 • Husets køkkener vil være lukket.
  Medbring evt. selv kaffe/te og engangskrus. Der vil naturligvis være adgang til drikkevand i huset – men ikke til service, bestik, kopper og kander.
 • Der må maksimum opholde sig 20 personer i de større rum på 2.salen og i kælderen.
  Alle rum er indrettet med 1 meters afstand.
 • Husets øvrige rum er opmålt og indrettet med 1 meters afstand.
 • Egenrengøring efter brug af lokale er en nødvendighed.
  Hygiejne står højt på prioriteringslisten, og vi beder jer om at bruge bookingens sidste 10 minutter på at udlufte, afspritte og rengøre alle kontaktflader i lokalet efter brug. Der vil i hele huset være rengøringsstationer sat frem, og alle rum vil være forsynet med en tjekliste på hvilke områder der skal rengøres inden I går.
 • Egenrengøring ved brug af toiletter.
  Før og efter brug afsprittes alle kontaktflader. Anvisninger vil fremgå på toiletterne.
 • Indgang kun via hoveddøren.
  Er der behov for brug af elevator, sker dette ved opringning til afdelingen (6220 1130), hvorefter en medarbejder vil komme og åbne elevatoren.
 • Forbehold for bookingafslag
  For at sikre at så mange som muligt får mulighed for at komme ind og låne et lokale, kan vi blive nødt til at afslå anmodninger om booking. Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan, for at finde de rette løsninger for alle.
 • Ingen husdyr i huset.
  Af hensyn til den generelle hygiejne, er det ikke længere muligt at tage husdyr med ind i huset.

Gældende retningslinjer fra myndighederne

Anbefalingen i forhold til afstand er, at det i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt med minimum 1 meters afstand - 2 meter i særlige situationer som f.eks. ved fællessang, fysisk aktivitet, råb og foredrag, eller i mødet med personer, der har øget risiko for alvorligt forløb, hvis de bliver smittet. Det kan være svært at vide hvem der er særligt udsat, hvorfor vi opfordrer alle til at holde mest mulig afstand.

Det er op til hver enkelt forening og bruger, om man mener det er forsvarligt at benytte Frivillighuset efter de gældende retningslinjer. Vi anbefaler, at I sammen med jeres brugere, finder ud af hvordan I bedst kan afholde jeres aktivitet – om der er behov for at mødes i mindre grupper, om det er bedre at mødes udendørs eller om der er deltagere der måske bør vente lidt endnu.

Som udgangspunkt skal alle brugere og deltagere være uden symptomer på sygdom i 48 timer forinden.

De fem generelle sundhedsanbefalinger er stadig gældende:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.
Nye bookingretningslinjer

Undervejs i nedlukningen er seniormedarbejder og tidligere bookingansvarlig, Birgithe Eriksen, gået på pension. Det vil indtil videre være Gry Marcussen i Frivilligcenteret der varetager bookingen.

Det betyder, at vi har færre mandskabstimer til opgaven, og vi beder om jeres forståelse for, at der kan være ventetid på at blive hjulpet.

Henvendelser vedrørende brug af huset, fremadrettet kan ske i et begrænset tidsrum.

Mandag eftermiddage kl. 14-16 og
torsdag formiddage kl. 10-12

Begge dage er der åbent for både personlig, skriftlig og telefonisk booking-betjening.

Bookingtelefon: 6220 1113

Det er stadig muligt selv at booke, jvf ovenstående retningslinjer. Ønsker I selv at booke, men har endnu ikke fået en bookingkode, kontakt os pr. mail: gry@kontaktmellemmennesker.dk.