PRESSEMEDDELELSE Politikere trækker i praktiktøjet

Frivillig FredagI anledning af den landsdækkende frivillighedsdag “Frivillig Fredag” har 13 lokale politikere fra Svendborg Byråd taget udfordringen op og har meldt sig som praktikanter.

Praktikopholdene finder sted i dagene 17.- 29. september i 14 af Svendborgs frivillige sociale foreninger.

Praktikforløbene består dels af møder med foreningens bestyrelse og andre frivillige - dels i aktivt at medvirke i aktiviteter som at lave mad, servere mad, deltage i oplæg, følge besøgsvenner, diskutere frivillighed i Svendborg Kommune, komme med sparring på hjemmeside og tryksager samt deltage i foreningernes boder på foreningsmarkedet lørdag den 29. september.

Susanne Juhl Paaske, daglig leder af Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Mennesker fortæller: “Foreningerne har beskrevet hver deres tilbud om praktikophold i et katalog, og praktikanterne har derefter haft mulighed for at ønske praktiksteder. Formålet med at lade kommunale politikere komme hele vejen rundt i lokale foreninger er at styrke det indbyrdes kendskab og samarbejde mellem foreninger og kommune. En dag i foreningen skal give praktikanten et mere indgående kendskab til foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet og et indblik i, hvordan man som frivillig medborger oplever det at være engageret i vores lokalsamfund gennem foreningsarbejdet - foreningerne har spændt sig i selen, og glæder sig til at tage imod deres praktikanter”.

Frivillig Fredag markeres hvert år den sidste fredag i september, i år den 28. september - med Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Menneskers foreningsmarked placeret om lørdagen den 29. september kl.10-14 på Torvet. Dagen har til formål at markere, anerkende og synliggøre det frivillige lokale engagement og at give Svendborgs borgere mulighed for at se, hvordan man selv kan engagere sig som frivillig samt hvilke tilbud foreningerne har til de lokale borgere.

Disse foreninger og politikere er blevet matchet:

Frivillig social forening

Blomstercafeen

Nefos

Alkorådet

Gældsrådgivningen

Hjerneskadeforeningen

Alkorådet

Medborgercaféen, fællesspisning

Medborgercaféen, Kræativ Café

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Hospice Sydfyn

Gigtforeningen

Ældresagen Svendborg Gudme

Dansk Flygtningehjælp

Dansk flygtningehjælp

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri

Navn

Bo Hansen

Hanne Klit

Hanne Klit

Hanne Klit

Hanne Klit

Palle Fischer

Palle Fischer

Morten Sol

Karl Magnus Bidstrup

Pia Dam

Jens Erik Laulund Skotte

Mette Kristensen

Jesper Kiel

Anne Katrine Olsen

Susanne Gustenhoff

Hanne Ringgaard

Hanne Ringgaard

Niels Christian Nielsen

For yderligere oplysning kontakt daglig leder:

Susanne Juhl Paaske, sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller tlf. 62201130
mandag-torsdag kl. 10-16. www.kontaktmellemmennesker.dk