Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgav i november en ny håndbog med gode råd, inspiration og redskaber til, hvordan du kan hjælpe og støtte frivillige, der har svære samtaler med brugerne i din forening, organisation eller i et kommunalt tilbud.

CFSA udbyder kursusaktiviteter til frivillige og ansatte i foreninger, frivilligcentre og landsorganisationer i hele landet.Bogen “Samtaler, der kræver mod – Redskaber til svære samtaler i det frivillige sociale arbejde” kan downloades gratis på https://frivillighed.dk/publikationer. Et trykt eksemplar koster 50 kroner og kan bestilles samme sted. Bogen kan desuden efter aftale, lånes og læses i, hos Kontakt mellem Mennesker.

Bisidder søges til at hjælpe i forbindelse med at gennemskue økonomiske konsekvenser for førtidspensionist der ønsker at have barn hjemmeboende.

Bisidder søges til at hjælpe i forbindelse med at gennemskue økonomiske konsekvenser for førtidspensionist der ønsker at have barn hjemmeboende.Har du kendskab til sagsbehandling og kan hjælpe med at forstå og forklare hvad der foregår på møder i kommunen? Og ved du noget om hvilke tilskud der kan søges, og hvordan, ifht. at være førtidspensionist og have hjemmeboende barn? Så mangler vi dig til at hjælpe en borger hurtigst muligt, ring til Kontakt mellem Mennesker på 62 20 11 30, spørg efter referencenr. FA-28

Har du set Kontakt mellem Menneskers nye informationstavler?

Når du kommer ind ad døren til Kontakt mellem Mennesker, vil du måske bemærke de meget store, og meget orange tavler der er opsat ved indgangen og i det tilstødende rum. Tavlerne er til for dig – her kan foreninger finde den sidste nye information fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), politiske vinde der berør det frivillige område, vejledninger og indkaldelser til møder i såvel kommunalt regi, som i Frivilligcenter regi – og borgere kan finde mere information om de projekter Kontakt mellem Mennesker er tovholder på. Det er også her, på tavlerne, at borgere med ønske om at finde et frivilligt arbejde kan se opslåede frivilligjob fra foreninger og fra de formidlinger Frivilligcentret selv står for.

Kom endelig forbi og tag et kig – vi håber du finder spændende læsning, der er relevant for netop dig!
Har du set Kontakt mellem Menneskers nye informationstavler?

LevVen søger frivillige

Bliv koordinator, og gør en forskel for ensomme med udviklingshæmning.

Vil du være med til at sikre, at ældre med udviklingshæmning kan få en ven, der bringer glæde i hverdagen? Landsforeningen LEV søger koordinatorer til projekt LEV-venner. Du får en central rolle i et nystartet projekt, hvor du skal være med til at rekruttere, matche og danne venskaber mellem udviklingshæmmede og frivillige LEV-venner. I opstartsperioden foregår dette i tæt samarbejde med Landsforeningen LEVs projektmedarbejder. Er du interesseret i at blive frivillig koordinator? Så glæder vi os til at høre fra dig. Kontakt projektmedarbejder Karen Ralph Jensen på ven@lev.dk eller telefon: 21 71 61 84.

Tid til en kop kaffe? Bliv ven for en ensom med udviklingshæmning.

LevVen søger frivilligeLandsforeningen LEV søger frivillige LEV-venner, som har lyst til at drikke kaffe, gå tur eller spille spil med en ældre med udviklingshæmning, der savner socialt samvær. Som LEV-ven er du med til at sprede glæde og forebygge ensomhed. Og du får nærvær og gode oplevelser retur. Er du interesseret i at blive frivillig LEV-ven? Så glæder vi os til at høre fra dig. Kontakt projektmedarbejder Karen Ralph Jensen på ven@lev.dk eller telefon: 21 71 61 84.

Læs mere om LEV-venner på ven.lev.dk

Indslag på TV2 Fyn om Frank der går Fyn rundt på krykker

TV2 var forbi Genbrugskontakten, Vestergade 93, for et par uger siden for at lave et indslag om Frank og hans utrolige historie – en historie der blandt andet handler om at finde lysten og viljen til et godt liv igen, efter en dramatisk trafikulykke. En del af historien er også, at Frank gennem sit frivillige arbejde i Kontakt mellem Menneskers Genbrugsbutik, Genbrugskontakten, vendte nat til dag, og kæmpede sig fri af sin rollator.

Se TV2 indslaget her om Frank og hans viljestyrke til at vende tilbage til en, næsten helt normal, og velfungerende tilværelse – en mulighed der ellers var næsten utænkelig, da Frank efter en voldsom trafikulykke i 2004, blev spået at ende i en kørestol.

https://www.tv2fyn.dk/artikel/bil-og-krop-smadret-nu-gaar-han-fyn-rundt-paa-krykker

Læste du også den fantastiske historie om Frank der arbejder som frivillig i vores genbrugsbutik, Genbrugskontakten?

Ny Veteran Café i Svendborg

Svendborg Kommune får snart både en veterankoordinator og en ny veteran café. Caféen åbner første gang d. 15. marts kl. 16-19 i FRIVILLIGHUSET ”Kontakt mellem Mennesker” i Havnegade 3, Svendborg. Caféen vil være åben torsdage i ulige uger.

Veterankoordinatoren er et kommunalt tilbud, der allerede er afsat penge til i 2018 budgettet. Bag veteran caféen står der derimod en gruppe af frivillige – John Lassen, Maria Linnea Bang, Mads Halgaard Madsen, Ole Ungermann Hanson, Claus Stenberg, Morten Gudbjerg Karlsen – alle seks er veteraner, fra bl.a. Balkan, Irak, Afghanistan.

Veteran Caféen henvender sig til alle, der har været udsendt: sundhedspersonale, politi, nødhjælpsarbejdere, militært personel mv. samt deres pårørende. Caféen drives uden offentlige midler af frivillige, og den er tænkt som et frirum uden bindinger, kontingenter eller krav. Den er tænkt som et netværksskabende sted, hvor veteraner og pårørende kan være til fælles hjælp.

Svendborg kommune har officielt lige under 300* veteraner. Da hver veteran i gennemsnit har otte nære pårørende (f.eks. børn, ægtefælle, forældre, søskende), rækker caféen altså ud til omkring 2500* personer i Svendborg. Hertil kommer et ukendt mørketal af veteraner, som ikke har registreret sig som veteraner ved af ansøge om et veterankort. (*kilde: Veteranallicancen)

Mange veteraner har en udmærket hverdag uden eftervirkninger, men der er også et meget stort antal, hvor eftervirkninger lige fra ubearbejdede minder til svær PTSD har givet og til stadig giver udfordringer for både veteranen selv og for de pårørende – for nogles vedkommende nu 25 år efter udsendelsen. Med ansættelsen af en kommunal veterankoordinator og nu også en Veteran Café drevet af frivillige er det håbet, at flere veteraner og pårørende får den hjælp, anerkendelse og netværk, som de har brug for.

Til caféen er også knyttet en Facebook-gruppe, som kan findes ved at søge efter Veteran Café, Svendborg

Ny Veteran Café i Svendborg

På billedet ses fra venstre mod højre John Lassen, Ole Ungermann Hanson, Morten Gudbjerg Karlsen foran Svendborgs kommende Veteran Café i FRIVILLIGHUSET

Fyn rundt på krykker

Frivilligcenter sydfyn Kontakt mellem MenneskerGå dig Glad
Onsdag d. 17.01.18

PRESSEMEDDELELSE

Frank Sørensen - Fyn rundt på krykkerFrank Sørensen, 35 år, Svendborg, har sat sig for at gå Fyn rundt i etaper – på krykker vel at bemærke.

Det er ikke helt nyt for Frank at gå på langtur. Sidste år gik han Bornholm rundt, også på krykker, og det er planen at det skal gentages igen i år. Men det er første gang at Frank tager turen rundt om Fyn, og planen er at han hen over de næste par måneder, hver anden lørdag, går 30-50 km pr. tur, indtil han er nået hele vejen rundt. Og dét er noget af en succeshistorie, der ellers ikke lige umiddelbart lå i kortene for Franks fremtid.

En alvorlig trafikulykke

I februar 2003 var Frank ude for en alvorlig trafikulykke der knuste hele hans højre side. Prognosen var dårlig, og da han kom op af sengen, var det med støtte af en rollator. Lægerne mente, at Frank ville ende i en kørestol inden han blev 50. Men Frank ville det anderledes.

Det startede ikke alt for lyst ud. Da Frank for ca. 4 år siden fik tilkendt førtidspension sad han hjemme og ville helst ikke uden for en dør, mest af alt gik dagene med at se fjernsyn og spille computer. For 2 år siden besluttede Frank sig for, at der skulle ske noget andet, og meldte sig som frivillig i Kontakt mellem Menneskers genbrugsbutik, Genbrugskontakten. Og det blev et vendepunkt.

Til start arbejdede Frank 2 timer 2 gange om ugen, og turen til og fra det frivillige arbejde foregik med rollator. Som Frank fortæller: ”Det var nærmest umuligt. At bevæge sig i Svendborg by med rollator er vildt besværligt, og så fik jeg ondt i ryggen af at gå bøjet over rollatoren”. I dag er Frank fortsat frivillig i Genbrugskontakten, nu 4 gange 2 timer om ugen, og som han siger ”Det har ændret mit liv, fuldstændigt!”.

”Kontakt mellem Mennesker”, Sydfyns frivilligcenter, giver madpakken

Som frivillig i Genbrugskontakten oplevede Frank at blive en del af et fællesskab, at have noget at stå op til og at få et indhold i tilværelsen der smittede positivt af på lysten til livet. Det gav ham også overskuddet til at give sig selv et spark bagi – og på egen hånd fik Frank med tiden trænet sig op til at kunne gå med støtte af krykker, og kunne stille rollatoren væk.

Frank Sørensen - Fyn rundt på krykkerOg det er i taknemmelighed for denne nye chance, at Frank har valgt at gå turen med logoet fra ”Kontakt mellem Mennesker” samt ”Gå dig Glad” trykt på sin refleksvest. Fordi han ønsker at gøre opmærksom på stedets aktiviteter, og på den betydning stedet har haft for hans egen historie. ”Kontakt mellem Mennesker” støtter Frank på hans tur rundt, dels ved at give et tilskud til madpakke på turene, og dels ved at have kontaktet frivilligcentrene rundt om på Fyn, for at høre om de gi’r en kop kaffe på Franks tur rundt, hvis turen naturligt falder forbi.

Følgende Frivilligcentre, der ligger på Franks rute, tager varmt imod med en god kop kaffe: Frivilligcenter Nyborg, Frivilligcenter Odense/Borgernes hus,

Vi ønsker rigtig god tur, hils gerne på hvis I møder ham på turen.