Ny donation fra TrygFonden: Gå dig glad i hele Region Syddanmark

Projektet Gå Dig Glad har i de seneste to år kørt i Svendborg med stor succes.
Opbakningen fra borgerne har været enorm, og de ugentlige gåture har styrket
deltagernes både livsglæde og almene sundhed. Med 832.000 kr. fra TrygFonden vil
Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Mennesker, der står bag Gå Dig Glad, derfor
nu udbrede projektet til hele Region Syddanmark.

Siden foråret 2015 har Frivilligcenter Sydfyn-Kontakt mellem Mennesker arrangeret ugentlige
gåture for interesserede borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde
vaner, men ikke finder de mere traditionelle motionstilbud så attraktive. Deltagerne inddeles i
hold alt efter deres ønsker til distance og tempo, så alle kan være med – også hvis man bruger
rollator. Efter turene samles deltagerne gerne til hygge og socialt samvær, så fokus er på at
styrke både den fysiske og den mentale sundhed.

Interessen fra frivilligcentre andre steder i landet har været stor, og med donationen fra
TrygFonden vil Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Mennesker nu etablere og uddanne
frivillige i Region Syddanmarks øvrige frivilligcentre til at varetage ugentlige gåture for
interesserede borgere.

 • Vi er meget glade for TrygFondens donation, der gør det muligt for os at hjælpe endnu flere
  borgere til sundere vaner og til at blive en del af et motionsnetværk, hvor socialt samvær også
  er i fokus. Tilbuddet er uforpligtende, og af helbredsmæssige årsager er det ikke alle, der
  deltager hver uge, men vi oplever, at turene prioriteres meget højt, ligesom tilslutningen
  løbende er vokset. Vi glæder os til nu at udbrede vores erfaringer til andre frivilligcentre i
  regionen, så endnu flere borgere kan komme til at ”gå sig glade”, siger Lis Thejls, projektleder
  for Gå Dig Glad på Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Mennesker.

Foruden helt almindelige gåture har Lis Thejls arrangeret adskillige ture med varierende
temaer og distancer, bl.a. intervalgang for diabetikere, rollatorture, mande-ture i forlængelse
af LærDansk undervisning og stilleture langs vandet. Der bliver således skabt flere små
fællesskaber, og ofte motiveres deltagerne til at benytte sig af frivilligcentrets øvrige tilbud.
Når frivilligcentret har haft fx sommerpause, har deltagerne også selv taget initiativ til gåture,
hvor de på skift har været tovholdere.

 • Projekttitlen ”Gå Dig Glad” kunne ikke være mere præcis. Deltagerne får motion via
  gåturene, og de får i den grad styrket deres livsglæde ved at være med. Fra TrygFondens side
  har vi i flere omgange støttet Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt mellem Menneskers Gå Dig
  Glad-projekt, der har været en stor succes og nemt for alle at deltage i. Vi er glade for nu at
  kunne bidrage til, at endnu flere borgere i Region Syddanmark kan få glæde af indsatsen, siger
  Lars Erik Hornemann, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark og
  borgmester i Svendborg Kommune. Han fortsætter:

 • Som Svendborgs borgmester har det også været en stor fornøjelse at følge frivilligcentrets
  indsats, der med al tydelighed har gjort en mærkbar forskel for borgernes både livskvalitet og
  almene sundhed.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, der står bag donationen som led i
TrygFondens samlede arbejde for at give alle en plads i positive sociale fællesskaber.

OVERRÆKKELSE AF DONATION MANDAG DEN 7. AUGUST KL. 15.00
Den officielle overrækkelse af donationen fra TrygFondens regionale råd til Frivilligcenter
Sydfyn - Kontakt mellem Mennesker finder sted mandag den 7. august kl. 15.00 i Frivillighuset
i Svendborg, Havnegade 3. Overrækkelsen foretages af borgmester og repræsentant for
TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, Lars Erik Hornemann, og alle er velkomne.

For yderligere information, kontakt venligst

Lis Thejls, projektleder for Gå Dig Glad, Frivilligcenter Sydfyn, tlf. 24 61 99 10

Karen Bøgedal, pressechef, TrygFonden, tlf. 30 56 34 32

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er
hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede
investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere på trygfonden.dk.