Kontakt mellem Mennesker, Sydfyns Frivilligcenter, starter to selvhjælpsgrupper op.

Kontakt mellem Mennesker, Sydfyns Frivilligcenter, starter to selvhjælpsgrupper opGrupperne, en sorg og en stress-selvhjælpsgruppe, ledes af en frivillig, erfaren terapeut og coach. Der er plads til maks. 5 deltagere i hver gruppe, og grupperne startes op når der er tilmeldt to deltagere i hver gruppe. Grupperne er deltagerbaseret, dvs. det er deltagerne der bestemmer hvilke emner der er interesse for at snakke om.

Alle er velkomne, dog skal man være minimum 18 år. Det er gratis at deltage. Der er tavshedspligt.

Sorggruppe – sorg efter tab ved dødsfald
Sorggruppen starter onsdag d. 21.2.18, og kører hver anden onsdag i lige uger fra kl. 16-17.30

Stressgruppe – med fokus på at få det lidt bedre i den hverdag du står i.
Stressgruppen starter onsdag d. 28.2.18, og kører hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 16-17.30

Ønsker du at vide mere, eller at blive skrevet op som deltager, ring til Kontakt mellem Mennesker og hør nærmere 62 20 11 30.