Kom og hør om det frivillige kommunale samarbejde og projektet “Mine værdifulde ressourcer”

Kom og hør hvordan du kan være med til at skabe meningsfulde aktiviteter for ensomme ældre borgere i hjemmeplejen!
Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 13.30-16 i Guldsalen, Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Svendborg Kommune afholder sammen med Røde Kors, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse og Kontakt Mellem Mennesker en temaeftermiddag om det frivillige kommunale samarbejde og projektet ”Mine Værdifulde Ressourcer”.

”Mine Værdifulde Ressourcer” er et satspuljeprojekt, der har til formål at afhjælpe ensomhed blandt borgere der modtager hjemmepleje ved at styrke sociale fællesskaber og støtte disse borgere i at skabe en meningsfuld hverdag. Projektet sker i et samarbejde mellem Røde Kors, Ældre Sagen, Kontakt Mellem Mennesker, Kræftens Bekæmpelse og Svendborgs hjemmepleje.

”Ved at samarbejde med kommunen får vi frivillige en indgang til en gruppe af borgere, der normalt ikke selv ville henvende sig til vores forskellige aktiviteter, ” fortæller Susanne Aasholm, tidligere leder af frivillighuset i Svendborg. Hun fortsætter: ”Her er en chance for at blive en del af et frivilligteam, der kommer tæt på ensomme borgeres hverdag, hvor man kan gøre en helt konkret forskel og sammen med den ældre være med til at skabe en meningsfuld aktivitet for ham eller hende. ” Wivie Schärfe, der er formand for Røde Kors i Svendborg supplerer:  ”Måske sidder der to personer i nærheden af hinanden, som begge elsker at diskutere politik, men den ene har ikke synet til at læse avisen længere. Kan vi hjælpe de to sammen, så de igen får muligheden for at diskutere og holde sig opdateret? For nogle ældre er det blot et spørgsmål om, at have en tryg relation at følges med de første par gange, imens det for andre er bedst, at man finder på noget i borgerens eget hjem. ”

Susanne Aasholm, Wivie Schärfe og resten af projektets frivillige vil være til stede på dagen, sammen med et væld af andre foreninger, der hver især vil præsentere de mange forskellige muligheder, der er for ældre borgere i Svendborg. Dagen kommer desuden til at byde på forskellige oplæg, der omhandler det at arbejde med ensomhed og frivillige-kommunale samarbejde. Bl.a. vil Læge og Ph.d. Vibeke Manniche holde et oplæg omkring sin forskning i ensomhed, og hvad vi skal gøre for at afhjælpe det.

Borgere der er interesserede i eventuelt selv at være frivillig vil kunne høre mere om det frivillige arbejde.

For borgere med interesse for at blive en del af frivilligteamet starter der allerede d. 29. januar et kursusforløb for både frivillige og medarbejdere i hjemmeplejen.  Temaet er viden om ensomhed og konkrete redskaber til at motivere og understøtte meningsfulde aktiviteter.

Temaeftermiddagen er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. For yderligere information kontakt da Projektleder Tanja Fribo, tlf. 23445812, tanja.fribo@svendborg.dk.