Kære frivillige foreninger, venter I på svar om I modtager §18 midler i år?

Kære frivillige foreninger, venter I på svar om I modtager §18 midler i år?På baggrund af flere henvendelser har Svendborg kommunes socialafdeling nu meldt ud, at ansøgningerne til §18-puljerne bliver politisk behandlet på Social- og Sundhedsud-valgets møde den 4. december 2018. Besked om udvalgets beslutning vil tilgå forening-erne i slutningen af uge 49 eller i starten af uge 50.