Kære forening. Få inspiration og hjælp til jeres arbejde med foreningens strategi. CFSA har udgivet en artikel om hvorfor det giver god mening at bruge tid på, som forening, at få lavet en strategi for foreningens arbejde.

CFSA udbyder kursusaktiviteter til frivillige og ansatte i foreninger, frivilligcentre og landsorganisationer i hele landet.En gennemarbejdet og langsigtet strategi er foreningens vigtigste redskab til at fastlægge og planlægge den fremtid, I ønsker. Få inspiration og læs meget mere her: https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/strategi-som-foreningens-ledetraad