Jobopslag for Natteravnene:

Natteravnene Svendborg – ÆrøKunne du tænke dig at blive vores nye formand (m/k) i Svendborg

Rollen som Formanden er at leder bestyrelsens arbejde – holder så at sige styr på tropperne.
Med det følger ikke alene retten til at lede, men også pligten til at gøre sit yderste for at bidrage til et godt samarbejdsklima og god tone både i bestyrelsen og i kontakten med de frivillige samt samarbejdspartnere.
Opgave – kort, Formanden sørger for, at foreningen efterlever samarbejdsaftalen med Fonden for Socialt Ansvar.
– herunder at efterleve konceptet og standardvedtægternes bestemmelser.

Formanden står også for forventningsafklaringen i forhold til det enkeltes medlems indsats i bestyrelsen. Det gælder eksempelvis i forhold til, hvor meget tid den enkelte kan/vil bruge og hvad hun/han især er interesseret i at arbejde med.
Derudover er det formandens overordnede opgave at være med til at sikre, at de aftalte opgaver bliver løst. Endelig er formanden ansvarlig for, at dagsordenen er så godt forberedt, og har de relevante bilag med, at det er muligt at få en god debat og et godt beslutningsgrundlag på bestyrelsesmøderne – herunder at alle kommer til orde, og at det ikke er en enkelt, der dominerer.
Det er også formandens (eller en anden mødeleders/referents) opgave kort at ridse de trufne beslutninger op for hvert punkt.

Hvilke Personlige og faglige evner (kompetencer) kikker vi efter:
Samarbejdsevner, struktureret, udadvendt, overblik, beslutsom, tålmodig, styrende, velovervejet, formel, direkte, Idérig, spontan og Imødekommende med viden om og erfaring med ledelse af frivillige.
Lyder dette spændene og kan du se dig selv i noget af det ovenstående. Har du løst for at gøre en forskel i socialt arbejde for unge skal du være velkommen til at kontakte undertegnet og høre nærmere.
Læs mere om natteravnene på: http://natteravnene.dk
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Henvendelse senest 10.05.2018

Kontakt:
Henrik S. Fløytrup,
SI instruktør Natteravnene Svendborg
mobil: 28308997 mail: henrik@floytrup.dk