Informationsmøde og vejledning vedr. servicelovens §18 midler

onsdag d. 5. september Kl.14-17 i Frivillighuset, Havnegade 3. Bodil Kristensen – Svendborg kommunes Brobygger på det frivillige sociale område – starter mødet med et oplæg om de øvrige puljer og legater der findes i Svendborg kommune. Herefter vil der være tilbud om individuel hjælp til foreninger der ønsker at søge §18 midler. Book tid til hjælp på info@kontaktmellemmennesker.dk