Har jeres forening styr på den nye persondatalovgivning?

Den nye EU-persondataforordning træder i kraft som dansk lov den 25. maj 2018. Med forordningen kommer en række nye krav til, hvordan I som forening skal dokumentere at I overholder loven.

Frivilligcenter Sydfyn opfordrer til at I deltager i seminarer der udbydes af Center for frivilligt sociale arbejde – her gennemgås de foreningsrelevante dele af forordningen og det drøftes, hvordan I skal indarbejde kravene i jeres forening eller organisation samt hvordan Datatilsynet vil fastlægge praksis om kontrol og bøder. Nedenfor finder I, via links, vej til to generelle guides – som kan hjælpe jer på vej.

Læs her mere om Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger:
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger

DGI og DIF har udarbejdet et materiale som I måske kan finde anvendeligt: (OBS typisk almindelige personoplysninger i Idrætsforeninger) https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-og-pligter/vejledning-til-idraesforeninger-om-persondataoplysninger

Find kurser på www.frivillighed.dk