Foreningsservice

Frivillige sociale foreninger kan gratis blive medlem af Frivilligcenter Svendborg. Som medlem kan I gøre brug af vores mange gratis tilbud;

Lån af lokaler i Frivillighuset.
Har vi ikke et lokale der passer til jeres behov, så hjælper vi jer gerne med at finde et lokale andetsteds. Se mere her om hvordan du booker lokale i Frivillighuset. 

Kontorplads.
Lån af skrivebordsplads samt adgang til billig kopi/scan.

Faglig sparring.
Vi støtter nye og etablerede initiativer ved at give mulighed for at trække på Kontakt mellem Menneskers netværk og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder faglig sparring på ideer til projekter, aktiviteter og oprettelse af ny forening. Vi tilbyder desuden sparring på hvor du som forening kan finde legater, fonde, puljer og andre tilskud, der kan søges af foreninger.

Rekruttering af frivillige til jeres forening.

Vi har mange års erfaring, og god succes med, at finde frivillige til de lokale foreninger.

Vi annoncerer gerne jeres frivilligjob på Frivilligjob.dk, på husets tavler, på vores hjemmeside og på vores facebookside – og ikke mindst tager vi jeres opslag med ind i de samtaler vi har med borgere der henvender sig til os med ønske om et frivilligt arbejde.

Planlægning og afholdelse af tværgående aktiviteter og kurser for foreninger.

Vi tilbyder løbende gratis kurser for foreninger, og afholder løbende tværgående netværksaktiviteter, blandt andet i samarbejde med den kommunale brobygger og Frivilligrådet i Svendborg.

Synliggørelse.

Hvert år afholder Frivilligcenter Svendborg et foreningsmarked, hvor de lokale frivillige sociale foreninger har mulighed for at mødes, netværke og synliggøre sine aktiviteter overfor borgerne i byen. 

Den Sociale Vejviser

Oversigten over de lokale frivillige sociale aktiviteter og foreninger i Svendborg og nærmeste omegn.

Den sociale vejviser opdateres i en elektronisk oversigt, der gør det nemt for borgere, kommunalt ansatte og andre med interesse for at finde vej ud til foreningerne. Oversigten finder du her.

Mangler jeres forening i den sociale vejviser? Tilmeld din forening her