Frivilligcenter Svendborg

Frivilligcenter Svendborg har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Svendborg kommune. Som en af Danmarks 68 frivilligcentre, arbejder vi dagligt for at sikre de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed.

Som frivilligcenter yder vi konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. Vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for borgere, som oplever barrierer i forhold til at deltage i det frivillige fællesskab, fx grundet handicap eller sprogvanskeligheder.

Traditionelt har frivilligcentre et socialt sigte og i særlig grad at servicere lokale sociale foreninger, men frivilligcentrene har i dag en bredere målgruppe med et fokus på at fremme og udvikle den lokale frivillighed og står således til rådighed for mange typer foreninger, frivillige og borgere.

Frivilligcenteret har særligt fokus på de foreninger og frivillige initiativer, som ikke er en del af større landsforeninger eller støttestrukturer, fx den mere uorganiserede og projektorienterede frivillighed, som opstår spontant ud fra lokale behov og engagerede borgere.

Og det er netop vores styrke – tilstedeværelsen i lokalmiljøet, samarbejdet med lokale aktører og kendskabet til lokale behov, styrker og udfordringer.

Frivilligcenter Svendborg er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet samt med kommunal støtte.
Frivilligcenter Svendborg har åbent mandag-torsdag kl. 10-14 og er at finde i stueetagen i Havnegade 3.