Bestyrelsen

Kjeld Rommerdahl, formand
Kjeld Rommerdahl
Formand

Jeg har gennem mange år virket indenfor det folkeoplysende område, både som forstander, organisationsleder og som frivillig. Som en del af dette virke har jeg også været i berøring med forskellige former for socialt arbejde.

Så da jeg blev opfordret til først at deltage i bestyrelsen og senere valgt som formand, så jeg dette som en forlængelse af et samfundsmæssigt engagement og en opgave hvor nogle af mine erfaringer kunne blive til gavn.

Indenfor få år vil der blive stor brug for civilsamfundets deltagelse i løsningen af de kommende udfordringer på det sociale område og jeg tror at vores indsats i større og større omfang skal bidrage til dette.

Bo Madsen, næstformand
Bo Madsen
Næstformand

Efter et langt arbejdsliv i Svendborg Kommune som skolekonsulent med ansvar for området uddannelse til de unge, kom tiden som pensionist.
Jeg blev opfordret til at indgå i arbejdet i Kontakt Mellem Mennesker - nu Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg.

Tiden går, og nu har jeg været med på holdet i 6 – 7 år.
Mine interesser har altid haft fokus på, hvordan vi som samfund behandler hinanden og ikke mindst de, som har brug for ekstra opmærksomhed.

Derfor har jeg i årene som tilforordnet og bestyrelsesmedlem i Kontakt Mellem Mennesker glædet mig over alle frivillige og den kæmpeindsats, der bliver ydet i forhold til de forskellige målgrupper.

Dorte Schiller
Dorte Schiller
Bestyrelsesmedlem

Jeg har hele mit liv arbejdet med mennesker – som dagplejemor, i børnehave, SFO, på plejehjem, i hjemmeplejen og som ledsager.

Jeg har været frivillig i Kontakt mellem Mennesker – nu Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg - siden 2003, og har siddet i bestyrelsen i 3 år.

Jeg var med helt tilbage dengang da foreningen lavede projektet Amigo Mio (Klosterplads) for ensomme unge. I dag er jeg aktiv frivillig i foreningens genbrugsbutik – Genbrugskontakten – og er blandt andet med når butikken i travle perioder kører genbrugsuge, hvor der afhentes varer på genbrugspladsen.

Foruden mit engagement i her, er jeg formand for Broen Svendborg og for Tandemklubben Sydfyn.

Privat er jeg gift med Ole og har 2 børn og 2 børnebørn.

Svend Erik Hansen
Svend Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jeg vil meget gerne bidrage til at sikre, at det frivillige, sociale område i Svendborg trives og udvikles, såvel den enkelte frivillige som de frivilliges foreninger og grupper. En af forudsætningerne herfor er, at det organisatoriske arbejde og samarbejde fungerer, og det er her, jeg mener, at jeg bedst kan bidrage.

Som formand for Svendborg Frivilligråd er jeg meget glad for at være med i Frivilligcentrets bestyrelse – ganske vist som privatperson - , fordi det giver værdifuld indsigt Frivilligcentrets arbejde, ligesom jeg håber at kunne bidrage med den indsigt, jeg erhverver andre steder.

Frivilligområdet i Svendborg er meget privilegeret med et godt samarbejde på alle leder og kanter. Derfor er Svendborg også et dejligt sted at samarbejde om at gøre det endnu bedre.

Jeg har tidligere været aktiv frivillig som bl.a. kontaktperson i Danske Flygtningehjælp i en del år.
Det meste af mit arbejdsliv har jeg haft ledelsesopgaver, dels inden for undervisning af handicappede, det sociale område og arbejdsmarkedsområdet.
De seneste mere end 10 år er gået med frivillighed, lidt politik i skyggen og lidt pensionisttilværelse.

Ketty Hansen
Ketty Hansen
Bestyrelsesmedlem

Efter et langt liv på arbejdsmarked gik jeg på efterløn som 60 årig
Min mand og jeg havde nogle gode år sammen til han desværre døde i 2010. Da jeg blev alene manglede jeg noget at bruge min tid til, det blev Røde Kors patientstøtter. Der startede mit frivillige arbejde.

I dag er jeg leder af Vågetjenesten i Svendborg. Er med i Røde kors genbrugsbutik i Svendborg. Driver Medborgercafeen i Frivillighuset Svendborg. Er medlem af bestyrelsen i Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg. Kasserer i Frivilligrådet Svendborg.

Det giver god mening for mig at være med til at hjælpe så mange mennesker der er sårbare og ensomme at være med til at hjælpe dem i deres liv.

Karen Finsen
Karen Finsen
Bestyrelsesmedlem

At være frivillig har altid været en del af mit liv.

I mit første job som frivillig skulle jeg lære at strikke firkanter, som siden blev syet sammen til tæpper til Ungarnshjælpen. Lastbiler kom til Svendborg og blev lastet med alt det folk i Svendborg havde samlet sammen til Ungarnshjælpen.

Min mor var frivillig i KFUK og havde sin egen dameklub. På den måde er jeg opvokset med at sælge lodsedler og som 13-årig kasserer i en klub KFUK og KFUM for unge 13-18 år for både drenge og piger .

På Bispebjerg Hospital var jeg med til i en arbejdsklub at oprette en medarbejderklub for sygehjælper der skulle uddannes til sosu –assistent, de skulle betale 10 kr. mdr. Og når det blev deres tur til uddannelsen fik de alle deres bøger betalt.

Tilbageflytning til Svendborg blev jeg medlem af Red Barnet og kom i bestyrelsen ved første generalforsamling, hvor jeg var eneste deltager udover bestyrelsen . Jeg deltog derefter i første årsmøde i Frivilligrådet, hvor jeg for første gang mødte Karen Strandhave og Erik Ejlersen, og derved lærte jeg Kontakt mellem Mennesker - nu Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg - at kende, og var senere med til indflytningen i Frivillighuset i Havnegade .
At være frivillig er fortsat en del af mit liv.

Helen Ramsdahl Christensen
Helen Ramsdahl Christensen,
Suppleant

Da jeg anser det organisatoriske samarbejde for sjælen, ja grundlaget, for foreningens virke og at det altid kan udvikles og bliver det, er det stadig et arbejde jeg gerne vil medvirke til at udvikle.

Det ligger mig kraftigt på sinde at bidrage til at selvhjælps-grupper bliver etableret i massevis og mangfoldighed - der er brug for det. Mennesker har brug for hinanden. mennesket er jo ikke en ø.

Dette var grunden til at jeg for ca. 13 år siden gik ind i Kontakt mellem Menneskers - nu Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg - bestyrelse. For år tilbage var jeg i 4 år igangsætter af selvhjælpsgrupper i Netværkskontakten i Odense.

De sidste 12 år har mit virke også været at deltage i Kontakt Mellem Menneskers genbrugsbutik - Genbrugskontakten. Møder omkring butiksudvikling og samarbejdet mellem os frivillige.

Af mine private interesser har jeg en litterær studiekreds og synger i rytmiske kor og nyder årligt en gospeluge. Ja og mange andre interesser har jeg også, det fylder for meget lige her.