Følgende datoer er nogle af de aktiviteter Frivillighuset og Kontakt mellem Mennesker, Frivilligcenter Sydfyn, allerede nu vil annoncere for efteråret:

  • Frivillighusets brugerråd afholder loppemarked i hele Frivillighuset lørdag d. 8. september kl. 10-14
  • Foreningsmarked lørdag d. 29. september kl. 10-14 på Ramsherred – hvor vi håber at se rigtig mange foreninger og borgere! I år står vi på torvet side om side med Cittaslow der har arrangement samme dag.
  • Åbent hus – mød dit frivilligcenter, onsdag d. 7. november kl. 16.30-18

Frivillighuset Svendborg