Børns Voksenvenner Svendborg

Formål:
At skabe venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og frivillige ressourcestærke voksne.

Målgruppe:
Børn fra 6 år bosiddende i Svendborg kommune, der har et spinkelt familienetværk.

Aktiviteter:
At etablere venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne og børn/unge med et spinkelt familienetværk
At matche de voksne frivillige med børn og unge
At følge op på venskaberne
Årlige evalueringsmøder for de frivillige
Årligt tilbagevendende aktiviteter for venskaberne

Lokaler: mødes privat hos hinanden

Hjemmeside: www.voksenven.dk/svendborg
Facebook: www.børnsvoksenvenner.dk
Landsdækkende forening/organisation: Børns Voksenvenner

Kontaktperson:
Pia Vinsten
Adresse: bjergvænget 10, 5600 Fåborg
Mail: svendborg@voksenven.dk
Telefon: 9391 1190
Træffetid: Mandage mellem 17.00 – 19.00