En politiker i praktik – en god mulighed for at vise jeres forening frem i uge 39

Jeres forening får nu muligheden for at få en lokalpolitiker i praktik i uge 39

Vis politikerne den forskel, I gør
Der har lige været kommunalvalg, og både nye og velkendte politikere er indtrådt i Svendborg Byråd. Ved at invitere en politiker i praktik har jeres forening en god mulighed for at sætte frivillighed på dagsordenen. Her kan I vise, hvilken betydning jeres frivillige arbejde har, og I får mulighed for at komme i direkte dialog med en politiker.

Rammerne for politikerpraktikken:

 • Praktikken skal foregå i uge 39, hvor det er Frivillig Fredag den 28. September og foreningsmarked lørdag den 29. september.
 • Praktikken kan vare fra to timer til en hel dag
 • I bestemmer ugedag og tidspunkt, samt ”praktikantens” opgaver
 • Vær opmærksom på at nogle politikere kun kan deltage om aftenen
 • Det er muligt at ønske en bestemt politiker – vi vil forsøge at matche jer med politikernes ønsker
 • Vi har vedhæftet to inspirationskataloger – her kan I lade jer inspirere af hvordan andre foreninger har udformet en praktik

Det skal I sende til os for at være med:

 • Formålet med jeres forening/aktivitet (kort)
 • Indholdet i praktikopgaverne (kort)
 • Hvem politikeren kommer til at være sammen med herunder kontaktoplysninger
 • Hvornår praktikken finder sted
 • Vedhæft evt. logo og foto (ikke nødvendigt blot et plus :-))

Deadline

 • Send kortfattet materiale til Susanne Juhl Paaske senest 1. august 2018sjp@kontaktmellemmennesker.dk
 • Når det samlede materiale er klar medio august sender vi det ud til politikerne i et inspirationskatalog.
 • Vi holder sommerlukket i juli og er tilbage 3. august