Christiansmindespejder.dk mangler en til to personer til kassérjob.

Christiansmindespejder.dk mangler en til to personer til kassérjob.Er du ferm til tal og vil du være en del af en aktiv spejdergruppe, så læs du med her.

Beskrivelse af arbejdsopgaverne som Kasserer/ bogholder: Gruppen anbefaler at dele stillingen i 2.

1. Person
Kassereren ordner betalinger og kontingentopkrævning og er medlem af bestyrelsen. Kassereren har adgang til gruppens bankkonti, adgang til medlemssystemet og står til ansvar i bestyrelsen for ud/ indbetalinger. Kasseren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen og bogholderen budget og årsregnskab. Alt foregår via computer.

Du laver lidt hver uge.

Hvilken krav stilles: Du skal være ansvarlig i omgang med andres penge, kunne lide at

løse opgaver lidt pludseligt og kunne afsætte

ca. 1,5 timer pr. uge

Dog er arbejdet sæsonpræget. Når vi starter op i august er der mange nye spejdere at indmelde, i foråret er der stille. Medlemssystemet er elektronisk.

2. Person
bogholder/ regnskabschef.

Altså den som bogfører bilag/ udgifter og
afstemmer regnskab, behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Er ansvarlig for at
udarbejde et årsregnskab. Har kikke adgang til gruppens konti. Arbejdet kan udføres når det passer.

Hvilke krav stilles: Det vil være bedst at vedkommende har regnskabs erfaring.

Regnskabssystemet kører elektronisk og bogføres elektronisk. Du skal kunne afsætte

ca. 4 timer pr. mdr.

Der er mere arbejde i januar hvor årsregnskabet udarbejdes.

Hanne og jeg står klar med hjælpende hænder, gode råd og kaffe/ te samt slik til de nye kræfter.

Så vel mødt.

Venlig Hilsen Jette Weber og Hanne Hornstrup

PS. Har dette jeres interesse, så kontakt Gruppeleder Marianne tlf 20579747 eller Formand Pernille tlf 22526384

Christiansmindespejder.dk