Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe søger frivillige: Kontaktfamilier søges til børnefamilier. Kontaktpersoner søges til yngre mænd og kvinder. Uddannelsesmentorer søges til social- og sundhedselever, og dansk-støttepersoner søges til individuelle forløb for unge og voksne

Kontaktfamilier og kontaktpersoner taler først og fremmest dansk og hjælper med hverdagens udfordringer. Mentorer hjælper med opgaver, udtale og lektielæsning, og dansk-støttepersoner øver dansk i — [Læs mere]