Kontakt mellem Mennesker – Sydfyns Frivilligcenter, ordinær generalforsamling

Hvornår:
13. marts 2019 kl. 19:00 – 21:00 Europe/Copenhagen Tidszone
2019-03-13T19:00:00+01:00
2019-03-13T21:00:00+01:00

INDKALDELSE TIL KONTAKT MELLEM MENNESKER – SYDFYNS FRIVILLIGCENTER, ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 13. MARTS KL. 19-21

Arrangementet afholdes på 2. sal i Frivillighuset, Havnegade 3.
Af hensyn til forplejning til generalforsamlingen er der deadline for tilmelding senest d. 5. marts til sjp@kontaktmellemmennesker.dk

I henhold til Kontakt mellem Menneskers vedtægter er den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen følgende:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
  a) Helen Ramsdahl valgt som bestyrelsesmedlem i 2018 – genopstiller ikke
  b) John Moesgaard Lund valgt som bestyrelsesmedlem i 2017 – genopstiller ikke
  c) Erik Witten valgt som bestyrelsesmedlem i 2017 – genopstiller
  d) Bo Madsen valgt som suppleant i 2018 – genopstiller
  e) Karen Finsen valgt som suppleant i 2018 – genopstiller
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor-suppleant
 8. Indkomne forslag:
  a) Forslag til ændringer af vedtægter – oplæg eftersendes til betalende medlemmer, oplæg kan også findes på Kontakt mellem Menneskers hjemmeside.
 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab ligger til gennemsyn på foreningens adresse.

Medlemsskab
Det er nu muligt at forny medlemsskabet via mobilpay.
Medlemsskab betales til 20459 – med angivelse af enten e-mailadresse eller fysisk i adresse i kommentarfeltet. Du kan også indbetale til kontonummer i Fynske Bank: 0862 0000761044.
Kontingentsatser: Enkeltmedlemmer: 75 kr. Familiemedlemskab: 100 kr. Firmaer: 500 kr. Foreningers medlemsskab er gratis.

Vel mødt!
På bestyrelsens vegne, Karen Strandhave

Udprint dokument

 

Bilag – Forslag til ændringer af vedtægter