Kontakt mellem Mennesker

Frivilligcenter og selvhjælp
Kontakt mellem Mennesker er en 30 år gammel forening lokalt forankret i Svendborg. Vi arbejder for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale område i Svendborg. Vi tilbyder vejledning til foreninger, guider borgere ud i det frivillige sociale foreningsliv, igangsætter selvhjælpsgrupper, udvikler sociale projekter samt varetager driften af det lokale Frivillighus, et hus hvor frivillige sociale foreninger og grupper gratis kan låne et lokale.

Kontakt mellem Mennesker har desuden sin egen genbrugsbutik, Genbrugskontakten, Vestergade 92, der både støtter Kontakt mellem Menneskers sociale projekter, og fungerer som en rummelig arbejdsplads for en stor gruppe frivillige medarbejdere.

Kontakt mellem Mennesker
Havnegade 3, 5700 Svendborg
E-mail: info@kontaktmellemmennesker.dk
Tlf: 6220 1130
Lokalebooking: 6220 1113
Åbningstider: mandag til torsdag Kl. 10.00 – 16.00. Middagslukket mellem 12.00 & 12.30 – men vi tager stadig telefonen i tidsrummet.