Links

CFSA – Center for Frivilligt Socialt Arbejde, landsdækkende støtte- og udviklingscenter.
FriSe – Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, landsdækkende medlemsorganisation for de 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark.
Svendborg Frivilligråd – Svendborg Frivilligråd varetager frivillige sociale foreningers interesser i Svendborg kommune.
Svendborg Kommune
Svendborg Kommunes Frivilligpolitik – Visionen for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige er sammen at kunne bidrage til et inkluderende, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, hvor den frivillige får lejlighed til at bidrage med noget, der giver mening både for den frivillige selv og for andre.

Afrapportering af FRIG 2020: 
Frivilligcenter Svendborg – Forandringsteori for frivilligcenterets arbejde
Frivilligcenter Svendborg – Revideret årsrapport med ledelsesberetning
Frivilligcenter Svendborg – Revisionsprotokollat