Links

CFSA – Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det landsdækkende støtte- og udviklingscenter.
FriSe – Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.
Svendborg Frivilligråd – Svendborg Frivilligråd er et råd, der varetager de frivillig sociale foreningers interesser i Svendborg kommune.
Svendborg Kommune
Svendborg Kommunes Frivilligpolitik – Visionen for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige er sammen at bidrage til et inkluderende, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, hvor den frivillige får lejlighed til at bidrage med noget, der giver mening både for den frivillige og for andre.