Foreningen Kontakt mellem Mennesker

har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune.

Dette gøres gennem foreningens aktiviteter;

  • Frivilligcenter Svendborg
  • Frivillighuset i Havnegade 3
  • Selvhjælp- og netværkstilbud
  • Fællesskabsaktiviteter og projekter indenfor det frivillige sociale område, herunder Café hos Narges
  • Genbrugsbutikken Genbrugskontakten - Vestergade 92
  • Jul i Skallen

Foreningen Kontakt mellem Mennesker er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse interesser.

Kontakt mellem Menneskers bestyrelse

Formand Kjeld Rommerdahl
Næstformand Bo Madsen
Kasserer Dorte Schiller
Bestyrelsesmedlem Erik Witten
Bestyrelsesmedlem Karen Finsen

Suppleanter:
Ketty Hansen

Medarbejdere

Daglig leder: Susanne Juhl Paaske
Projektmedarbejder/Frivilligcenter Svendborg & Frivillighus booking: Gry Marcussen
Projektmedarbejder/Selvhjælp: Lis Thejls
Projektmedarbejder/Café hos Narges: Narges Samimi
Regnskabsmedarbejder: Sanne Løhde
Webmaster: Anna R. Niclasen
Husalf & rengøring: Ann Helen Rath
Husalf-assistent & rengøring: Hanna Dam Hansen
Chauffør m.m. i Kontakt mellem Mennesker: Kresten Johannes Rasmussen

Husets frivillige

Regnskab: Esben Buch-Andersen
Vejviserteam: Irene Holm, Inge Ahl og Gunhild Nielsen
Voluntørere: Natalie Boer

Brobygger i Frivillighuset

Svendborg Kommune ansatte i 2017 Bodil Langager Kristensen som brobygger på frivilligområdet. Samspillet mellem de frivillige og kommunen skal udbygges og udvikles og her får brobyggeren en central rolle. Bodil sidder hver anden uge  i Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg, og kan træffes her, på mail eller telefon 24 76 00 49.

Bliv medlem af Kontakt mellem Mennesker

Bag Kontakt mellem Mennesker står en forening med en bestyrelse valgt af medlemmerne. Du kan blive medlem ved at kontakte os.
Foreningen er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse interesser.
Kontakt mellem Mennesker arbejder ud fra værdier som: Engagement, frivillighed, fællesskab og gensidighed. Vi arbejder for at styrke det frivillige arbejde og det sociale og kulturelle samvær i Svendborg kommune.

Kontingent
  • Frivillige i Kontakt mellem Mennesker 30,-
  • Enkeltmedlemmer 100,-
  • Familiemedlemsskab 150,-
  • Erhvervsmedlemsskab 500,-

Du kan indbetale kontingent via Mobilepay på 20459. Husk at skrive “Kontingent + dit fulde navn + din adresse” i tekstfeltet.