PRESSEMEDDELELSE Kvinde, dit liv er i Danmark

Kvinde, dit liv er i Danmark, hedder projektet. Det retter sig mod kvinder fra mindre minoritetsgrupper og bagved står Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker. Frivilligcentret har modtaget 98.600 kr. fra Trygfonden til at støtte projektet, som starter i november. Checken blev overrakt af Jane Heitman, (V) Folketingsmedlem fra Faaborg-Midtfyn og ordfører for Psykiatri og Forebyggelse.

Baggrunden for at udvikle dette projekt er en oplevelse og erkendelse af, at mange kvinder der netop kommer fra mindre minoritetsgrupper er ensomme, isolerede og ofte deprimerede. De mangler et fællesskab som de kan identificere sig med. Kontakt mellem Mennesker og de frivillige vil gerne skabe et tilbud i samarbejde med kvinderne, et tilbud som kan hjælpe dem med at forstå det danske samfund, komme ud af deres isolation og erkende, at det er her deres fremtid ligger.

Trygfonden har valgt at støtte dette projekt netop fordi målet er at hjælpe en sårbar gruppe videre i livet i lokalsamfundet Svendborg og landet Danmark. Ja, at bidrage til denne gruppes tryghed.

Kontakt mellem Mennesker har formidlet frivilligt arbejde i 25 år. Kvinde, dit liv er i Danmark bliver hovedsageligt kørt at frivillige; nogle har før været aktiv i projekthuset Anemonen, der blev et samlingspunkt for mange indvandrere i og omkring bydelen Byparken. Kontakt mellem Mennesker har åbnet en ugentlig cafe i frivillighuset - hos Narges - hvor centrets iranske medarbejder er værtinde. Cafeen giver mennesker der mangler et socialt netværk et roligt sted at komme og opleve fællesskab og opmærksomhed. Cafeen har tiltrukket en broget gruppe frivillige, bl.a. en dansk lærer med en diplomuddannelse i ernæring og sundhed. Hun har konkret erfaring fra et sundhedsprojekt for overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund. En marokkansk frivillig er også medlem af Svendborg Integrationsråd. Cafeens succes har inspireret de 3 kvinder til at udvikle dette projekt med aktiviteter der giver et større fællesskab samt bedre sundhed. Aktiviteterne bliver skabt i samarbejde med kvinderne selv fordi gruppen anser det for vigtigt at projektet gror nedefra og op.

(På billedet: Jane Heitman fra Trygfonden overrækker checken for 98.000 kr. til Erik Ejlersen, bestyrelsesformand, Kontakt mellem Mennesker. Også med er initiativtagerne til projektet, Birthe Sørensen, Narges Samimi og Zineb Rhouioaud.)

PRESSEMEDDELELSE Initiativ for Krigs Veteraner

Vi har i Danmark fået flere og flere Krigs Veteraner. Mange af dem har behov for at tale med andre som har oplevet det samme som dem selv, og søger et uformelt samvær. Der er dog kun tre veteranhjem i Danmark; det nærmeste er i Fredericia. Det føles langt væk for mange her i vores lokale område. Der har manglet et mødested hvor Krigs Veteraner kunne møde og snakke med andre ligesindede lokalt. Nu er det muligt at mødes i Frivillighuset på Havnegade, hvor der er gode lokaler og handicapvenlige faciliteter.

Initiativtageren opfordrer derfor andre Krigs Veteraner til at melde sig, så de sammen kan lave nogle møder her i Svendborg. Det kunne være en dag eller en aften 1 eller 2 gange om måneden, eller noget helt andet. Det er op til de fremmødte, hvad aftalen bliver. Ind imellem er nogle fælles ture en mulighed, f.eks. til kaserner, militære monumenter, museer eller andet af interesse.

Er du Krigs Veteran og gerne vil møde andre, kontakt Frivilligcentret Kontakt mellem Mennesker, 62 20 11 33 eller info@kontaktmellemmennesker.dk

Som Veteran er omfattet:

  • -Militært og civilt ansatte i Forsvaret.
  • -Hjemmeværnets frivillige.
  • -Politi
  • -Ansatte og frivillige i Beredskabskorpset
  • -Nødhjælpsarbejdere
  • -Journalister
  • -mfl.

Kort sagt, alle, der i forbindelse med deres arbejde har opholdt sig i krigszoner/ uroplagede områder. 

PRESSEMEDDELELSE Frivilligt arbejde

Det bedste ved det er, at det gavner både den frivillige og modtageren af den frivillige indsats. Brug dine kompetencer til nye spændende og sjove udfordringer og mærk glæden ved kontakten, der opstår.

Dan Turell sagde, ”Mest af alt, holder jeg af hverdagen”.

Hverdagen er her, her hvor du bor, og nu, nu hvor tingene sker hver eneste dag. Hvor børn mangler voksenvenner, hvor der skal samles ind til julehjælp, hvor mødet med en ny besøgsven løfter hverdagen, hvor man kan skabe en ny vennekreds og lære nyt.

PRESSEMEDDELELSE Flygtninge samarbejde

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i SvendborgKontakt mellem Mennesker er tovholder på flygtninge samarbejdet med kommunen, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Red Barnet. Projektet går ud på, at finde kontaktfamilier til FN flygtninge der flytter til Svendborg. Det er en gruppe frivillige i gang nu. Kommunen kan nu trække sig ud. Dansk Flygtningehjælp klæder de frivillige på med et kursus og deres mangeårige erfaring.

Flere nyankomne flygtninge er unge mænd, der ikke er vant til at leve alene og tage ansvar for hele tilværelsen, og her kan flygtninge der har boet i Svendborg i længere tid måske blive en stærk ressource, bl.a. som frivillige tolke. Vi er glade for at være en del af dette samarbejde, der er udfordrende på den bedste måde.

Projektet har altid brug for nye frivillige, både enlige, par og hele familier. Det bliver noget af det allermest tilfredsstillende du kommer til at prøve. Horisonten udvides – ikke mindst i køkkenet – og venskab opstår.

Ring og høre nærmere, Tlf: 60 20 11 30

--------------------------------------------------------------------------------------

Dansk Flygtninge Hjælp www.flygtning.dk

PRESSEMEDDELELSE Fuldt hus til – Borgernes dag

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling havde forsamlingen i sin hule hand.

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling havde forsamlingen i sin hule hand.

af:Carsten Harbøll

Successen var til at få øje på, da Svendborg Kommune havde arrangeret en borgerdag under titlen “Klæd dig på til fremtiden.” i Svendborg Idrætscenter. Der var hele 31 forskellige stande, der dækkede en bred vifte at interesseområder. Der var rigtig mange 60 plussere, der besøgte de mange stande . Gæster i massevis cirkulerede rundt.

Der var alt fra Hjælpende Hænder, Vågetjenesten, Kirkens Korshær, Tilbud til borgere med demens over Kostpolitik, Seniorakademiet og til Kontakt Mellem Mennesker. Hele idræthallen summede af gæster, der besøgte standene og fik gode råd og en god snak.
Det væltede også ind med publikum, da TV-doktoren – Peter Qvortrup Geisling gik I gang med sit foredrag “Giv livet et servicetjek”. Der var fuldt hus. Flere hundrede var mødt op. Mange måtte simpelthen stå op. Og de fik et særdeles humoristisk foredrag, hvor han gav eksempler på, hvad der er vigtigt for at få et godt liv.
Han pegede på, at det allervigtigste er mental sundhed og opfordrede de mange deltagere til at “fyre den af” og få rigtig meget positivt ud af den tredje alder.
Interessen for at besøge messen var stor og betød, at borgerdagen blev en bombesikker success.

TV-lægen Peter Qvortrup Geisling havde forsamlingen i sin hule hand.

Der var rigtig mange, der havde valgt at tage en tur omkring Borgernes Dag.