Frivillighuset og Kontakt mellem Menneskers kontor er åbent igen.
Der er dog stadig retningslinjer og restriktioner der skal følges lidt endnu.

Den nye aftale for genåbning af samfundet har følgende betydning for foreningslivets genåbning;

Gældende retningslinjer for foreningslivet pr. 21 maj 2021:
  • Indendørs foreningsaktiviteter er mulige for alle aldersgrupper og aktivitetstyper, der ikke tidligere er åbnet. Det gælder også brug af lokaler og faciliteter i lokaliteter med offentlig adgang, hvis hovedformål er at huse foreningsaktiviter som fx frivilligcentre, medborgerhuse og aktivitetshuse.
  • Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningslivet. Vær dog OBS på afstandskravet.
  • Det indendørs forsamlingsloft hæves til 50, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer. Vær dog OBS på afstandskravet. 
  • Der er krav om gældende coronapas ved udøvelse af foreningsaktiviteterne.

I skal fortsat være opmærksomme på myndighedernes aktuelt gældende restriktioner og retningslinjer, herunder fx forsamlingsloft, lokale og regionale nedlukninger, smitteforebyggende tiltag og krav om coronapas.

Hold jer opdateret om genåbningsplanen på coronasmitte.dk

Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter

Om end forsamlingsloftet hæves til 50 personer indendørs, må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dette har blandt andet en betydning for brugerne i Frivillighuset, hvor de største rum stadig kun vil kunne bruges af 10 personer af gangen.

Gældende retningslinjer findes her

Stikprøvekontrol af coronapas i foreningslivet

Coronapas er et krav i indendørs foreningsaktiviteter for voksne.

Med genåbningsaftalen fra den 17. maj 2021 lempes kontrollen med coronapas, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger kan udføres ved èn daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.

Det er den, der har rådighed over lokalet, der har ansvar for at den daglige stikprøvekontrol gennemføres. Kontrollen vil efter aftale kunne varetages af andre, herunder foreningen, kommunen mv.

I genåbningsaftalen af den 17. maj 2021 fremgår det  også, at krav om brug af coronapas i foreningerne og andre steder forventes udfaset i august, når alle der ønsker det, er færdigvaccineret.

Se mere om coronapas på coronasmitte.dk

Er I i tvivl om, hvordan I skal gennemføre jeres aktiviteter under corona, så er I ikke alene.

Bemærk, at situationen kan ændre sig hurtigt, fx i form af lokale nedlukninger. Brug corona-hotlinen på det sociale område; corona@sim.dk, hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres aktiviteter er omfattet eller ej.

Vi anbefaler, at man også følger med her:

Hold jer gerne orienteret her på vores hjemmeside (www.kontaktmellemmennesker.dk) og på vores Facebookside (KontaktMellemMennesker), hvor vi løbende opdaterer om husets status samt gældende restriktioner. Vi sender desuden mail ud til husets brugere når der er nye meldinger der vedrører brugen af huset.

Kontakt mellem Mennesker

Vi træffes på hovednummeret 62 20 11 30, mandag-torsdag mellem kl. 10-14.30 - eller send os en mail på info@kontaktmellemmennesker.dk og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Kontakt mellem Mennesker forventer at kunne afholde generalforsamling torsdag d. 2. september kl. 19-21.30 - OBS NY DATO! Mail med information herom sendes ud i god tid inden.

Genbrugskontakten, Vestergade 92
- Kontakt mellem Menneskers genbrugsbutik

Vores åbningstid er tirsdag- fredag kl. 10-17 og lørdage kl. 10-13.

Vi overholder naturligvis alle gældende retningslinjer med afspritning, afstand og maks. antal i butikken - så du kan være tryg ved at besøge os!

Take away

Vi tager imod møbler og genbrugsting - dødsboer afhentes med venlighed. Ring på 62 80 01 51 og lav en aftale med Inge.

På glædeligt gensyn.

NÅR DU HANDLER HOS OS, SÅ STØTTER DU KONTAKT MELLEM MENNESKERS ARBEJDE
Alt overskud fra Genbrugskontakten går til Kontakt mellem Menneskers arbejde.

Følg på Genbrugskontaktens Facebookside for nyt.